Biomassa – waarom regering doorgaat met grootste klimaatblunder

biomassacentrale (foto 123rf)

Het verhaal over biomassa klopt niet en werkt nadelig voor natuur en milieu. Desondanks gaan zowel lokale als landelijke politici hiermee door. De subsidie voor centrales van meer dan 11 miljard euro is deze week nog goedgekeurd door de regeringspartijen. Binnen een paar jaar zullen er meer dan 600 biomassa-installaties CO2 uitbraken in NL. Waarom gaat Rutte hiermee door?

Hoe komt het dat Den Haag zo krampachtig vasthoudt aan biomassacentrales.

Biomassa is achterhaald

De European Academies Science Advisory Council (EASAC) stelt deze week dat het opwekken van energie met biomassa meer CO2-uitstoot oplevert dan kolen en gas. “Biomassa is een heel slechte energiebron”, zegt hoogleraar Louise Vet, die in de milieugroep van EASAC zit.

Vet legt in het radioprogramma Vroege Vogels van 3 november uit wat er mis is aan biomassa.

Ze vertelt dat je door veel biomassa te verbranden erg veel CO2 produceert. En dat we het nog erger maken, want dit hout moeten we verslepen over de hele wereld. We oogsten de bomen, we drogen ze (wat eveneens weer veel energie kost), we maken er pallets van, verschepen het, dan worden de blokjes vermalen en in de grote centrales verbrand.

Nadat dus in een klap zeer veel CO2 uit de schoorsteen is gekomen van de centrales, duurt het voor de nieuwe aanplant 30 tot 50 jaar om dezelfde hoeveelheid CO2 weer op te nemen. (Red. terwijl de politiek suggereert dat de nieuwe bomen deze CO2 direct opnemen.)

Het echte probleem: creatief boekhouden

Er geldt binnen Europa een afspraak dat de CO2 berekend wordt op het moment dat de boom wordt gekapt. En niet op het ogenblik dat de boom wordt verbrand.

Met andere woorden, landen zoals Estland, die bomen kappen krijgen een CO2-schuld en Nederland die deze bomen koopt heeft op papier geen CO2 uitstoot, die is namelijk nul. Dat noemen ze ‘klimaatneutraal’.

Dus de biomassa centrales stoten in werkelijkheid enorme hoeveelheden CO2 uit, maar door deze bizarre afspraak tellen ze dit niet. Je zou het een uitermate creatieve vorm van boekhouden kunnen noemen.

Den Haag houdt krampachtig vast aan biomassa

Bekende duurzame energiebronnen zijn wind, water en zon. Verantwoordelijk voor ruim zestig procent van de duurzame energie geproduceerd in Nederland is echter energie uit biomassa. Dat is de reden dat Wiebes en de coalitie zich zo vastklampen aan biomassa. Zonder biomassa zijn ze dus helemaal nergens en slaan ze in Europa op het gebied van duurzame energie een modderfiguur.

Daarom begrijpen we ineens beter waarom de coalitie van VVD, D66, CDA en CU (gesteund door PvdA, SGP, Denk en Groen Links) tegen de motie van PvdD heeft gestemd om subsidies aan houtgestookte biomassacentrales stop te zetten.

Daarnaast staan er al 628 kleinere biomassacentrales op stapel voor Nederland. En is er over de hele wereld een gigantische handel om bossen te oogsten voor biomassa. Daarin steekt de regering Rutte dus graag 11 miljard aan subsidies.

Stand van duurzame energie

Het opwekken van elektriciteit met de biomassacentrales is achterhaald wanneer we kijken naar de prijsdoorbraak van zonne-energie in Dubai in 2016. Toen slaagde DEWA (energiemaatschappij in Dubai) erin om zonne-energie op te wekken voor minder dan 6 dollarcent per KwH. Daardoor is deze energie goedkoper dan fossiel opgewekte energie als gas of kolen. Op dit moment is de prijs per KwH zelfs nog lager.

Als je dit afzet tegen de zwaar gesubsidieerde biomassa centrales zal het duidelijk zijn dat deze voor installatie al verouderd zijn.

 

Rob Vellekoop, 7 november 2019

14 Comments

 1. De tranen springen je in de ogen ,stoom van woede uit je oren als je hier in de Kennemer en Schoorlse duinen de kaalslag ziet , dit is gewoon misdadige staats vandalisme, bizar….

 2. Stop biomassacentrale waarom slechte dingen /acties doen als het goede en juiste er ook is. Waarom draait alles om geld en macht. Misselijk makend. Doe wat goed en gezond is. Red de/ onze planeet doormiddel van gezind verstand gebruiken en uitvoeren ‼‼????????‼‼❤

 3. En het gaat allemaal nog “veel leuker” worden !!! ;

  Kijk op de site gerard1945.wordpress.com artikel klimaatdictatuur

 4. Ja.mooi is dit alles te lezen .ik weet niet wat allemaal daarin zitten?maar hier in Suriname zijn heel weinig biologische telers.ik maak compost met alles wat ik krijg.behalve plastic en blik.een idee ook voor daar in NL om te kijken of de boeren het in de tuin kan gebruiken.

 5. De BildeRberg- Groep Sloper,
  De Sloper,
  Je wordt belazerd waar je zelf bij staat!!!
  Het milieu–ja welk milieu eigenlijk???
  Als alle mensen die op malieveld zijn geweest nou eens ieder 1 boom plant ben je na 10 jaar weer op het oude niveau….in plaats alles weg te kappen voor het kapitalistische winst….meer meer meer en nog is het niet genoeg….MEEEEEEEER!!!!
  Wanneer komt men nou een tot bezinnen over het feit waar men nou al 20–30 jaar lang mee bezig is geweest…..Lelystad Airport!!!gewoon net doen of je gek bent…weer meer fijn stof de lucht in!!!..goed bezig hoor…op alle vlieg velden in dit kleine kikker landje is een grote toenamen van fijn stof..over 10 a 15 jaar is hier ieder mens longpatiënt!!—-en maar klagen over —ROKEN–!!!
  Ik dank U!

 6. Die bomen kap is een voorbereiding voor de 5G uitrol, want bomen verstoren het netwerk. Want bomen zijn als ware waterkolommen. Het is ook nog zo dat bomen de wind tegen houden voor de potentiële windmolens, die ook ruimte nodig hebben in ons relatieve kleine land oppervlakte. Daar de planning is om Nederland om te toveren in een metropool waar 30 miljoen of meer mensen moeten kunnen wonen. Daar moet nu ruimte voor gemaakt worden. Die zogenaamde stikstofcrisis is ervoor om zoveel mogelijk boeren failliet te laten gaan of om ze het boeren op te geven. Om zo de landerijen van die boeren in handen te krijgen, voor in de toekomst huizen te kunnen bouwen. Daar ook vele bedrijven niet mogen uitbreiden en/of zelfs delen van hun terrein moeten afstaan aan de gemeentes. Alles wordt in het werk gesteld om onze economie om zeep te helpen en de nieuwkomers in alles te kunnen voorzien op kosten van de autochtonen bevolking, die toch vervangen moet worden in de ogen van de EU/VN.

 7. Ik Kan je een eind volgen, maar je fixatie op ‘nieuwkomers’ past dan weer niet.

 8. Uit dit verhaal blijkt dat niet biomassa het probleem is, maar de manier waarop we met hout omgaan. We moeten NU al aanplanten, en wel HIER. Dus weg met die boeren, en bebossen maar die weilanden. De opbrengst kunnen we straks verstoken als biomassa. Daarbij komt CO2 vrij die we dus eerst uit de lucht hebben gehaald! Schoner kan niet.

 9. De BuldeRberg-Groep Sloper,
  De Sloper,
  Geachte Corne,
  Ik heb de link ook gelezen…maar dat gaat te ver en is in strijd met internationaal recht!

  Dat gaat zelfs zo ver dat gemeenteambtenaren het recht krijgen tot het betreden van woningen, ook tegen de wens van de eigenaar of bewoner.

  Ieder mes is namelijk beschermd van dit soort wan praktijken….ik mag ook zomaar het koninghuis binnen wandelen???..ik mag ook zo maar niet de 2de kamer binnen wandelen…mogen ambtenaren zo maar bij u binnen wandelen…als dat die wel mogen dan mag een inbreker ook overal binnen komen zonder daar gestraft voor te worden.

  Het wel diep en diep triest dat dat zomaar allemaal ken!!!
  Ik dank U!

 10. Van de fossiele brandstoffen is aardgas veruit de schoonste en voorlopig ruim op voorraad. Wel oogsten in gebieden waar de winning geen of weinig schade veroorzaakt (voor zover dat mogelijk is).
  Ikzelf denk dat er nog eens goed naar CO2 moet worden gekeken, een van de onmisbare voedingsbronnen voor ’s wereld groene natuur. Niet voor niets pompen glastuinders extra CO2 in hun kassen om de gewassen die zij kweken gelukkiger te maken. Wordt het warmer door de toename van CO2 of komt er meer CO2 uit de oceanen vrij omdat het warmer wordt? Invloed van de zon? Is het waar dat de wereldtemperatuur al jaren niet meer stijgt? Wat veroorzaakte de ‘medieval warm period’? Is het realistisch om te denken dat na die warme periode en de kleine ijstijd daarna, er nu opeens een stabiel klimaat zou moeten zijn?

  De zon levert genoeg energie voor de behoefte (zelfs de hebzucht) van de complete wereldbevolking maar de omzetting naar elektriciteit is nog verre van volmaakt en voor de opslag van die energie bestaat nog geen enkele zinnige oplossing.
  Kernenergie is letterlijk en figuurlijk een ramp. Als de echte kosten van deze vorm van elektriciteit-opwekking in de kWh prijs zou worden doorberekend is dit onbetaalbaar. Dit omdat de duizenden jaren opslag van hoog radioactief afval en de kosten van de twee grote rampen, Tsjernobyl en Fukushima, daarin meegenomen moeten worden. Het is een schoftenstreek om elke belastingbetaler hiervoor te moeten laten opdraaien, en dat nog heel, heel veel generaties lang.

  Heel Nederland straks in een elektrische auto, een stuk of 6mln accu’s dus. Hoe gaan we dat in godsnaam doen? En dan hebben we het alleen nog maar over het kleine k*tlandje Nederland. Gerealiseerd dat een elektrische auto een stuk zwaarder is (200 tot 250 kg accu) en daarmee een hogere bandenslijtage heeft, een van de belangrijkste fijnstof bronnen?

  Begrijp me goed, ik maak me ernstige zorgen over de gezondheid van ons ruimteschip Aarde maar die richt zich meer op de krankzinnige oorlogen (hoeveel vervuilende rottigheid veroorzaken die?) die onze Amerikaanse vrienden continu menen te moeten voeren; de voortdurende armoede onder het grootste deel van de wereldbevolking tegenover de onvoorstelbare rijkdom van enkelen; de nieuwsmedia en de politici die daarover liegen of zwijgen.

  Ik ben bang voor wat er gaat komen, ik leef namelijk in een rijk en welvarend land dat die rijkdom voor een belangrijk deel kan volhouden omdat er elders op de wereld onmenselijkheid in stand wordt gehouden.

 11. Waar kennelijk niemand over rept is de combi, chemtrails en HAARP.
  Er staan voor zover mij bekend drie grote antenneparken waarvan één in de VS (waar ook anders…) en twee in Europa. Wat deze doen is onder het mom van onderzoek?? de ionosfeer verwarmen met honderden megawatts zendvermogen. Hoe dit in combi met de metaaldeeltes van de chemtrails werkt weet ik niet maar zou het niet kunnen zijn dat de verwarming voor zover er al sprake is niet te maken hebben met de verandering van de golfstromen en de intercontinentale luchtverplaatsingen?
  Of zitten somigen al zo vast in hun conditionering en hebben zich ingegraven in de mantra’s van de ecofascisten?

 12. Biomassa is OK,
  Als het in grote centrales gestookt wordt, met goede filters, en verplichte CO2 afvang
  Als het bos weer kan aangroeien

  De zogenaamde clubs van wetenschappers liegen dat ze barsten, zie dienen een ander belang.
  Dat blijkt bijvoorbeeld uit de bewering van de wetenschappers dat biomassa stoken veel meer CO2 veroorzaakt dan steenkool.
  Op zich is dat al vreemd, chemisch gezien, maar verder is het niet relevant voor het klimaat, hoeveel CO2 uitstoot biomassa ook veroorzaakt, want de CO2 van biomassa, is recent ingevangen, door de bomen
  En komt weer vrij bij het stoken. Dat is zo circulair als maar kan zijn.

  De CO2 van steenkool, of Russisch gas, wat de anti biomassa lobby wil, veroorzaakt wel nieuwe CO2 in de lucht, want die brandstof is miljoenen jaren oud
  Maar dat negeren ze zogenaamde wetenschappers

 13. de aarde is een gesloten systeem vanuit de ruimte gezien, (hier van binnen uit ziet bijna niemand het) hier kan nooit meer of minder komen van wat dan ook.. alles is in even wicht al miljarden jaren als ik wist wat tijd is..
  verstoring kan alleen komen wanneer het gesloten systeem verbroken wordt.. als jij dit wil begrijpen (door niks te leren maar je te verbinden met moeder aarde)..
  ruimtevaart is zo’n verbreking, net als alles wat door het aards magnetisme naar binnen het gesloten systeem wordt getrokken..
  laat de bestaande geschiedenis zien dat het beter was dan nu, en ook slechter was dan nu.. wij leven in het gemiddelde min wat wij buiten het gesloten systeem van onze moeder aarde verplaatsen of door magnetisme terugontvangen.. kort om we weten niks van de cirkel van het universum.. niet eens of er buiten ons aards gesloten systeem ook zulke domme wezens zijn als wij..

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.