Meer dan 250.000 eisen schadeclaim van Staat vanwege ten onrechte gekort pensioen

Tien dagen geleden stond de teller nog op 50.000 deelnemers. Er kunnen zich nog 9.750.000 van de in totaal 10 miljoen Nederlanders gratis aanmelden. Volgens de stichting Pensioenvoldoen zijn zij ten onrechte gekort bij de opbouw van hun pensioen. Met elkaar kunnen zij een stevige schadeclaim indienen bij de Staat van maar liefst 137 miljard euro. Sterker nog als miljoenen mensen gehoor geven aan de oproep kan de regering weinig anders dan zich schikken naar de wens van de bevolking!

Voor wie

Pensioen bestaat uit drie onderdelen, namelijk AOW, pensioen via de werkgever en geld dat je zelf opzijzet. Het gaat hier om het pensioen dat je hebt opgebouwd via de werkgever, dat ontvang je wanneer je stopt met werken. Dan ontvang je iedere maand pensioen van je pensioenfonds.

Iedereen die in Nederland woont of werkt, krijgt vanaf een afgesproken leeftijd AOW: de basispensioenuitkering van de overheid. Daarbovenop bouwen veel werknemers via de werkgever een pensioenpotje op. Elke maand zetten de werknemer en de werkgever hiervoor geld opzij. Een pensioenfonds of verzekeraar belegt dit geld, waardoor het op termijn meer waard wordt. Als dit tenminste op de juiste manier berkend wordt en daar is een kostbare fout gemaakt.

De 5,9 miljoen mensen die van 2008 tot 2021 werkten hebben door een fout van de overheid voor 80,5 miljard euro te weinig pensioen opgebouwd.

Gepensioneerden in dezelfde periode visten voor 56,5 miljard euro achter het net. Zij hebben recht op een verhoging van hun maandelijkse pensioen. Ook erfgenamen hebben recht op een schade-uitkering.

Kostbare fout

De schade voor 5,9 miljoen werkenden in de periode van 2008 tot 2021 bedraagt €80,5 miljard te weinig opgebouwd pensioen. Daarnaast hebben 3,6 miljoen gepensioneerden gezamenlijk een claim van €56,5 miljard vanwege te weinig ontvangen pensioen over deze zelfde periode. Daarnaast moet de maandelijkse pensioenuitkering worden verhoogd omdat het pensioen ten onrechte niet is geïndexeerd. Ook erfgenamen van gepensioneerden hebben recht op deze schadevergoeding.

Er is namelijk te weinig opgebouwd door een fout in de pensioenwetgeving. Hierdoor mochten pensioenfondsen niet indexeren in de periode van 2008 tot en met 2021. Met andere woorden ze pasten de opgespaarde pensioenen niet aan bij de geldontwaarding of inflatie, omdat De Nederlandsche Bank hen dit verbood. Zij stelden namelijk een zogenaamde lage rekenrente vast.

Rekenrente

De fout die de overheid heeft gemaakt is het aanwijzen van de risicovrije rente als discontovoet voor het contantmaken van de pensioenverplichting. Het aanwijzen van deze risicorente is echter in strijd met IORP I (Europese richtlijn). DNB is helemaal niet bevoegd om deze rekenrente aan de pensioenfondsen voor te schrijven. Op deze manier is de schuld die pensioenfondsen aan de pensioengerechtigden in hun boeken hebben staan veel minder verhoogd dan waarop pensioendeelnemers met een hogere rente recht hebben.

Verschillende initiatieven zijn er al geweest om deze fout te herstellen. In deze procedure, waarbij aan iedereen gevraagd wordt deel te nemen, wordt echter de Staat als schuldige en daardoor aansprakelijke aangesproken. Het lijkt erop dat dit een grotere kans van slagen heeft dan de pensioenfondsen rechtstreeks aan te spreken. Zij kregen immers de opdracht van De Nederlandsche Bank om met een lage rente te rekenen en daar konden ze niet onderuit, anders zou DNB hun jaarrekeningen niet goedkeuren als toezichthouder.

Blunder

Pieter Lakemann spreekt van een ‘blunder’ als het gaat over de rekenrente. (Worden gepensioneerden beroofd door De Nederlandsche Bank?)
De rekenrente wordt namelijk niet vastgesteld volgens de Europese richtlijn, maar volgens maatstaven die DNB bepaalt. Hierdoor moeten de fondsen rekenen met een veel lagere rekenrente dan reëel is.

Hij geeft aan dat voor 2020 de rekenrente op die manier 0,2 % was, terwijl het werkelijke gemiddelde beleggingsresultaat 5 tot 6 procent bedroeg. Hetzelfde scheve beeld gold voor 2021, met een rekenrente door DNB vastgesteld van 0,6 %.

Het gevolg is dat vanaf 2008 de pensioenuitkeringen niet zijn geïndexeerd, dus ze zijn niet meegegaan met het stijgende prijspeil. Evenmin zijn de pensioenrechten opgetrokken. Op deze manier zijn vele miljarden te weinig uitgekeerd.

Volgens Lakeman hebben de fondsen een veel groter vermogen in werkelijkheid dan dat ze nu moeten berekenen en laten zien, door toedoen van DNB.

Eerste stap

Op 28 juni spreekt de rechtbank in Den Haag zich in kort geding uit over de zaak die de 84-jarige John Bakker recht heeft aangespannen tegen de Staat. Hij eist voorschot van 26.000 euro, omdat ook zijn pensioen is vanaf 2008 niet is geïndexeerd. Bakker claimt dat hij ruim 26 procent minder koopkracht heeft dan in 2008, door de nieuwe pensioenwet. De Stichting PensioenVoldoen.NL ziet dit als de eerste stap in de megaclaim.

Procedure tegen de Staat

Volgens de Stichting Pensioen Voldoen gaat het om een collectieve actie tegen de Staat voor de schade die miljoenen Nederlanders hebben opgelopen. Sinds 2008 zijn namelijk zowel de pensioenen als de pensioenuitkeringen niet of nauwelijks meer geïndexeerd. De pensioengerechtigden stellen de Staat nu verantwoordelijk voor de geleden schade.

De stichting gaat ervan uit dat de Nederlandse Staat deze fout te goeder trouw heeft gemaakt.

De Staat heeft in 2007 een cruciale fout gemaakt bij de invoering van de Nieuwe Pensioenwet. Hierdoor mochten de meeste pensioenfondsen in Nederland in de periode van 2008 tot en met 2021 nauwelijks indexeren. Dit heeft er toe geleid dat werkenden veel minder pensioen hebben opgebouwd dan waar zij recht op hebben en dat ouderen meer dan 20% koopkracht verlies leden. Ondertussen zijn de pensioenreserves in Nederland in deze periode wel opgelopen van ongeveer €700 miljard tot plus/minus €1.700 miljard.

PensioenVoldoen.NL spant een procedure aan tegen de Staat met als inzet de compensatie van alle schade van de deelnemers. Deelname is gratis en zonder enig risico, op het moment dat de schade wordt uitgekeerd, houdt Stichting PensioenVoldoen.NL 4,5% van de schadevergoeding in, als vergoeding voor de geleverde diensten. Alle kosten van de stichting en de juridische procedure(s) worden gefinancierd door Legis Capital B.V., een externe procesfinancieringsmaatschappij (een zgn. “litigation funder”) in ruil voor maximaal 4,5% van de toegewezen bruto schadeclaim. Vervolgens zullen zij deze 4,5% voor de deelnemers verhalen op de Nederlandse Staat.

De stichting houdt rekening met een gezamenlijke claim van 10 miljoen mensen op de Nederlandse Staat van 137 miljard:

 • €80,5 miljard van de claim voor werkenden die op dit moment een pensioen opbouwen.
 • €56,5 miljard voor de gepensioneerden die maandelijks hun pensioen ontvangen.

> Klik hier om deel te nemen en je claim te berekenen

> Lees hier DLM’s Pensioendossier

Rob Vellekoop, 16 juni 2023

3 Comments

 1. “Kostbare fout” … “blunder” … hoe lang blijven we nog als paarden met oogkleppen voor stommetje spelen.

 2. Nogmaals, het zijn de EUSSR, het WEF en Blackrock die de dienst uitmaken … en of er uberhaupt nog rechtsspraak bestaat …

  https://www.andereuropa.org/het-stabiliteits-en-groeipact-moet-weg/

  … voor “pensioen” dus niet veel goeds … en wat de rest in de getoonde kolom betreft … !!!

  https://www.ninefornews.nl/brief-van-schwab-veroorzaakt-deining-voor-veel-mensen-is-dit-toch-wel-een-schok/

  Rutte/Kaag en consorten … de wriemelende aarsmaden in Schwab’s gerimpelde achterwerk, maar dat weten we natuurlijk allang.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.