‘Dankzij kennis over occulte machten kunnen we ons bevrijden'(Passio)

De Amerikaan Mark Passio laat geen spaan heel van het cadeaupapier waarmee onze samenleving is ingepakt. Hij haalt allesvernietigend uit naar alle heilige huisjes die niets anders blijken te zijn dan diefstal, waaronder slavernij. Tijd voor de grote schoonmaak van de feestverpakking en van de mythes die ons gevangen houden. Kijk naar deze meer dan een uur durende docu met Nederlandse ondertitels. Of lees onze samenvatting in 6 minuten. Dit is een artikel in de reeks Vrij Mens.

Occultisme

Passio vertelt dat hij de verborgen kennis van de occultisten naar buiten brengt. Dit is de kennis waarmee ze achter de schermen aan de macht kunnen blijven. Occultisme is volgens hem kennis die niet bekend is bij het overgrote deel van de bevolking, het is een verzameling kennis van verborgen wetten van de natuur. Dat is het Natuurlijk Recht.

“De occulte manipulatoren zijn meesterpsychologen, die gebruikmaken van hun oude kennis van mens en psyche en de verborgen wetten van de natuur.”

Natuurlijk Recht

Kennis van het Natuurlijk Recht, wordt ook wel genoemd moreel recht, kosmische wetten, universele wet, de wet van oorzaak en gevolg of karma, en dergelijke. Het is belangrijk je rechten te kennen als mens. Dit inzicht helpt je niet alleen, maar zegt Mark Passio, het Natuurlijke Recht weerspiegelt de gevolgen van de keuzes van een hele samenleving.

Mensenrechten

Aan de hand van onze kennis van wat ‘mensenrechten’ nu eigenlijk zijn toont hij eenvoudig aan hoe belangrijk het is onze rechten te kennen. Hij zegt dat mensen hun rechten en vrijheden verliezen, omdat ze hun rechten niet goed kennen. “Hoe kunnen we behouden wat we niet eens correct kunnen definiëren?

Rechten zijn gedragingen die andere bewuste wezens geen schade kunnen toebrengen. Met andere woorden tegenovergestelde daden, namelijk die schade aanrichten, zijn GEEN rechten.

Denk daarbij dus aan:
– Moord
– Mishandeling
– Verkrachting
– Diefstal
– Overtreding
– Dwang
– Opzettelijk liegen

Volgens Mark zijn al deze wangedragingen vormen van diefstal.

Let op, bovenstaande geldt voor welke vorm dan ook. Als het leger van de overheid mensen ‘doodt’ of ‘uitschakelt’ is dit eveneens moord. Hetzelfde geldt voor het ‘optreden tegen demonstranten’ door de politie wat uitmondt in mishandeling. Belastingheffing is diefstal afgedwongen door dreiging met dwang en geweld.

Non-agressie en gelijke rechten

Voor Passio is non-agressie een van de belangrijkste principes van Natuurlijk Recht. Het wil zeggen dat het verkeerd is om agressie of geweld te gebruiken tegen andere bewuste wezens. Daarnaast heeft ieder het recht op zelfverdediging, dat is fysiek geweld inzetten om zichzelf tegen gewelddaden te verdedigen.

En iedereen heeft dezelfde rechten, zonder uitzonderingen!

Dus niemand kan een niet-bestaand recht ‘delegeren’ aan een ander individu. Ieder mens bezit precies dezelfde rechten, dat geldt dus ook voor politie, regering, leger en andere ambtsdragers!!

Wettig of moreel

Wettig is absoluut niet hetzelfde als moreel, net zo min dat onwettig hetzelfde is als immoreel. Zo is autoriteit moreel onwettig, want het is niet vrijwillig. Het is gebaseerd op dwang en geweld, het kan immers worden afgedwongen (mensen moeten luisteren naar het gezag). Dit op zichzelf is immoreel gedrag, zegt Passio.

Oorzaak lijden

De Amerikaan maakt korte metten met het overheidsgezag.

“Overheidsgezag is een door de mens gemaakte constructie die niet bestaat in de natuur.”

Zo, dat is dus een kostbare mythe in een paar woorden het afvalputje in.

Passio zegt dan ook dat het geloof dat bepaalde mensen legitieme ‘autoriteit over anderen kunnen bezitten (denk aan der paus, koningen, keizers, ministers, presidenten, en dergelijken, Red.) of dat sommige mensen meer of minder rechten hebben dan anderen een van de meest fundamentele oorzaken is voor ongeëvenaard lijden en dood in de wereld!

Autoriteit is altijd al onrechtmatig geweest, maar hierin wordt door velen geloofd. (zie ook Larken Rose’s boek ‘Het meest gevaarlijke bijgeloof’) Het is namelijk onmogelijk een ‘recht’ te geven aan iemand dat niemand anders als individu bezit.

Het enige wat legitiem of wettig is, moet vrijwillig zijn, dus onderling overeengekomen door alle betrokken deelnemers. Door de mens opgelegde wetten, verboden, belastingen zijn op geen enkele manier vrijwillig. Het zijn bevelen ondersteund door dreiging met geweld of door geweld.

‘Overheid is een mooi woord voor slavernij’

De reden dat de geschiedenis zich, wat mij betreft, blijft herhalen met iedere keer dezelfde blunders, komt door dezelfde sprookjes die de bevolking achterna loopt.

Hij zegt:

“Door de mens gemaakte wetten zijn willekeurige decreten  van een heersende klasse die zichzelf ‘regering’ noemt.
(Rutte benoemt dit altijd als het ‘mandaat’ dat hij van de bevolking heeft gekregen, Red.) 

Burgers worden verondersteld een ‘morele verplichting’ te hebben om te gehoorzamen aan willekeurige bevelen van de heersende klasse die ‘wetten’ worden genoemd”

Overheid is een eufemisme voor slavernij. Het bestaat wanneer bepaalde individuen aanspraak maken op het lichaam of op de vruchten van de arbeid van anderen door geweld.

Volgens Mark Passio kan slavernij blijven voortbestaan, omdat deze wordt onderhouden door de occulte heersende klasse, die mensen manipuleert tot een staat van onwetendheid en verwarring.

Vrijheid of slavernij

Of een samenleving in vrijheid of in slavernij leeft hangt af van de vraag of die maatschappij zich moreel of immoreel gedraagt. Aangezien de mensen echter het verschil niet kennen tussen goed en fout gedrag, vellen ze voortdurend oordelen die niet in overeenstemming zijn met het Natuurlijk Recht. Je zou kunnen zeggen ze kennen daardoor hun eigen rechten niet!

“Naarmate de moraal toeneemt, groeit de vrijheid en naargelang de moraal afneemt, vermindert de vrijheid.”

Passio gaat ervan uit dat als je je niet consequent moreel gedraagt, er nooit echte vrijheid kan zijn. Kennis hiervan is noodzakelijk om van de slavernij af te komen.

Het geheim der geheimen

Nog even een herhaling:

  • Moreel gedrag brengt aan anderen geen schade toe,
  • Immoreel gedrag veroorzaakt dit wel.
  • Moreel gedrag is niet afhankelijk van omstandigheden of het weer of wat dan ook. Het is objectief.

Deze kennis over goed en kwaad is de kern van ‘het geheim der geheimen’ van alle geheime genootschappen. Dat komt omdat een samenleving die niet meer immorele daden van morele kan onderscheiden haar vrijheid kwijt is. Mensen die namelijk niet meer het verschil zien tussen goed en kwaad gedrag vellen voortdurend oordelen die niet kloppen met het natuurlijk recht, HUN recht!

Slot

Ik heb bij alle theorieën die ik voorbij heb zien gaan over de rechten van de mens steeds onverschillig de schouders opgehaald. Wat schiet je ermee op, dacht ik, je kunt vinden wat je wil, maar de werkelijke macht en machtsmiddelen hebben we toch niet.

Totdat ik de uitleg over Natuurlijk Recht van Mark Passio tegenkwam. Ik vind het met name sterk dat een mens niet alleen kennis mist, dat lijkt me logisch, maar dat hij door dit gemis ook zijn rechten niet KENT. Hij maakt er geen aanspraak op en laat zich daarom gewillig meevoeren in de leugens van de machthebbers. Volgens mij is dat de crux waar het om draait.

Dus het gemis aan kennis nekt hem. Precies zoals Passio dat benoemt, het is het geheim der geheimen. Je zal alleen iets voor jezelf opeisen als je beseft dat het je RECHT is! Mensen die niet weten wat hun rechten zijn, maken hierop geen aanspraak waardoor anderen hen tekort doen door hen deze rechten te onthouden.

Website Passio: Whatonearthishapping.com

Meer artikelen over Vrij Mens, vind je hier.

Rob Vellekoop, 28 september 2022

1 Comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.