Oplossing corona-crisis: het volk neemt de macht terug

Het probleem voor veel medelanders is dat we afstevenen op een politiestaat. Steeds meer mensen verzetten zich, gaan demonstreren, schrijven brieven aan het parlement. Dat zijn prima methoden om de publiciteit te zoeken. Over de stap die daarna gezet moet worden blijft het meestal stil. Toch is dat een hele eenvoudige, maar wel een hele krachtige.

Politiestaat

Door de corona-maatregelen van de afgelopen maanden is ons land omgetoverd tot een politiestaat. Dit is gebeurd zonder dat de bevolking hiertegen iets kon ondernemen, of niet wist wat ze ertegen moesten doen.

Rutte regeert nog steeds per noodverordening. En de burgemeesters van de 25 ‘veiligheidsregio’s’ handhaven deze regels. Verzorgingshuizen zij gesloten en openen nu stapsgewijs hun deuren. Wel blijft de 1,5 meter afstandsregel bestaan en zijn de mondkapjes in het openbaar vervoer vaste prik.

De horeca is verplicht verlengstuk van het Ministerie van Volksgezondheid geworden. Zij werken met zogenaamde veiligheidsonderzoeken voor hun klanten, die desondanks nog zin hebben in een hapje en een drankje. Wel moeten zij vooraf reserveren en verklaren dat ze gezond zijn.

Kiezen

Toen Nederland een paar jaar geleden een nieuwe Tweede Kamer koos, kregen de stembusgangers niet de mogelijkheid om te stemmen voor een politiestaat. De volksvertegenwoordigers boden dit niet aan in hun verkiezingsprogramma’s. Toch gaan we er nu recht op af.

123rf

Ook kozen we niet voor verplichte vaccinaties. Terwijl elke Minister nu aangeeft dat de corona-maatregelen pas versoepeld (kunnen) worden, nadat er een covid-19 vaccin gereed is.

De burger staat voor een complete verandering van maatschappij: van betrekkelijk vrij land naar een politiestaat, inclusief huiszoekingen, 1,5 meter, mondkapjes, verplichte medische behandeling en quarantaine. (lees dit artikel)

Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

Is er dan geen Grondwet die de (vrijheids)rechten van de bevolking garandeert? Is er geen Eerste Kamer om de scherpe kantjes van de door de Regering uitgebroede wetsvoorstellen bij te slijpen?

Ja, zeker wel.

Maar regering Rutte regeert per decreet, per noodverordening, al meer dan drie maanden. Hierdoor is het Parlement uitgeschakeld, maar het heeft zich wel heel gemakkelijk aan de kant laten zetten. De leden sputterden wel wat tegen, maar daar blijft het ook bij.

Daar zit je dan als brave burger met veel geloof in de democratie. Je verwacht dat de door jou gekozen vertegenwoordigers jouw belangen zullen beschermen en verdedigen. Helaas komt hiervan niets terecht. Ze remmen Rutte (voorlopig) niet af. En naar alle waarschijnlijkheid wordt de Spoedwet ook nog eens aangenomen, zodat de noodverordeningen een wettelijke basis krijgen.

Democratie

De macht die het volk heeft is nihil. Ook al beweert Rutte bij hoog en bij laag dat hij regeert bij het mandaat dat hij van de kiezer heeft gekregen. Binnen enkele maanden kan het volk bijna alle vrijheid verliezen. Wie had dat ooit gedacht. Het bewijs hiervoor levert de corona-crisis.

Blijkbaar is er geen noodrem. De burgers kunnen niet bijsturen of ingrijpen wanneer een regering faalt of het land laat afglijden naar een technocratische politiestaat,

Zelfs protesteren tegen de acties van Rutte wordt aan alle kanten door de regering tegengewerkt. Protesteren in de buitenlucht met 1,5 meter afstand tussen de demonstranten is natuurlijk absurd, maar dat eist de regering wel.

Machteloos

Toch komen steeds meer mensen in actie. Zij zien dat de bevolking niets meer te zeggen heeft. Immers tijdens de lockdown laat Rutte doodleuk een hele bedrijfstak, de horeca, kapotgaan. Ook met het openbaar vervoer gaat het natuurlijk daardoor slecht. De brave NS probeert zelfs reizigers te ontmoedigen de trein te nemen. Door de al maar lege treinen zullen ook hier ontslagen niet kunnen uitblijven.

Bij iedere demo die gevoerd wordt tegen de 1,5 meter proef je de machteloosheid. Maar ook de boosheid over het dictatoriale optreden van de club van Rutte. Niemand heeft destijds in het stemhokje gekozen voor een dictator-in-spe. En deze verrijst nu als een Phoenix in de polder.

Verantwoordelijkheid

Toch is alles wat er de afgelopen maanden is gebeurd de consequentie van het handelen van de bevolking. We hebben veel te veel vertrouwen in politici en hun mooie beloften. Iedere stembusronde weer. De kiezers geven hen dan ook alle ruimte te doen en te laten wat zij goeddunken. Ze krijgen een carte blanche,

Deze keer is dat echter helemaal verkeerd uitgepakt. Politici mogen beschikken over leven en dood van de burgers. Terwijl hun foute beslissingen, hun dictatoriale maatregelen door die burgers gedragen en betaald moeten worden.

De economische blunder om NL maandenlang ‘intelligent’ op slot te doen, heeft tientallen miljarden euro’s en duizenden banen gekost. Daar kiest geen stembusbezoeker voor, maar de politici hebben daarvoor wel alle ruimte gekregen.

Kern

Volgens mij ligt daar de bron van ons probleem. We hebben een grenzeloos vertrouwen in het Parlement, terwijl ze ons meestal teleurstellen. Alleen deze keer zijn ze te ver gegaan.

Door hun meegaandheid met Rutte hebben de volksvertegenwoordigers de bevolking verraden. Ze hebben onze vrijheid verkwanseld en ons land kapot laten maken. Daarop staat slechts een straf: aftreden.

Als ze enig respect hebben voor de bevolking dan treden ze af. Zeker als blijkt dat miljoenen mensen Ruttes beleid afkeuren.

Zoals het er nu voorstaat, zijn alle protesten van te kleine omvang. Dit zal Rutte (nog) niet imponeren en hij zal doorgaan met het uitvoeren van de richtlijnen van de WHO ten koste van de bevolking.

Daar ligt voor wakkere mensen de uitdaging.

Breng voldoende mensen op de been gedurende een aantal dagen. Protesteer vreedzaam, maar eis nadrukkelijk om het aftreden van de hele Tweede Kamer.

Zij hebben immers gefaald. In plaats van de grondrechten van de bevolking te beschermen hebben zij, onder het mom van gevaar voor de gezondheid, zich laten inpakken en uitschakelen.

Toekomst

Als het lukt de Tweede Kamer naar huis te sturen en nieuwe verkiezingen uit te schrijven dan mag deze toestand zich nooit meer kunnen herhalen.

Daarvoor moet de bevolking de mogelijkheid krijgen, steeds in te grijpen wanneer het in hun ogen misgaat. Dan moeten zij de volksvertegenwoordiging naar huis sturen, want het volk is de baas. Dat is de basis van de democratie.

Daar lijkt het echter al lang niet meer op. Er heerst een omgekeerde wereld, waarin de bevolking voortdurend  de overheid tevreden moet stellen en aan al hun eisen voldoen.

Het Parlement is in de loop van de tijd vergeten dat zij uitsluitend het volk dienen. Dus niet de EU, VN, WHO, multinationals of miljardairs.

De burgers moeten niet voortdurend gecontroleerd worden, maar de volksvertegenwoordigers.

De noodrem, dat de volksvertegenwoordiging door het volk op ieder moment ontslagen kan worden, moet er voor zorgen dat zij uitsluitend bezig zijn met de belangen van de bevolking. Politici zullen dienstbaar moeten worden aan de burgers. Pas dan heeft vriendjespolitiek geen enkele zin meer en pas dan kunnen de burgers inderdaad vertrouwen hebben in de politiek.

 

Rob Vellekoop, 18 juni 2020

23 Comments

 1. Beste Rob,ik had het niet beter kunnen verwoorden. Je hebt absoluut gelijk. Waarom hebben wij,hét volk van ruim 17milj mensen t zover laten komen en voeren de meeste winkels,horeca en dergelijke ondernemingen alle stupide maatregelen angstvallig uit? Ik weet, angst veroorzaakt controledwang. Maar als heel NL en t liefst de héle wereld lak zou hebben aan al die zgn veiligheidsregeltjes, dan hadden die paar psychopatische miljardairs geen poot om op te staan! De mens lijkt al sinds het bestaan te drijven op angst,mn angst vd dood

 2. Stuur deze regering naar huis ze beschermen alleen hun eigen belang en niet het belang van het volk.

 3. Heb nooit vertrouwen in de VVD of welke partij dan ook gehad. Maar ja, je moet toch ergens op stemmen. Maar op wie dan? Uiteindelijk zijn ze allemaal hetzelfde: ze beloven je van alles in de oppositie maar als ze eenmaal op het pluche zitten is het allemaal eigenbelang en vriendjespolitiek! Wat kunnen we hier tegen doen???

 4. Als het vreedzaam kan doen, maar als geweld vereist is OOK DOEN.
  Je kan een bevolking net zo lang treiteren tot je een keer te ver gaat.
  EN ZE ZIJN TE VER GEGAAN.

 5. Wie nog steeds denkt dat er een structuur van politiek en politieke partijen nodig is om een land te kunnen regeren weet niet waar een politicus zijn métier aan te danken heeft. Zou er op ons geld geen rente zitten dan zouden alle bankiers en politici op slag werkloos zijn en een echte baan moeten gaan zoeken. Even nadenken: dit betekent dat je kunt stemmen op wie je wilt maar dat je ALTIJD op een handlanger van de investeringsbanken stemt. Maar verreweg de meeste mensen willen dit helemaal niet weten. 75 Jaar geleden was het “wir haben es nicht gewusst” en nu, nu we met een paar muiskliks alles aan de weet kunnen komen, is het “wir möchten es nicht wissen”.

  Daarom hebben de kiezers nu gekregen waar ze zèlf bij de stembus om hebben gevraagd: tirannieke corona-maatregelen voortvloeiend uit een dood gewone griepgolf. En zou het electoraat hier iets van opsteken? Ik weet wel zeker van niet.

 6. Hier ff de verlossende constructie ; Trump heeft de bank weer voor de mensen gemaakt ipv inderdaad de banken politicie en multinationals !
  Global Spiritual Revolution Radio New York Was So Very Blessed and Very Honored To Have Back Pastor Scott Kesterson
  – The Host of The Bards of War Podcast So Powerfully Articulated The Mind of GOD Through The Powerful Topic:
  “RETURNING TO THE ORIGINAL AMERICAN CONSTITUTION of 1776” –
  Through Which GOD Has Anointed and Led President Donald J. Trump To Bring America Back To Our True & Original Constitution of 1776
  – By Dismantling The 1871 CORPORATE CONSTITUTION Created By The Vatican (Pope Pious IX) Through Rothschilds Financial Backing.
  Na 6 minuut 30 intro begint hij met gebed ;
  https://www.youtube.com/watch?v=kr1w2zvMOz8

 7. Beste Gerrit, de vader is de wens van de gedachte. Dat zou betekenen dat Trump zoveel macht heeft dat hij de elite van miljardairs even het zwijgen oplegt. Sorry, maar ik geloof er helemaal niets van. De toekomst zal leren of jouw enthousiasme terecht is of niet.

 8. Amerikaanse christenen zijn er al achter. Hun hoop wreed verstoord. Trump niet alleen een Zionist, maar ook een globalist die met de UN samen werkt. 500.000 guillotines in de USA. Zijn die bedoeld om de onthoofdingen te realiseren die samen gaan met de invoering van de Noahide Laws, waar Trump ook een aanhanger van is. Wie naar Trump’s werkelijke acties kijkt zal tot de ontgoocheling komen dat ze allen in het belang van de rijke elite zijn geweest. Een verhaal gaat dat hij pedofielen vervolgd heeft en kinderen die in kooien ondergronds opgesloten zaten heeft bevrijd. Niets is minder waar. Geen president heeft zo weinig gedaan tegen pedofielen in de USA en Trump is degene die kinderen in kooien opsloot aan de grens en ze van hun ouders scheidde. Dan het verraad aan de Palestijnen door niet alleen Jeruzalem als hoofdstad van israel te steunen maar ook de Amerikaanse ambassade daarheen te verplaatsen. Curieus is waarom hij dan toch steeds weer uitspraken doet die patriotten weer in hem doen geloven of is dat gewoon het binden van zijn verkiezings electoraat? Ook dat hydroxychloroquine schijnt een fabeltje te zijn. In werkelijkheid is Trump al lang gevaccineerd en iedereen om hem heen. Ik heb persoonlijk dat ook horen zeggen door een medewerker die de ruimte klaar maakte waar hij zijn speech zou gaan houden. Ik verwed dat het niet dezelfde vaccin is als de 400 millioen die Zeneca levert en op dit moment op weg zijn naar Europa of al gearriveerd zijn. Mensen schijnen of niet te weten of niet te beseffen dat het Judeo Christendom hier op een zelfde manier is ingevoerd als Covid en Lockdown. Accepteer, buig, geef al je vrijheden op of we vermoorden je. Fijn geloven. Alle Keltische Druiden en hun volgelingen afgeslacht alsmede al hun kennis vernietigd. De voorouders van menig Nederlander, de Kelten gedwongen hun identiteit niet meer te gebruiken maar voortaan zich Germaans te laten noemen. Germania een hele kleine natie ten noorden aan de kust van Frankrijk. Het tegenwoordige Germany door Rome geschonken naan huurlegers en joden. Is er een digitaal protest te realiseren, een petitie, referendum. Dan weten we in ieder geval hoeveel Nederlanders blindelings en vrijwillig deze val van de NWO inlopen onder de illusie dat Rutte hen wil beschermen. Vandaag weer op het nieuws. Mensen op Covid getest en heel veel positieven. Zij die opdracht tot testen gaven vertrouwden het niet en gingen checken. Typisch Nederlands denk ik dan. En dat is onze hoop. Dat er een moment komt dat ook mensen die voor de Lockdown waren, geloofden in de Covid hype gaan beseffen dat hier iets niet klopt. Maar stel dat we maar me een handjevol zijn. Wil ik dan nog wel leven in wat onherroepelijk komen gaat. Rockefeller’s scenario voor de toekoms met al 10 jaar een Covid plan geschreven en getest.

 9. Wanneer een volk de regering massaal negeerd, is de regering machteloos. Verbod op protest? Ga protesteren.
  Laat het voor de rechter komen, voer het hoger op.

  In hoofdstuk 1 van de Grondwet staan de grondrechten. Dit zijn rechten die burgers de vrijheid geven om zonder bemoeienis van de overheid te leven. Ook bevat de Grondwet de rechten om deel te nemen aan de samenleving en de politiek. Voorbeelden van grondrechten zijn:
  – vrijheid van meningsuiting;
  – recht op privacy;
  – kiesrecht;
  – recht op gelijke behandeling.

  Er zijn 2 soorten grondrechten:
  – Klassieke grondrechten: de burgerlijke en politieke rechten. Dit zijn onder andere het kiesrecht, vrijheid van meningsuiting, recht op privacy, godsdienstvrijheid en het discriminatieverbod
  – Sociale grondrechten: de economische, sociale en culturele rechten. Dit zijn onder andere het recht op huisvesting, sociale zekerheid, gezondheidszorg en onderwijs.

  Sociale grondrechten zijn meestal niet afdwingbaar bij de rechter, maar klassieke grondrechten wel. Zo kan een burger een kort geding aanspannen als een gemeente zonder goede redenen een demonstratie wil verbieden.

  Het verbieden van protest komt helaas wel met goede redenen onderbouwd. De onderbouwing bestaat uit de ‘vaste basis van waarheid en feiten’ opgemaakt uit zorgen om de veiligheid en gezondheid van het volk ter voorkoming van de verspreiding van een ‘dodelijke ziekte’. om de stabiliteit van de maatschappij te kunnen waarborgen.

  De volgende stap zou zijn om dat onderuit te kunnen halen, maar dan vecht je tegen de specialisten die op een niveau praten waarbij je het onderspit zal delven, tenzij jij ook met een schare aan specialisten weet te komen. De volgende punten zijn echter reeds onderbouwd:
  – De stabiliteit van de maatschappij wordt niet gewaarborgt middels de corona maatregelen, de stabiliteit daarentegen wordt duidelijk aangetast door die maatregelen;
  – Een vaccin voor corona zal net zoals het jaarlijks terugkomende griepvaccin niet corona uitroeien of verminderen, net zo min als het griepvaccin de terugkeer van de griep jaarlijks weet te voorkomen;
  – Corona is ongevaarlijk voor gezonde mensen, alleen ongezonde mensen met reeds bestaande gezondheidsklachten lopen gevaar, waarvan een klein percentage aan de combinatie met corona zal sterven;

  Als je zover weet te komen, moet de media er ook aandacht aan geven zonder partij te trekken. De machthebbers hebben de media in handen, dus veel aandacht zal het niet kunnen krijgen.

  De machthebbers zitten in hun kasteel, omringt door hoge muren en een gracht, om zich veilig te stellen tegen een volk dat hulpeloos denkt te zijn.

 10. Als je toch eens ziet dat na al die blunders die Ab klink en osterhaus maken Nog steeds een stem in het kapittel hebben?
  We worden geregeerd door melagomanen, die gewoon hun blunders blijven herhalen?
  Vaccinatie hele bevolking, dan is dit virale monster al in een geheel andere gedaante getransformeerd, net als met de griep?
  De who wil alleen grip hebben, kost wat kost en die gelegenheid moeten we niet geven !

 11. En waarom de eerste kamer en provinciale staten wel laten zitten?
  Waarom de oranjes ook niet nasr huis sturen? En de democratie herstellen zosls bv Mairice de hond al in 2003 voorstelde?

 12. Rutte en consorten hebben vele wetten en rechten van ons, de burgers van Nederland, vertrapt om de monsterlijke agenda van zijn Meesters door te drukken.
  De oplossing is simpel en effectief: ‘Alles Spiegelen’. Als hij zich niet aan onze wetten houdt, hoeven wij ons niet aan zijn wetten te houden. Wij drukken onze agenda door. De regering hoofdelijk aansprakelijk stellen voor leed en financiële schade. Met spoed verkiezingen. Referendum terug in wet. Iedere politicus een eed en contract. Wij, het volk, beoordelen en veroordelen het functioneren. De rollen worden omgedraaid. De regering verplicht een track-trace app en chippen , en alle gesprekken volgen om te zien of kans op besmetting met duistere machten of ondemocratische virussen is. Dan middels de verplichte vaccinatie-voor-landbestuurders, voorzien van microchip en reactieve metalen en giffen, de opstandige ministers middels activeren van de 5.2G straling berispen, afstoppen of direct berechten. (Dit alleen al opschrijven voelt zo absurd, dat ik er moeite mee heb, de bewijzen te aanvaarden dat dergelijk plan van WHO en EU Globalisten over ons uitgestort wordt nu.)

  Uiteraard zullen we massaal gaan demonstreren als 1e stap. Juist als dit niet mag. Want wij staan in ons (wettelijk geregeld) recht. Het gaat om onze toekomst en leven. Daar zetten we hartstochtelijk ook een volgende stap voor.

 13. Al deze problemen zijn er niet zozeer door al die “rotte” politici, maar door al die mensen die keer op keer een select groepje mensen aan te wijzen die daarmee rechten krijgen die helemaal niemand aan een ander kan geven. Namelijk het recht anderen te dwingen, anderen geweld aan te doen, anderen te bestelen, anderen op te sluiten en anderen voor te schrijven wat mag en wat niet.

  Dit zijn allemaal zaken waarvan de gemiddelde mens weet dat ze moreel fout zijn om te doen. En toch vindt iedereen het prima als we die zelfde dingen een andere naam geven, namen zoals “belasting”, “handhaving”, “justitie”, “wetten”, “noodverordeningen” en zo meer. Plotseling is dan wat ieder mens met fatsoenlijke moraliteit af zou keuren, goed en zelfs gewenst!

  Het is het volledig misplaatste geloof dat het nodig is om autoritaire leiders aan te wijzen en hen deze bevoegdheden toe te staan (want niemand kan een ander een recht geven dat hij zelf niet heeft).

  De oorzaak daarvan ligt in het feit dat de mens geen verantwoordelijkheid meer neemt voor zijn leven, vrijheid en dat van anderen. Men schuift alle verantwoordelijkheid naar anderen. De samenleving, die regelt de “overheid”, voor je gezondheid is de dokter verantwoordelijk, je kinderen laat je opvoeden door school want daar heb je het zelf te druk voor. Voor voedsel kijken we naar de supermarkt etc. etc. Nergens nemen we zelf nog de verantwoordelijkheid voor en klagen dan als degenen aan wie we het dan wél overlaten dingen doen die niet in de haak zijn… En daarnaast vooral zorgen dat je zelf geen verantwoordelijkheid draagt, zodat je naar een ander kan wijzen als het mis gaat.

  Pas als het merendeel van de mensen gaat inzien dat ZIJ ZELF verantwoordelijk zijn voor hun vrijheid en die van hun medemens, zullen we een wereld krijgen waarin geen onderdrukking meer plaatsvindt. Pas als de mens begrijpt dat anarchie geen chaos en geweld is, maar het ontbreken van heersers en daarmee het ontbreken van slaven gaan we een eerlijke wereld zien.

  En wie denkt dat mensen zich alleen maar netjes gedragen omdat er een overheid is die wetten voorschrijft en dat iedereen anders een “gewelddadig beest” zou zijn, moet zich eens flink achter de oren krabben over de eigen moraliteit. Want de meeste mensen gedragen zich omdat ze best wel weten wat goed en fout is, en doen dat omdat ze ZELF in vrede met hun medemens willen leven. Niet omdat de overheid dat voorschrijft.

  Teveel mensen geloven dat overheid – in wat voor vorm dan ook – nodig is beschermd te zijn tegen geweld, onderdrukking, chaos, oorlog en beroving. En juist overheden zijn verantwoordelijk voor het overgrote deel van al die zaken op de wereld, daar kan zelfs de georganiseerde misdaad over de hele wereld opgeteld een puntje aan zuigen….

  Dus nieuwe poppetjes aanwijzen? Dat is wederom kiezen voor hetzelfde maar dan in een ander jasje. Demonstreren om “de macht van het volk” te tonen? Uiteraard, want niets zegt “kijk ons machtig zijn” beter dan een half miljoen mensen die staan te roepen dat de overheid naar ze moet luisteren. NOT. In plaats van het tonen van macht, laat men zien dat men zich onderwerpt aan de macht van de overheid en dat men afhankelijk is van diens beslissingen. Dat is geen macht, dat is slaafsheid.

  Macht is nemen omdat je het kan, doen omdat je het kan, en niet joelen dat je het niet eens bent met het beleid.

  Mensen hebben het over “wakker worden”, maar dat begint pas als je begrijpt dat het geloof in autoriteit volledig misplaatst is…

 14. sja, iedereen is het er weer roerend mee eens en iedereen vertelt dat weer vanuit de luie stoel achter pc/laptop, maar wáár blijft de dáádwérkelijke actie ????

  iedereen is het er mee eens dát er actie gevoerd moet gaan worden, maar nog niet één keer is er ECHT MASSAAL ACTIE gevoerd.
  Slechts een paar duizend mensen, 21 juni in Den Haag , terwijl we hier met ruim 17 MILJOEN mensen wonen. Zolang er niet ECHT MASSAAL en duidelijk hoorbaar en zichtbaar actie gevoerd wordt en dan niet af en toe een keertje maar dag na dag, desnoods dagen achter elkaar en doro het gehéle land………dan zal er niets maar dan ook helemaal níéts gaan veranderen.

 15. als het kon zo ik ze aanklagen voor genocide door het verstreken van valse informatie, ik denk aan de oudjes in de verzorgingshuizen die niet geventileerd worden. Het binnen blijven, en de geestelijke afbraak.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.