Levensgevaarlijke trend: overheid bepaalt wat goed is voor gezondheid

Huisje aan de kust (foto R. Vellekoop)

Steeds meer overheden stellen vaccinaties verplicht (binnen EU 20 van de 28 landen). Ook heeft de EU voor de lidstaten bepaald dat 5G ingevoerd moet worden zonder met gezondheidsaspecten rekening te houden. In toenemende mate beslist de overheid wat goed is voor de gezondheid van de burgers. Gezondheid wordt meer en meer een overheidszaak in plaats van een privé kwestie.

De burgers klagen en verzetten zich even, maar leggen daarna hun lot gelaten in de handen van de overheden, die ‘het beste met ons voorhebben’ of ‘het wel beter zullen weten’. Eigenlijk op dezelfde manier waarop destijds plastics in productie is genomen die nu ons leefklimaat vernietigt, of zonder schromen asbestproducten zijn geaccepteerd.

De overheid suggereert dat de gezondheid van de burgers niet in het gedrang komt of zegt deze juist te bevorderen, maar steeds beschadigen zij deze met hun dwaze beslissingen, zonder dat de verantwoordelijken later gestraft worden.

5G

De EU heeft de beslissing genomen om 5G in te voeren waarbij Nederland verplicht is om het 5e generatie mobiele netwerk te (laten) installeren.

Eind 2018 heeft het EU parlement en de Raad een Richtlijn (EU) 2018/1972  goedgekeurd tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie. De Nederlandse burger heeft geen enkele inbreng.

 • Op 3 juli 2018 heeft de overheid het Actieplan Digitale Connectiviteit gepubliceerd, waarin staat dat de overheid koploper wil worden in de installatie van 5G.
 • Daarop heeft de overheid op 16 juli 2019 een concept wetsvoorstel gepubliceerd waarin staat dat gemeenten verplicht zijn mee te werken aan de uitrol van 5G, met andere woorden ook de gemeenteraad wordt volledig gepasseerd.
 • Als voorbereiding op de bespreking van het wetsvoorstel in de Kamer is er een zogenaamde internetconsultatie. Na sluiting van de consultatie is het voorstel een wet.
 • Uitrol zal in eerste instantie plaatsvinden via de aanwezige 4G zenders. Gestart wordt met een relatief lage frequentie tot 2600 Megaherz.
 • De veilingen van de frequenties start eind 2019 en begin 2020 en eind 2021/ begin 2022.

Staatssecretaris Keizer stelt in haar toelichting (brief van 16 april) dat in grote lijnen er internationale eisen gesteld zijn; als je je daaraan houdt, kun je ervan uitgaan dat er voldoende veiligheid is voor de gezondheid. Vervolgens gaan we over tot de orde van de dag. De regering weet wat goed voor de bevolking is, namelijk 5G.

Foto 123rf

10 actiepunten (10 actions towards vaccinations for all)

Nog directer en duidelijker staat de gezondheid op het spel als overheden voor burgers beslissen dat zij gevaccineerd moeten worden.

Zonder enige schroom komen de Wereld GezondheidsOrganisatie en de EU tijdens de Wereldvaccinatietop van 12 september met hun ’10 punten programma vaccinatie voor iedereen’. Alsof het de dood normaalste zaak van de wereld is om als derde (overheid of instelling) voor burgers te bepalen dat zij zich moeten laten inenten. En passant hebben deze organisaties besloten dat vaccinaties zaligmakend zijn. Een andere mening wordt niet toegelaten. Deze instanties overschrijden een drempel door het zelfbeschikkingsrecht over het lichaam af te pakken.

Dit zijn de actiepunten:

1. Iedereen overal te beschermen door een aanhoudende hoge vaccinatiegraad.
Bevordering van wereldwijd politiek leiderschap en inzet voor vaccinatie en het opbouwen van effectieve samenwerking en partnerschappen – over internationale, nationale, regionale en lokale niveau’s met gezondheidsautoriteiten, gezondheidswerkers, het maatschappelijk middenveld, gemeenschappen, wetenschappers en industrie –  hiertoe.
2. Zorg ervoor dat alle landen over nationale immunisatiestrategieën beschikken en deze uitvoeren en versterken financiële duurzaamheid, in lijn met de vooruitgang in de richting van Universal Health Coverage, waarbij niemand achterblijft.
3. Bouw sterke surveillancesystemen voor door vaccin te voorkomen ziekten, met name ziekten die wereldwijd worden geëlimineerd en uitroeiingsdoelen.
4. Pak de grondoorzaken van vaccin aarzeling, het vergroten van het vertrouwen in vaccinatie, evenals het ontwerpen en evidence-based interventies implementeren.
5. Maak gebruik van de kracht van digitale technologieën om het toezicht op de prestaties van vaccinatie te verbeteren programma’s.
6. Onderzoeksinspanningen voortzetten om continu gegevens te genereren over de effectiviteit en veiligheid van vaccins en de impact van vaccinatieprogramma’s.
7. Doorgaan met inspanningen en investeringen, inclusief nieuwe financieringsmodellen en stimulansen, voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie voor nieuwe of verbeterde vaccin- en toedieningsapparatuur.

8. Beperking van de risico’s van vaccinatietekorten door verbeterde monitoring van vaccinbeschikbaarheid, prognoses, inkoop, leverings- en voorraadsystemen en samenwerking met producenten en alle deelnemers in de distributieketen om de productiecapaciteit optimaal te benutten of te vergroten.
9. Zorg ervoor dat professionals in de gezondheidszorg op alle niveaus en in de media effectieve, transparante en objectieve informatie voor het publiek en vecht tegen valse en misleidende informatie, onder meer door sociale contacten aan te gaan mediaplatforms en technologische bedrijven.
10. Afstemming en integratie van vaccinatie in de wereldwijde gezondheids- en ontwikkelingsagenda’s, door een hernieuwde immunisatie agenda 2030.

Ondertussen geldt in 20 van de 28 lidstaten van de EU een vaccinatieverplichting voor jongeren en kinderen. Landen waar nog geen wettelijke plicht geldt zijn:
Verenigd Koninkrijk, Ierland, Nederland, Spanje, Portugal, Estland en Litouwen.
In juli van dit jaar is de verplichting ook in Duitsland ingevoerd.

Klopt dit wel?

Mag een overheid beslissen over de gezondheid van een burger? Mogen zij bepalen dat het verplicht is zich te laten inenten of dat zonder nader gezondheidsonderzoek 5G wordt uitgerold? Waarbij 5G onontkoombaar is voor elk mens, dier en milieu?

Hebben de Nederlandse kiezers de afgelopen verkiezingen Rutte en zijn club toestemming gegeven om 5G in te voeren? Hebben zij de EU de opdracht gegeven om inentingen verplicht te gaan stellen?

Je zou je ook kunnen afvragen of je, als je de desastreuze gevolgen voor mens en milieu kent van 5G, nog steeds verplicht bent hieraan te gehoorzamen. De overheid suggereert het allemaal te weten, maar de rekening in geld of natura krijgt de burger later gepresenteerd.

Rob Vellekoop, 15 september 2019

6 Comments

 1. De mensen in Den Haag zijn geen volks vertegenwoordigers meer maar handelaars in het belang van bedrijfsleven. Jammer hoor… gemiste kans.

 2. het menselijke aspect is verdwenen in vele beslissingen
  die worden genomen in de politiek
  over de hoofden van de bevolking
  helaas is dat geen nieuw fenomeen
  dat neemt niet weg dat de jonge mensen
  van nu met hun gezamenlijke protesten
  laten zien dat zij begrijpen dat zij geen
  willoze puppets meer willen zijn

  maar wel de motor van de samenleving vormen
  en dat zonder hun goedkeuring
  er weinig tot stand gebracht kan worden
  al wordt er (meestal alleen tegen de tijd van
  verkiezingen) nog zoveel geld of vooruitgang
  beloofd

 3. Alles wat de bilderberg in zijn hoofd heeft moet uitgevoerd worden?
  Geen identiteit meer maar zijn slaven?

 4. De grondwet is juist bedoeld om ons juist tegen dit soort praktijken van de overheid te beschermen. Als de grondwet dat niet meer doet is er iets echt goed mis.

  De wetgeving beschermt inmiddels de corruptie en de misdadigers. Vervolgens verzinnen ze nog meer wetten om zichzelf verder te beschermen.

  — de officiële uitleg bij de grondwet: —
  Dit artikel hoort bij artikel 10 (Recht op privacy). Iedereen is de baas over zijn eigen lichaam. De overheid mag niets met je lichaam doen, als je dat niet wilt. Ook anderen mogen niets met je lichaam doen, als je dat niet wilt. Niemand mag je bijvoorbeeld pijn doen. Ook mag niemand je medicijnen geven, als je dat niet wilt. Zelfs medische keuring, of het knippen van je haren mag niet, als je daarvoor geen toestemming geeft.

  In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WBGO) staat dat een dokter je niet mag behandelen zonder je toestemming. In deze wet staat ook dat de dokter alles in begrijpelijke taal uit moet leggen, zowel mondeling als schriftelijk.
  —-

  Zelfs de politie mag enkel in uitzondering iets met het lichaam doen, bv fouilleren, of een bloedtest enkel na verdenking van een misdrijf.

  In de VS op dit moment, lees de reacties ook
  thevaccinereaction.org/2019/09/forced-vaccination-and-nonviolent-civil-disobedience/

  Een website vol echte info over vaccineren
  childrenshealthdefense.org/news/robert-f-kennedy-jr-s-response-to-the-message-of-measles-what-the-new-yorker-wouldnt-publish/

  Laten we de overheid eens aanklagen, en alle corrupte VVD-ers (het zijn er erg veel, zo niet alle) voor de rechter slepen en persoonlijk aansprakelijk stellen voor al het leed. En laten we ze dan alles wat gestolen is, teveel betaald, verduisterd eens terugbetalen, per persoon de rekening opmaken. En laten we dan hun salaris terugvorderen tot de dag dat ze de fout in gingen. Ik ben benieuwd wie er dan schijnheilig alles weg lacht.

  Het is vrij makkelijk je te verschuilen achter een apparaat dat overheid heet. Een logge corrupte machine waar we zsm vanaf moeten. Wees eerlijk, democratie bestaat niet, het is de dictatuur van de minderheid. Groei-economie is de leugen en het geloof dat alles goedpraat.

  De corrupte overheid maakt het niets uit. Ze verkopen gewoon nog wat meer leugens in hun media spektakel. Oh ja, de VVD heeft de top van de publieke omroep overgenomen. De rest is in handen van Rupert Murdoch.

  Het is de hoogste tijd om de gehele maffiaorganisatie die zich democratische politiek noemt op te rollen en te vervolgen. Er is veel te veel dat niet meer in de haak is. Noem een kindermisbruik van Joris Demmink (doofpot), corruptie in de politiek, farmaceutische geldstromen, WHO sponsoring door Bill Gates, censuur op oa internet (verboden in de grondwet). Het illegale koningshuis en hun belastingroof, Gaswinning (wij moeten aan duur stroom, de overheid verkoopt gas aan oa Canada, Vermillion bv), het ontduiken van belasting door multinationals, het verbieden van de medische claims op natuurlijke producten, de invloed van voedselproducenten op het voedingscentrum, glyfosaat, 9-11, MH17 leugens, de invloed van de chemische bedrijven op de universiteiten en “wetenschappelijk onderzoek”, G5, etcetera, etcetera, etcetera, etcetera, etcetera, etcetera…
  of zijn het dan toch echt allemaal maar complot-theoriëen? Ja, dat zal het zijn, en ik ben gek want ik lees nep-nieuws en desinformatie, het liefst de hele dag en nacht. De groeiende ellende om mij heen is ook allemaal nep!

  En de mensen, wij, de mensen, laten zich naar de slachtbank leiden. En masse. Wij, de mensen, betalen ons scheel, houden niets meer over en mogen steeds minder. De mensen kijken toe en zijn stil want ze hebben het druk, erg druk, veel te druk met werken, what’s app, tv kijken en andere zeer belangrijke dingen doen die ze nog moeten doen voor ze doodgaan. Maar wij de mensen betalen alles en houden het zelf de puinhoop in stand. Wij de mensen betalen mee aan het salaris van Mark Rutte. Daar lig ik wakker van. Sorry Mark, je bent nu eenmaal gekozen door de minderheid.

  De zorg is een puinhoop, onderwijs is een puinhoop, pensioenen is een puinhoop, banken zijn een puinhoop, hypotheken zijn een puinhoop, de rechtbanken zijn een puinhoop, jeugdzorg is een puinhoop, de belastingdienst is een puinhoop, de psychiatrie is een puinhoop, verslaafden opvang is een puinhoop, het sociale stelsel is een puinhoop, de wetboeken zijn een puinhoop, de landbouw is een puinhoop, de woningbouw is een puinhoop, het milieu is een puinhoop, de administratielast is een puinhoop, de politie is een puinhoop, de media is een puinhoop, de gezondheid van onze kinderen is een puinhoop, ouderzorg is een puinhoop, het basisonderwijs is een puinhoop, de groei-economie is een puinhoop en aan het hoofd van al deze puinhopen zit het koningshuis en de “democratisch” gekozen puinhoop die zich overheid noemt in de puinhoop die EU heet. Het is gewoon eens tijd om de mouwen op te stropen en deze puinhoop op te vegen en naar de vuilstort te brengen. We recyclen wat te recyclen valt.

  Voor wie zich geroepen voelt, ik wil wel tijd en energie investeren in een andere wereld, waarin we de macht teruggeven aan het volk. Echte democratie zoals het hoort.

  Lars vH
  Liefde wint, de tijd keert weder.

 5. Helemaal mee eens om de regering aan te klagen,maar wie gaat dat starten, betalen,tijd erin stoppen? Mijn ervaring is dat mensen veel te passief zijn en vaak geen enkele moeite willen doen ,vaak uit luiheid en angst,maar ik hoop dat er iemand opstaat!!! En Rene van Santen Nederland is een B.V dat is geen land. De regeringsleiders werken alleen in opdracht van het bedrijfsleven en zijn nooit voor ons geweest.Dat is de schijnvertoning die ze ophouden en die iedereen blijft geloven.

 6. Laten we beginnen met het terugkrijgen van een referendum . Hoe is het mogelijk dat dat ons is afgenomen? Verder met de volgende verkiezingen niet zo slaafs kijken naar alles wat ons beloofd wordt , maar omkijken naar wat er terecht gekomen is van de vorige beloftes .

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.