Sinds 9/11 is de Staat een immer uitdijend abces (2)

De meeste Amerikanen geloven helemaal niet dat hun overheid op 11 september 2001 meer dan 3000 mensen heeft laten ombrengen om vervolgens een eindeloze oorlog tegen het terrorisme te kunnen voeren. Zo slecht kan de Amerikaanse overheid toch niet zijn? Het past in hetzelfde straatje van goedgelovigheden, zoals die dat de Nederlandse overheid niet opzettelijk de bevolking ziek laat maken met een experimenteel vaccin. We kijken hoe de democratische staat uitgroeit tot een gedrocht, een abces waar steeds meer ellende uit loopt.

Overheid en corona

Het meest recente overheidsoptreden in de periode 2020 – 2021 staat bij miljoenen Nederlanders voor altijd in het geheugen gegrift. Dat is de politiestaat die Rutte en co uitoefenden op de bevolking met als voornaamste doel de gehele bevolking vaccineren met een experimenteel middel. Was dit een eersteklas uitglijder van de Staat, of het zoveelste opstapje naar meer controle en dictatuur?

De coronamaatregelen waren onnodig en schadelijk. Dat is de conclusie die kan worden getrokken uit de bestudering van de Wob-stukken die de regering openbaar heeft moeten maken. Desondanks gaat de zogenaamde coronawet als het aan Kuipers ligt, opgenomen worden in de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) en worden de wanmaatregelen van Rutte permanent.

Ook de Raad van State zit op dezelfde lijn en doet er zelfs nog een stapje bovenop, dit adviesorgaan van de regering wil zelfs weer testbewijzen, de avondklok en dergelijke terug. Alsof het enige wat telt is het kunnen opvoeren van controle op de bevolking.

Met andere woorden de Staat gaat verder op het ingeslagen pad en koestert de destijds genomen wanmaatregelen, zodanig dat ze deze in een permanente wet willen vastleggen. De overheid treedt meer in het nadeel dan het voordeel van de inwoners op.

Officiële lezing 11 september 2001 (9/11)

Een andere ingreep van de overheid van een minder recente datum is de aanslag op de drie WTC torens in de VS. Deze is net zo typerend voor een Staat met steeds meer honger naar macht als de coronastaat.

Het officiële verhaal kunnen we terugvinden op Wikipedia:
“…omvatten een viertal terroristische aanslagen die op de ochtend van dinsdag 11 september 2001 door middel van gekaapte passagiersvliegtuigen in het noordoosten van de Verenigde Staten werden uitgevoerd. De Saoedi-Arabische multimiljonair Osama bin Laden en zijn terreurorganisatie Al Qaida worden voor deze aanslagen verantwoordelijk gehouden. Op deze datum boorden zich twee vliegtuigen in de Twin Towers van het World Trade Center, gelegen op de zuidelijke punt van Manhattan in New York en een ander vliegtuig in het Pentagon, in de buurt van Washington D.C. Een vierde vliegtuig stortte neer in de buurt van Shanksville (Pennsylvania). Alle vier de passagierstoestellen vlogen binnen het normale dienstrooster. Twee toestellen waren eigendom van American Airlines en twee van United Airlines. De aanslagen werden volgens officiële rapporten uitgevoerd door negentien uit het Midden-Oosten (vooral uit Saoedi-Arabië) afkomstige leden van Al Qaida.”

Amerikaanse bouwkundigen hebben andere lezing

Het door deskundigen geleverde bewijsmateriaal in bijgaande Nederlands ondertitelde video is overweldigend en schokkend. Volgens deze video uit 2013 van de beweging die opgericht is door Richard Gage, architect en spreker, zijn de WTC Twin Towers samen met een naburig 47 verdiepingen tellend WTC Gebouw nr 7, niet ingestort door de crash met twee vliegtuigen, maar door gecontroleerde sloop met speciale explosieven die aangebracht waren. Bekijk beide video’s hier. Zij hebben de hobbel genomen en de overheid voor deze wandaad verantwoordelijk gesteld.

War on Terror

Sinds die zwarte dag in de geschiedenis zijn de Verenigde Staten permanent in oorlog met terroristen. Bush lanceerde een militaire kruistocht onder de naam ‘War on Terror’ als antwoord op de aanslagen. Hij kondigde deze oorlog aan op 20 september 2001 tijdens een speech aan het congres. Wat is een betere nieuwe vijand dan een hypothetische onzichtbare vijand die ‘Oorlog tegen Terreur’ heet? We zijn terechtgekomen in een permanente staat van oorlog, iets wat voorstanders van de internationale terreurbestrijding ‘een lange oorlog’ noemen.

Nooit zullen alle terroristengroeperingen verslagen zijn. Met andere woorden er zal nooit een einde aan deze kostbare War on Terror komen, als het aan de Amerikaanse overheid ligt.

Daardoor is na 9/11 onze wereld drastisch veranderd. Sindsdien zijn waardevolle burgerrechten gesneuveld onder andere door de Patriot Act. Hierdoor kan de overheid Amerikanen oppakken, zonder gerechtelijk bevel hun huis doorzoeken, hen voor onbepaalde tijd vasthouden zonder aanklacht, zonder bewijs, zonder advocaat. De Amerikaanse overheid heeft zich sindsdien schuldig gemaakt aan marteling en moord van gevangen genomen potentiële terroristen.

Dreigingsbeeld

Ook in ons land zijn we ons ‘bewust’ geworden van een dreiging van terroristen. De definitie van terrorisme is zo breed dat zelfs stakingen daaronder kunnen vallen. De definitie van de Nederlandse overheid voor terrorisme luidt:

Het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van op mensen gericht ernstig geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van maatschappij ontwrichtende zaakschade, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden.

In Nederland werkt de overheid met een systeem van dreigingsniveaus die aangeven hoe groot de kans is op een terroristische aanslag. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) publiceert vier maal per jaar het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN). Dat is een globale analyse van de nationale en internationale terroristische dreiging tegen Nederland.

Het nadeel van het optuigen van een instituut als de NCTV is dat je hiermee werkgelegenheid creëert die zichzelf keer op keer moet bewijzen. Vandaar dat ze doen waarvoor ze salaris ontvangen namelijk dreigingen inschatten en melden, want zonder dreiging verliezen ze gegarandeerd een keer hun baan.

Voordat de overheid NCTV oprichtte waren er natuurlijk al terreurdaden, toen werd de dreiging van tevoren niet besproken. Het grote voordeel voor de samenleving was dat politie en leger niet steeds in staat van paraatheid werden gebracht en dat de pers veel minder over dreigingen sprak en daardoor niet bijdroeg aan een algemene atmosfeer van angst.

Kortom op deze manier houdt de overheid ook hier, net als in de VS, een permanente oorlog tegen terreur in het leven, enkel gebaseerd op een dreiging die nooit meer weggaat.

De Staat

Wanneer de overheid voortdurend terreur- en virusdreigingen signaleert en daardoor een atmosfeer van angst creëert, dient dit twee belangrijke doelen. Ten eerste voelen mensen zich steeds onveiliger en ten tweede hebben ze daardoor meer behoefte aan bescherming. En wie kan deze beter verschaffen dan de overheid?

De Staat moet dan wel door de burger in staat worden gesteld om hem te beschermen. Daarvoor heeft de overheid verregaande bevoegdheden nodig.

Kijk naar de noodmaatregelen bij het bestrijden van een epidemie, die de Staat in eerste instantie nam.

Of om terroristen vroegtijdig op te kunnen pakken moet alle data gecheckt kunnen worden door de overheid. Daardoor is begrip voor de invoering van de sleepnetwet nodig, waardoor de overheid toegang tot alle data in ons land heeft. Dankzij deze wet mogen inlichtingendiensten ongericht zoeken (data binnenslepen) vanwege een gevaar dat dreigt. Hierbij is vooraf toestemming nodig, dat achteraf door een toezichthouder wordt gecontroleerd.

Dat is echter niet voldoende.

Om terroristen snel te kunnen oppakken is het handig als de politie beschikt over het DNA van alle Nederlanders, tienduizenden camera’s om iedereen in de gaten te houden en gezichtsherkenningssoftware om iedereen te herkennen. In een ‘onveilige’ samenleving is privacy opeens minder belangrijk dan veiligheid. Dat laatste is gaan dienen als een codewoord waarmee de politiek steeds meer macht naar zich toetrekt.

Je zou kunnen zeggen dat mensen wereldwijd in een val met weerhaken gelopen zijn.

De overheidsmacht dijt overal uit en burgers zie je steeds machtelozer worden. Het woud aan regels groeit uit tot een doolhof waar je alleen nog maar in kunt verdwalen, zonder er ooit uit te komen. De mensen klagen maar weten de uitgang niet meer te vinden.

Hebben we de Staat nodig?

Nadat je alles op een rijtje hebt gezet vraag je je af of de wereld wel zo goed af is met een overheid die steeds dictatorialer wordt. Je ziet dat het zelfs niet meer uitmaakt of je nu in China (dictatuur) of de VS/NL (democratie) woont.

Eeuwenlang kiest het volk haar leiders en keer op keer maken deze figuren (rechts of links, conservatief of liberaal) misbruik van hun positie, Altijd in het nadeel van degenen die hen als hun leiders hebben gekozen. Toch blijven ze hen het vertrouwen geven. Mensen kunnen niet zonder. Het zou zelfs volgens Luther en Calvijn in de bijbel staan dat de overheid gehoorzaamd moet worden.

Hoe is dit mogelijk?
Op de een of andere manier hebben zij het idee dat het systeem altijd beter is dan het alternatief: geen overheid. De meerderheid van de bevolking gelooft dat als er geen overheid is een klein groepje slechte mensen bereid zal zijn hen te doden, van hen te stelen of hen tot slaaf te maken. Dus eigenlijk doen deze slechte mensen hetzelfde als wat de overheid nu doet. De meeste mensen hebben hun vertrouwen geschonken en daarom alle macht aan hen gegeven.

Het geloof in het nut van deze overheid zit zo diep dat de meeste mensen je voor gek verklaren als je beweert dat een overheid net zoveel bijdraagt als een land waar geen overheid bestaat, namelijk niets.

Waarom zouden politici beter in staat zijn voor de burgers te zorgen dan zij dat zelf kunnen? Hebben politici misschien bijzondere kwaliteiten of super-eigenschappen?

Zelfvertrouwen

Nee, want het zijn gewone mensen. Het belangrijkste verschil is dat de meeste mensen het zelfvertrouwen niet (meer) hebben om zichzelf te leiden. Zij geloven niet in hun eigen kunde. Blijkbaar zijn ze opeens wel in staat dat werk te doen wanneer zij in overheidsdienst zijn. Of wanneer zij als gewone mensen gekozen zijn om voor een bepaalde periode om volksvertegenwoordiger of regeringslid te zijn.

Dus of je nu als burger kiest voor politici met een overheid of niet, het maakt geen verschil. De burger krijgt dezelfde slechte behandeling. Dit alles is heel logisch.

Politici zijn namelijk geen haar beter dan de mensen die op hen hebben gestemd, maar krijgen wel nadat ze verkozen zijn ongelimiteerde macht. Politici zijn gewone mensen met supermacht. Dat kan alleen maar verkeerd gaan. De weelde van de macht kunnen zij niet dragen.

Waarom is de vraag met of zonder overheid zo belangrijk?

Symptoom

Omdat de “overheid” slechts het symptoom is. De oorzaak van wantoestanden waarbij grote delen van de (wereld)bevolking steeds armer worden of zelfs verhongeren en een kleine elite steeds rijker en machtiger wordt ten koste van de rest, zit in de houding van de mens ten opzichte van zijn medemens. Het heeft niets met een overheid te maken, want deze maakt niet het verschil.

De rijken zijn aan de ene kant doodsbenauwd hun rijkdom en macht te verliezen en aan de andere kant ziekelijk hebzuchtig, zonder enig gevoel van liefde voor hun medemens. Hun hebzucht is echter niet bijzonder. De meeste mensen die arm zijn en rijk worden, zullen op dezelfde manier met hun schatten moeten omgaan om rijk te blijven, dus ook een ander het licht niet in de ogen gunnen.

Het is geen zaak van communisme, socialisme, kapitalisme, anarchisme of welk isme dan ook. In algemene zin kan je stellen dat (sociale) wantoestanden ontstaan door een gebrek aan liefde voor elkaar. Meer liefde voorkomt dat mensen een ander opzettelijk benadelen waardoor er geen armoede, extreme rijkdom of machtswellust meer zal zijn.

Volgens Larken Rose hebben we geen overheid nodig. Meer over zijn ideeën kan je hier lezen in zijn boek ‘Het meest gevaarlijke bijgeloof’.

 

Rob Vellekoop, 11 september 2022 

3 Comments

  1. Ik denk niet dat liefde voor de medemens (gètver) maar eerder een plafond gesteld aan het bezit van geld -en zo’n plafond kan best hoog liggen- de enig juiste oplossing is om al die kankergezwellen van machtswellust te voorkomen. Een dergelijk plafond zou een volslagen andere wereld opleveren. Het gebrek aan kwaliteit van ons “wettige” (we mogen geen ander gebruiken!) betaalmiddel is in feite het enige probleem dat we hebben. Ons geld heeft de neiging zich op te hopen bij enkelingen en er zit rente op waardoor we met criminele bankiers en hun even criminele handlangers in de politiek te maken hebben.

    De mens is het enige dier op aarde dat geld nodig heeft om te leven en precies daarmee maken ze ons nu kapot. Wat dat betreft heeft mijn hond het heel wat beter voor elkaar. Die heeft geen geld nodig om te leven en staat om diezelfde reden buiten de wet. Mijn hond krijgt nooit een gasrekening of een bekeuring en hij hoeft ook nooit voor een rechter te verschijnen. Waarmee tevens duidelijk is dat zelfs onze rechtspraak haar wortels heeft in ons wettige betaalmiddel.

    Van dat handjevol misdadigers dat ons terroriseert waren we al lang verlost geweest ware het niet dat het overgrote deel van het falderappes met dat schorem blijft heulen en op hen blijft stemmen. Mijn vrouw en ik zijn tegenwoordig uiterst voorzichtig in onze omgang met mensen. Toch hebben we hier in Hongarije een paar goede vrienden. Twee Duitsers en twee Amerikanen. Het zijn ook politieke vrienden. Als ik in het holst van de nacht bij hen zou aanbellen en vragen of ze mij willen verbergen omdat ik gezocht wordt wegens moord dan word ik vlug binnen gelaten.

  2. Dit jaar weer drie maanden gezworven op het water. Oostvlieland, West-Terschelling en nog meer oude havenplaatsen bezocht. Zonder vlag op het achterschip want Nederland is verkocht en betaald. De vissers hebben net als de boeren de vlag op hun schepen omgekeerd. Zo niet al die zeilers waarvan ik beter had verwacht. In de grote en drukke maar toch aangename compagniehaven van Enkhuizen (ze hebben alles goed voor elkaar en Enkhuizen is een must voor liefhebbers van baksteenarchitectuur) liggen we in een oerwoud van masten naast een Duitser. Vriendelijk maar voorzichtig leg ik een eerste contact. Niet dat ik nieuwsgierig ben maar ik wil graag eerst iets weten. Gelukkig duurt het niet lang: “Ja, und wie gut eure Maxima Holländisch spricht…so eine hervorragende Dame.”

    Even later hangt onze vuile was -met nog zichtbare remsporen van mijn onderbroek- aan bakboord over onze reling om het uitzicht van buurman te verfraaien. Klaar er mee!

    De enige vlag die wèl belangrijk is op schepen hebben we nog steeds niet gezien. Het is de vlag met de twee hartjes die in het stuurboordwant wordt gehesen als de schipper en zijn vrouw “aan de vrede werken” en niet gestoord mogen worden. Kennelijk heeft men andere dingen aan het hoofd….

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.