Meer dan 50.000 dienen een schadeclaim in voor te weinig pensioen

Foto 123rf

Voor de vierde keer ondernemen pensioengerechtigden actie om hun foutief berekende pensioenen te laten corrigeren. Dat is belangrijk voor mensen die werken (zij bouwen hun pensioen op) en voor hen die een pensioen ontvangen, de pensioengerechtigden. Ook nabestaanden hebben een claim! Pensioenvoldoen.nl dient gratis een schadeclaim bij de Staat namens ieder die er belang bij heeft. Het gaat om een bedrag van in totaal meer dan 130 miljard euro. Binnen enkele weken hebben zich al meer dan 50.000 mensen aangemeld om mee te doen.

Voor wie

Pensioen bestaat uit drie onderdelen, namelijk AOW, pensioen via de werkgever en geld dat je zelf opzijzet. Het gaat hier om het pensioen dat je hebt opgebouwd via de werkgever, dat ontvang je wanneer je stopt met werken. Dan ontvang je iedere maand pensioen van je pensioenfonds.

Iedereen die in Nederland woont of werkt, krijgt vanaf een afgesproken leeftijd AOW: de basispensioenuitkering van de overheid. Daarbovenop bouwen veel werknemers via de werkgever een pensioenpotje op. Elke maand zetten de werknemer en de werkgever hiervoor geld opzij. Een pensioenfonds of verzekeraar belegt dit geld, waardoor het op termijn meer waard wordt. Als dit tenminste op de juiste manier berkend wordt en daar is een kostbare fout gemaakt.

De 5,9 miljoen mensen die van 2008 tot 2021 werkten hebben door een fout van de overheid voor 80,5 miljard euro te weinig pensioen opgebouwd.

Gepensioneerden in dezelfde periode visten voor 56,5 miljard euro achter het net. Zij hebben recht op een verhoging van hun maandelijkse pensioen. Ook erfgenamen hebben recht op een schade-uitkering.

Kostbare fout

De schade voor 5,9 miljoen werkenden in de periode van 2008 tot 2021 bedraagt €80,5 miljard te weinig opgebouwd pensioen. Daarnaast hebben 3,6 miljoen gepensioneerden gezamenlijk een claim van €56,5 miljard vanwege te weinig ontvangen pensioen over deze zelfde periode. Daarnaast moet de maandelijkse pensioenuitkering worden verhoogd omdat het pensioen ten onrechte niet is geïndexeerd. Ook erfgenamen van gepensioneerden hebben recht op deze schadevergoeding.

Er is namelijk te weinig opgebouwd door een fout in de pensioenwetgeving. Hierdoor mochten pensioenfondsen niet indexeren in de periode van 2008 tot en met 2021. Met andere woorden ze pasten de opgespaarde pensioenen niet aan bij de geldontwaarding of inflatie, omdat De Nederlandsche Bank hen dit verbood. Zij stelden namelijk een zogenaamde lage rekenrente vast.

Blunder

Pieter Lakemann spreekt van een ‘blunder’ als het gaat over de rekenrente. (Worden gepensioneerden beroofd door De Nederlandsche Bank?)
De rekenrente wordt namelijk niet vastgesteld volgens de Europese richtlijn, maar volgens maatstaven die DNB bepaalt. Hierdoor moeten de fondsen rekenen met een veel lagere rekenrente dan reëel is.

Hij geeft aan dat voor 2020 de rekenrente op die manier 0,2 % was, terwijl het werkelijke gemiddelde beleggingsresultaat 5 tot 6 procent bedroeg. Hetzelfde scheve beeld gold voor 2021, met een rekenrente door DNB vastgesteld van 0,6 %.

Het gevolg is dat vanaf 2008 de pensioenuitkeringen niet zijn geïndexeerd, dus ze zijn niet meegegaan met het stijgende prijspeil. Evenmin zijn de pensioenrechten opgetrokken. Op deze manier zijn vele miljarden te weinig uitgekeerd.

Volgens Lakeman hebben de fondsen een veel groter vermogen in werkelijkheid dan dat ze nu moeten berekenen en laten zien, door toedoen van De Nederlandsche Bank.

Eis

De overheid heeft destijds in 2007 bij de invoering van de nieuwe pensioenwet verzuimd de verplichte Europese pensioenrichtlijn (IORP I) op te nemen in die Pensioenwet.

Daarom wordt de Staat wordt in kort geding gedaagd door de 84-jarige pensioengerechtigde de heer J. Bakker uit Leeuwarden. Bakker eist dat zijn indexatieschade volledig wordt
gecompenseerd. De voormalig ambtenaar heeft ruim €26.000 te goed, omdat in de periode van 2008 tot in 2019 zijn pensioen op basis van foutieve wetgeving niet is aangepast.

De Stichting PensioenVoldoen.NL eist in een collectieve juridische actie dat de Nederlandse Staat de aangerichte schade herstelt. De ministers Van Gennip en Schouten (Sociale Zaken
en Werkgelegenheid) zijn begin april in kennis gesteld dat de Nederlandse Staat aansprakelijk wordt gehouden voor de ontstane megaschade.

De stichting eist een schadevergoeding van de geleden schade bij de overheid voor alle deelnemers. Zij werken 100% no-cure-no-pay. Uitsluitend in het geval dat de deelnemer schadevergoeding uitgekeerd krijgt, draagt deze 4,5% aan de stichting af. De deelnemers lopen dus geen enkel risico.

Vervolgens zullen zij deze 4,5% voor de deelnemers verhalen op de Nederlandse Staat.

De stichting gaat uit van een gezamenlijke claim van 10 miljoen mensen op de Nederlandse Staat van 137 miljard:

  • €80 miljard van de claim voor werkenden die op dit moment een pensioen opbouwen.
  • €57 miljard voor de gepensioneerden die maandelijks hun pensioen ontvangen.

> Klik hier om deel te nemen en je claim te berekenen

> Lees hier DLM’s Pensioendossier

Rob Vellekoop, 6 juni 2023

2 Comments

  1. Een artikel van vijf jaar geleden …

    https://www.andereuropa.org/over-pensioenen-in-europa-en-nederland/

    … de levensverwachting zal er nu wel anders uit gaan zien met de velen die zich hebben laten beetnemen met een experimentele medische behandeling.

    Aangezien de EUSSR, het WEF en BlackRock een dikke vinger in de pensioenpap hebben acht ik de kans op slagen van deze schadeclaim gering. Er is mijns insziens ook geen sprake van een “blunder” maar van opzettelijk handelen aangezien DNB een filiaal is van het malafide Rothschild banken imperium en we een “kabinet” hebben dat louter in dienst is van een buitenlandse entiteit … te weten het WEF.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.