Zijn we al uit de hypnose wakker geworden?

Twee jaar geleden op schreef ik dat hypnotherapeuten een waardevolle analyse hadden gemaakt van de staat van angst waarin het grootste deel van de bevolking toen gevangen zat. Ze vertelden hoe we erin waren terechtgekomen en gaven ook aan hoe hier weer uit te komen, namelijk door uit het propagandascript te stappen. Ik vraag me af: zijn we er nu met zijn allen al uitgestapt, of zitten we er nog middenin?

Films

Ik kom op die vraag door het zien van twee indrukwekkende recente films, namelijk ‘Died Suddenly‘ en ‘Safe and Effective‘.

Het blijkt dat ondanks een overstelpende hoeveelheid aan belastend bewijsmateriaal regeringen wereldwijd nog steeds de vaccinatiecampagnes uitvoeren alsof er niets mis mee is. Blijkbaar weten de massamedia hun blunder flink te verbloemen (ze negeren dit nieuws). Terwijl parlementen en regeringen doen alsof er niets aan de hand is.

Laten we even de gegevens van twee jaar geleden leggen tegen die van nu.

Angsten

Ik schreef destijds dat de voor- en tegenstanders van de maatregelen hun stellingen hadden betrokken en soms recht tegenover elkaar stonden. Ik koester niet de illusie dat dit veranderd is. De groep die nu weet wat er in werkelijkheid speelt is weliswaar groter, maar nog steeds niet invloedrijk genoeg. Veel mensen die zich helaas hebben laten vaccineren, willen vaak daaraan liever niet herinnerd worden, want de berichten over nevenwerkingen dringen steeds dieper door in de samenleving. En na vijf boosters geloven de meesten niet meer in het vaccin, zou je mogen denken.

Mensen stonden destijds doodsangsten uit, ze bevonden zich in een soort dikke mist om hen heen. In doodsangst droegen zij hun mondmaskers en hielden krampachtig afstand. Niet omdat ze dit zo graag wilden, maar uit pure overlevingsangst. De massamedia draaiden overuren in het dag na dag oprakelen van het virusgevaar.

Die angst is duidelijk verminderd na twee jaar en enkele boosterrondes verder. De animo om zich te laten prikken neemt dan ook steeds meer af.

Hypnose

“Zoals wij het zien is begin 2020 vrijwel iedereen in die hypnose-staat terecht gekomen door de enorme shock van de pandemie. Die schok was zo groot dat het bijna onvermijdelijk was.”

Ik ga ervan uit dat veel mensen nog steeds bang zijn voor corona. De kritische tegengeluiden dringen nog steeds niet voldoende door, ook niet de uitkomsten van WOB-verzoeken en berichten dat artsen afstand nemen van het middel.

“Ons onderbewustzijn stond totaal open en de kritische mind was ver te zoeken. Onmiddellijk werden we na die shock bestookt met negatieve framing, afschuwelijke beelden en angstige suggesties van de overheid en via de media. Hierdoor kon dit beangstigde hypnotische verhaal over het dodelijk virus zich, zonder dat velen zich ervan bewust waren, nestelen in hun onderbewustzijn.”

Tja, dat is dus de vraag. Hoe lang blijft een dergelijk verhaal levend in ons onderbewustzijn? Of anders gezegd hoe lang blijven mensen erin geloven. Regeringen hebben er blijkbaar vertrouwen in dat de betovering of hypnose nog niet voorbij is, anders zouden ze anders reageren op de aantijgingen dat ze gefaald hebben met hun coronacrisisbeleid.

“Door de vele herhalingen, iedere dag, ieder uur, al maandenlang is dit verhaal, deze ‘waarheid’ voor vele mensen dé waarheid geworden en kunnen ze het niet meer anders zien. Je zou kunnen zeggen: “zij zien een zaal vol met naakte mensen” (=dodelijk virus) en zij kunnen het niet meer ‘niet-zien’ omdat de hypnotiseurs blijven herhalen dat dit de waarheid is…”

Dat is denk ik een harde noot om te kraken. Kijk maar naar het Twin Tower-verhaal van begin 2000. Zelfs nu geloven de meeste Amerikanen nog in het vliegtuigverhaal, als reden voor de instortende gebouwen. Het is blijkbaar ook voor mensen die erin geloofden moeilijk aan zichzelf en anderen toe te geven dat ze het niet bij het rechte eind hadden. Datzelfde geldt voor het coronascript.

Framen

Destijds hadden de therapeuten door dat er kwade opzet zat achter deze hypnose. Dat was de conclusie die we konden trekken.

De angstcultuur zo vertelden ze, houden ‘ze’ in stand door te ‘framen’. “Zij vertellen het verhaal over het virus door specifieke woorden te gebruiken die afschuwelijke beelden in onze (toch al angstige) geest oproepen.”

Zoals “het is druk op de IC’s omdat vooral oudere mensen van boven de 80 jaar dit virus niet goed aan lijken te kunnen en een percentage overlijdt hier dan ook aan” en “De afschuwelijke hoeveelheid doden op de overvolle IC’s geven de overwerkte en onderbezette zorg enorme stress”

Door deze laatste zin ging ons eigen overlevingsmechanisme gelijk op tilt! “Wij kunnen er allemaal aan sterven, is er misschien geen ruimte op de IC, als ik ziek word waar moet ik heen”.

Dat beeld van al die stervende mensen op IC’s en de nep-vrachtwagens met lijken die in Noord-Italië rondreden, verdwijnt natuurlijk niet zo maar uit ons geheugen. Beelden zullen lang blijven hangen, net als de herinnering aan de shock van de ‘pandemie’. Al met al is het voor veel mensen, in ieder geval in gedachten niet voorbij.

Hoe kom je eruit?

Destijds moedigden de therapeuten mensen aan om op een van de volgende manieren uit de hypnose te komen.

“Zet de TV/radio uit,  lees geen kranten meer.”
Wat Yvette Rooding en haar collega`s in feite zeggen is dat je uit het propaganda script moet stappen waarin de media de mensen gevangen houdt.

“Ga tegengestelde (!) meningen beluisteren. Doe dit net zo lang totdat je merkt dat jouw woede en weerstand verminderd. Zodra je daar bent zal je bemerken dat er weer ruimte is om zelf na te denken over jouw keuzes.”

“Voel je emoties die je voelt, ten volle. Stop ze niet weg!”

“Nieuwsgierigheid. Door alle kanten te belichten en te bekijken, kun je alle standpunten innemen en eruit komen.”

“Adem diep door je boosheden en verdriet heen, ademtechnieken helpen om uit jouw emoties te komen.”

“Haal je focus af van datgene waar jij zo angstig, boos of verdrietig van wordt. Focus op alles wat er goed is.”

Ik denk dat dit nog steeds werkt, tegen een nieuwe aanvoer van angsten die op de mensheid worden losgelaten, zoals angst voor een wereldoorlog en voor honger en armoede.

 

Dit was het oorspronkelijke artikel uit 2020.

7 Comments

 1. “Haal je focus af van datgene waar jij zo angstig, boos of verdrietig van wordt. Focus op alles wat er goed is.”

  Geef eens wat voorbeelden.

 2. Ik kan voor jou niet invullen waar jij angstig, boos of verdrietig van wordt, daarvoor moet je bij jezelf stilstaan.

 3. De mainstream media zijn het gevaarlijkst voor de Nederlandse samenleving. Niet zozeer omdat er regelmatig flink op los gelogen wordt maar -veel erger nog!- omdat ze niet in de waarheid zijn geïnteresseerd. Zo is er niet één krant, niet één tv-uitzending waarin de vraag “Hoe gevaarlijk was dat corona-virus nu eigenlijk?” aan de orde komt. Dat is het eigenlijke schandaal.

 4. reactie op endemion.

  “Haal je focus af van datgene waar jij zo angstig, boos of verdrietig van wordt. Focus op alles wat er goed is.”

  ik ken iemand die daar heel goed in is, een voor de hand liggend voorbeeld dus, dat ik graag met je deel, zeker als je daar echt behoefte aan hebt. ik kan me ook voorstellen dat je genoemd advies als compleet onzinnig ervaart en daarom een balletje opgooit om een reactie van een expert uit te lokken. het is ook grappig dat rob zich niet laat verleiden en het balletje gewoon teruggooit.

  maar mijn kennis dan. ergens in het begin van het covid drama probeerde ik haar mijn eigen theorie daaromtrent uit te leggen. dat viel goed verkeerd. zij had een groot aantal meningen aangehoord en uit dit spectrum haar eigen mening gedestilleerd en die stond nu vast en ze wilde er verder niets meer mee te maken hebben. dus of ik maar mijn mond hierover wilde houden.
  haar ‘focus’ was duidelijk elders.

  nu is een mening nog wel wat anders dan een theorie of zelfs een hypothese, maar ook dat ging er niet in. dus ik af, en nooit meer hierover gesproken, want ruzie leek me erger dan een taboe. en heel wonderlijk daarbij: wat haar ‘mening’ dan wel was wilde ze ook niet over praten. ik heb daarvan dus geen flauw idee.

  het beeld wat zich hierbij opdringt is dat van die struisvogel, die daar staat te staan in de namibische woestijn, kop in het zand, kontje in de lucht. ze ziet geen gevaar meer, ze staat daar alleen nog maar gelukkig te zijn, zo heerlijk. maar intussen sluipen de bosjesmannen kwijlend om dat opgestoken kontje. ik las ergens in een braziliaans verhaal dat het kontje het lekkerste stukje is. en dat terwijl een struisvogel heel hard kan lopen met die lange poten en daar ook heel vals mee kan trappen.
  dus vechten of vluchten? nee hoor, dan liever leuk en lekker!

  dat opgestoken struizenkontje is een beeld wat vaker bij me opkomt als rob in een artikel ‘negatieve emoties’ aanhaalt. naar mijn gevoel zit hier een gevaarlijke knoop. vermoedelijk door de verdwaalde tussenkomst van een sterke moraal worden goede en slechte emoties onderscheiden. goede emoties moet je van genieten en eventueel uitdragen in de sociale sferen, slechte daarentegen moet je intrapsychisch kortsluiten, zodat alleen de goede overblijven.

  geen woord over de evolutionaire functionaliteit van emoties, waar ook goed en slecht bestaat, maar dan volledig gericht op het voortbestaan van de soort. ik neem gemakshalve aan dat het voortbestaan van de menselijke soort vanzelfsprekend als ‘goed’ en dus ook ‘positief’ wordt gewaardeerd. maar hoe kan je dan een emotie a-priori voor slecht verklaren.

  ik denk zelf dat het hier gaat om de situatie in de buitenwereld, waardoor de emotie wordt opgeroepen, dus niet de emotie op zich.

  je zou een emotie wel als ongewenst kunnen zien, wanneer die een gevolg is van een psychisch probleem, bijvoorbeeld een trauma. maar ook daar is het goed de oorzaak te kennen, want dan lost het trauma zichzelf op.

  ik ken ook iemand die altijd moet huilen als er iets droevigs gebeurt in een film op de tv. als ze dat zelf opmerkt roept ze door een gordijn van tranen “kijk, ik huil” en moet daar zelf nogal om lachen. waar blijft hier het negatieve. of is dit pervers, is dit een vorm van sadomasochisme?

  alle emoties zijn denk ik van dierlijke oorsprong maar zijn door al die hersens bij een mens langs verschillende paden transformeerbaar. freud spreekt bijvoorbeeld van sublimatie, een interessant gezichtspunt. een mens heeft daardoor een breder emotioneel substraat dan een dier. ik las laatst zelfs in een werkje van prof.dr.p.j. bouman over het menselijke gezelligheidsinstinct! een ‘instinct’ noemt hij het, dus een mij onbekende aangeboren dierlijke emotie neem ik aan. onderschat nooit de dieren.

  zogenoemde negatieve emoties zijn juist van levensbelang, omdat ze aan kunnen geven dat er in de buitenwereld iets goed mis is!
  emoties als positief of negatief klassificeren en de negatieve als ongewenst willen afvoeren ziet deze belangrijke schakel naar de buitenwereld over het hoofd. ‘negatief’ betekent dat iets ontkend wordt of, vanuit een iets ander perspectief, dat iets moet veranderen.

  negatieve emoties botweg afvoeren is zoiets als het doodschieten van de boodschapper van slecht nieuws.

  hoe kan je ooit iets bouwen, in je hoofd of daarbuiten, als je nooit iets kan weghalen of op zijn kop zetten.

  en wat bereik je door in je denken zo maar de belangrijkste pijler van de logica af te voeren, alleen maar vanwege het lage rendement met het oog op ‘leuk en lekker’? is de hedendaagse cultuur van hedonisme, consumisme en internet vriendschappisme echt ver genoeg verdwaald om hier in te trappen?

  wat is logica eigenlijk. george boole spreekt hier 200 jaar geleden al over “the laws of thought”, de wetten van het denken dus. de hele computertechniek is hierop gebaseerd, niet op de vraag hoe je zo een ding in elkaar soldeert, maar op een technisch bruikbaar concept uit het menselijk denken zelf, van lang voor er computers waren.

  als je dat zomaar even afschaft omdat dan al het akeligs in de wereld schijnbaar verdwijnt bereik je alleen maar dat het denken zelf verwordt tot het richten van focussen, altijd en exclusief op zoek naar ‘leuk en lekker’.
  zo infantiel allemaal, alsof het speciaal de kleuters zijn die de mensheid moeten redden. het is pure nonsens!

  en rare therapeuten die je dat aan de neus willen hangen: gewoon niet aan denken, of probeer eens onze trucjes, dan verdwijnt je probleem vanzelf. een soort magie lijkt het, met als resultaat het uitschakelen van weer een denkhoofd. het lijkt een beetje alsof dat juist de bedoeling is, net als bij de rest van de medisch farmaceutische maffia, alleen een wat ander specialisme.

  ook de hypnotherapeuten houden zich bezig met symptoombestrijding en proberen de oorzaken van het psychisch ongemak verborgen te houden.

  er is veel mis in deze wereld, heel veel zelfs. met je focus op uitsluitend het goede loop je wel grote kans op een ernstige depressie.

  de oplossing ligt echter niet in het stopzetten van het menselijk denkvermogen, maar juist in het bevrijden daarvan. dit kan alleen bereikt worden door een algemeen bewustzijn van de gulo mutatie met daaraan gekoppeld een aanzienlijke verhoging van de ascorbaat consumptie.

  met aanzienlijk bedoel ik van een officiele aanbeveling van 60 milligram per dag tot enkele grammen of tientallen, ja zelfs honderden grammen per dag. de juiste hoeveelheid is afhankelijk van persoonlijke constitutie, mate van blootstelling aan straling, infecties en vergiftigingen en – en dit is misschien wel de belangrijkste factor – de ervaring van stress.

  dit laatste betreft de fysiologische ‘vecht of vlucht’ reactie als gevolg van angstaanjagende denkbeelden. dit is zeer uitputtend voor je ascorbaat reserves en als de bodem in zicht komt stopt het rationele denken. hersens hebben veel ascorbaat nodig. stress schakelt zo je hersens gedeeltelijk uit.

  stress en zijn dysfunctionele fysiologie zijn voor velen een heel reeel chronisch probleem. het gaat met nadruk hier om DENKbeelden, niet om een in de werkelijkheid waargenomen gevaar, zoals zich dit bij dieren voordoet. het is niet de werkelijkheid die ons op tilt zet, het is onze eigen fantasie!

  een dier heeft weinig fantasie, een dier moet onmiddelijk reageren op gevaar, gelijk bij de zintuigelijke waarneming ervan. bij mensen komt dit vrijwel nooit voor. toch puilen ze uit van de stress. rara hoe kan dat.

  de integratie van ons relatief groot denkvermogen in ons dierlijk substraat is verre van perfect. dus moeten we nu gaan zitten wachten tot de evolutie dit voor ons oplost, omdat we ons anders zo ‘negatief’ voelen? flauwekul natuurlijk, we moeten ons denkvermogen helemaal niet laten stopzetten!

  we moeten dus zorgen voldoende ascorbaat naar binnen te krijgen. hoor mij hier bijvoorbeeld te keer gaan op tien gram per dag. ik ben maar een simpele electronicus hoor, geen wijsgeer laat staan een psycholoog.

  oja, ascorbaat is voor een mens een essentieel voedingsmiddel, geen ‘vitamine’. het wordt wel vaak ‘vitamine-c’ genoemd, maar dit is puur maffiabedrog. daar moet je niet intrappen.

 5. Ondernemers, hoe kom je eruit?

  Politiek is de “destructive force” in handel.

  Politiek in Nederland is de “destructive force” voor de MKB en Boerenland.

  Politiek in Nederland dient de agenda van de Koning, zijnde de

  eigenaar en bestuurder van de Staat de Nederlanden.

  De agenda van de Koning = WEF, opmars naar een wereldregering.

  In zijn belang en familie, als eigenaar van de State of the Netherlands,

  geregistreerd in het Distict Columbia USA, bankierend bij de particuliere

  organisatie genaamd de FED, verbonden met alle Nationale banken en in het

  bijzonder de BIS in Zwitserland, ook met Klaas Knot dienend de Koning, dan

  moet er toch een lichtje gaan branden…. Iedereen gevangen in een virtuele

  wereld van papiere regels en verdragen.

  Het Kabinet van de Koning, De Nederlandsche Bank van de Koning…iedereen,

  ambtenaren, eerste en 2de kamer, het geweldsapparaat trouw gezworen aan

  die Koning, wetend dat het intellectuele vermogen niet het volk dient, maar

  een egocentrische, wetend globaal satanisch, maar toch meedoen in het belang

  van een generatieve opvolging die vermogen trekt uit de opbrengst van het door

  arbeid verkregen vermogen van het volk. Parasiterend op het volk gevangen in

  een territorium genaamd Nederland.

  Geweldloze oplossingen bestaan niet!

  Het geweldsapparaat dient te beseffen dat in de toekomst zij niet zullen worden

  ontzien, ook al betaalt die Koning nu prima en denken jullie dat dit voor de

  toekomst en jullie kinderen en kleinkinderen zo blijft…vergeet het maar !

  Ken de wereldgeschiedenis en weet je toekomst.

  Ga maar soep koken van jullie uniformen, dan weet je alvast wat je je kinderen

  te eten kan geven. p.s. vergeet die bloembollen niet uit ww2, ook een

  lekkernij!

 6. De komende verkiezingen zijn overbodig: na het kabinet Rutte krijgen we het kabinet Kaag. Onder Rutte heeft het Nederlandse volk op krukken leren lopen en onder Kaag komt het voorgoed in de rolstoel.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.