Op welke manier wordt NL mentaal steeds zieker gemaakt?

Bericht uit de Matrix

Met dank aan After Skool

Volgens Carl Jung zijn we zelf onze ergste vijanden. Daardoor is het mogelijk dat de bevolking kan wegzakken, zoals op dit moment, in een massapsychose. Lees hoe regeringen erin slagen hun ‘onderdanen’ de meest krankzinnige dingen te laten doen.

Massapsychose

Jung (1875 – 1961, Zwitsers psychiater en psycholoog) stelt dat geen honger, aardbevingen, microbes of kanker maar de mens zelf het grootste gevaar voor hem is. Er bestaat volgens de geleerde namelijk geen bescherming tegen psychische epidemieën zoals de massapsychose. Dit is een epidemie van krankzinnigheid die voorkomt wanneer een groot deel van de bevolking het zicht op de realiteit verliest en wegzakt in waanideeën. Voorbeelden van een dergelijke massapsychose zijn de Amerikaanse en Europese heksenjachten in de 16e en 17e eeuw en het totalitarisme van nazi-Duitsland met de jodenvervolging.

Tijdens een dergelijke psychose worden de mensen volgens de waarnemingen van Jung ‘moreel en spiritueel inferieur’. Zij worden onredelijk, emotioneel en onbetrouwbaar. Daarbovenop pleegt het individu misdaden die hij nooit alleen zou hebben gedaan. Mensen die hieraan lijden zijn zich niet meer bewust van wat ze doen.

Hoe trigger je een massapsychose?

Dit is natuurlijk voer voor machthebbers en aanverwanten. Silvano Arieti  (Italiaans schrijver en psycho-analist) beschrijft op welke manier je een bevolking in een massapsychose kan laten terechtkomen. Daarvoor is nodig een paniekvloed van negatieve emoties op een bevolking die zwak en kwetsbaar is (gemaakt). De machthebber kan mensen in een dergelijke toestand krijgen door een reeks van dreigingen te organiseren die echt, ingebeeld of gefabriceerd zijn.

Denk aan de dreiging voor terroristen sinds 9/11, denk terug aan de reeks aanslagen van ‘lone wolves’ die op winkelend publiek inreden en waarbij de media vaak direct daarna wisten te melden wie erachter zat. En als klap op de vuurpijl de huidige coronacrisis, waarbij de overheid aales in het werk stelt de dreiging van het ‘levensgevaarlijke virus’ levendig te houden door daarvoor alle media van internet tot tv intensief in te zetten.

De machthebbers vinden dit blijkbaar niet voldoende, zij gaan een stap verder. Van Meerloo (1903 – 1976, Nederlands arts en psychoanalyticus) noemt dit menticide, waarbij de menselijke geest nog meer wordt gemanipuleerd.

Menticide

Als je als totalitair leider de bevolking met jouw ideeën wil infecteren zodat ze deze zich eigen maken moet je de oude geest doden en een nieuwe creëren. Dit is dus menticide. Volgens Van Meerloo is dit een georganiseerd systeem van psychologische interventies en juridische perversie waarmee de leiders hun ideeën kunnen inprenten in de geesten van het volk.

Met dank aan After Skool

De machtswellustelingen gaan als volgt te werk. Ze zaaien angst met herhaalde golven van terreur afgewisseld met perioden van rust. Elke golf van terreur creëert zijn effecten gemakkelijker dan de vorige golf. Het moreel zakt steeds dieper weg en iedere nieuwe propagandacampagne wordt sterker. Het bereikt een publiek dat in feite al ‘opgewarmd’ is.

De psychologische weerbaarheid van de mensen neemt na iedere ronde af. Daarnaast wordt er met allerlei tegenstrijdige berichten, leugens en irrationele berichten enorme verwarring gesticht. De bevolking is steeds minder in staat dit met een rationele geest te keren.

De grote leugen en monotoon herhaalde onzin heeft meer emotionele impact dan reden en logica. Terwijl mensen zoeken naar redelijke tegenargumenten tegen de eerste leugen, valt het regime al weer aan met een nieuwe.

Nooit eerder in de geschiedenis waren zoveel hulpmiddelen aanwezig om de samenleving te beïnvloeden. Smartphones, sociale media, televisie en internet samen met algoritmes waarmee de berichten razendsnel gecensureerd kunnen worden. Dit zorgt er allemaal voor dat de machthebbers de geest van de massa gemakkelijk kunnen aanvallen.

Naast angst aanjagen afwisselen met rustperiodes werkt het isoleren van mensen ook erg goed. Hiermee onderbreek je namelijk normale sociale interactie. Door isolatie zijn mensen nog gemakkelijker nieuwe gedachten en gedrag aan te leren.

Verslavende natuur

Door de verslavende natuur van de genoemde hulpmiddelen onderwerpen mensen zich gemakkelijker aan de propaganda van de machthebbers. Van Meerloo geeft aan dat moderne technologie mensen leert de wereld die hij bekijkt voor lief te nemen. Hij besteedt geen tijd om zich terug te trekken en het te overdenken. De technologie lokt hem en dropt hem vervolgens. Geen rust, geen medicatie, geen reflectie, geen gesprek, de zintuigen worden voortdurend overladen met prikkels.

De mens leert niet meer de wereld in twijfel te trekken, het scherm geeft hem panklare antwoorden.

Orde

Een bevolking zal onder de aanvallen van menticide wegzakken in een toestand van hopeloosheid en kwetsbaarheid. De nooit eindigende stroom van propaganda verandert mensen die ooit in staat waren tot rationele gedachten in irrationele en chaotische wezens. De massa zal snakken naar een terugkeer naar een meer geordende wereld.

Dan kunnen de machthebbers de beslissende stap zetten. Ze kunnen een uitweg bieden en een terugkeer naar orde in hun wereld. Daar stellen ze dan wel tegenover dat de massa hun vrijheid moeten opgeven en de controle overdragen over alle aspecten van hun leven aan de heersende elite. De mensen zullen onderdanige en gehoorzame onderdanen moeten worden.

Voorkomen?

Hoe kunnen we totalitarisme voorkomen als een maatschappij de eerste stappen naar massapsychose heeft gezet (denk aan de onze)?
Kan dit nog worden voorkomen?

Volgens Jung is de eerste stap het terugbrengen van orde in het denken en door te leven op een manier die inspiratie geeft voor anderen om te volgen. Vervolgens door informatie te verspreiden die de propaganda tegenspreekt. De waarheid is uiterst krachtig.

Ook humor en het belachelijk maken van het bewind werkt, zeker omdat totalitaire regimes een gebrek aan humor hebben. Vaclav Havel, de voormalige president van Tsjechië, stelt voor om fysiek parallelle structuren te starten, zoals een organisatie, zaak, instelling of technologie binnen de totalitaire staat. Dus fysiek bevindt dit zich binnen de samenleving, maar moreel erbuiten. Een dergelijke tweede cultuur of parallelle samenleving fungeert dan als een enclave van vrijheid binnen  een totalitaire wereld.

Tot slot helpen ook acties door zoveel mogelijk mensen, omdat de heersers ook niet stil zitten en doorgaan met de uitrol van hun macht.

Daarnaast raad ik ieder aan zijn of haar mentale fitness op peil te houden. Een mogelijkheid daarvoor biedt de methode die ik beschrijf in ‘Maak jezelf bestand tegen mind control’.

Gelukkig

Volgens Thomas Paine is er ook een lichtpunt, want schrijft hij:”Tirannie, net als de hel, is niet eenvoudig te veroveren, we kunnen troost putten uit het feit dat des te harder het conflict is, des te glorieuzer de overwinning.”

Met dank aan After Skool, bekijk hun video hier….

Ik denk dat je zelf aan de hand van de eigenschappen van massapsychose en menticide kan vaststellen in welke golf NL zit. Volgens mij zitten we in een tijdelijk dal, even geen of minder mondkapjes, ander halve meter afstand houden, tenzij je reist met het openbaar vervoer. Je merkt dat het regime een voorzichtig aanloopje neemt, hier en daar duiken weer wat ‘virusvarianten’ op. In diverse landen zoals Nieuw-Zeeland en Australië worden weer lockdowns ingesteld, als voorlopers van wat hier in het najaar gaat gebeuren. Dan gaan we natuurlijk de volgende golf weer in.

Rob Vellekoop, 18 augustus 2021

4 Comments

 1. In Frankrijk konden ze niet wachten op het najaar. De steeds massalere protesten, waar ik zelf ook actief aan deelneem overschreven 14 augustus landelijk de 3 miljoen. En dat in de vakantie maand !! De teugels worden op alle mogelijke manieren aangehaald met het Pass sanitaire. Maar uiteindelijk gaan “de Powers that be” dit verliezen. Helaas niet zonder slachtoffers onder de vrijheid meenden te kunnen ruilen voor het vaccin.

 2. Ik denk dat er in aanleg er bij de meeste mensen al een basisangst zit ingeconditioneerd vanaf de jeugd.
  De invloed van de kerk is daar een voorbeeld van, schuld en boete.
  Zo had ik als keukenmonteur ooit eens een collega die ontzettend bang was van elektriciteit.
  Hij deed daarom het loodgieters werk terwijl ik de elektra voor mijn rekening nam.
  Op het einde van een van onze klussen waren we bezig met het opruimen van de rommel waarbij mijn collega een los stukje elektra draad wilde pakken.
  Met mijn verschrikte reactie van “PAS OP” er staat stroom op die draad was het ‘n beetje gemeen van mij om hem te plagen.
  Hij schrok zich wezenloos terwijl hij vlug zijn hand terug trok en de draad liet liggen.
  Hij zei tegen mij; “hoe kan dat dan? het ligt los op de grond”.
  Ik overblufte hem met de woorden “welnu, probeer het dat maar, dan zul je het wel merken dat er stroom op staat”.
  Hij maakte mij uit voor idioot om hem te zeggen dat er stroom op zou staan.
  Hij vertikte het echter om de draad op te pakken en liet het liggen met de woorden; “ik kijk wel uit”.
  Toen al het andere opgeruimd was pakte ik het stukje draad op en stopte het in de vuilniszak.
  Hij keek mij aan alsof hij water zag branden om vervolgens de meest verschrikkelijke scheldwoorden te produceren.
  Hij had nu in de gaten dat ik hem voor de gek had gehouden.
  Ik heb als goedmakertje hem daarna een avondje bier drinken betaald.

  ik heb niet de illusie dat onze overheid en alles wat daar aanhangt later zal toegeven dat ze ons voor de gek hebben gehouden.
  Zelfs de aangeklaagden nazi’s tijdens het Neurenberg tribunaal vonden van zichzelf dat ze niets verkeerd hadden gedaan.
  Ze werkten immers ook voor een democratisch gekozen regering…

 3. De BildeRberg-groep Sloper,
  De Sloper,
  Men heeft hier in deze provincie Nederland de monden vol van gelijkheid democratie samen alles delen welvaart….in tegendeel is het na tig jaren gebleken dat dat helemaal niet zo is….er is meer zelfverrijking ongelijkheid opgedrongen schulden(koopwoning studie-zorg).

  De Chinezen gaan het wat iets anders doen dat hier in deze provincie Nederland.
  China pakt rijken aan om “gedeelde welvaart” te creëren,
  De rijkste Chinezen zien hun rijkdom binnenkort misschien wegsmelten als sneeuw voor de zon.
  De autoriteiten hebben aangekondigd dat ze van plan zijn om een nieuw economisch beleid te voeren,gebaseerd op een minder ongelijke verdeling van de rijkdommen in het land.
  Op dinsdag zijn China’s hoogste economische beleidsmakers bijeengekomen om tijdens de tiende vergadering van het Centraal Comité voor financiële en economische zaken hun strategie te evalueren. Onder hen waren president Xi Jinping,premier Li Keqiang, voorzitter van de Politieke Raadgevende Conferentie van het Chinese volk Wang Yang,en eerste vicepremier Han Zheng.

  Volgens het staatspersbureau Xinhua kondigde Xi Jinping aan dat China van plan is om een beleid te voeren rond “gemeenschappelijke welvaart” in het land.
  Met andere woorden, een minder ongelijke verdeling van de rijkdommen in het land.

  Om dit te bereiken wil de Chinese president “excessief hoge inkomens” reguleren.
  Op dit moment is het nog niet helemaal duidelijk wat hij daar juist mee bedoelt.
  Tegelijkertijd wil de Communistische Partij een betere ontwikkeling van de middenklasse mogelijk maken,terwijl het inkomen van de armste bevolkingsgroepen wordt verhoogd.
  Sinds Xi Jinping in 2012 aan de macht kwam,heeft de Communistische Partij de strijd tegen armoede tot een van haar prioriteiten gemaakt. Ze wil een welvarende samenleving voor iedereen opbouwen.
  Een grote uitdaging
  Begin dit jaar kondigde de Chinese president trots aan dat hij de extreme armoede in China had uitgeroeid.
  Toch is enige nuance op zijn plaats. China stelt de armoedegrens vast op 1,69 dollar,terwijl de Wereldbank deze vaststelt op 1,90 dollar – voor de armste landen.
  In werkelijkheid zou Peking,volgens de normen van de Wereldbank, de index van 5,50 dollar moeten gebruiken.
  In dat geval kan de Communistische Partij niet beweren dat het komaf heeft gemaakt met extreme armoede in China.

  Wat de welvaartskloof betreft,heeft Peking ook nog veel werk voor de boeg.
  Bloomberg meldt dat de rijkste 20 procent van de Chinese bevolking in 2020 meer dan 10 keer zo veel verdiende als de armste 20 procent.
  Ter vergelijking: in België was deze verhouding in datzelfde jaar 3,7,terwijl dat in de Verenigde Staten in 2018 ongeveer 8,5 was.

  Dat China de afgelopen twee decennia een bliksemsnelle groei heeft doorgemaakt,is niet onbelangrijk.
  Het bbp is gestegen van 2,23 biljoen dollar in 2000 tot 11,8 biljoen dollar in 2020.
  Vorig jaar was China,ondanks de pandemie,het enige grote land ter wereld dat economische groei kende.

  1 goed voorbeeld van hebzucht is…het betaald voetbal in deze provincie Nederland,hoe het grote groffe geld dat heeft vernietigd.

  Ik dank U!

 4. THE ROAD TO TOTALITARIANISM

  This is happening … right now. It isn’t a TV show. It’s actually happening.

  The global-capitalist ruling establishment is implementing a new, more openly totalitarian structure of society and method of rule. They are revoking our constitutional and human rights, transferring power out of sovereign governments and democratic institutions into unaccountable global entities that have no allegiance to any nation or its people.

  You have watched as the New Normal transformed our societies into paranoid, pathologized, authoritarian dystopias where people now have to show their “papers” to see a movie or get a cup of coffee and publicly display their ideological conformity to enter a supermarket and buy their groceries.

  You have watched as the New Normal transformed the majority of the masses into hate-drunk, hysterical mobs that are openly persecuting “the Unvaccinated,” the official “Untermenschen” of the New Normal ideology.

  It is happening to most of our societies right now. An official narrative is being implemented. A totalitarian official narrative.
  A totally psychotic official narrative, no less delusional than that of the Nazis cult.

  Most people cannot see that it is happening, for the simple reason that it is happening to them. They are literally unable to recognize it. They do not recognize when they are going insane. When reality falls apart completely, the mind will create a delusional narrative, which appears just as “real” as “normal” reality and why actual initiation rituals begin by attacking the subject’s mind, obliterating the subject’s perception of reality.
  And this is why so many people cannot perceive the totalitarianism that is taking shape now, right inside their minds.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.