Zeven redenen voor de massale #bomenkap

Foto R. Vellekoop

Wat is er aan de hand dat er op grote schaal bomen worden gekapt? Is het geldgebrek of juist hebzucht? Er is zelfs een meldpunt geopend voor mensen die zich zorgen maken om het lot van de boom. Haalt de boom nog het jaar 2100?

Oorzaken

Er zijn verschillende redenen voor de alarmerende bomenkap. Voordat echter tot de kap kan worden overgegaan gelden er een aantal spelregels, deze variëren per gemeente, naast een aantal vaste regels. Zoals de regel dat er niet gekapt mag worden in de broedtijd van de vogels vanaf 15 maart tot 15 september.

In de eerste plaats levert het hout veel geld op, dat allerlei natuurinstanties goed kunnen gebruiken doordat de overheid de subsidiekraan heeft dichtgedraaid. De inkomsten van grootschalige kap zijn volgens deze organisaties keihard nodig om te kunnen voortbestaan.

Staatsbosbeheer schrijft in het Jaarverslag 2018 dat omzet houtkap en biomassa is 27,4 miljoen euro. Zonder deze opbrengst zou Staatsbosbeheer verliesgevend zijn, terwijl zij nu een bescheiden winst heeft van meer dan 7 ton. Het bedrijf ziet de houtinkomsten als een belangrijke inkomstenbron. Staatsbosbeheer oogst in de bossen ongeveer 75% van de jaarlijkse bijgroei.

Natuurmonumenten volgens het Jaarverslag 2017 (2018 nog niet beschikbaar) heeft 10,4 miljoen euro aan omzet uit hout.

Foto R. Vellekoop

Gekoppeld aan deze natuurorganisaties komen we op de tweede reden voor bomenkap. Deze organisaties willen ‘oude’ cultuurlandschappen creëren, als stuifduinen en heidevelden zonder bos. Deze kaalgeslagen gebieden verbossen echter weer snel hierna. De natuur heeft blijkbaar een andere kijk op de gang van zaken dan de ‘natuurbeschermingsorganisaties’.

De derde en best verrassende reden is dat het verbranden van hout zelfs aangemoedigd wordt, omdat dit CO2-neutraal is.

Je zou verwachten dat om de CO2 uitstoot te verminderen juist geen hout verbrand zou worden, immers bij de verbranding komt weer CO2 vrij. Landen hebben echter wereldwijd afgesproken dat CO2 die bij houtverbranding (van biomassa) vrijkomt niet meetelt als CO2. Verbranding van hout is zogenaamd CO2 neutraal. Deze onbegrijpelijke redenering wordt nog zotter als je je realiseert dat bomen erg langzaam groeien, terwijl centrales heel snel veel hout verbranden. En omdat Nederland ondanks de inspanningen van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten niet voldoende hout heeft, worden hiervoor bomen gekapt in de VS en uitgevoerd naar ons land.

Een vierde reden voor de houtkap is dat bomen een obstakel vormen voor de uitrol van 5G netwerken. Volgens een studie afkomstig van de universiteit van Surrey is het nodig dat de boomhoogte drie meter ligt onder dat van een zendmast. Dat kan verklaren waarom veel oudere bomen die groter en hoger zijn met een zekere voorliefde gerooid worden. Zeker in steden en langs wegen.

De aanleg van wegen, bouw van huizen of andere infrastructurele werken is de volgende reden waarom de boom moet verdwijnen. Zo moeten in de gemeente Amersfoort 3000 bomen geruimd worden voor de aanleg van een nieuw stuk snelweg, waar alleen het college van B&W warm voor loopt.

De zesde reden voor het omleggen van bomen is dat zij ziek zijn. De Universiteit Wageningen heeft al in 2010 aangetoond dat straling van mobiele telefonie & draadloos internet bomen ziek maakt.

We hadden al de iepziekte sinds 1930. Recent hebben we daar de essentaksterfte bij en er is er weer eentje bijgekomen, in goed Nederlands, ‘Sudden Oak Death’. Eiken sterven plotseling compleet af. De killer is een ‘waterschimmel’ die van oorsprong niet in ons land voorkomt.

Het westen en midden van Nederland zijn sinds 2006 getroffen door de Kastanjeziekte. In het zuidoosten ligt het aantastingsniveau aanzienlijk lager. Ook zijn enkele tientallen meldingen binnengekomen van bloedingen in andere boomsoorten (berk, beuk, eik, els, esdoorn, linde), waarvan de symptomen lijken op die bij de paardenkastanje.

Tot slot blijkt er ook iets in het denken van veel mensen te zijn veranderd. De liefde voor de boom is voor hen niet vanzelfsprekend en dat brengt ons tot de zevende reden voor het kappen. Een aantal maanden geleden besloot een hovenier voortaan te weigeren gezonde bomen op verzoek van zijn klanten om te hakken. Als mensen geen respect voor de natuur hebben is de boom natuurlijk ook niet meer waard dan open haardvoer.

Het landelijk Meldpunt Bomenkap verzamelt verslagen van de al maar uitdijende kaalslag in bomenland.

Petitie tegen de bomenkap

 

Rob Vellekoop, 3 mei 2019

3 Comments

  1. Met eigen ogen ben ik getuige van de genocide op bomen, zelf met die gsm-masten hebben deze vegetaTIE geen overlevingskans, EN ZE ZIJN EEN STA IN DE WEG VOOR DE VERSPREIDING VAN DEZE DODELIJKE STRALING VOOER DE MENS?

  2. Bedankt voor jullie heldere en duidelijke site!
    Ik heb een site Mastbos-parelvanbreda.nl waar ik graag jullie tekst op zou willen zetten, geven jullie daar toestemming voor. Ik heb een grote liefde voor bomen en planten en probeer mijn steentje bij te dragen aan het bewustzijn ervan. Vriendelijke groet, Peggy Eckenhuijsen Smit

  3. Natuurlijk, ga je gang, graag onder vermelding van dlmplus.nl.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.