Coronacrisis – het einde van ons individueel zelfbeschikkingsrecht is nabij – schrijft Robin de Ruiter

Robin de Ruiter heeft een nieuw boek geschreven waarvan hij mensen afraadt het te lezen als zij geloven dat wij in deze bijzondere situatie zijn terecht gekomen door de coronapandemie. “Want, zegt de schrijver, Iedereen met een gezond verstand weet dat een lockdown bij voorbaat en volslagen sociale en economische ontwrichting teweeg zal brengen.”

De eerste druk van dit boek verscheen in 2009. Daarin voorspelde De Ruiter niet alleen een wereldwijde lockdown, maar hij legde ook uit waarom die moet plaatsvinden. Naar aanleiding van de coronapandemie pakt de auteur nu de draad weer op waar hij de eerste uitgave mee eindigde. Toen waarschuwde hij al voor technologische werelddictatuur, de zogenaamde Nieuwe Wereld Orde.

“Een terugblik op de gebeurtenissen van de laatste tien jaar laat zien dat nagenoeg alle informatie, zoals vermeld in de eerste editie, op wonderbaarlijke, vaak schrikbarende wijze zijn uitgekomen, ofwel ten uitvoer zijn gebracht.”

En dan stelt De Ruiter de meest prangende vraag van de coronaperiode. Door de gevolgen van de lockdown sterven meer mensen dan aan het coronavirus.

Hoe komt het dat onze regeringsleiders de gigantische gevolgen van de door hun ingevoerde lockdown niet voorzien hebben? Zijn ze werkelijk zo dom?

De lezer kan er in ieder geval van uitgaan dat de coronamaatregelen zeker niet door onze politieke leiders zijn bedacht. Net als met de meeste belangrijke beslissingen voeren de politici gewoon uit wat hun opgedragen wordt!

Het is buitengewoon merkwaardig dat men wereldwijd een lockdown ingevoerd heeft. Des te meer omdat het sterftecijfer van mensen die gestorven zijn aan COVID-19 ver onder de norm ligt van de jaarlijkse normale griepsterfte.

De Ruiter geeft aan in zijn boek dat we in de allerlaatste fase zitten van het project dat uiteindelijk zal leiden tot het einde van onze vrijheid.

Na de verbazingwekkende gebeurtenissen die ons in de wereld van vandaag ten deel vallen, moeten we voorbereid zijn op nog veel grotere veranderingen die binnenkort diep in ons eigen leven zullen ingrijpen.

Dit boek geeft de lezers de mogelijkheid te doorzien wat er achter de schermen van de wereldpolitiek gebeurt en daarin patronen te herkennen. “Zodat, stelt De Ruiter, men kan gaan handelen, iets dat in deze tijd broodnodig is”

In twaalf hoofdstukken maakt Robin de Ruiter duidelijk in welke situatie we zijn terecht gekomen.

 1. De eerste intelligente Lockdown
 2. Realiteit
 3. Geld scheppen uit het niets
 4. Concentratie van goud is concentratie van macht
 5. Macht, machine en mens
 6. De grote verandering
 7. Hebben wij eigenlijk wel een vrije wil?
 8. Hoe ziet de toekomst na de ‘Transitie’ eruit?
 9. Een derde weg?
 10. Rapport van de ‘Silver Commission’ uit 1876
 11. De Transitie – ‘A Leap of Faith’
 12. Covid-19: Toevalpruduct of biowapen

Ik vind het geweldig dat we in ons land een visionair als Robin de Ruiter hebben rondlopen die niet alleen het aandurft zijn nek uit te steken om politieke situaties te onderzoeken waar taboes op rusten, maar ondertussen ingehaald door de tijd ook nog eens gelijk blijkt te hebben.

Het boek is natuurlijk leverbaar door Academy of Happiness, sponsor van DLM PLus.

Rob Vellekoop, 1 juni 2020

30 Comments

 1. Ok, maar dan lijkt me geboden dat er bv via café Weltschmerz , nu in de komende maanden , spraakmakende interviews in de confronterende zin komen met alle lijsttrekkers en bovenste 6 van de politieke partijen , dus in de verkiezingstijd , en dan het soort interviews zoal Ischa Meyer en Theo van Gogh dat konden en deden .

 2. Knap werk en gezond verstand, velen van ons zagen al vanalles aan komen maar ja, niet iedereen is een schrijver. Nu nog een boek met de oplossingen om dit tegen te gaan want dat het fout loopt weet iedereen nu wel daar hebben we geen boek voor nodig.

 3. Als je de verklaring hebt van hoe het werkt, weet je ook wat je ertegen kunt doen.

 4. Iedereen met een werkend waarnemingsvermogen, heeft inmiddels gezien dat de wereldwijde corona-campagne niets met volksgezondheid te maken heeft.

  Wat is dan WEL de bedoeling? WAAROM deze wereldwijde campagne? Met welk doel?

  Het doel is totale herinrichting van de wereld. Gebruik makend van beschikbare technologie.

  Stap voor stap:

  1- Het vernietigen van alle bestaande sociale en economische structuren

  2- De gehele mensheid daarmee in totale schaarste en ontreddering brengen

  3- Vervolgens introduceren van centrale/digitale rantsoenering (op absoluut bestaansminimum). Van leven naar overleven. Het systeem bepaalt wie overleeft en wie niet

  4- Het massaal uitdunnen en verzwakken van de wereldpopulatie via vaccins en verhongering

  5- Het installeren van de digitale dictatuur. Voor ieder individueel gedrag/consumptie is digitale toestemming/toegang vereist

  6- Totale digitale surveillance, op individueel niveau. Uitsluiting als bestraffingsmethode. Ongewenst gedrag? Geen toegang tot levensbehoeften! Ongehoorzaamheid = Sterven

  7- Overbodig maken van handhaving door politie en justitie. Het digitale systeem is bepalend. Nee is nee. Met een computersysteem valt niet te discussiëren

  8- Het centrale digitale systeem bestuurt alle mensen. Privileges voor gehoorzame mensen. Uitsluiting voor ongehoorzame

  9- De bestuurders zijn anoniem, en bevinden zich aan de andere zijde van de digitale muur. De wereld wordt door hen digitaal geregeerd vanaf één plek. Één wereldregering dus

  10- Alle mensen op de wereld, worden vanaf één centrale plek bestuurd. Zonder de mogelijkheid zich daaraan te onttrekken of er effectief bezwaar tegen te maken

  11- Afschaffen van geld, en vervangen door toegekende of afgenomen privilegepunten op basis van gewenst/ongewenst gedrag

  12- Totale centrale controle van ieder individu op de wereld. De eigenaren van het systeem bepalen via de technologie hoe en waar iedereen woont, welk werk hij/zij doet, wat hij/zij buiten het werk doet, wat hij/zij consumeert en wanneer, en wat hem/haar is toegestaan. En wat niet.

  Om dit mogelijk te maken, moet de samenleving eerst worden vernietigd. Wie een nieuw gebouw wil neerzetten, moet het bestaande immers eerst slopen. De corona-campagne is de start van de sloop. De maatregelen zullen de gewenste ineenstorting veroorzaken. De ineenstorting zal een ongekende humanitaire ramp veroorzaken. De humanitaire ramp zal het nieuwe systeem “rechtvaardigen”.

  Alleen onze massale weigering mee te gaan met de maatregelen, kan dit scenario voorkomen. Het goede nieuws is, dat we daartoe op ieder moment kunnen besluiten. Het eindresultaat wordt dus door ons bepaald.

 5. In de Grondwet staat dat we vrijheid hebben van meningsuiting .Dan kan het toch niet zijn dat men van hogerhand de uitgave van een boek tegengaat ?

 6. Het was mijn idee om 105 jaar te worden , ik denk dat ik het toch maar ga bijstellen als het zo de bedoeling is .

 7. En om op punt 12 van de reactie van Dhr. Stuurman in te gaan : laat iedereeen en elke regering eerst maar eens goed lezen in het belangrijkste boek dat er in deze wereld inog altijd in omloop is : de Bijbel. In de Bijbel wordt werkelijk exact deze hele wereldcrisis en de gevolgen daarvan voorspeld, o.a. in Openbaring. En dat alles kan de mensen de geruststelling geven. De gehele mensheid is constant bezig geweest om de wereld uit te buiten en dit krijgen wij er nu voor terug en leest u in de Bijbel maar wat er dan voor in de plaats zal komen !! Dàt is heel mooi en rustgevend !

 8. ben ook geneigd verdrietig te worden en angstig in huidige situatie. ik ben dit ook ( nog) vaak . maar.. ik mag alsmaar rustiger worden door (inderdaad !) Het boek met oplossing te lezen ; de bijbel . ( en voor wie het weten wil en als ik mag aanvullen mijnheer van Lynden ; ik lees dit boek dan samen met Auteur en dan is het zeker rustgevend )
  Aanbevolen !?

  . . .

 9. Meneer Stuurman heeft helemaal gelijk ! Dit is een wereldwijde machtsgreep op weg naar het Chinese model , ik bid tot God en hoop dat de slapende massa uit hun hypnose komt en niet meer naar het indoctrinatie scherm de tv kijkt , word wakker mensen !!

 10. Het is belangrijk dat wij mensen, na-denken over deze Machtstgreep van de Farmacheutische Industrie. Deze Macht”status”, Is Ontoelaatbaar daar wij dit met Velen absoluut afwijzen. Wij hebben een zelfbewustzijn! Wij mens hebben een Zelf beschikkingsrecht! Dat wordt met de voeten getreden! Dit is absoluutonaanvaardbaar Wij staan voor ons mensenrecht. Wij beschikken over ons eigen bestaan op deze wereld.
  Stop dus met de Manipulatie! Wij weten wat ons te doen staat! Wég met machtspolitiek.

 11. Het is belangrijk om wakker te worden
  Alleen veel mensen slapen
  Het is mijns inzien en dat probeer ik bij
  sommige mensen ook familie te waarschuwen
  voor vaccins
  Alleen mensen zijn al heel lang willens en wetens voor
  de gek gehouden
  Net als in de 2e wereldoorlog

 12. Het is een gevecht tussen het Donker en Licht! Het licht zal winnen, er worden steeds meer mensen Wakker, er komt een pittige tijd,maar uiteindelijk komt het goed, we moeten bidden en Vertrouwen op de Goddelijke Wereld ♥️♥️?♥️♥️

 13. Ik geloof niet in dit soort theorie. De menselijke geest heeft een verkeerd beloning systeem. De slapers (kudde/volgers/etc) werken de hersenen op ALPHA nivo. Als je wakker bent (en wil blijven) moet je naar BETA. Alleen dit kost zoveel energie van het lichaam dat er beloningen zijn van het lichaam om terug te vallen op lagere energie consumptie. Liefste DELTA; is soort sluimer, domerig, automatische piloot etc. En daar maken de BETA en zelfs de ALPHA mensen dankbaar ge-(mis-)bruik van. Dus de hele vraag is wil men(-sen) dit wel? Of wil men gewoon verder slapen en gruwelijk misbruikt worden? Want als je slaper bent is er geen gevecht tussen donker en licht, wakker of werken, hypnose of slavernij etc. Je functioneert als een plant en snapt niks van “gruwelijk misbruikt” worden omdat dat je staat van Zijn is.

  Dus vraag aan dit forum en de rest van de wereld: bidden en vertrouwen? Of er iets aan doen?

 14. OP social media denkt men nu dat dit boek in 2009 is geschreven en hij toen al wist dat de Corona epidemie zou komen.Dat komt door je niet coreecte zin: De eerste druk van dit boek verscheen in 2009.; als ik jou was zou ik het even rechtzetten. met groet

 15. Hoe kon hij dit in 2009 al voorspellen dan? Misschien is hij de hersenspoeler wel. Misschien ook niet. 1 ding is zeker, zijn bankrekening wordt gevuld , ik hoop datmen ook nog aan hem denkt als het allemaal anders blijkt te gaan dan hij schrijft. We zullen zien hoe de bal rolt. Ik blijf alert maar geloof niet direct alles.

 16. Er waren in het verleden al “pandemieën”. Van de geschiedenis kan men enkel leren. Stel dat de complotdenkers het bij het verkeerde eind hebben… Dan is en blijft die theorie toch minder gevaarlijk dan dat men de gevestigde orde gelooft/volgt.

  Follow the money. Kijk op youtube naar Robert F. Kennedy. Heel interessant en heel logisch…

 17. Heb vandaag PERSPECTIVES ON THE PANDEMIC/Robert Kennedy jr &Judy Mikovits (3 of 3) episode #12 bekeken. Als dit uitgezonden zou worden op de MSMedia zou iedereen gelijk wakker zijn en nog wel even nadenken voordat ie het allesoplossendevaccin laat inspuiten. Waarschuwingen worden je echter bepaald niet in dank afgenomen, integendeel. Laat staan als je nog verder gaat en het over deze (zogenaamde) complottheorie hebt.
  Besef wel dat ze ons met ANGST eronder willen krijgen. DAT MAG NIET LUKKEN. Strijd moedig en met vertrouwen !

 18. Rumi zei het; Alles wat je in de voorkamer van je gedachten ziet wordt werkelijkheid. Dit boek is geschreven, misschien wel om het werkelijkheid te laten worden? We kunnen een andere dimensie instappen en vrijheid zien en voelen. Leef vrij en in liefde en dat is de energie die zich dan uitbreidt. Als je dit boek leest, zie je andere beelden, wordt je misschien wel angstig. Dat moet je juist niet doen. Vanuit vrijheid leven en je kracht het universum ingooien! Zoals deze mensen bv! https://www.youtube.com/watch?v=gYcbGOf1R0U&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1SRuIhQ4vduKjvGn1NpXTaETWnOUGrqWxHssv3TxODR8OxT0lBhQIQWs8

 19. Is het niet buitengewoon stuitend en zorgwekkend om te lezen dat iemand die op elke bladzijde met pseudo-geleerde termen als “rente” en “inflatie” strooit en daarmee de indrukt wekt daadwerkelijk verstand van zaken te hebben, toch denkt dat het Engelse “billion” zich laat vertalen naar het Nederlandse “biljoen”. Of (wat nog zorgelijker zou zijn) dat De Ruiter wel
  degelijk het verschil ingehangen is maar “$40 miljard” niet zo sexy vond klinken om zijn zwakke betoog kracht bij te zetten.

 20. Angelique, beide videos die je doorgeeft kunnen niet bekeken cq beluisterd worden helaas…
  Private…komt er in het beeldscherm

 21. Laat maar komen mensen.., het gaat precies volgens Gods plan! HEM ontgaat niets !!! De satan heeft het er maar druk mee.., maar wel onder toeziend oog van……, juist ja !!
  DE ALMACHTIGE !!!

 22. Psalm 91 vers 5:
  Ik steun op God, mijn Toeverlaat,
  dies (daarom) heb ik niets te vrezen:
  wie God vertrouwt, dien deert geen kwaad.
  Uw tent zal veilig wezen.

  Niet Rutte, de Jonge, Grapperhaus of corona regeren. God, de Heere regeert!
  Dat zal ons moed geven om vol te houden in de strijd tegen het duister.

 23. Blijf vertrouwen, al het geprofeteerde wordt geopenbaard, dus ook de anti christ,valse profeten en mensen die zeggen dat zij dr messias zijn of weten waar hij is. Slaap niet! Hou kleding aan. Als we de grote verdrukking in gaan, bezit uw zielen in uw lijdzaamheid. Blijf bewust dat Zijn lijden veel erger was.

 24. De Heere Jezus zegt:
  – Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven (Mattheus 11:28)
  – Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden (Johannes 14:27)
  – Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij (Johannes 14:6)

 25. dar hij de eerste druk schreef in 2009 is dat dit al veel eerde speelt n de jaren 1970 is er gesproken over de nieuwe wereld orde en wel door ex democratische presidenten van amerika en nu voeren ze uit de agenda 21 naar de nieuwe wereld orde 2030

 26. Peter Bouman: goed hoor. “Ik geloof niet in dit soort theorie. De menselijke geest heeft een verkeerd beloning systeem. De slapers (kudde/volgers/etc) werken de hersenen op ALPHA nivo. Als je wakker bent (en wil blijven) moet je naar BETA. Alleen dit kost zoveel energie van het lichaam dat er beloningen zijn van het lichaam om terug te vallen op lagere energie consumptie.”
  Ik denk er precies zo over, laat de kudde maar gewoon meedoen, ze merken er niets van. Het probleem ligt bij mensen die niet meegesleurd willen worden, die wel de energie hebben om op beta te zitten. Zo zit het precies, we zijn allemaal onderhevig aan trillingen. En dit is de bedoeling, om de toekomstige mensen met de kunstmatige trillingen van de heersende klasse aan te sturen, dan blijven het kuddebeesten en zijn ze goed te beheersen voor de doeleinden van de heersende klasse.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.