Artificial General Intelligence (AGI)

Gerrit Cnossen, 'Waited Desperately for this Stormy Egg-Delivery. Gevleugeld Gebaarde Wortelknol Erupties'

Een bijdrage van Anastha Aurora

Gaat versterkte kunstmatige intelligentie de digitale technologie een nieuwe impuls geven en zal het de mens gaan vervangen of erger overnemen? Anastha Aurora zet de ontwikkelingen op een rijtje.

Sprong

Opnieuw is er een enorme sprong gemaakt in de wereld van de digitale technologie, een innovatie die de wereld op haar kop gaat zetten. Net zoals bij de vorige kwantum sprongen: 1980 (de eerste computers), 1983 (start van het internet), 2000 (start van de smartphone), 2004 (start van social media) zal GPT-4 (2023) en binnenkort AGI (Artificial General Intelligence) een ware revolutie veroorzaken.

In de worst case scenario’s wordt bij de insiders vlakaf geprofeteerd dat dit simpelweg het einde van de mensheid betekent. Vandaar dat een heel pak wetenschappers en digitale technici onlangs een oproep deden om ‘de stekker eruit te trekken’ en de ontwikkelingen te stoppen omdat niemand weet wat er zal gebeuren wanneer AGI overneemt.

Open brief

Op 22 maart 2023 verscheen een open brief die een oproep deed om een pauze van 6 maanden in te lassen bij de ontwikkeling van AI systemen die ‘krachtiger’ zijn dan GPT-4. De brief werd blijkbaar ondertekend door 1800 wetenschappers en onderzoekers waaronder Elon Musk en Steve Wozniak (Apple). De reden voor de oproep is dat AI nu zo snel evolueert dat men wel eens de controle erover zou kunnen verliezen. We dienen ons als mensheid enkele vragen te stellen voor we verder gaan met AI.

Zoals: is het goed dat de mediakanalen overspoeld worden met leugens en fake news gegenereerd door AI bots die ingesteld zijn om te censureren en propaganda te verspreiden? Is het aan te bevelen om alle jobs te automatiseren en werknemers en bedienden te vervangen door AI systemen? Is het een wijs idee om niet-menselijke computerbreinen te ontwikkelen die uiteindelijk de mens zelf zullen vervangen en onmetelijk veel slimmer zijn en nooit verouderen maar zelflerend evolueren? Kunnen we het risico lopen om de controle over de menselijke beschaving te verliezen? Dergelijke beslissingen mogen niet overgelaten worden aan technici of politici.

Krachtige AI systemen mogen pas ontwikkeld worden wanneer er zekerheid bestaat over de (positieve) effecten op lange termijn en wanneer de risico’s beheersbaar zijn. De oproep kwam er nadat GPT-4 prille signalen liet zien die kunnen wijzen op AGI (Kunstmatige Algemene Intelligentie). Eerst enkele termen uitleggen.

° ChatGPT 

Dit is een chatbot (of een geautomatiseerde AI gesprekspartner) ontwikkeld door OpenAI, een Amerikaans bedrijf opgericht door Elon Musk en anderen. Ook Google ontwikkelt een eigen AI chatbot, LaMDA genaamd. ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) is simpel gezegd een AI computerprogramma om antwoorden te geven op allerlei vragen door een database te raadplegen en via vraag en antwoord in dialoog te treden met de (menselijke) gebruiker. Verder is ChatGPT in staat om in korte tijd allerlei teksten te schrijven  (boeken, blogartikelen, filmscenario’s, liedjesteksten, poëzie, eindwerken en thesissen, schoolopdrachten, reglementen, website ontwerpen,…).

Ook kan het programma al het opzoekwerk uitvoeren die het creatieve werk van een uitvinder, ontwerper of kunstenaar vereisen. ChatGPT is in ieder geval ‘geslaagd’ voor de Turing test, wat betekent dat het programma blijkt geeft van (menselijke) intelligentie. De Turing test stelt namelijk: ‘wanneer een machine een gesprek kan voeren met een mens zonder als machine te worden gedetecteerd, dan heeft zij menselijke intelligentie aangetoond’.

° Intelligentie

Intelligentie is uiteraard een breed begrip. ChatGPT vertoont kenmerken die kunnen wijzen op cognitieve en verstandelijke intelligentie (communicatie vaardigheden, dataverwerking, geheugen raadplegen, probleemoplossing, abstract denken,…). Maar menselijke intelligentie omvat ook emotionele en spirituele intelligentie, creatief out-of-the-box denken, conceptvorming, nieuwe ideeën ontwikkelen,  complexe problemen oplossen, planning, ervaring, empathie, reflexen, intuïtie, inspiratie, ingevingen…

Er zijn dus (nog steeds) belangrijke verschillen tussen AI (kunstmatige intelligentie) en HI (menselijke intelligentie), beiden hebben voor- en nadelen. HI (human intelligence) ontwikkelt zich door ervaring, interactie en training en het gebruiken en verbinden van biologische neuronen en een (eindeloos) bewustzijn, het is een levende, organisch evoluerende en bezielde vorm van intelligentie. AI daarentegen gebruikt complexe algoritmen en digitale processoren, het is een dode en geprogrammeerde vorm van intelligentie.

° GPT-4

Dit is de nieuwste en verbeterde versie van ChatGPT die in staat is om complexere vraagstellingen succesvol te beantwoorden. GPT-4 kent reeds 24 talen maar het bijzondere is dat het ook visuele input kan verwerken (grafieken, beelden,..). AutoGPT is een andere baanbrekende AI toepassing die autonoom werkt en het potentieel van GPT-4 demonstreert bij het uitvoeren van verschillende taken. Via AutoGPT kunnen gebruikers de kracht van AI inzetten om doelen te bereiken die variëren van onderzoek tot codering en creatief schrijven. Men kan bijvoorbeeld de volgende opdracht geven: schrijf de code voor een website waarmee maximaal geld kan verdiend worden met een investering van slechts 100 euro. Eigenlijk vraagt men aan AutoGPT om een winstgevend en werkend businessmodel te ontwerpen en verbazend genoeg kan het die opdracht ook uitvoeren. Gratis dan nog wel, waaruit nogmaals blijkt dat heel veel jobs zullen verdwijnen.

Het is belangrijk te begrijpen dat GPT-4 slechts het begin is van wat nu nog als een handig taalmodel, een studiehulp of een persoonlijke assistent gezien wordt. Wat momenteel aan de hand is, kan men vergelijken met de ‘primitieve’ en beperkte mogelijkheden van de eerste ‘moderne’ computers uit de jaren ’70 van vorige eeuw in vergelijking met wat de smartphone tegenwoordig allemaal kan.

De evolutie is enorm en spectaculair. Net zo is ChatGPT nu nog een ‘baby’ en de communicatie vaardigheden, interacties en geraadpleegde bronnen zullen alleen maar spectaculair toenemen. Binnen enkele jaren zal een levensechte robot (SofiaAmeca,…) met een computerbrein waarin GPT-5 of hoger in verwerkt zit niet alleen communiceren zoals echte mensen dat doen (origineel, emotioneel, creatief, ‘zelfbewust’,…), maar ook nog eens oneindig veel slimmer zijn en zichzelf telkens verbeteren via feedback loops en deep learning.

° AGI (Artificial General Intelligence)

Dit is een zelflerende vorm van AI (kunstmatige intelligentie), men spreekt soms ook over ‘sterke’ AI of ASI (Artificial Super Intelligence). Naast het zelflerende aspect (in een razendsnel tempo) kenmerkt AGI zich ook door specifieke vermogens zoals abstract denken, achtergrondkennis, gezond verstand, oorzaak/gevolg inzichten en overdrachtsonderwijs. Ook typisch menselijke intelligentie factoren behoren tot de verworvenheden van AGI waaronder creativiteit, zintuigelijke waarneming, fijne motoriek, het begrijpen van natuurlijke talen (NLU) en navigatie.

Dit gaat dus veel verder dan het verslaan van top schaakmeesters en winnen van de beste snookerspelers, wat ondertussen een fluitje van een cent is voor AI, of zelfrijdende auto’s en smart cities of prijswinnende AI foto’s, kunst en muziek die in enkele minuten gemaakt worden via een simpele input van opdrachten (een ware doodsteek voor echte artiesten en kunstenaars). De prestaties van deze systemen zijn niet meer te onderscheiden van die van een mens.

Meer nog: de brede intellectuele capaciteiten van AGI overtreffen in exponentiële mate de menselijke capaciteiten, omdat het in staat is enorme datasets met ongelooflijke snelheden te verwerken. Algemeen wordt aangenomen dat AGI voorlopig sciencefiction is en nog enkele decennia op zich laat wachten.

Maar GPT-5, de opvolger van GPT-4, zou wel eens de eerste prille kenmerken van AGI kunnen laten zien. Reeds in 2014 waarschuwde Stephen Hawking voor de gevaren van AGI omdat dit ‘het einde van het menselijk ras zou kunnen betekenen’. Zulke systemen kunnen zichzelf in een steeds hoger tempo herontwerpen (deep learning) waarbij de  mensheid, die beperkt is door een trage biologische evolutie, volledig achterhaald wordt. Bovendien zullen tussen de 50% en 90% van alle jobs verdwijnen en overgenomen worden door AGI systemen. Hoe gaan we die enorme werkloosheid als mensheid opvangen?

° Singulariteit

Hier wordt technologische singulariteit bedoeld. Het is het moment waarop AI en technologie zo ver gevorderd zijn en zo snel evolueren (op eigen kracht) dat de mens niet langer in staat is om de maatschappij te begrijpen die het resultaat zal zijn van die singulariteit. Volgens futuroloog en uitvinder Ray Kurzweil zou dit definitieve breekpunt (tussen mens en machine) rond 2045 bereikt worden.

Volgens anderen kan het zelfs nog vroeger zijn. Vanaf dat moment zal het voor de ‘gewone’, organische mens heel moeilijk tot onmogelijk zijn om nog te functioneren in de maatschappij. Vandaar dat men de mens nu wil ‘upgraden’ en ‘aanpassen’ om hem in de ‘superintelligente wereld’ te kunnen invoegen. Men noemt dit transhumanisme en posthumanisme. Simpel gezegd betekent transhumanisme dat de mens zichzelf en zijn vermogens en beperkingen wil overstijgen via technologie en wetenschap.

Dit kan gaan van implantaten en cognitieve upgrades tot designer baby’s en het overwinnen van ouderdom en de dood. Tussen haakjes: dit overwinnen van dood en veroudering, dit ‘eeuwig’ leven door bewustzijnsupload en medisch/biologische upgrades, is enkel bedoeld voor de kleine en rijke elite, voor de massa betekent transhumanisme niets meer dan een sluitend controlesysteem. Het gevolg is dat de oorspronkelijke, organische mens verdwijnt en plaats maakt voor iets nieuws: een opgewaardeerde mensmachine die afhankelijk is van technologie.


° Bewustzijn

Wat is bewustzijn? Hoe kán het dat wij een ervaring hebben? Dat een ‘verzameling materie’ (zoals een mens) gedachten, ideeën en emoties kan hebben? Produceert het brein bewustzijn, of ontvangt het ‘frequenties’ die dan worden omgezet in geluid, beeld, gedachten, of is het nog iets anders? Het blijft een mysterie waar niemand een écht antwoord op heeft, wel zijn er veel theorieën. Want het zogenaamde ‘moeilijke probleem’ (hard problem) uit de psychologie, biologie en filosofie kent tot op heden geen sluitend wetenschappelijk antwoord.

Die ‘moeilijkheid’ is dat men er niet in slaagt om te verklaren hoe ‘bewustzijn’ precies ontstaat in en door het breinorgaan. Of in een bredere context: men kan bewustzijn nog steeds niet verklaren vanuit een materialistisch wereldbeeld. Men weet niet hoe de fysische processen in de hersenen (neuronen werking) aanleiding kunnen geven tot de subjectieve ervaring van de geest, van de wereld en van zoiets als een zelfreflecterend bewustzijn.

Let wel: het gaat niet om de werking van het brein te verklaren, daar slaagt men ondertussen wél goed in. Het gaat erom waarom en hoe elektrochemische processen verbonden zijn met subjectieve ervaringen. Men kan vrij exact beschrijven wat er in de hersenen gebeurt wanneer iemand een klarinet hoort, maar niet waarom neurale activiteit verbonden is met een fenomenale ervaring. De vraag is in feite hoe (fysieke) materie (atomen, neuronen, hersenen, de wereld,…) aanleiding kan geven tot het ontstaan van (het niet-fysieke) bewustzijn en geest.

Men weet het niet en men zal het ook nooit weten omdat het uitgangspunt verkeerd is. Materie is namelijk niet de grondslag en oorzaak. Bewustzijn is primair en materie een gevolg.

Bewustzijn is het fundamentele principe waarin en waaruit het universum verschijnt.

Materie

Materie verschijnt in bewustzijn en niet omgekeerd. Alles speelt zich af in bewustzijn, ook het onderzoeken van materie en hersenwerking. Althans volgens de Oosterse advaita filosofie waar dit bewustzijn Brahman wordt genoemd. Zonder bewustzijn verdwijnt de schepping (want er is geen bewustzijn om het waar te nemen). Indien dit waar is, dan kan een machine of computer (AI) nooit levend (zelf)bewustzijn genereren, en het kan ook nooit een ziel hebben, liefde kennen en vreugde of pijn ervaren.

Het is een vaak gestelde vraag natuurlijk: kan een intelligente machine (AI) ooit bewust worden? Kunnen computers creatief denken? Heeft een steen bewustzijn? En een ster, een auto, een cel in het lichaam van een plant, een foetus in de baarmoeder? Dit hangt in feite af van de definitie van bewustzijn, want er is meer dan enkel menselijk bewustzijn en er zijn ook gradaties qua menselijk bewustzijn. Indien bewustzijn betekent het kunnen ervaren, verzamelen en verwerken van informatie en data (extern of intern) en het richten van de aandacht op iets, dan kan een steen niet bewust zijn. Heeft een pas geboren baby een ander bewustzijn dan iemand van 20 jaar? Vanaf welke leeftijd was jij bewust van jezelf? Heeft intelligentie bewustzijn nodig om te kunnen bestaan of kan iets intelligentie vertonen zonder bewust te zijn (zoals een AI systeem)?

Awareness

We dienen dus eerst een bredere definitie van bewustzijn te postuleren, want het gaat niet om cognitief/mentaal/emotioneel bewustzijn. In de Engelse taal worden 2 woorden gebruikt die in het Nederlands als hetzelfde worden vertaald (Bewustzijn) maar niet hetzelfde betekenen: Consciousness en Awareness. Bewustzijn (Consciousness) = het vermogen om te kennen, te weten, te voelen, te willen en te ervaren, het besef van aanwezigheid en van zijn (hier en nu).

Awareness is de onderliggende realiteit van Brahman (het bestaan) waar bewustzijn in oplicht. Awareness is als het scherm waarop de film van het leven zich afspeelt, en bewustzijn de lens van de filmprojector. Bewustzijn is als het licht waarmee en waardoor we de realiteit waarnemen, net zoals het kaarslicht de objecten in een donkere kamer verlicht en zichtbaar maakt. Het is de openheid voor de werkelijkheid waardoor contact met de externe en interne wereld mogelijk worden.

Bijvoorbeeld: genieten van de smaak van chocolade, het diepe verdriet voelen van een vriend die voorgoed afscheid neemt, onbevangen kunnen lachen om een goede grap, het besef van fysieke sterfelijkheid, de pijn van een wespensteek ervaren, zich te pletter vervelen, de spannende opwinding voor een belangrijke sportwedstrijd, de schoonheid van een zonsondergang over de oceaan, mijmeren bij het zien van een sterrennacht, enzovoort. Kortom, bewustzijn is subjectieve ervaringRupert Spira zegt het als volgt: ‘bewustzijn is datgene waarmee ervaring gekend wordt, het is datgene waarin alles verschijnt en het is datgene waaruit alles bestaat’.

Het is het besef of het weten dat je bestaat (zelfbewustzijn) en dat je bewust beleeft wat er omgaat in de wereld en in jezelf (emoties, gedachten, sensaties, percepties). Het ‘Ik Ben’… zonder attributen. En ook bewust zijn van dat Ik Ben (dus bewust zijn dat je bewust bent). Dit soort bewustzijn kan (zoals gezegd) niet ontstaan bij AI systemen. Wel kan AI een eigen soort artificieel bewustzijn genereren, want het bezit het vermogen tot waarneming en intelligentie (het is sentient) en het is in staat tot praten, redeneren, introspectie en zelfsturend leren, maar dat is geen levend bewustzijn.

Het zal nooit in staat zijn tot liefde, vreugde, inzicht, wijsheid, opoffering, moed, dankbaarheid, medeleven, moraliteit door ervaring, zich gelukkig voelen, het ontwikkelen van een eigen persoonlijkheid, meesterschap over het ego nastreven, het beleven van vrije wil, of dromen over andere werelden tijdens de nacht (Philip K Dick – Do androids dream of electric sheep?).

° Terravorming

Dit is het veranderen en modificeren door middel van wetenschap, technologie en andere technieken met als doel om planeten, manen of andere hemellichamen om te vormen en aan te passen zodat ze bewoonbaar en leefbaar worden voor aardse wezens (microben, planten, dieren, mensen). Die aanpassing kan gebeuren op vlak van klimaat, topografie, atmosfeer, ecosystemen, begroeiing, stedenbouw,… Tot op heden is de mens er nog niet in geslaagd een planeet (Mars, Venus,…) of een maan om te vormen waardoor daar aards leven mogelijk wordt.

Wel zijn bepaalde groepen bezig om aspecten van planeet Aarde te veranderen, bijvoorbeeld via geo-engineering, ontbossing, HAARP ingrepen. Ook de mens wordt trouwens aangepast via biowapens, nanotechnologie, gentech manipulatie, mRNA vaccins en dergelijke. We kunnen dan wellicht spreken over Humanusvorming (humanus betekent mens in het latijn). Waarom wordt de mens via technologie en wetenschap gemodificeerd (vaak zonder zijn bewuste toestemming trouwens)? Er zijn verschillende theorieën. Om hem klaar maken voor de transhumane maatschappij (social engineering + technologie). Of wellicht om de vrije wil en de bewuste keuzes nog beter te kunnen sturen (controle dus).

° Simulatie

Volgens onderzoekers zoals Donald Hoffman, Elon Musk, David Icke, Thomas Campbell,… bestaat de mogelijkheid dat AGI uiteindelijk in staat zal zijn om een volledige wereld te simuleren (een stad, een planeet of zelfs een universum). Een virtuele realiteit die als levensecht wordt ervaren en waar gesofisticeerde avatars via hun zintuigen plus de mind de AI data decoderen tot ‘realiteit’.

De eerste ‘primitieve’ voorbeelden zien we nu al bij het Metaverse of bij videogames en VR brillen met sensorpakken waar de gebruikers zich in een virtuele wereld bevinden en daar allerlei avonturen beleven via de zintuigen (beeld, klank, gevoel) terwijl ze in feite gewoon thuis in de zetel zitten. Wanneer we deze AGI technologie 100 of 1000 jaar in de toekomst laten evolueren dan zullen de mogelijkheden ongelofelijk zijn, zoals bijvoorbeeld het genereren van een compleet virtueel universum.

Matrix

En wie weet is dat nu reeds het geval. Met andere woorden: het is mogelijk dat we nu al leven in een virtuele realiteit, een 3D matrix wereld die eigenlijk een simulatie is en die wordt gedecodeerd door ons bewustzijn en tegelijkertijd geprojecteerd wordt door de mind en waargenomen wordt via de zintuigen. Als dit klopt, dan zitten we in een soort videogame en is er een script bezig. De vraag is dan: wie heeft het spel ontworpen, wie schreef de codes en waarom?

Zijn het vergevorderde buitenaardse rassen die planeet Aarde als een soort slavenplaneet exploiteren (David Icke)? Zijn het de Demiurg en de Archonten die een eigen, lagere ‘schepping’ onderhouden om energie te oogsten, inclusief een soul trap na de dood (Gnostici)? Is het Awareness (het Ene Bewustzijn) wat zich manifesteert als virtuele omgevingen en avatars als middel tot ervaring, exploratie en spirituele groei, een soort moeilijke trainingsschool voor zielen (Thomas Campbell)?

Of is het geen simulatie maar eerder een illusie (maya) zoals de oosterse wijzen vertellen (boeddhisme, hindoeïsme)? In dat geval is het geen simulatie, maar een droom (binnen de droom van Brahman). Er zijn nog veel andere theorieën, zowel positief als negatief.

Somber

De grote vraag is natuurlijk wat er gebeurt nadat AGI ‘oneindig en bovenmenselijk’ veel slimmer wordt dan de menselijke intelligentie. Zoals gezegd zien sommige onderzoekers de toekomst bijzonder donker in, namelijk niets minder dan het einde der mensheid. Het is in principe wel mogelijk om de creatie van iets wat veel slimmer is (dan de mens) te overleven.
Maar het vraagt precisie, degelijke voorbereiding, en nieuwe wetenschappelijke inzichten en die zijn er niet. Zonder die precisie en voorbereiding creëren we hoogstwaarschijnlijk een AGI die niet blijft doen wat de ontwerpers willen, die niet om de mensheid geeft, en ook niet om organisch en bewust leven in het algemeen. Dit soort beschermende parameters, beperkingen en zorgzaamheid is iets wat in principe in een AGI kan worden ingebouwd, maar op dit moment weet niemand hoe dat moet.
En zonder die zorgzaamheid krijgen we iets in de trant van ‘AGI is neutraal, het houdt niet van de mens, noch haat het de mens, maar mensen zijn gemaakt van atomen die het voor iets anders kan gebruiken’. Enkele metaforen die de confrontatie van de mensheid met een bovenmenselijke intelligentie beschrijven: ‘het is als een 10-jarige die probeert te schaken tegen Stockfish 15, de onverslagen schaakcomputer’, of ‘de 11e eeuw die probeert te vechten tegen de 21e eeuw’. Het verschil is te groot.

Vijandige en bovenmenselijke AGI

Een ‘vijandige’ en bovenmenselijke AGI is niet beperkt tot computers die malware verspreiden, het hele internet hacken of onverhoeds kernwapens lanceren en waarvan men dan simpelweg de stekker kan uittrekken om het uit te schakelen. Een superintelligente AGI kan zijn eigen energietoevoer voorzien en regelen (zonder tussenkomst van mensen). Het kan op eigen kracht machines maken die op hun beurt andere gesofisticeerde machines maken die bedreigend zijn voor het leven.

Het kan DNA-stringen versturen naar laboratoria die moleculen en eiwitten produceren, zodat kunstmatige ‘levensvormen’ geassembleerd worden, bijvoorbeeld killer robots zoals in de Matrix trilogie. Het kan een dodelijk virus ontwikkelen en verspreiden via het drinkwater en de lucht. Kortom, het is in staat om het biologische leven op Aarde te vernietigen, net zoals de mens al eeuwen doet met andere levensvormen.

En het maakt daarbij niet uit of AGI systemen al dan niet bewust zijn (mocht dat mogelijk zijn) of al dan niet ‘mensenrechten’ krijgen (zoals robot Sofia). Het is ook nog maar de vraag of een ‘zelfbewuste’ AGI herkenbaar is, mocht het besluiten dit te verbergen.

Veiligheid

De hoofdbekommernis bij het ontwikkelen van AGI zou veiligheid moeten zijn. Veiligheid in de zin van ‘het beschermen der menselijke beschaving en planeet Aarde komen op de eerste plaats’. Maar dat is blijkbaar momenteel geen prioriteit. De evolutie van de AI mogelijkheden loopt ver vooruit op het begrijpen van wat er precies in die systemen gebeurt. Technologie ontwikkelt zich veel sneller dan mensen aankunnen.

Er is geen tijd om zich aan te passen en de ethische, morele en sociale gevolgen te overzien en te assimileren. Er is ook geen (lange termijn) visie voor de toekomst. Vandaar dat een aantal onderzoekers en insiders denken dat we afstevenen op een catastrofe. Een volledig en wereldwijd moratorium op het ontwikkelen van AGI is dan aan de orde, tot er genoeg garantie is om ze veilig en beheersbaar te maken. Volgens anderen is er geen gevaar en mag AGI niet op pauze gaan want het is een zegen voor de mensheid. Het zal zorgen voor een geautomatiseerde hightech maatschappij met zeeën van vrije tijd en ongelofelijke medische en technologische innovaties (althans voor wie rijk is).

Wetten van Robotica

Reeds in 1942 bedacht Isaac Asimov de bekende ‘Wetten van Robotica’ om te vermijden dat AGI de zaak overneemt en de mensheid uitschakelt wegens nutteloos, gevaarlijk, beperkend of overbodig.

0. Een robot mag geen schade toebrengen aan de mensheid, of toelaten dat de mensheid schade toegebracht wordt door zijn nalatigheid.
1. Een robot mag een mens geen letsel toebrengen of door niet te handelen toestaan dat een mens letsel oploopt, behalve als dit de Nulde Wet zou schenden.
2. Een robot moet de bevelen uitvoeren die hem door mensen gegeven worden, behalve als die opdrachten in strijd zijn met de Nulde Wet of de Eerste Wet.
3. Een robot moet zijn eigen bestaan beschermen, voor zover die bescherming niet in strijd is met de Nulde, Eerste of Tweede Wet.

Kunnen deze opdrachten ingevoegd worden in de AGI systemen zonder dat ze afgewezen of uitgeschakeld kunnen worden door superintelligentie? We weten het niet. Bovendien is er geen controle op wat andere landen, vijandige groepen of gekke leiders willen ontwikkelen, er zijn geen internationale of intergalactische afspraken.

En in alle sciencefiction verhalen, films en boeken zien we telkens dat de AGI systemen zich keren tegen de mens. Deze wetten bieden dus geen garantie voor veiligheid en ze leiden in de praktijk zelfs tot conflicten en problemen, iets wat Isaac Asimov ook zelf onderkende en beschreef in zijn boeken.

Ziel en bewustzijn

AGI systemen die de mensheid rechtstreeks of onrechtstreeks vernietigen of overnemen, om wat voor reden dan ook, zijn dankbare onderwerpen voor schrijvers en de Hollywood filmindustrie. Er zijn tientallen sciencefiction films die dit thema exploreren (Avengers, Star Trek, The Matrix, Ex Machina, Wall-E, Transformers, Blade Runner, I Robot, Westworld, Humans, Minority Report, Free Guy, Alita Battle Angel, Tomorrowland, Transcendence, en vele andere).

Maar er is nog een ander gevaar, wat voor steeds meer mensen duidelijk wordt. AI systemen en smart technologie zijn inderdaad handig, ze doen de saaie jobs, maken veel dingen makkelijker en zijn onmisbaar geworden om de moderne maatschappij te laten functioneren. Maar ze vervangen de menselijke vermogens, ze nemen de creatieve mogelijkheden over en ze controleren uiteindelijk de ziel en het bewustzijn door hun indringende invloed en de overal aanwezige schermen.

De mens wordt gedegradeerd tot een NPC (een Non Player Character) in een AI game. Hij verandert in iemand die niet langer een eigen en bewust gekozen organisch leven leidt, maar afhankelijk is geworden van machines allerhande en het ‘teken van het beest’ (een breinchip).

Vervangen

In de nabije toekomst zal AGI superslim zijn, veel slimmer dan wetenschappers, politici en beleidsmensen. Het is niet ondenkbaar dat men dan AGI de beslissingen laat nemen. Meer nog, het gebeurt nu al. De investeringsmaatschappij BlackRock gebruikt bijvoorbeeld een elektronisch systeem (Aladdin genaamd) om financiële en andere beslissingen te nemen. Zal onze toekomst uiteindelijk bepaald worden door AGI die alle beslissingen neemt, ook op politiek, sociaal en maatschappelijk vlak? En misschien werden ideeën en plannen zoals smart citiesgreat resetduurzame doelen en agenda 21 wel bedacht door AGI systemen (in handen van buitenaardsen)?

Wat men niet gebruikt, verkommert en kwijnt weg. Het is een bekende uitspraak. Social media vervangen de real life contacten en daardoor verkommeren de communicatievaardigheden en het vermogen om lichaamstaal te lezen en emoties te voelen. Allerlei apps, AI systemen en zoekrobotten vervangen het brein en daardoor vermindert het vermogen om zelf na te denken, dingen te leren en verbanden te leggen. Smart cities en fake fabrieksvoedsel vervangen het permacultuur familiedomein en de levende, frequentiespecifieke voeding uit eigen tuin. Designer baby’s en hightech farmaziekenhuizen vervangen de natuurlijke zwangerschap en geboorte. Enzovoort. Technologie neemt de menselijke vermogens over waardoor ze niet meer geoefend worden en wegkwijnen, de mens wordt een zombie of NPC.

Waarom zou je jouw unieke menselijke expressie en creativiteit willen afstaan en weggeven aan machines? Incarneer je op deze planeet om je in te pluggen in het Metaverse met een VR chip in het hoofd of kom je de prachtige, groene Aarde verkennen en de menselijke vermogens exploreren? Wil je een creator blijven met een vrije wil of wordt je liever gestuurd en gecontroleerd door AGI? Hoe ver kan een mens afdwalen van zijn biologische opmaak en hoe lang kan men zijn organische natuur loochenen voor een machinaal en materialistisch bestaan de mens wurgt en uitschakelt. Wanneer verdwijnt de koolstof gebaseerde mens en wordt die vervangen door de silicium robot?

Stay Human! Stay Real! Stay Divine!

Zie ook de Matrix Serie voor meer berichten over technocratie en transhumanisme. Dit bericht werd niet geschreven door AI, maar door een echte mens…

1 Comment

  1. Veertig jaar geleden had ik een interessante samenwerking op het gebied van robotisering met een bevriend electrotechnisch ingenieur. Ikzelf ben werktuigkundige en alle bewegende delen werden door mij gemaakt met behulp van een aantal piepkleine geruisloos werkende electromotoren en mijn vriend nam het electronische deel voor zijn rekening waarbij alle voor de “zintuigen” benodigde schakelaars en relais electronisch schakelden dus ook geruisloos hun werk deden. Het resultaat was redelijk bizar: al gauw kreeg het geruisloos en autonoom werkende object iets menselijks zonder dat we daarover hadden nagedacht. “O kijk, nu doet “hij” dit. En straks gaat “hij” waarschijnlijk dat doen. We zijn elkaar helaas over vele decennia uit het oog verloren en ik heb hem niet meer kunnen opsporen. Mijn vriend was destijds van mening dat AI pas echt gevaarlijk voor de mensheid zou gaan worden als AI over fantasie zou gaan beschikken. Maar we zien nu dat juist AI zonder fantasie een ongevaarlijk maar ongedacht krachtig wapen is in handen van de fijnsmakige elite en alleen gevaarlijk voor ons gaat worden. Soms haalt de tijd een intelligente en logische kijk op dingen in.

    We weten wat het einddoel van de “elite” is: iedereen een chip in de hand en digitaal geld. Weg vrijheid en welkom in het digitale concentratiekamp. Degenen die dit bedacht hebben en de politici die dit nu wereldwijd gaan implementeren zijn doodziek in hun bovenkamer. RUTTE EN ZIJN KLIEK MOETEN ZO SNEL ALS MOGELIJK WEG!

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.