Zijn bank runs in China voorbode van herhaling crisis 2008?

In april van dit jaar komen de problemen van China naar buiten als er sprake is van heuse bank runs. Chinezen eisen wanhopig hun tegoeden op bij banken die weigeren geld aan hun klanten uit te betalen. Ondanks alle controle gaan mensen de straat op en nemen daarmee grote risico’s. Het is moeilijk zicht te krijgen op de gebeurtenissen in China door de censuur, toch hebben we een aantal gebeurtenissen boven water kunnen krijgen.

Bank run

Voor alle helderheid staan we eerst stil bij het fenomeen bank run. De meest gevaarlijke situatie die het bestaan van de bank in gevaar kan brengen is de bankrun. Dat betekent dat mensen massaal hun cash tegoed bij hun bank opnemen. Als te veel mensen dit massaal doen is er niet genoeg contant geld om iedereen uit te kunnen betalen. Dit komt doordat 95% van al het geld dat in omloop is giraal geld is (dat op bankrekeningen staat) en dat slechts de overige 5% aanwezig is in de vorm van munten en bankbiljetten.

Wanneer te veel klanten tegelijkertijd hun geld willen opnemen, is de bank daartoe niet in staat. Op dat moment verliezen klanten het broze vertrouwen in hun banken en komt er een paniek reactie. Hierdoor willen steeds meer mensen hun geld opnemen. Banken kunnen dit niet en zullen failliet gaan.

April en code rood

In de provincies Hanan en Anhui kunnen duizenden bankrekeninghouders hun geld niet meer opnemen. Ze reageren furieus (en vooral angstig) en verzamelen zich voor de gebouwen van vier lokale banken. Om een bank run te voorkomen, bevriezen deze banken de tegoeden.

De provincie springt de banken bij door de covidstatus van de houders te veranderen van geel in rood (dit staat aangegeven in hun verplichte app). Hierdoor mogen ze niet meer naar buiten en kunnen niet meer protesteren. Ook worden degenen die wel buiten komen aangevallen door troepen van de Chinese overheid ‘goons’ genoemd.

Mei

In mei van dit jaar bevriest de Chinese regering bankrekeningen. Het officiële verhaal is dat een bende criminelen via frauduleuze leningen voor een bank run zorgt. De rekeningen van 400.000 klanten zijn bevroren en worden onderzocht. Het gaat om 6 miljard dollar.

CCP is so poor now that it’s stealing from its people’s bank accounts

Achtergrond

Zowel banken als projectontwikkelaars hebben last van de neergaande economie. Een derde van het door banken uitgeleende geld zit namelijk in de onroerend goed sector. Door de daling van de productiviteit en de afname van de economische groei krijgen huiseigenaren problemen met het betalen van hun hypotheek. Tijdens de covid-periode zorgen het zero-tolerance beleid (geen enkele positief op corona getest iemand wordt geaccepteerd) van de regering en het uitroepen van de lockdowns hiervoor. Alleen al in Shanghai moeten tijdens lockdowns honderden bedrijven wekenlang dicht. Honderden containerschepen kunnen niet worden geladen en gaan daarom voor anker voor de haven van de Chinese miljoenenstad.

Banken en projectontwikkelaars slepen elkaar mee in een neergaande beweging.
De huizensector is ondertussen miljarden dollars in waarde gedaald. Geen wonder dat heel veel Chinese miljardairs het land willen verlaten als een zinkend schip.

Lees ook Vancouver Sun

Juli

In juli kunnen rekeninghouders met een tegoed tot 50.000 yuan geld opnemen, degenen met meer moeten nog wachten. Dus er lijken verbeteringen op komst.

Augustus

Nieuws uit augustus spreken het bericht van juli echter tegen.
Op 11 augustus verzamelt zich een groot aantal rekeninghouders bij de ingang van de Minsheng Bank om te protesteren bij het Shenzhen Guoyin Financial Centre in de provincie Guangdong.

Blijkbaar beperken de problemen zich niet tot de provincies Henan en Anhui.

De problemen zijn nog niet voorbij:

Tot zover een kleine reconstructie van wat in China aan de gang lijkt te zijn. China lijkt voor velen het land dat qua macht de bevolking onder controle heeft. Dit beeld wordt met deze financiële crisis echter onderuit gehaald. Ondanks de inzet door de communistische partij van de gezondheidscode om mensen thuis te houden en hun veiligheidstroepen, komen ze toch in verzet en gaan de straat op.

Niet alleen de macht van de Chinese partij, maar ook die van de banken is toch niet zo sterk als deze vaak lijkt!
De ware nachtmerrie van iedere bank is een bank run, omdat het enige waar een bank niet zonder kan, het vertrouwen van de klant is. Is dit vertrouwen eenmaal geschaad, zoals destijds bij DSB in Alkmaar, dan is het binnen korte tijd gedaan met de bank.

Rob Vellekoop, 14 augustus 2022

2 Comments

 1. Laat ze je zuurverdiende spaarcentjes maar afnemen. Een bankrun lijdt ertoe dat het cash geld dan wordt afgeschaft. Onthoud gewoon wat je gespaard hebt en vermenigvuldig dat bedrag met twee voor geleden emotionele schade tel er vervolgens de inflatie bij op en je weet voor hoeveel je vervolgens gewoon gaat halen zonder te betalen. Oog om oog, tand om tand. Als zij van jou stelen steel je het gewoon terug. In dit land ben je altijd een dief. steel je iets dan ben je een dief, betaal je netjes dan ben je een dief van je eigen portemonnaie.

 2. De BildeRberg-Groep Sloper,
  De Sloper,

  Poetin haalt uit naar de ‘verdwijnende’ hegemonie van het Westen, schetst de doelen van Rusland.
  Zoals de Russische leider opmerkte, zal Rusland “andere stappen ondernemen om een ​​meer democratische wereld op te bouwen”

  PATRIOTPARK/Regio Moskou/,16 augustus.
  Westerse landen klampen zich wanhopig vast aan hun “verdwijnende hegemonie”,maar de unipolaire wereldorde wordt een ding van het verleden,zei de Russische president Vladimir Poetin in zijn toespraak tot het publiek van de 10e Moskouse Conferentie over Internationale Veiligheid op dinsdag.

  Het staatshoofd merkte op dat het Westen conflicten nodig heeft om aan de macht te blijven
  dus de VS en hun bondgenoten bemoeien zich actief met de aangelegenheden van andere landen en veroorzaken allerlei provocaties en burgeroorlogen.
  De hegemonie van het Westen betekent stagnatie voor de hele wereld.
  Het is echter mogelijk om de spanning te verminderen en gemeenschappelijke bedreigingen te overwinnen door het systeem van een moderne multipolaire wereld te versterken. Rusland zal stappen blijven zetten om een ​​meer democratische wereld op te bouwen en de bestaande mechanismen voor internationale veiligheid te verfijnen.

  Op multipolaire wereldorde

  De contouren van een multipolaire wereldorde worden actief vormgegeven.
  “Steeds meer landen en volkeren kiezen het pad van vrije soevereine ontwikkeling op basis van hun uniekheid,tradities en waarden.”

  De objectieve processen van het vormgeven van een multipolaire wereld worden “tegengewerkt door westerse globalistische elites die chaos veroorzaken door oude en nieuwe conflicten aan te wakkeren en het zogenaamde inperkingsbeleid te implementeren, dat in wezen alle alternatieve soevereine ontwikkelingspaden ondermijnt.”

  De globalistische elites “proberen koste wat kost vast te houden aan de hegemonie die hen door de vingers glipt, en proberen landen en volkeren in de greep van de neokoloniale orde te houden.”
  “Hun hegemonie betekent stagnatie voor de hele wereld en voor de hele beschaving, en het omvat onverdraagzaamheid,cultuur opheffen en neoliberaal totalitarisme.”

  Het tijdperk van een unipolaire wereldorde verdwijnt in het verleden.
  “Alleen door het systeem van een moderne multipolaire wereld substantieel te versterken,is het mogelijk om de spanningen wereldwijd te verminderen,bedreigingen en risico’s in de militaire en politieke sfeer te overwinnen,het niveau van vertrouwen tussen landen te vergroten en hun stabiele ontwikkeling te verzekeren.”
  op Oekraïne

  Het Westen heeft conflicten nodig ‘om hun hegemonie vast te houden’
  “Dit is precies waarom ze van plan waren de bevolking van Oekraïne als kanonnenvoer te gebruiken,het ‘anti-Rusland’-project uitvoerden,een oogje dichtknijpen voor de verspreiding van de neonazistische ideologie,voor de massale slachting van de inwoners van Donbass,en hebben zijn ondergelopen en blijven het regime van Kiev overspoelen met wapens,inclusief de zware wapens.”

  Onder deze omstandigheden besloot Rusland een speciale militaire operatie in Oekraïne uit te voeren in volledige overeenstemming met het VN-Handvest.
  “De doelen van deze operatie zijn duidelijk omschreven: het waarborgen van de veiligheid van Rusland en onze burgers, en de verdediging van de inwoners van Donbass tegen genocide.”

  “De situatie in Oekraïne getuigt van pogingen van de VS om dit conflict te verlengen. En het werkt op precies dezelfde manier door een conflictpotentieel in Azië,Afrika en Latijns-Amerika aan te wakkeren.”

  Over de acties van West

  “De VS en hun vazallen bemoeien zich op grove wijze met de binnenlandse aangelegenheden van soevereine staten. Ze organiseren provocaties, staatsgrepen en burgeroorlogen. Met dreigementen, chantage en druk proberen ze onafhankelijke staten te dwingen naar hun wil te buigen en volgens regels te leven die hen vreemd zijn.”

  Het doel van het Westen is om “vast te houden aan zijn overheersing door dit model te gebruiken waarmee het zich kan voeden met de hele wereld, zoals het al eeuwen doet en een dergelijk model kan alleen met geweld in stand worden gehouden.”

  Het Westen veegde Ruslands voorstellen voor wederzijdse veiligheidsmaatregelen van tafel. Ondertussen breidt de NAVO zich oostwaarts uit en versterkt zo haar militaire infrastructuur.
  “Verbaal wordt het hypocriet verklaard door de noodzaak om de veiligheid in Europa te versterken, terwijl in werkelijkheid juist het tegenovergestelde gebeurt.”

  Agressieve militaire politieke vakbonden,zoals AUKUS (Australië, het VK en de VS) worden door het Westen gevormd om “zijn bloksysteem analoog aan de NAVO in Europa naar de regio Azië-Pacific te verspreiden”.

  Het bezoek van de voorzitter van het Amerikaanse Huis,Nancy Pelosi,aan Taiwan was een zorgvuldig geplande provocatie.
  “Wederom hebben de VS opzettelijk geprobeerd olie op het vuur te gooien om de situatie in de regio Azië-Pacific te destabiliseren.
  Het Amerikaanse plan met betrekking tot Taiwan is niet alleen een reis van één onverantwoordelijke politicus,maar onderdeel van een weloverwogen bewuste Amerikaanse strategie om destabiliseren en chaos zaaien met de situatie in de regio en wereldwijd, [dit is] een onaangename vertoon van gebrek aan respect voor de soevereiniteit van andere landen en voor zijn eigen internationale verplichtingen.”

  Door op deze manier te handelen, proberen westerse staten hun burgers af te leiden van kritieke sociaal-economische problemen door Rusland en China de schuld te geven van hun eigen falen. “Het zogenaamde collectieve Westen vernietigt opzettelijk het systeem van Europese veiligheid.

  Over de plannen van Rusland.

  Moskou en zijn bondgenoten zullen doorgaan met het verfijnen van de bestaande mechanismen van internationale veiligheid samen met zijn bondgenoten,partners en medewerkers en het creëren van nieuwe,waarbij de nationale strijdkrachten en andere veiligheidsstructuren consequent worden versterkt en hun niveau van uitrusting met moderne bewapening en militaire middelen wordt verhoogd. apparatuur.”

  Rusland zal ook blijven zorgen voor zijn nationale belangen en de bescherming van zijn bondgenoten, en “andere stappen ondernemen om een ​​meer democratische wereld op te bouwen”.

  Het is noodzakelijk om “het respect voor het internationaal recht en de fundamentele normen en principes ervan te herstellen”.
  Het is belangrijk om de standpunten van de VN en andere internationale dialoogplatforms te versterken.

  “De VN-Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering,zoals oorspronkelijk bedoeld, moeten dienen als effectieve instrumenten om internationale spanningen te verminderen en conflicten te voorkomen,en tegelijkertijd te werken aan het garanderen van betrouwbare veiligheid en het welzijn van landen en volkeren.”

  De bedrijven moeten van deze huidige kabinet de lonen omhoog doen,maar waarom….heel deze economische ellende hebben juist dit kabinet met de kompanen uit Brussel zelf veroorzaakt,door middel van al die sancties pakketten naar Rusland toe.

  In begin dit jaar is de olie prijs al gestegen..dat hebben de bedrijven alle door berekent naar de consument.
  Wat ik persoonlijk aan trek is dat ik de rekening betaal van en door die lui waar ik letterlijk en figuurlijk geen enkel blaam aan heb in deze.
  Als we toch lekker bezig zijn….waarom krijgt het kamp Israël geen sancties pakketten uit gedeeld net als Rusland?
  Onderdrukking van een bevolkingsgroep,het bezetten van de Gohan Hoogvlakte wat toe behoord aan Syrië..het opzettelijk vernietigen van huizen voor Joodse nederzettingen.

  Vraagje—Nederland een klein landje met het hoogste sterf gevallen van k—-r,hoe komt dat,wie zijn daar de veroorzakers van?

  Het milieu…of DE zure regen waar men het 40jaar geleden ook al mee op de proppen kwam.
  16-08-2022 bericht ontvangen…het milieu!!!
  De Raad van State heeft bepaald dat de luchthaven Schiphol door mag gaan met het lozen van giftig afvalwater in een sloot die in direct contact staat met oppervlaktewater in de regio.
  PFOS blijven lozen omdat de slootwater toch al zwaar vervuild is!!!

  Waarom zijn nou toch al die boeren zo boos??
  Is er nog FATSOENLIJK leven aanwezig?

  Ik dank U!

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.