Het matrix programma (deel 1)

Een bijdrage van Anastha Aurora*

Op de achtergrond klinkt wapengekletter en gekakel van aankomende verkiezingen, maar de wereldwijde matrix wijkt geen millimeter. Anastha Aurora legt het matrixnetwerk bloot in drie artikelen. Dit is het eerste. “Wie het programma niet doorziet, leeft geen eigen leven, maar volgt onbewust de instructies en codes die sinds de geboorte ingeplant worden in het bewustzijn.” En komt met een oplossing.

Programma

We leven op Aarde in een matrixprogramma, we worden er in geboren. De wereld die je met de zintuigen decodeert, is in feite een programma die een matrix genereert. Die matrix is zo overweldigend en alomtegenwoordig dat je het niet als programma herkent. En wanneer men het toevallig toch opmerkt dan wordt het vaak genegeerd of ontkend. The matrix is everywhere (zegt Morpheus in de bekende film).

Het matrix programma is een Trojaans paard, een soort ‘virus’ wat je overal meedraagt als de zware ketens van een gevangene. Velen zitten zo vast in de matrix dat ze er zich volledig mee vereenzelvigen. Ze zijn zelf het programma geworden in plaats van de oorspronkelijke en vrije creator die ze in essentie zijn.

De matrix is heel complex maar niettemin ook heel echt. Het is een vermenging van een volledig geprogrammeerd en gestuurd fysiek bestaan gecombineerd met een bovennatuurlijke en spirituele component. Dit maakt het zo lastig om de situatie te begrijpen en er afstand van te nemen. Maar naarmate men het programma doorziet, begint men er ook vrij van te komen.

Babylon

Het programma heeft vele namen: de matrix, het grid, het systeem (van het beest), in de bijbel noemt men het Babylon,… Er zijn vele films gemaakt en boeken geschreven over dit thema. De bekendste is uiteraard ‘The Matrix’ serie. Het programma waar we als mensheid nu inzitten is eeuwenoud maar kreeg zo’n 150 tot 200 jaar geleden een belangrijke reset toen het bankenkartel het monetaire geldsysteem volledig onder controle kreeg.

En ook in de huidige tijdsfase staat opnieuw een grote reset gepland waar we momenteel trouwens midden inzitten. Ditmaal wil men een digitaal krediet en controle systeem invoeren, gekoppeld aan A.I., blockchain cryptogeld en intrabody nanotech. Vandaar de Covid hoax en straks de klimaat hoax om iedereen gehoorzaam in de pas te laten lopen.

Wie dan precies de architecten zijn van de matrix en de schrijvers van het programma is niet zo eenvoudig te ontsluieren. Ze houden zich verborgen en maken zich niet bekend. Het zijn in elk geval niet de bekende namen zoals de Rothschilds, Rockefellers, Jezuïeten, Vrijmetselaars, presidenten en koningen,… Dit zijn slechts de uitvoerders, de pionnen op het schaakbord, niet de grote spelers. In ieder geval behoren de architecten zelf niet tot de matrix en de mogelijkheid bestaat dat ze niet-menselijk en buitenaards zijn (men spreekt soms over archonten).

Nepbestaan

Het programma is een geheel van leugens, mythen, misleidingen, manipulaties, inprentingen, en vele andere mechanismen die de perceptie beïnvloeden en het omvat de hele leefwereld van de mens en loopt zelfs door tot de astrale velden en Hades, de onderwereld. Men weeft op die manier een artificieel net, een kunstmatig leven, een nepbestaan, een schaduwwereld om de mens in gevangen en opgesloten te houden.

Via social engineering en perceptiemanagement creëert men een complete fake wereld die bedoeld is als een ingenieus controle-orgaan voor de massa. Velen beseffen niet hoe diep dit programma in het menselijk bestaan ingrijpt. Ze weten zelfs niet dat deze ‘mind game’ bestaat.

Velen zijn niet vrij, maar zitten in de klauwen van dit systeem. Alles met betrekking tot kennis, onderwijs, educatie, geschiedenis, technologie, wetenschap, voeding, religie, new age, geneeskunde, wetgeving, politiek, media, noem maar op… letterlijk alles wat deel uitmaakt van het moderne leven is in feite een programma om mensen te indoctrineren en hen te controleren.

Wie het programma niet doorziet, leeft geen eigen leven, maar volgt onbewust de instructies en codes die sinds de geboorte ingeplant worden in het bewustzijn.

Transhumane agenda

Bij de geboorte krijg je reeds een ‘model’ of programma mee van je ouders, familie en opvoeders. Dit model vol paradigma’s, overtuigingen en oordelen gaat generaties terug tot het tijdstip waar het artificieel werd ontworpen door de architecten. Het is geen organisch gegroeid model. Het is niet logisch, noch bevrijdend of verbindend.

Het werd gecreëerd om de mens weg te leiden van zijn goddelijke essentie en de mensheid onder controle te brengen van een groep met een bepaalde agenda. Een transhumane agenda gericht op de vernietiging van de organische en vrije mens.

Het programma respecteert de soevereiniteit en goddelijke afkomst niet en het wil de mens herleiden tot niets meer dan een gehoorzame machine. Het doel is om de mens zo ver mogelijk weg te voeren van zijn of haar essentie. De ontwerpers van het programma zijn jaloers op de mens en zijn vele goddelijke vermogens en op de schoonheid van moeder Aarde. Daarom is hun nieuwe reset nu gericht op artificiële intelligentie, virtuele realiteiten, metaverse netwerken, mind control en DNA manipulatie.

Zo willen ze de menselijke biologische identiteit en oorsprong uitschakelen en de planeet veranderen in een high tech gevangenis waar ze totale en dictatoriale zeggenschap en controle over hebben. In feite willen deze duistere krachten het menselijke ras vernietigen en vervangen door een surrogaat entiteit die overleeft in een fake realiteit waarbij de verbinding met de goddelijke oorsprong, opdracht en essentie voorgoed doorgesneden is.

Hoe werkt het?

Hoe werkt het programma? Hier is slechts een kort en onvolledig overzicht. Het begint al bij de geboorte die zowel voor moeder en baby een pijnlijk gebeuren is (terwijl dat niet zo hoeft te zijn). Voor de meesten is het ook een onnatuurlijk proces in een kraamkliniek waar de pas geboren baby via de hielprik al dadelijk DNA wordt afgenomen en de moeder horizontaal op haar rug ligt (wat niet natuurlijk is).

De geboorte van nieuw leven wordt gezien als een medische ‘noodtoestand’ waar dokters en verplegers bij te pas komen. Welkom in de wereld van de leugens. Drie dagen na de geboorte krijgt de baby een rijksnummer en wordt op die manier officieel opgenomen in de matrix en kan vanaf dat moment opgevolgd worden van geboorte tot dood. Je zit in het systeem.

Meer nog, het systeem verdient nu zelfs geld aan jou door de geboorteaangifte. Een gift is een schenking, de aangifte is dus de schenking van de baby aan het systeem door de onwetende ouders. Vanaf de geboorte beginnen ook de vaccinatieprogramma’s te lopen. Afhankelijk van land tot land krijgt een kind al snel 24 (compleet nutteloze) vaccins nog voor de leeftijd van 3 jaar is bereikt.

De vaccinaties hebben tot doel om de eigen aangeboren immuniteit te verzwakken waardoor men voor de rest van het leven afhankelijk wordt van het (farmaceutisch en medisch) systeem.

Bovendien wil men het vertrouwen in het eigen (perfecte) lichaam en het eigen zelfgenezende vermogen op die manier verhinderen en ondermijnen. Gedurende het opgroeien worden nog meer ‘dreigingen’ en ziektebeelden verzonnen en opgedrongen om toch maar zoveel mogelijke chemische rommel in het lichaam te krijgen.

De aanpassing van de natuurlijke mens aan het transhumane model is volop bezig. En de opgroeiende jongere wordt zwakker, zieker en dommer. Daarbij komt dan de dagelijkse artificiële voeding vol suiker, additieven, gmo producten, pesticiden, gemartelde dieren, enzovoort. Dode voeding waar geen energie en levenskracht uit te halen is en die flink gepromoot (geprogrammeerd) wordt via advertenties en TV.

Leidingwater met chemicaliën en tandpasta met fluor doen ook hun duit in het zakje. Met de hulp van leugenverhalen (sinterklaas, kerstmis, Pasen, Halloween,…) worden de kleuter en het kind nog meer suikerproducten opgedrongen.

Mind control

Het grootste mind control instrument zijn de schermen (TV, smartphone, tablet,…) waarop gewelddadige games, films, nieuwsberichten en programma’s de jongeren ontmenselijken. Ze verliezen hun respect voor menselijk leven. Hun empathie (inlevingsvermogen) verdwijnt.
Dan komt de school, het indoctrinatie-instrument bij uitstek waar de kinderen voorbereid worden om later gehoorzaam en zonder creativiteit te functioneren in de matrix.

De meeste scholen zijn gevangenissen voor opgroeiende slaven, niets meer. Het zijn trainingscentra waar men leert om het opgedrongen programma te aanvaarden. Wat men daar aanleert is het consensusverhaal die de architecten voorbereid hebben en het staat bol van de leugens en verdraaiingen.

Wanneer de puberteit nadert, worden de jongeren mee gezogen in de verslavende virtuele wereld van sociale media waar tal van influencers, zielloze beroemdheden, fact checkers en internet guru’s klaar staan om vooral het ego te informeren en te programmeren en alles te censureren wat de waarheid naar boven wil brengen. Wanneer de pubers eenmaal ‘volwassen’ zijn, dan krijgen we de sportmanifestaties (brood en spelen), de porno-industrie (liefdeloze seks), de Hollywood film en muziekindustrie (entertainment met satanische boodschappen) en uiteraard de dagelijkse routine van werken, betalen, eten, slapen.

Alcohol, drugs en pillen dienen om te vluchten uit de uitzichtloze en afstompende ratrace waarbij het hoogste doel het verzamelen van geld en materiële bezittingen is. Het programma creëert de illusie van vrijheid maar dan binnen de begrenzingen die de elite opstelt en afdwingt via wetten, regeltjes en boetes. Dit is geen échte vrijheid maar controle en dwang. Het volwassen leven bestaat dan vooral uit 4 segmenten die elkaar telkens opvolgen:

> werken (een job in het systeem),

> consumeren (spullen kopen),

> ontspanning (voorgekauwd entertainment)

> en rust (slaap).

Paradijs

De architecten hebben het goed geregeld. Want een mensheid die écht volwassen, soeverein en vrij is, kan op één generatie tijd een paradijs op Aarde creëren waar iedereen overvloed en geluk kan vinden. Dit gebeurt niet omdat iedereen in de ban van de ring is, waarbij de ring staat voor de matrix.

Honger en armoede zijn helemaal niet nodig, oorlog en terreur zijn niet nodig, kinderen hoeven niet te sterven, daklozen niet weg te kwijnen,… dit zijn allemaal onderdelen van het programma om verdeeldheid te brengen, angst te zaaien en controle te behouden.

Mensen worden samen gepropt in ongezonde en betonnen smart cities waar camera’s en robocops toezicht houden, waar hotspots en 5G-antennes een zee van straling creëren en waar het zonlicht gedimd wordt door geo-engineering en smog. Buiten de lijntjes kleuren en out of the box denken, mag niet meer.

Over essentiële dingen, echte gezondheid, de ware aard van de schepping, de vermogens van de mens, de verborgen geschiedenis, de geheime leer,…wordt nooit gepraat.

De media braken dag en nacht onwaarheden en propaganda uit waarbij het materialistische wereldbeeld de voorkeur geniet.

De mensheid wordt op alle mogelijke manieren vergiftigd en verzwakt, belogen en bedrogen, verdeeld en bang gemaakt. En men verhindert en beperkt de mogelijkheden om onafhankelijk en autonoom te worden. Men wil iedereen afhankelijk maken van het systeem. Vandaar de uitkeringen, het sociale netwerk en het basisinkomen (wat later komt).

Je krijgt wat aalmoezen van het beest indien je gehoorzaamt en braaf bent en elk kwartaal een spuit neemt. Anders word je een outlaw die opgejaagd wordt als vervelend wild. Men maakt de mensen wijs dat het gevaarlijk is om te leven vanwege onzichtbare en onbewezen virussen. Sluit je dus op, blijf binnen, isoleer jezelf van vrienden en familie, was je handen met chemische rotzooi, wees bang voor besmettingen en luister naar de overheid die maar al te graag vertelt wat je mag doen en wat verboden is.

Dan komt de pensioenleeftijd en wordt men uitgeschakeld door een serie injecties of opgesloten in een tehuis. Bejaarden zijn niet langer de oude wijzen zoals bij de natuurvolkeren, maar worden beschouwd als nutteloze eters die teveel verzorging nodig hebben en alleen maar geld kosten.

Lelijk en verdorven

Wat wordt gepromoot via het programma? Alles wat tegen de oorspronkelijke mens ingaat, alles wat tegennatuurlijk is, alles wat lelijk en verdorven is. Doodslag, oorlog en vernietiging worden als normaal en als ‘part of the game’ beschouwd.

Sinds mensenheugenis is er voortdurend oorlog op Aarde, er gaat geen dag voorbij zonder doodslag. Je zou bijna beginnen denken dat oorlog misschien wel een normale menselijke activiteit is. Nee hoor, toch niet, we zijn liefdevolle en empathische wezens maar het programma stuurt het gedrag. Net zoals soldaten worden gestript van hun menselijkheid tijdens hun opleiding en omgebouwd tot moordmachines in dienst van het grootkapitaal en de elite.

Het programma weet alles over jou, wat helemaal niet zo moeilijk is want iedereen draagt nu constant een spionagetoestel (de smartphone). Alles wat je doet en zegt en binnenkort ook alles wat je denkt, is bekend bij het A.I. systeem en dat laat het programma toe om drie stappen voorop te lopen en te anticiperen op jouw gedrag.

Het is bedoeld om een duistere en beperkende agenda uit te voeren. Het richt zich op de lagere driften en begeerten in de mens, op de angsten die leven in het ego. Een mens die niet zelfstandig nadenkt en geen eigen onderzoek voert, is gedoemd om alles uit voeren wat het programma opdringt. En dat is waar de grote reset tussen 2020 en 2025 over gaat. Het opdringen aan de massa van de ultieme controlestaat gekoppeld aan een monetaire, sociale, politieke en maatschappelijke upgrade van het systeem.

Geen bezit, geen soevereiniteit, geen vrijheid…en iedereen gelukkig, is de slogan. Een leven van zwijgende dienstbaarheid aan de matrix gevolgd door euthanasie na een kort en zinloos bestaan.

Virtuele wereld

Een softwareprogramma zoals een videogame draait op een computer en tovert een virtuele wereld op het scherm waar jij dan als speler een avatar bestuurt die in het game allerlei avonturen beleeft. Zo’n softwareprogramma wordt geschreven door ontwerpers die alle niveaus en gebeurtenissen in de game vastleggen inclusief het einddoel of eindbestemming.

Een programma genereert een virtuele realiteit op een scherm. Het ‘real life’ programma waar we nu inzitten, werkt ongeveer op dezelfde manier. Een programma wat collectief (al dan niet bewust) door de mensheid wordt aanvaard en uitgevoerd, creëert een realiteit.

Het programma werd geschreven door de architecten (archonten) en draait op een computer (onze mind) waardoor we zelf het speelveld (3D Aarde) en de gebeurtenissen creëren die de architecten voor ogen hebben (agenda 2030, transhumanisme, sociaal krediet systeem, enzovoort). Door onze mind te bespelen en te manipuleren via het programma en gebruik te maken van onze menselijke creatiekracht slagen de architecten er momenteel nog steeds in om hun dystopische realiteit en duistere agenda uit te rollen.

Daarom noemen we dit de eindstrijd. Indien ze erin slagen om via de vaccins een intern moederbord in het lichaam te installeren en operationeel te maken dan is het game over voor (een deel van) de mensheid. Dan worden de gevaccineerden bestuurbare robotten en worden hun lichaam en geest overgenomen door een artificieel bewustzijn.

Vandaar de grafeenoxide, hydrogel en nanotechnologie in de vaccins. Het zijn de bouwstenen voor een intern netwerk wat via 5G dag en nacht verbonden zit aan big brother. Dan draait het programma rechtstreeks in de mind, er zijn geen externe schermen voor propaganda meer nodig. Er is zelfs geen overheid meer nodig.

Het nieuwe, posthumane mensenras wordt direct bestuurd door A.I. en kwantumcomputers. Vandaar ook de boostershots om dit netwerk te kunnen bouwen. Dit netwerk is de befaamde inwendige chip, het teken van het beest uit de bijbel. Het nieuwe ras heeft dan niet langer een verbinding met haar biologische natuur, met de levende Aarde, met haar menselijkheid en met haar goddelijke essentie.

Voor hen is het game over. Zij worden NPC’s, non-player characters, die een replica van de oorspronkelijke Aarde bevolken. Ze doen er niet langer toe, het zijn lege hulzen die opdrachten uitvoeren zonder eigen vrije wil en zonder creativiteit.

Oplossing

De oplossing is eenvoudig.

 • Neem niets wat uit de farmaceutische industrie komt. De mens is 100% zelfgenezend (Germaanse Geneeskunde).
 • Geloof niets van wat de overheid vertelt.
 • Eet niets van wat de grote corporaties op de markt brengen.
  * Enzovoort, weiger gewoon alles wat niet klopt.
 • Nee is het krachtigste woord.
 • Word autonoom, zelfvoorzienend, soeverein en vrij.
 • Blijf mens. Ontkoppel je van de programma’s. Schrijf je eigen scenario.
 • Haak af en laat het systeem los. Zonder onze medewerking stopt het programma. Het heeft onze medewerking nodig want het is gebouwd op los zand.
 • Wees de zandkorrel die de machine tot stilstand brengt. Bovendien is het programma niet waterdicht. Er zitten barsten en scheuren in. Het loopt mank en er worden veel fouten gemaakt. Het is gebaseerd op leugens en zoiets kan nooit blijven bestaan. Het programma is zwak en is niet bestand tegen jouw kracht om nee te zeggen en integer te blijven. De onmenselijkheid van het programma is te opvallend en dat helpt om steeds meer mensen wakker te krijgen. En zie je eenmaal wat er aan de hand is, dan kun je het nooit meer ‘ontzien’.
 • Zoek verbinding met gelijkgestemden. De grootste bedreiging voor de matrix is een mensheid die zich niet langer laat verdelen en samen bouwt aan een nieuwe toekomst die zij zelf kiest.
 • Laat geen angst toe. Het programma mag dan een schrikwekkende matrix genereren waaruit ontsnappen onmogelijk lijkt, vergeet niet dat dit met onze toestemming gebeurt. Je kunt de matrix ook zien als een uiterst gesofisticeerd en complex trainingsprogramma voor zielen die op weg zijn naar de graad van bewuste scheppers van wijsheid en liefde (Christussen).
 • Aan ons om de obstakels en uitdagingen in de game aan te pakken. De tegenstanders zijn indrukwekkend en machtig, maar dat betekent ook dat de potentie en kracht van de mens ongelofelijk moet zijn om zulke tegenstanders aan te trekken. Wie de lage vibratie van de matrix kan ontstijgen en in vrede en liefde zijn of haar taak opneemt, heeft meesterschap op dit level bereikt.

 

° Programma: betekent in oorsprong verkondiging of edict, dus een ‘geschreven en publieke kennisgeving’. Het zijn als het ware instructies die vertellen wat, wanneer en hoe iets te doen. Zoals een software programma een set instructies is die de computer dan uitvoert. Of zoals een TV programma een subliminale en onbewuste beïnvloeding uitoefent op de kijker.

° Matrix: betekent in oorsprong moeder en baarmoeder. Een kweekbodem waarin iets wordt ontwikkeld, zoals een culturele, sociale en politieke omgeving waar mensen door bepaald en begrensd worden. Of een omringende substantie (grid) waarbinnen iets anders ontstaat, zich ontwikkelt, of is ingesloten.

Dit artikel verscheen ook op Anastha Aurora

Matrix programma deel 2

Matrix programma deel 3

2 Comments

 1. Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen.. kanalen die nieuws brengen houden dit volledig stil.ik wordt elke nacht gemarteld, nu zo erg dat ik bloed opgeef. Niemand van mijn “medestijders” reageert of schenkt er aandacht aan in een post. Ik wordt met direct gerichte energie wapens gemartled eb beschadigt ik roep en roep en heb pijn en heb vrees voor mijn leven! Waarom reageerd niemand! Geen advocaat geen steun van Rob middels een artikel voor dit deze ernstige schending waarvan de groep groot is en echt hun verhaal niet stil houden. Hoe kan het dan dat jullie dat wel zijn.. hoe kan het dat ik jaren de waarheid probeerde te delen voor ons allemaal en ik nu alleen sta. En waar zijn mijn andere strijders..leven die nog.. zitten ze ook zo?
  Waarom wordt ik snachts wakker gehouden met voice 2skul krijg ik dew aanvallen op torso nek hoofd, en dge op en IN het hoogd elke minuut!!! Ik spuug bloed op, bel de politie die zegt dat er geen dader is en Wil niets doen. Wederom geen advocaat die zich iets van mijn zichtbare moord aantrekt.
  Met microwave auditory hearing wordt ik electronisch verkracht en in elkaar geslagen. Wordt ik de hele dag beledigd en voor hoer uitgemaakt. Dag en nacht zelf..
  Uitsluiting discriminatie en marteling foltering
  ik ben uitgeput waar men allemaal staat voor eenheid en vrede laat mij mooi in de kou staan.
  Ik spuug bloed door hun aanvallen op mijn hoofd in het brein. En nog gaan ze door.
  Waarom hoor ik jou niet Rob. Waarom deel je mijn Verhaal niet, stel je geen vragen?
  Ik vrees voor mijn leven.

 2. beste spring,
  ik hoop dat je door jezelf te herpakken
  weer beetje bij de werkelijkheid
  kan komen
  jij hebt geen schuld
  denk alle mooie dingen
  bijvoorbeeld de natuur
  die staat bij mij op nummer 1
  bomen bergen een eenvoudige struik
  en nog mooier
  omring jezelf met opkomende lentebloemen
  en je zal merken dat het een soort van
  kinderen van je worden
  dat is een makkelijke opgave
  je gaat naar de bloemist
  en koopt een paar bollen

  dat is mijn advies
  bloemen iets leuks te lezen
  en zet die televisie uit

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.