Raad van State wil testbewijzen, avondklok en geen hogere AOW

Foto R. Vellekoop

In deze tijd verbaast eigenlijk niets meer. Ook niet dat de Raad van State, een adviescollege van de regering, sturend gaat optreden bij wetsvoorstellen door ze nog strijdiger te willen maken met de Grondwet dan deze al waren of juist het volk nog meer ellende te bezorgen dan dit kabinet al geneigd is te doen.

AOW

In hun advies over de verhoging van het wettelijk minimumloon zet de Raad van State vraagtekens, sterker nog ze uiten forse kritiek op Rutte. De regering wil de AOW-uitkering volgend jaar laten meestijgen met de extra verhoging van het wettelijk minimumloon. De Raad vraagt zich af ‘waarom de bestaanszekerheid van alle AOW’ers zou moeten worden verbeterd, zeker nu de doorwerking naar de AOW aanzienlijke budgettaire consequenties heeft.’ Met andere woorden: het kost geld, dus die AOW-ers moeten maar op een steeds duurder houtje bijten.

De Raad van State vindt dit niet passend bij de enorme zeven procent koopkrachtdaling waaronder het land gebukt gaat. Een merkwaardig gedachte van een curieus gezelschap van ‘wijze heren en dames’. De gedachte dat de 65 jaar en ouderen ook last zouden kunnen hebben van de forse daling van hun besteedbaar inkomen, komt blijkbaar niet in hun grijze haren op.

Positief

Raad van State heeft op 24 augustus 2022 een positief advies gegeven over het wetsvoorstel dat de Wet publieke gezondheid, maar komt ook hier met opvallende aanvullingen. Het wetsvoorstel gaat over de bestrijding van een epidemie van infectieziekten in groep A1 of een directe dreiging daarvan. Het advies is op 29 augustus 2022 openbaar gemaakt.

Het wetsvoorstel regelt dat de minister een epidemie aanwijst die valt in de categorie van A1-infectieziekte. Hij doet dit voor de bestrijding of bij een dreiging van een dergelijke ziekte! Hij kan dit echter niet op eigen houtje doen, maar heeft de toestemming van beide Kamers nodig.

De Raad van State spreekt over een acute noodsituatie waarbij deze ‘gereedschapskist’ tevoorschijn komt en kan zich vinden in het voorstel.

Advies

Toch adviseert de Raad enkele opvallende aanpassingen in de tekst van de wet:

– de schoolsluiting,
– het kunnen inzetten van test- en of vaccinatiebewijzen (CTB),
– instellen van een avondklok.

Maar ook dat de “religieuze en eventuele andere gebouwen” niet uitgezonderd worden van de hygiëne en afstandsregels.

Met name het CDA en de andere regeringspartij CU zullen met dit laatste niet blij zijn. Tijdens een pandemie moet ook de kerk eraan geloven en moet er bijvoorbeeld de ander halve meter in acht genomen worden, terwijl in ons land kerk en staat gescheiden zou zijn.

Dit zijn de maatregelen, die we moesten ondergaan tijdens de coronajaren. Dat deze maatregelen niet gewerkt hebben (eerder het tegenovergestelde effect), is blijkbaar niet tot de ivoren toren van de Raad doorgedrongen. Tenzij ze dit opzettelijk in de wet willen, dan kunnen we denken aan het andere plan dat wereldwijd op dit moment naar 2030 wordt uitgerold.

Reacties

Raad van State

Koning Willem-Alexander is voorzitter van de Raad van State. De dagelijkse leiding ligt bij de vice-president, op dit moment is dat Thom de Graaf (D66). Naast hem bestaat de Raad uit maximaal tien leden. Koningin Máxima is geen lid, maar heeft wel zitting in de Raad net als prinses Amalia. Leden van het Koninklijk Huis die in de Raad van State zitten, mogen aan de beraadslagingen meedoen, maar ze hebben geen stemrecht.

De Raad heeft als taak het bekijken of de wetsvoorstellen in overeenstemming zijn met de grondwet, andere wetten en verdragen. Daar lijken ze zich minder om te bekommeren door hun bemoeienis met dit gezondheidswetsvoorstel.

Op hun website benoemen ze dit zelf als volgt:”De Raad van State draagt als adviseur voor wetgever en bestuur en als hoogste algemene bestuursrechter bij aan het behoud en de versterking van de democratische rechtsstaat……en voor rechtsbescherming van de burger.”

De door de Raad verlangde aanscherping van de maatregelen is eerder strijdig met de Grondwet dan een bescherming van de burger.

 

Rob Vellekoop, 30 augustus 2022

7 Comments

 1. Ze willen maar een eind weg, ik doe niet mee zoals ik dat nog geen seconde gedaan heb. Vroeg of laat gaat het tij keren en komen alle verraders aan de beurt. De bewijslast stapelt alleen maar verder op en dan is er geen ontkomen meer aan. Helaas duurt het allemaal wel veel te lang voordat de mensheid eens doorkrijgt hoe ze belazerd worden waar ze bij staan.

 2. Raad van state is geen adviesorgaan maar een regering achter de schermen met de koning als hoofd

 3. Een criminele organisatie maakt wetten en iedereen ziet het als legaal en gehoorzaamt als slaven en zolang wij gehoorzamen als slaven zullen zij ook ons als slaven gaan behandelen. Het probleem ligt bij het volk die graag een baas wil hebben en zolang dit niet verandert, zijn wij allen gedoemd.

 4. Je zou het haast vergeten door al die crises waar we mee geterroriseerd worden:

  Onze kabinetsleden hebben méér dan een poging gedaan om Nederland onder een in het buitenland gevestigd machtsblok te brengen. Want er zijn onlangs stukken opgedoken die aantonen dat er tussen de Nederlandse regering en het WEF te Davos juridisch bindende afspraken bestaan. Daarmee maken onze kabinetsleden zich schuldig aan landverraad (wetboek van strafrecht art 93a) en moet het kabinet Rutte worden vervolgd voor dat verraad. Gebeurd dit niet dan gaat die donkere wolk die sinds twee jaar boven Nederland hangt niet meer weg en wacht het Nederlandse volk een afschuwelijke dystopische toekomst.

 5. Raad van State = Raad van State of the Netherlands.
  Het bedrijf State of the Netherlands is eigendom van Willem Alexander.
  Dit bedrijf heeft ongeveer 1000 dochterondernemingen,
  met dochteronderneming de belastingdienst als grootste geldinbrenger.
  Mark Rutte is directeur van het bedrijf State of the Netherlands.

  Het territorium Nederland wordt sinds de middeleeuwen
  overheerst door de familie van Oranje wonende in Wassenaar.

  Ministers en alle andere ambtenaren wordt door middel van de eed
  van trouw aan Willem Alexander geinitieerd.
  Alle afspraken die minsters maken worden geratificeerd door Willem Alexander en in opdracht van het koningshuis.

  Het gezin en familie van Willem Alexander trekt hier aan de touwtjes.
  De farce van de democratische rechtstaat is een fabel voor idioten
  en ezels.

  Het gaat altijd over de 3 G’s = Grond, Grondstoffen en Geld.

  Het concept van de parlementaire democratie is allang verkracht en functioneert niet meer.

  De door de staat gecreëerde realiteit waarin men leeft is niet de werkelijkheid van het gezond (boeren)verstand.

  Heeft u zich ooit weleens afgevraagd hoe Juliana van Oranje-Nassau de rijkste persoon ter wereld
  kon worden?

  Hoe getrouw de massamensen bereid zijn om de helft en meer van hun door productie,
  handel en arbeid verworven vermogen af te staan?

  Wie geïnteresseerd is in realistische perceptie over hoe de wereld werkt en wat de
  Staat der Nederlanden nu eigenlijk is zou ik zeggen: bestudeer het boek de Heerser van Machiavelli
  en stap daarna over naar Anatomie of the State.

  Wanneer je deze materie begrijpt wordt alles duidelijk en brengt je naar perceptie van de werkelijkheid,
  maar bovenal: je ziet de bullshit al vanaf ver aankomen en je kunt dit plaatsen en duiden naar de werking
  van de Staat.

  Murray Rothbard wijdt je in, in de kennis over wat de staat is en niet is. De anatomie van de staat:
  https://archive.org/details/AnatomyOfTheState-Rothbard

  Voor wie niet kan lezen:
  https://www.youtube.com/watch?v=eVEBrEjE36k

  De huidige Staat de Nederlanden heeft zijn langste tijd gehad!

 6. De BildeRberg-Groep Sloper,
  De Sloper,

  Vraagje…ja ik heb dan een vraagje….

  Wat is een koning zonder een land,het is in middels duidelijk dat Brussel(waar de touwtjes trekkers zitten) de wetjes maakt over en voor Nederland.

  Ik dank U!

 7. “Houd jij ze arm,” zei de priester tegen de edelman, “dan houd ik ze dom.”

  Het was altijd al de opzet. Zonder de juiste informatie is het onmogelijk om de juiste conclusies te trekken, hoe intelligent je ook bent. Onwetendheid is het “virus” dat alles en iedereen besmet. Door het opzettelijk doen ontbreken van bepaalde informatie, maar de massa te laten geloven dat zij beschikken over alle informatie middels psychologische trucjes, creëert een kleine, zwaar psychopathische kring al eeuwen lang, wellicht al millennia, de perceptie van de massa. “Zo is het, en niet anders. Of anders…” Het creëren van een voortdurende angst maakt onderdeel uit van de methode.

  Onwetendheid, of een gebrek aan informatie, tast het voorstellingsvermogen aan. Alles dat valt buiten de opgelegde “werkelijkheid” zal door de meesten worden verworpen als onzin, niet bestaand, een fenomeen dat bekend staat als cognitieve dissonantie.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.