DLM Plus – overzicht 2020 – Jaar van hartendemo’s en ontmenselijking

In bijna drie honderd artikelen versloegen we het jaar 2020, waarvan een derde ging over de uitrol van de 1,5 meter samenleving. Nooit eerder trokken meer dan 150 landen een lijn in hun maatregelen na daartoe door de WHO te zijn opgeroepen. De 1,5 (of 2) meter maatschappij is in tal van landen ingevoerd zonder dat er bewijzen voor zijn dat het werkt. Zelfs het covid-19 virus is nog niet geïsoleerd, maar desondanks zijn wereldwijd al veel burgers een deel van hun vrijheden kwijtgeraakt in dit bijzondere jaar.

De meesten wachten nu met smart op een vaccin dat hen kan verlossen.

Het jaar stond bol van vrijheidsbeperkende maatregelen, demonstraties, lockdowns en veel, heel veel angst, maar bracht ook veel duidelijkheid over hoe de wereld achter de schermen in elkaar zit.

Verspreidingsgebieden virus

Het begint in januari met dagelijks voortdurende berichtgeving door de massamedia over nieuwe verspreidingsgebieden van het virus na de uitbraak van covid-19 in de Chinese stad Wuhan. Volgens hen is de bevolking weerloos tegen het coronavirus. En dat allemaal omdat er geen vaccin is dat veel tijd vergt om te prepareren. Met geen woord reppen ze echter over de kwaliteiten van ons lichaam om zich zelfstandig te weren tegen welke ziekte dan ook, zoals de mensheid zich al honderdduizenden jaren weert, dankzij ons knappe immuunsysteem. De massamedia en overheden zijn bezig met een wereldwijde campagne voor medicatie en controle.

Mediacampagne

Een ongekende massamediacampagne teistert de Nederlandse huiskamers, waarvan DLM bericht eind februari. Zij bombarderen de bevolking onophoudelijk met nieuws over het coronavirus. Een panel van deskundigen verklaart tijdens een special van de NOS in februari over het virus dat er geen reden tot paniek is. De grote vraag die onbeantwoord blijft, is hoe het komt dat desondanks een wereldwijde mediahysterie over het virus is uitgebroken? Met name in de VS woedt een media-oorlog op ongekende schaal met veel kritische mediakanalen die uit de lucht zijn gehaald. Het spel is in volle gang om de wereld in een verstikkende angstgreep te pakken te krijgen. Dat proces zal iedere volgende maand duidelijker te voorschijn komen.

DLM zet de berichten vanaf begin maart op een rijtje. Conclusie: je moet over stalen zenuwen beschikken als je je door deze berichten niet de stuipen op het lijf laat jagen. Zeker als je tot een van de risico-groepen behoort. Dit zijn de regels die de kranten gebruiken als een waar angstbombardement.

Kritische artsen

Foto 123rf

In maart trekken kritische artsen al aan de bel. Volgens deze medici is de corona uitbraak een door de massamedia opgeblazen fake crisis. Wereldwijd spreken zij zich uit tegen de door massamedia opgeroepen massahysterie rond covid-19.

Het Duitse GloriaTV gaat in Duitse ziekenhuizen op zoek naar corona patiënten, omdat kritische artsen hen verteld hebben dat het hier niet gaat om een medische, maar een politieke crisis. Daarnaast zien we interviews met Duitse en Oostenrijkse medici die hun afschuw uitspreken over de huidige ‘corona crisis’ en hoe daarmee wordt omgegaan. (Lees hier het artikel daarover)

Zoals Professor Matteo Bassetti, 26/2/2020 Genua: “Mensen sterven niet aan corona, maar aan een griep.”

Zij vormen de voorhoede van een groeiende groep artsen die de misleiding en het opblazen van de coronacrisis aan de kaak stellen.

Noodmaatregelen

Ondertussen heeft Rutte een ‘intelligente’ lockdown uitgeroepen. Lees hier alle maatregelen vanaf 12 maart. De 1,5 meter samenleving begint en ouderen worden opgesloten in hun tehuizen.
Er geldt een noodverordening die pas op 1 december zal worden omgezet in een definitieve versie van wet. Wie zich niet aan de regels houdt krijgt een strafblad en een boete van 400 euro.

Nederland is in shock, het is net alsof de wereld tot stilstand is gekomen. Winkelstraten zijn verlaten, restaurants en cafés dicht en het openbaar vervoer is voor een enkele verdwaalde reiziger. Alles maakt een ontredderde bijna wanhopige indruk. Deskundigen gaan er nog van uit dat zestig procent van de bevolking toch besmet raakt en daarvan drie procent (dus 300.000 mensen) zullen sterven in ons land.

Demonstraties

Een maand later beginnen langzaam de eerste demonstraties plaats te vinden.
Een flink aantal groepen eist hun vrijheid terug en verzetten zich tegen de beperkende maatregelen van de lockdown. Dan al is het organiseren van demo’s geen sinecure, want de politie intimideert de organisatoren met huisbezoeken. Lees het hier nog eens terug:  Het aantal vrijheidsgroepen groeit als kool

Zwarte Bevrijdingsdag 5 mei

De Bevrijdingsdag van 2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als een zwarte dag van de democratie. Aanleiding is de demonstratie tegen de lockdown en voor de vrijheid in Den Haag. Rond 12 uur komen ongeveer 300 mensen bij elkaar op de Koekamp voor een demo die in een klap duidelijk maakt hoe onvrij burgers zijn geworden. Later zullen 88 mensen worden gearresteerd en afgevoerd, bekijk of lees ook de getuigenverslagen van twee van hen.

Over de hele wereld verspreid beginnen steeds meer mensen te zien wat er feitelijk aan de gang is. Van de VS tot in Nigeria, van Duitsland tot in Engeland gaan mensen de straat op.
(Wereldwijd protesten tegen #lockdown – kijk zelf)

Op 5 mei verschijnt ook de eerste papieren bevrijdingskrant sinds de Tweede Wereldoorlog in de vorm van De Andere Krant.

Piek van Rutte

Rutte gaat steeds meer optreden in zijn persconferenties die op tv worden uitgezonden, waarin hij keer op keer met strengere maatregelen dreigt om de piek in de besmettingen te voorkomen. De kern van al zijn verhalen over het coronavirus is de dreiging dat het helemaal misgaat. Dat het aantal IC units (die door Rutte’s kabinetten is gehalveerd tot zo’n 1200) niet toereikend is om het aantal coronapatiënten te kunnen opvangen. (nadat hij in eerdere jaren het aantal IC’s in ons land heeft gehalveerd naar 1200 units.)

Honderden demonstraties

Mei is een drukke protestmaand voor Nederlandse begrippen, met ieder weekend een demo in de vrede en rechtstad. In Duitsland verschijnen zelfs dagelijks mensen in protest op straat tegen de lockdown en de beperkende maatregelen. Al weken lang protesteren ze tegen wat zij noemen de ‘Merkeldiktatur’. Ondanks geniepige tegenwerking van Merkel c.s.. Ook in Oostenrijk en Zwitserland zijn er demo’s.

Door de massamedia worden de deelnemers aan deze vrijheidsdemo’s afgeschilderd als nazi’s of rechtse extremisten. Terwijl zij juist a-politiek zijn. Merkel stelt alles in het werk deze demogolf te temperen en te kleineren. Dit mislukt, want iedere week komen er demo’s bij. (Duitse opstand meer dan 250 demo’s tegen corona maatregelen ondanks onderdrukking)

Duitsland op zijn kop

De massademo’s zijn niet de enige reden dat de bondsrepubliek op zijn kop staat. Professor en adviseur van Merkel zegt dat de genomen corona maatregelen in de zorg meer schade veroorzaken dan goed doen. Deze leiden tot meer ziektegevallen en een hoger sterftecijfer. De uitspraken zijn afkomstig van Professor Peter Schirmacher, baas van de faculteit pathologie aan de universiteit van Heidelberg en lid van de Leopoldina-Akademie. Deze instantie adviseert Angela Merkel bij haar Corona-politiek. Zelf zegt ze dat Leopoldina een belangrijke rol speelt. Schirmacher staat niet alleen in zijn uitspraak.
(Duitse professor: meer doden door coronaregels dan door #corona)

Mondmasker

Met ingang van 1 juni moeten reizigers in het openbaar vervoer een niet-medisch mondkapje dragen. Het RIVM is niet voor maar ook niet tegen. Toch maakt Rutte het verplicht. Wat zeggen onafhankelijke artsen over het mondmasker? Deze zijn overwegend kritisch en zien eerder nadelen voor de gezondheid dan voordelen. (De gevaren van het dragen van een mondkapje)

Enkele autoriteiten laten zich ontvallen dat het mondkapje niet meer is dan een gedragsbeïnvloedend middel, namelijk om mensen te leren rekening te houden met de 1,5 meter afstand tussen elkaar.

Politiestaat

Zonder enige aarzeling rolt het regime Rutte een heuse politiestaat uit. De 28e juni is het eerste trieste hoogtepunt, het is de dag van de waarheid. Ook Ruttes geheime politie komt weer in actie zoals in de week ervoor. Vanaf nu heeft ieder die zijn mening wil uiten hiervoor toestemming nodig van een secondant van Rutte, in dit geval burgemeester Remkes van Den Haag. Demonstraties tegen Rutte worden verboden en onderdrukt. Net als op dezelfde dag zowel in Amsterdam als in Den Haag. Demo’s die hem wel uitkomen mogen opeens wel, zoals de Black Lives Matters protesten en de demo op de zondag erna op de renbaan van Groningen.

Het Binnenhof sluit de politie steeds hermetisch af. Symbolisch voor de quasi democratie waarin wij op dit moment leven. Als het de politici niet aanstaat wat de burger doet sluit de macht met geweld de toegang tot de rechtsstaat af. Lees de trieste gebeurtenissen van die dag hier nog maar eens terug Verboden demo 28 juni trieste start van Ruttes #coronadictatuur

1,5 meter staat

De lokale overheid gaat ondertussen enthousiast verder met de invoering van de 1,5 meter samenleving. De overheden turnen steeds meer stadscentra om tot 1,5 meter labyrinten waar ze voetgangers voortdurend waarschuwen afstand te houden. Dit gebeurt met speciale borden en aanduidingen op straat en stoeptegels.

Foto R. Vellekoop

Zo “helpt” de overheid met eenrichtingsstraten en rotondes voor voetgangers. Alles lijkt erop gericht het tijdelijke karakter los te laten en de inrichting van de maatschappij definitief te veranderen.

Dat geldt ook voor de gemeente Amsterdam met hun campagne “Hou afstand, vermijd drukte”. Het gaat hierbij om pijlen, wachtstippen en streettags van poppetjes die wijzen op de anderhalve meter afstand. Ook maken ze sommige straten éénrichtingsverkeer of shared space, waarbij de weg is bestemd voor voetvangers. Daar hoort ook de kreet bij “1,5 meter kan je mama’s life saven”.

Kolderieke maatregelen

Het gaat al lang niet meer over zinnigheid, logica of wetenschappelijke onderbouwing van de coronamaatregelen. Het enige dat telt is blinde gehoorzaamheid aan het gezag dat zegt dat het zo moet.
Iedereen moet gehoorzaam zijn. Zo niet dan vindt de overheid dat een burger zich onverantwoord gedraagt. En dit is dan een mooie omschrijving voor een dreigement om geweld te gebruiken.
(1,5 meter in 100 kolderieke regels of #Coronakolder voor gevorderden

Van aantallen IC’s en doden naar besmettingen

De reguliere media zorgen ervoor dat het angstvuur blijft branden. Dagelijks verspreiden zij cijfers over de aantallen besmettingen met covid-19. Dat wil zeggen de positieve uitslagen van de PCR-testen tellen zij standaard als besmetting terwijl dit meestal helemaal niet het geval  blijkt te zijn, omdat deze testen niet deugen voor het stellen van een diagnose.

De dagen van de dagelijkse rapportage mogelijke overlijdens AAN covid-19 zijn voorbij na de zomervakantie. En de IC-opnames lijken er ook niet meer toe te doen (omdat deze cijfers schommelen rond nul)

Hoogtepunt van verzet tegen 1,5 meter maatschappij

Zaterdag 29 augustus gaat de geschiedenisboeken in als protestdag voor vrijheid met massale demo’s in Berlijn en Londen. (ook in Parijs, Argentinië, Canada, Polen, Wit-Rusland, enzovoort). Naar schatting zijn meerdere miljoenen mensen in Berlijn op de been en tienduizenden in Londen. Kennedy en Icke spreken de menigte hartstochtelijk toe.

(Massale demo’s voor vrijheid in Berlijn en Londen met Kennedy en Icke)

Berlijn, 290820 om 14.30 uur

Hartendemo’s

Dankzij de inspanning van de actiegroep viruswaarheid ontwikkelen de demonstraties tegen de 1,5 meter samenleving zich tot ware manifestaties met bevlogen sprekers en muziek. Een hoogtepunt op dit gebied is de hartendemo van 24 oktober in Den Haag. Binnen Viruswaarheid die zich ook in landelijke ‘afdelingen’ organiseert vinden veel tegenstanders van Rutte elkaar.

Dit is het type demonstratie dat niet aanstuurt op confrontatie, maar juist op verbinding. De politie wordt benaderd als taakuitvoerder. Woorden als hart, liefde, harmonie en verbinding staan centraal. De deelnemers zijn vooral bezig met elkaar. Ze steunen elkaar, monteren elkaar op. Eigenlijk vieren ze een groot feest van solidariteit tegen de 1,5 meter samenleving.

Dit troetelkind van Rutte eist precies het tegenovergestelde van wat de hartendemo laat zien. De nieuwe maatschappij van de VVD-er is er een voor psychopaten en sociaal gestoorden. Hier ontbreekt de menselijke verbinding, die zelfs verboden is. Er is geen of zo min mogelijk contact door het mondmasker. Ook heerst de ontmenselijking. De gelaatsuitdrukking van mensen is gemaske(e)rd. Zelfs uitingen van afkeur of vreugde zoals boeroepen of zingen in de buitenlucht zijn verboden.

Tijdens een hartendemo besteden de deelnemers uitgerekend aandacht aan die zaken die Rutte hen ontneemt met zijn sociaal zieke nieuwe samenleving. Tussen de speeches maken ze ruimte voor muziek waarop gedanst kan worden.

Kijk hier de demo’s nog eens terug.
Haagse bevrijdingsdemo begraaft angst met trompetgeschal
Demo vraagt 1e kamerleden hun hart voor vrijheid te laten spreken

Nood- of spoedwet

De Tijdelijk wet maatregelen COVID-19 treedt in werking op 1 december en vervangt de noodmaatregelen die sinds medio maart golden. Ondanks de bezwaren die allerlei maatschappelijke organisaties zoals bijvoorbeeld die van advocaten daartegen hadden aangetekend. In de maanden die eraan voorafgaan komen in ons land nog tal van mensen in even talrijke demo’s op de been tegen de 1,5 meter maatschappij. Dit alles is echter tevergeefs. De christelijk-liberale coalitie onder leiding van Rutte regeert met harde hand en stuurt ons land in december de volgende lockdown in.

Tal van artsen hebben zich ondertussen verenigd en ageren tegen de pcr test en de disproportionele maatregelen tegen het virus. Ondanks dat de directeur van de WHO al heeft aangekondigd dat het vaccin geen vrijbrief is voor het opheffen van de 1,5 meter en het mondkapje vestigen toch miljarden mensen hun hoop op het experimentele vaccin.

Tegen het vaccin stapelen ondertussen de bezwaren zich op. (Tien redenen om geen cvid19 vaccinatie te nemen)

Rob Vellekoop, 26 december 2020

5 Comments

 1. Boodschap van Robert Jensen:

  “Merry Christmas everybody! Als je alle headlines in het nieuws leest dan kan je niet anders concluderen dan dat we te maken hebben met een psychologische terreuraanslag op de menselijke mentale gezondheid. Aangezien het voor 99% allemaal fake news is, is het belangrijk om dit compleet te negeren en gewoon te genieten van de kerstdagen”.

 2. Een valse hond krijgt een spuitje.

  Een valse politicus krijgt een ordinaire knokploeg: de politie.

 3. Waar we helemaal niets over horen…is het èchte nieuws. Met deze hele corona bullshit wordt ook het Nederlandse volk stormrijp geschoten om tot een wingewest van China te verworden. Men kan het maar niet geloven: Mark Rutte en Hugo de Jonge zijn criminele handlangers van de communistische dictator Xi Jinping en ik sta ook niet meer alleen in deze visie. De visegrád landen zijn niet door hun politici verkwanselt aan de Chinezen en die hebben dan ook hun eigen munteenheid gehouden. Gelukkig hebben mijn vrouw en ikzelf een aantal jaren geleden besloten om Mark Rutte in te ruilen voor Victor Orbán en we hadden het niet beter kunnen doen. Ook Donald Trump heeft het aan de stok met de Chinezen en men heeft er werkelijk geen idee van wat voor beesten dit zijn en al helemaal niet op wat voor manier die beesten zaken doen:

  https://www.youtube.com/watch?v=_RqJe3O_CfQ

  Nogmaals: de middenstandsbedrijven liggen straks dank zij de misdadige anti-corona maatregelen goedkoop voor het oprapen en die bedrijven worden dan “gered” door de Chinezen. De lockdowns, het idiote masker, de anderhalve meter…alles een nederig cadeautje van Mark Rutte aan de communistische dictator Xi Jinping!

  2020? HET DOMSTE JAAR OOIT!

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.