Gebruikte Spanje #chemtrails om virus te bestrijden?

Al eerder moest de Spaanse regering toegeven dat ze het bestaan van het virus niet konden aantonen. En in dit geval geeft de Spaanse overheid toe zelf het virus te bestrijden met ‘luchtmiddelen’. Daarmee suggereren ze de inzet van chemtrailactiviteiten. Er komen steeds meer barsten in het bastion van overheden en uit deze scheuren komen verrassende zaken naar voren.

Besluit

In een Besluit van 16 april 2020 (SND/351/2020 van 16 april) geeft de Spaanse regering haar goedkeuring aan de inzet van strijdkrachten om biociden te gebruiken, die door het ministerie van Volksgezondheid zijn toegelaten, voor de desinfectie in verband met COVID-19.

De overheid noemt als een van de meest effectieve desinfectietechnieken het gebruik van luchtmiddelen.
Het is met name het onderdeel NBQ van de strijdkrachten toegestaan om de ontsmettingsprocedures te doen vanuit de lucht. Zij zien vernevelingstechnieken (thermonebulisatie en micronebulisatie) als de meest effectieve methode om dit uit te voeren. (NBQ staat voor nucleaire, biologische en chemische oorlogsvoering.)

Bevestiging en ontkenning door La Razon

In het nieuwsmedium La Razon lezen we echter dat “mistgeneratoren” zullen worden gebruikt en geen vliegtuigen of helikopters, ondanks dat het Besluit spreekt van “luchtmiddelen”.

Hoewel aanvankelijk werd gedacht aan vliegtuigen of helikopters om deze taak uit te voeren, verzekeren militaire bronnen, dat het niet gaat om “luchtmiddelen”, maar “luchtprocedures”. Ze bedoelen daarmee een soort ‘mistgeneratoren’.

Biociden

De Nederlandse overheid spreekt ook over biociden in dit verband. De overheid schrijft, dat desinfectiemiddelen die gebruikt worden tegen COVID19 virussen onschadelijk maken en daarom biociden heten. Biociden mogen in Nederland alleen gebruikt worden als ze zijn toegelaten door het Ctgb (College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden). Omdat er voor virussen niet voldoende toegelaten middelen beschikbaar waren, zijn er tijdelijke vrijstellingen afgegeven door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Door deze vrijstellingen mogen middelen die nog niet zijn toegelaten door het Ctgb tijdelijk toch op de markt gebracht worden.

Chemtrail geschiedenis

Toch is de aanname niet zo vreemd dat Spanje luchtmiddelen inzet, dus zeg maar chemtrails gebruikt als techniek. Eerder kwam via officiële kanalen naar buiten dat Spanje dit gebruikt.

In mei 2015 maakt de Europarlementariër Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) namelijk in het Europarlement bekend, dat vier medewerkers van de Staatsmetereologische Dienst verklaard hebben dat Spanje vliegtuigen inzet om te sprayen met looddioxide en zilverjodide in de atmosfeer. Volgens deze vertegenwoordiger was het doel regen tegen te houden en de temperatuur te laten stijgen. Dit zou dan het toerisme stimuleren en de boeren helpen.

De regio Murcia, Valencia en de provincie Almería waren het sterkst getroffen, doordat hier 7 maanden geen druppel regen was gevallen.

Koude druppels werden geproduceerd en de bevolking kreeg last van aandoeningen van de luchtwegen door de inademing van looddioxide en andere toxische verbindingen. De vliegtuigen die hiervoor werden gebruikt stegen op van de militaire luchthaven San Javier in Murcia. Tremosa eiste van de Europese Commissie om in deze zaak stelling te nemen.

Chemtrails betekent veel meer dan weermanipulatie

Bij het gebruik van chemtrails wordt in het algemeen direct gedacht aan vliegtuigstrepen die blijven hangen. Toch is het fenomeen chemtrails vele malen groter. In ‘Hemel onder vuur‘ schrijft Teunissen dat we zelfs moeten denken aan de atmosfeer in gebruik als militair oefenterrein. In dat verband spreekt hij zelfs over een ‘gijzeling van de atmosfeer’.

Gebaseerd op een in zijn boek aangehaald rapport van de US Airforce vormen chemtrails een schakel in een complex geheel van technologieën.

Kijk maar even naar dit plaatje.

De afkorting GWN (Global Weather Network) staat voor een netwerk van computers, satellieten, ionosferische heaters en verbindingslijnen voor de communicatie. ‘Dit is een wereldomspannend netwerk van samenwerkende systemen.’ Als systeemonderdelen noemt het rapport onder andere weerspecialisten, wereldwijde toegangspoorten van observaties en weersvoorspellingen, weermodificatie model en interventietechnologie.

Zoals je uit het plaatje kunt afleiden (punt 5) worden niet alleen vliegtuigen ingezet, maar ook lasers en deltavormige toestellen, wat onbemande toestellen kunnen zijn die voor de radar slecht zichtbaar zijn (UAV’s of Uninhabited Aerospace Vehicles).

De belangrijkste reden van het in de atmosfeer brengen van energie/chemicaliën is deze elektrisch geleidend te maken. Hiervoor brengen ze minuscule metaaldeeltjes, zoals aluminium, strontium, barium, e.d. in de luchtlagen. Het gaat dus niet in eerste instantie om weersbeïnvloeding.

Door de tropo- en stratosfeer elektrisch geleidend te maken wordt dit een kunstmatige ionosfeer. Door hier elektromagnetische straling doorheen te sturen kunnen de ‘force multipliers’ nieuwe toepassingen krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de verspreiding van virussen via aerosols (als biowapen) of het werken met smart dust (nanodeeltjes), ultrakleine stofjes die van vorm kunnen veranderen en met elkaar kunnen communiceren
terwijl ze zich verspreiden in de wolk. Dan kan ons lichaam op afstand ziek of bijvoorbeeld onvruchtbaar gemaakt worden.

Meer info hierover zie dit artikel of het boek Hemel onder vuur van Fred Teunissen.

Verband met virussen en ziektes

‘Hemel onder vuur’ geeft dus nog een argument voor het idee dat de Spaanse regering niet per ongeluk het woord ‘luchtmiddelen’ in haar Besluit zet. Via de atmosferische weg blijkt heel veel mogelijk, Fred noemt onder andere het op afstand ziek maken van het lichaam. Als je deze lijn doortrekt dan moet het ook mogelijk zijn om ontsmettingsmiddelen in welke vorm dan ook via het luchtruim te verspreiden.

Daarom is het zo opvallend dat de Spaanse regering geen openheid over de methode van de inzet van luchtmiddelen wil geven. Blijkbaar rust hier een taboe op. We zien dat een link tussen chemtrails en weersbeinvloeding langzaam aan openbaar wordt gemaakt, de stap naar de onthulling van de militarisering van het luchtruim blijft echter (voorlopig) verboden gebied.

Rob Vellekoop, 12 augustus 2022

2 Comments

  1. Als je het woord “virus” vervangt door “de natuurlijke mens”, dan krijg je dit:

    “Al eerder moest de Spaanse regering toegeven dat ze het bestaan van de natuurlijke mens niet konden aantonen. En in dit geval geeft de Spaanse overheid toe zelf de natuurlijke mens te bestrijden met ‘luchtmiddelen’.

    Just a thought…

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.