Kort geding tegen de staat over #5G

123rf

De stichting Stop5GNL start een kort geding tegen de Staat om de uitrol van 5G te stoppen. De initiatiefnemers vinden dat de staat door 5G uit te rollen onrechtmatig handelt omdat het de burgers niet beschermt tegen de gevaarlijke gevolgen van blootstelling aan elektromagnetische velden van 5G. Daarnaast lopen nog twee initiatieven tegen de uitrol van het nieuwe mobiele netwerk.

De sommatiebrief is door de stichting verstuurd op 18 december 2019. Hierop heeft het Ministerie gereageerd en een uitnodiging gedaan voor een gesprek. Dit komt binnenkort. Als de uitkomst van dit gesprek niet bevredigend is dan verstuurt de stichting de dagvaarding naar de staat. Binnen 4 tot 6 weken zal de zitting daarna plaatsvinden.

Stop5gnl.nl

Met de uitrol van 5G die vanaf 2020 gepland staat zal het er echt om spannen, want door de uitrol van 5G en de verdichting van antennes zal de stralingsbelasting enorm toenemen. Voor 5G is een gigantische toename nodig van antennes met zo’n 5 tot 10 keer meer, en wel een antenne op elke 100 meter. De verwachting is dat de stralingsbelasting met een factor 10 tot 100 omhooggaat. De antennes zullen in de woonwijken komen en op huizen en gebouwen. Zij zullen veel hogere frequenties gebruiken, met grotere biologisch verstoringen.

website: www.stop5gnl.nl.

Er is tot op heden nauwelijks onderzoek gedaan naar de potentiële gezondheidsrisico’s van blootstelling aan 5G. De Gezondheidsraad bevestigt dit en geeft in een uitzending op RTLZ op 9 september jl. aan dat er veel zakelijke belangen liggen om 5G uit te rollen, zonder dat er goed is onderzocht wat de consequenties zullen zijn. Het onderzoek dat er ligt toont aan dat permanente schade kan optreden.

De Nederlandse staat negeert 252 wetenschappers uit 43 landen die onderzoek hebben gedaan naar de schadelijke effecten van elektromagnetische velden op mens, dier en milieu en die met een EMF Scientist Appeal waarschuwen voor de schadelijke gevolgen ervan.

Andere acties: SAN

Op 26 januari is Stichting Stralingsarm Nederland (SAN) bij het Gerechtshof Arnhem een zogeheten Artikel 12 procedure gestart.
Daarin verzoeken zij het Hof de Officier van Justitie te verplichten om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen. De Officier wilde een aangifte niet in behandeling nemen,
Volgens de stichting is er medisch bewijs dat 5G voor alle mensen schadelijk is (DNA schade) en kan voor een kleinere groep mensen met Leukemie (bloedkanker) zelfs dodelijk zijn. “Dus wie 5G in wil voeren, maakt zich schuldig aan poging tot doodslag. En zo’n zwaar misdrijf hoort een Officier van Justitie in een rechtsstaat altijd te vervolgen.”, aldus SAN.

NBO

De door NBO aangekondigde aansprakelijkstelling lijkt voorlopig nog te zijn vertraagd. Er blijken erg veel fouten te zijn gemaakt in de aanmeldformulieren door de deelnemers aan de actie.
De drie mobiele telecom leveranciers die 5G gaan uitrollen in Nederland krijgen een claim van circa 2,8 miljard euro per jaar, zoals woordvoerder van de Nationale Bond tegen Overheidszaken Jordy Zwarts eind december meldde. De Bond gaat een aansprakelijkheidsactie beginnen tegen de telecomproviders. De reden is dat het mobiele 5G-netwerk een ernstige bedreiging vormt voor de gezondheid en persoonlijke levenssfeer van iedereen die eraan wordt blootgesteld. Meer dan vierduizend mensen hebben zich voor deze actie aangemeld en hun financiële steun gegeven.

Petitie

Stop5GNL is een petitie begonnen waarin de inwoners van Nederland aangeven dat zij niet meer straling in ons luchtruim wensen.

 • Daarnaast willen zij niet dat er tegen hun wil in Nederland een 5G-netwerk wordt uitgerold.
 • En zolang het niet onomstotelijk vaststaat dat de straling ongevaarlijk is voor de volksgezondheid, is het uitrollen van een nieuw 5G netwerk onverantwoord en ongewenst.

Petitie stop 5G

Stand van zaken invoering 5G

De beslissing om 5G in te voeren is al genomen door de EU en Nederland heeft zich verplicht heeft om het 5e generatie mobiele netwerk te (laten) installeren.

Eind 2018 heeft het EU parlement en de Raad een Richtlijn (EU) 2018/1972  goedgekeurd tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie. De Nederlandse burger heeft geen enkele inbreng.

 • Op 3 juli 2018 heeft de overheid het Actieplan Digitale Connectiviteit gepubliceerd, waarin staat dat de overheid koploper wil worden in de installatie van 5G.
 • Daarop heeft de overheid op 16 juli een concept wetsvoorstel gepubliceerd waarin staat dat gemeenten verplicht zijn mee te werken aan de uitrol van 5G. Met andere woorden ook de gemeenteraad is gepasseerd.
 • Als voorbereiding op de bespreking van het wetsvoorstel in de Kamer is er een zogenaamde internetconsultatie tot 9 september geweest. Na sluiting van de consultatie is het voorstel een wet.
 • Uitrol zal in eerste instantie plaatsvinden via de aanwezige 4G zenders. Gestart wordt met een relatief lage frequentie tot 2600 Megaherz.
 • De veilingen van de frequenties vinden plaats begin 2020 en eind 2022.

Rob Vellekoop, 3 februari 2020

3 Comments

 1. Zelf heb ik tinnitus eraan overgehouden, wifi gebruik tot minimum beperken, daarom vrees voor 5G?

 2. “De Nederlandse burger heeft geen enkele inbreng.”

  Waarom ei-gen-lijk hebben we een volksvertegenwoordiging nodig??

  Suggereert dat dat de regering TEGEN de ei-gen burgers is???

  Waarom?

  O ja, niet zo moeilijk: uitbuiting en onderdrukking [van de ei-gen burgers]!

  Ei-gen >>>
  Ei = de bron (waar we allemaal uit voortkomen)
  Gen = de unieke code van elke burger.

  Aangezien we allen uit een en dezelfde bron komen: waarom dan elk-ander in de weg zitten?

  Citaat: (Zeit online): Waarom is het kapitalisme een probleem, meneer Spät?

  Patrick Spät: Omdat het welvaart belooft voor iedereen, maar het slechts brengt bij enkelen. Het hele systeem is gebaseerd op exploitatie – uitbuiting van mens en natuur. Niets in het kapitalisme is duurzaam, om maar eens een nieuw modewoord te gebruiken. Zelfs uit subculturen en kritiek op het kapitalisme ontstaan nog nieuwe producten.
  gerritherders.blogspot.nl/2017/09/het-land-de-bossen-en-de-fabrieken-zijn.html

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.