Hoe kon de massa blind achter het coronaverhaal aanlopen? Desmet legt uit

In Desmet’s boek ‘De psychologie van totalitarisme’ heb ik voor het eerst een dekkend antwoord gevonden voor een raadselachtig fenomeen. Hoe konden miljarden mensen achter het ‘coronaverhaal’ aanlopen, terwijl binnen de kortste keren duidelijk was dat de gevolgde modellen en cijfers niet klopten en heel veel overdreven voorgesteld werd?

Blind achter het verhaal aan

Een groep therapeuten komt eind 2020 naar buiten met een verklaring. Zij stellen vast:

“Zoals wij het zien is begin 2020 vrijwel iedereen in die hypnose-staat terecht gekomen door de enorme shock van de pandemie. Die schok was zo groot dat het bijna onvermijdelijk was.” “Ons onderbewustzijn stond totaal open en de kritische mind was ver te zoeken. Onmiddellijk werden we na die shock bestookt met negatieve framing, afschuwelijke beelden en angstige suggesties van de overheid en via de media. Hierdoor kon dit beangstigde hypnotische verhaal over het dodelijk virus zich, zonder dat velen zich ervan bewust waren, nestelen in hun onderbewustzijn.”

Dit is echter slechts een onderdeel van de verklaring voor wat zich voltrok met de massa tijdens de afgelopen twee covid jaren.

Massavorming

Prof Mattias Desmet wijdt een boek aan dit fenomeen, onder de noemer ‘totalitarisme’. In de eerste hoofdstukken legt hij de toestand uit van de samenleving. Mensen hebben door uiteenlopende redenen het gevoel een zinloos leven te leiden en in een sociaal isolement terecht te zijn gekomen. Hierbij vat het idee post dat technologie de oplossing biedt. Cijfers en modellen worden steeds belangrijker en vanuit angst en onzekerheid verlangt de massa naar een leider.

Het heeft er alle schijn van, volgens Mattias Desmet, dat er een nieuw soort totalitarisme is ontstaan in de afgelopen twee jaren. We kunnen dat onder andere zien aan de toename in acties van de veiligheidsdiensten, surveillance, druk op privacy, het georganiseerde verklikken, meer censuur en wegdrukken alternatieve meningen.

Hij signaleert dat we voor het eerst in de geschiedenis zien dat de wereld voor langere tijd door ‘een massadynamiek gegrepen wordt’. Massavorming dus, wat hij benoemt als een maatschappij die plotseling kantelt naar ‘radicaal irrationeel collectivisme’. Anders gezegd samen radicaal onberedeneerbare dingen doen.

Voor massavorming is nodig dat er een gebrek is aan sociale banden in de samenleving, er ook gebrek aan zingeving is, samen met veel angst en frustratie en agressie.

Recept

Voeg, volgens Desmet, hieraan toe ‘een suggestie in de publieke ruimte’ en er zal massavorming ontstaan.

Dat alles verklaart in een klap waardoor de bevolking het ‘verhaal’ gelooft.

Dat verhaal – de suggestie – was namelijk ‘het virus’ en later de antivaxers. De massa gelooft het verhaal omdat het verbondenheid creëert, iets waaraan ze een enorme behoefte hebben. De slogan van destijds in NL was niet voor niets, samen tegen corona. Massamedia en politiek speelden hierop gretig in.

Desmet geeft en passant ook een verklaring voor het absurde gedrag van mensen. Bijvoorbeeld van hen die alleen met mondkapje in de auto aan het rijden waren. Hij stelt vast: hoe beter ze (Red. coronamaatregelen) de functie van ritueel vervullen, des te enthousiaster hierin mensen zullen meegaan. Het is feitelijk een vorm van onderwerping aan het collectief, de samenleving. ‘Doe het niet voor jezelf, maar voor een ander’, was  dan ook een veelgehoord devies.

En zoals iedere kritische volger van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren heeft kunnen zien, en door Desmet bevestigd, is indoctrinatie en dagelijkse propaganda nodig om het totalitaire systeem in stand te houden. Dit gebeurt door de massamedia. Met andere woorden zonder massamedia kan er geen massavorming plaatsvinden.

Resumerend

Wat heeft een fout politicus nodig om de massa achter zijn of haar standpunt te krijgen, of beter nog achter het ‘verhaal’ of de ‘suggestie’?

 1. Een eenzame bevolking met gebrek aan sociale contacten. Het internet nog meer stimuleren, werkt dit in de hand.
 2. Zorg voor gebrek aan zingeving bij het volk. Als een mens niet het gevoel heeft, volgens Desmet, voor een ander te leven, dan is het leven zinloos.
 3. Hou de angst bij de bevolking op peil. Een op de vijf mensen lijdt aan aan een angststoornis.
 4. Er heerst veel frustratie en agressie. Zoek hiervoor iets waarop het zich kan richten.
 5. Massamedia die het ‘verhaal’ eindeloos blijven herhalen.

Het boek ‘De psychologie van totalitarisme’ van Mattias Desmet is verkrijgbaar via de sponsor van DLM Plus.

Rob Vellekoop, 3 juli 2022

4 Comments

 1. in januari dit jaar merkte ik iets merkwaardigs op. een aantal guru’s begonnen in koor over “mass formation psychosis” te praten. met “guru’s” bedoel ik bekende en bij de alternatieve media populaire schrijvers, die op een of andere manier steeds weer een interessant onderwerp tevoorschijn weten te trekken. het zijn lieden die aan onze kant staan, de kant van de gewone man, althans dat proberen ze uit te stralen met al hun onthullingen.

  maar over die psychose dan. al vrij snel kwam die te vervallen, want dat klopte eigenlijk niet. nu is die desmet een belg natuurlijk, en een goeie grap is nooit weg daar. maar hij is niet alleen gedoctoreerd in de klinische psychologie, hij is zelfs professor in zijn vak! je mag toch wel aannemen dat zo iemand weet waar hij over praat als hij het over ‘psychose’ heeft.

  maar dat was alleen maar het begin van mijn verbazing. alle guru’s citeerden hem met verwijzing naar nogal bizar klinkend referentie materiaal. wat namen: doktor mercola, william engdahl, james corbett en robert malone. het meest genoemd was een werkje van gustave lebon, uit 1892, met de titel “la foule”, de menigte. engdahl maakte het nog bonter met charles mackay over “popular delusions”, uit 1852!

  wat te denken wanneer een hele op het oog ongerelateerde groep guru’s plotseling een belgische professor begint na te praten en daarbij alleen kan verwijzen naar resp. 130 en 170 jaar oude documenten. wat is er mis met de psychologie? is dat het meest recente onderzoek over dit klinkende onderwerp??? zien onze guru’s zelf het absurde hiervan niet in?! of schrijven ze domweg alles wat hen wordt opgedragen?

  ik heb beide werkjes van lebon zowel als mackay gedownload en gelezen, mackay maar voor een deel, het is nogal een pil.

  lebon is heel simpel, hij maakt zich vooral zorgen over het verondersteld impulsief gedrag van menigten. hij vergelijkt ze met kinderen en wilde dieren om aan te geven hoe dom en onvoorspelbaar ze zijn. uiteindelijk vraagt hij om onderzoek binnen dit nieuwe onontgonnen werkgebied en dan is hij klaar. dus hoe je een werkje dat expliciet beweert dat er geen onderzoek bestaat op het vlak van “massa’s” als referentie daarvoor kan aanbevelen is mij volledig wazig.

  dan mackay. ook geen psycholoog, maar duidelijk een historicus, die een themawerk heeft geschreven over hoe de mensen zich op allerlei manieren voor de gek laten houden. ik heb alleen zijn verhaal over de kruistochten gelezen, heel interessant trouwens.

  de paus had soldaten nodig voor zijn leger dat het zogeheten “heilige land” zou gaan bevrijden van de saracenen. hij had daarvoor een unieke oplossing bedacht. hij verklaarde dat iedere kruissoldaat bij het afsnijden van de keel van de eerste de beste saraceen een volle aflaat zou verdienen. voor de niet katholieken: een volle aflaat betekent dat al je zonden je worden vergeven en bij overlijden de hemelpoort wijd voor je open zwaait, wat je ook tijdens je leven hebt uitgehaald. kortom, een sterk argument voor de kleine man.

  in no time had hij zijn leger bij elkaar, de armen van europa stonden in de rij voor de volle aflaat en na vertrek lieten zij hierdoor beschermd langs de volledige reisroute een spoor van moord, plundering, verkrachting, brandstichting en andere vernielingen achter.

  ik wil er hierbij op wijzen, dat het gedrag van de kruisvaarders binnen hun religieuze context strict rationeel was, direct gericht op de mogelijkheden die de paus hen zo gul aanbood. niks dom en onvoorspelbaar zoals de beesten van lebon. het beest zat hier duidelijk in de paus zelf en een kerkgenootschap overgenomen door psychopaten.

  dit laatste leen ik even bij andrzej lobaczewski, uit zijn boek over politieke ponerologie. hij legt uit, dat alle waardevolle ideologien, dwz gebaseerd op de sociale instincten van normale mensen, en de daarop gebaseerde instituten op den duur geinfiltreerd raken door psychopaten en hun netwerken. de ooit sociaal nobele ideologie verwordt dan tot een karikatuur van het oorspronkelijke. blijkbaar was na duizend jaar christendom deze fase voor de kerk bereikt.

  dit hele verhaal rond mattias desmet is klinklare onzin, direct uit de duim van een propagandist-psychopaat die geen flauw benul heeft waar hij over praat. en de guru’s doen braaf mee. engdahl kreeg blijkbaar de opdracht toen hij net een aardig stukje had geschreven over de komende energiecrisis, die volledig wordt veroorzaakt door domheid. maar geen nood, hij plakt er gewoon een stukje aan waar de voorgeschreven kreet een plekje vindt en klaar is william! twee ongerelateerde kwesties, gewoon plakken en klaar.

  de ergste misleider binnen het genoemde viertal is wel robert malone. hij is de uitvinder van de gen therapie, dezelfde techniek die pfizer toepast in zijn mrna vaccinaties. je kan op die manier genetische ziektes repareren, bv waar een belangrijk enzym door een genmutatie niet meer wordt aangemaakt. wat doe je dan met zo een uitvinding? simpel, kijk eens om je heen welke mutaties in aanmerking komen om gerepareerd te worden. om de mensheid gezonder te maken? om veel geld te verdienen? wat je maar aanspreekt.

  maar nee hoor, deze aap komt ons uitleggen dat we gevaar lopen op een psychose, omdat er veel “free floating anxiety” aanwezig is. stel je voor: vrij rondzwevende angst die zich elk moment op je kan storten! maar wat is dit voor totalitaire nonsense!

  hij weet precies waar al die angst vandaan komt, dat het gaat om de GULO MUTATIE, en dat die hoogst waarschijnlijk met zijn uitvinding wereldwijd hersteld zou kunnen worden. dat dan 7 miljard mensen eindelijk de volledige beschikking over hun eigen hersens zouden krijgen. dat dit het einde zou betekenen van het psychopatendom dat ons al miljoenen jaren met onze eigen angst voor de gek houdt.

  robert malone, wat een verdwaald individu!

  als klap op de vuurpijl was daar het interview van desmet door james corbett, een paar weken geleden. een grotere farce kan je je niet voorstellen. de hele sfeer was kapot. het leek alsof desmet er helemaal geen zin in had, alsof hij gedwongen werd mee te doen.

  hoewel corbett zijn best deed om grappig te zijn keek desmet niet een keer in de camera maar hield zijn ogen steeds strak op de grond gericht met een gezicht als een masker. blijkbaar om dit te compenseren had iemand wat korte ongerelateerde clips van desmet voor het eigenlijke intervieuw geplakt, waarop hij ontspannen lachend voorkwam.

  inhoudelijk leek desmet zijn best te doen zijn afkeer van het interview te doen blijken door typisch alternatieve media punten tegen de schenen te schoppen. zo beweerde hij dat “de elite” niet zo slecht is en dat we allemaal het kwaad in ons dragen. hij zei terloops wat aardigs over de talmoed en begon steeds weer over de ethiek van het interview en zijn twijfels daarbij zonder ooit in detail te treden.

  als corbett wil afsluiten onderbreekt desmet hem dat hij nog iets over de ethiek wil zeggen. hij vindt dat hij ethisch tekort schiet, dat de moed en de kracht hem ontbreken en dat hij erg moet vechten om te volgen wat ze zeggen. corbett schijnt het intussen erg vermakelijk te vinden.

  daarna natuurlijk een stortvloed van commentaren van de kijkers over hoe geweldig dit interview was, helemaal stijl psychopaat, helemaal stijl corbett met zijn ai-gegenereerde pseudo aanhang. ze denken dat ze die man gewoon als figurant in hun waanzinnige propaganda kunnen gebruiken. dat is wel een beetje misgelopen.

 2. Het succes van de corona-religie is te danken aan het feit dat Rutte en consorten hebben kunnen rekenen op de onnozelheid van de bevolking.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.