Wereldoorlog III : slag om de geest (deel 1)

Gerrit Cnossen, 'Bezetting van...de Luisteraar door Naargeestige Muziek Recensenten'

Een bericht van Anastha Aurora*

Anastha Aurora bespreekt uitvoerig de controlesystemen die op de mensheid door de WEF-sekte worden losgelaten. Dit is deel 1. In het tweede deel gaat Anastha verder in op de mindcontrolesystemen.

Technieken

Het aantal technieken en methoden die worden ingezet om de mensheid onder controle te houden en de massa in een bepaalde richting te sturen, is werkelijk verbijsterend. Deze paranoia en bezetenheid bij de ‘elite’ kan er op wijzen dat ze ofwel heel bang zijn van een ontwakende mensheid die hen quasi overbodig zou maken, ofwel zijn ze heel narcistisch en eigenen zich het recht toe om te bepalen wat anderen moeten doen en denken (superioriteitsgevoel), ofwel gebruiken ze deze middelen om een planeet te veroveren (wereld dominantie), al dan niet in opdracht of onder dwang van ‘alien’ groepen hoger op de piramide van macht.

Het lijkt wel of planeet Aarde letterlijk een soort gevangenissysteem is waar het bewustzijn (denken, voelen, willen) constant gestuurd en gemanipuleerd wordt en waar ook de mensenzielen niet uit kunnen ontsnappen, zelfs niet via de poort van de dood, want de psychisch / spirituele valkuilen houden iedereen hier vast in deze gevallen matrix

Dit staat bekend als de reïncarnatietechnologie en het valse licht, de eindeloze recyclage loop voor zielen (soul trap). Evenwel, de exo-politieke en inter-dimensionale oorzaken en bedoelingen van deze spirituele oorlog komen hier niet aan bod (dat is voor een andere keer). Het gaat in dit bericht enkel om een overzicht van de 5 belangrijkste technieken op 3D Aarde. Gebeurt dit allemaal toevallig, of zit er een bewuste agenda achter? Dit mag de lezer zelf beslissen…

– Verwarring zaaien en leugens verspreiden
 – fake news
– Propaganda en programmering
 – brainwash
– Probleem, reactie, oplossing
 – false flags, psy ops
– Mindcontrolesystemen
 – onderwijs, monetair systeem, media, censuur, voedsel, farmacie, vaccins, politiek, religie, technologie
– Verdeel en heers
– gecontroleerde oppositie

Verwarring zaaien en leugens verspreiden

Dit is het bekende spel van mirrors waarbij allerlei verhalen de wereld worden ingestuurd die de makkelijk beïnvloedbare lezers, kijkers en luisteraars ‘ontregelen’. Soms bevatten de verhalen of video’s die via TV en sociale media de wereld overspoelen een mengeling van waarheid en fictie, soms zijn het flagrante leugens, verzinsels en misleidingen.

De bedoeling is het veroorzaken van chaos, onduidelijkheid, onrust, ontreddering, verdwazing, wanorde, opschudding, opwinding tot zelfs paniek en ontwrichting. De verwarde mens gaat dan twijfelen aan zichzelf en aan de meest vanzelfsprekende dingen, zoals geloven dat mannen zwanger kunnen worden of twijfelen over het eigen geslacht. Verwarde en onwetende mensen zijn makkelijk te manipuleren.

De verwarring wordt meestal aangestuurd door in te spelen op de basisemotie die bij iedereen in meer of mindere mate actief is: angst! The government sells fear so they can become your savior. Deze exploitatie van de oerangsten brengt de mensen in een staat van verdwazing, gehoorzaamheid en apathie. Net als konijnen die gevangen zitten in het felle licht van de jager en zich dan makkelijk laten afschieten. Angst voor ziekte en de dood, angst voor tekort en armoede, angst voor virussen en vaccins, angst voor oorlog en geweld, angst voor de grote reset en digitale ID’s,…

De lijst is eindeloos maar de bedoeling is telkens hetzelfde: de mens uit evenwicht halen, in disharmonie brengen en zijn kracht aftappen. Door het vergiftigen van het opgebouwde wereldbeeld bij veel mensen en door het conditioneren van de manier waarop wordt aangekeken tegen de menselijke natuur, de maatschappij en de eigen waarden poogt men een bepaalde ‘werkelijkheid’ op te dringen en te laten aanvaarden door de massa. Zo bouwen de mensen eigenlijk zelf mee aan de muren van hun matrix gevangenis (door mee te gaan in de angstverhalen). De deur van de cel staat open maar niemand ziet de uitgang. En dat is precies de bedoeling.

Nothing is real
 (The Beatles, Strawberry Fields Forever)

De vierde industriële revolutie brengt ook een verbluffende reeks apps, software en innovaties aan waardoor de fake berichten en leugenverhalen steeds geloofwaardiger worden. Sora is bijvoorbeeld een A.I. video generator voor tekst naar video, beeld naar video, beeld creatie en video creatie. Door bijvoorbeeld een opdracht in te spreken, maakt Sora daarvan een foto-realistische video waarvan de beelden niet van echt te onderscheiden zijn.

De impact is groot, het betekent simpelweg dat alles wat op een scherm komt (beelden en geluid) fake kan zijn en gemaakt door A.I. software. ALLES! Zoals…° Oorlogsbeelden, demonstraties, terreuraanslagen, nieuwsverslagen, reportages,…

° Ruimtebeelden, NASA beelden, lanceringen, landingen, ufo’s, aliens, galactic federation,…
° Verborgen geschiedenis en geheime archeologie (platte aarde, ronde aarde, dino’s, Tartarië, cabbage kids, mudflood, oude beschavingen, Atlantis,…)
° Deep fakes, politieke leiders, verkiezingen, sportevenementen, muziekoptredens, porno,…
° Muziek, film, animatie, documentaires, kunst,…
° Enzovoort, alles wat op een scherm komt, kan fake zijn en niemand zal het verschil merken.

Nogmaals, het bijzondere is dat de beelden die Sora genereert bijna realistischer zijn dan de realiteit zelf. Volgens sommigen zou dit trouwens een aanwijzing kunnen zijn dat we in een simulatie zitten, gegenereerd door een A.I. systeem. Maar dit terzijde. De firma zelf beweert op dit moment bij de lancering: ‘This is the worst it will ever look’. Het wordt dus binnenkort allemaal nog veel echter, geloofwaardiger en beter.

En het produceren van fakenews en nepberichten zal super easy worden (ChatGPT + Sora) waardoor veel mensen (ook binnen de truther gemeenschap) voortdurend op een verkeerd spoor zitten.

Propaganda en programmering

Al sinds het verschijnen van het basiswerk ‘Propaganda’ van Edward Bernays in 1928 worden methoden gebruikt om de massa te sturen en te manipuleren. Managers noemen het marketing, reclame en PR (public relations), maar vergis je niet: de consument wordt voortdurend bespeeld, verleid en in de val gelokt. Er worden (onnodige) behoeften en begeerten gecreëerd om de verkoop van overbodige en zelfs schadelijke producten te stimuleren.

Er zijn tal van voorbeelden te geven. Bekend is de ‘Torches of Freedom’ campagne (1929) waarbij Bernays de psychologische technieken van zijn oom Sigmund Freud gebruikte om de publieke opinie zodanig te beïnvloeden dat vrouwen in de VS massaal en uit eigen beweging begonnen te roken. Vrouwen die sigaretten roken was voordien een compleet taboe.

Maar de propaganda stopt uiteraard niet bij de commerciële doelen van bedrijven. Ook overheden en politieke belangengroepen begrijpen de impact van gerichte programmering om hun wereldbeeld en agenda op te dringen aan de argeloze massa. Via de vele mediakanalen heeft men nu trouwens rechtstreekse toegang tot het bewustzijn van allen. Vroeger via TV en krant, tegenwoordig via smartphone en social media, en straks via de Neuralink breinchip en smart medicine.

Men spreekt openlijk over het manipuleren van de informatie zodat men een ‘preferente werkelijkheid’ krijgt. Men construeert een samenleving volgens de wensen van de controlerende groepen (WEF, WHO, VN, BlackRock, Big Tech,…). Zij noemen het de grote reset , een ‘slimme’ wereld vol digitaal geprogrammeerde en gehoorzame modelburgers. Dat is wat er aan de hand is in medialand en in de politieke wereld, het sturen van de kudde richting het gewenste (gevangenis) model.

Andere benamingen zijn ‘social engineering’ of ‘gedragsmanagement’. De massa wordt bespeeld door gebeurtenissen, dingen en info te sturen en te monitoren waardoor de massa precies gaat denken en doen wat de bestuurders willen. Zo poogt men om een maatschappij te modelleren en een mens te ‘maken’ die precies zijn afgesteld op de behoeften en plannen van de controllers.

Het is duidelijk een oorlog om het bewustzijn waarbij de controle over de informatie een cruciaal wapen is.

Probleem – reactie – oplossing

Dit is ook gekend onder de naam Hegeliaanse dialectiek en is een doorgedreven vorm van (voorspellend) programmeren. Er verscheen reeds een uitgebreid bericht over deze techniek, aangevuld met verschillende voorbeelden. De bedoeling is om op slinkse wijze een product, zienswijze of een bepaalde agenda op te dringen zonder protest of tegenwerking van de slapende massa. Meer nog, vaak vraagt ‘het volk’ zelf om de (voorgekookte) oplossing. Het werkt als volgt. Een overheid of andere machtige groep wil de publieke opinie veranderen zodat een bepaald plan of een gewenste uitkomst aanvaard worden.

Na het bedenken van het plan creëert men eerst een ‘probleem’ of crisis of men gebruikt een bestaande crisis. Dit probleem heeft een vooraf bepaalde oplossing (die gewenst is door de belangengroep). Er volgt een reactie (het volk vraagt een oplossing voor het probleem). De oplossing wordt dan aan het publiek voorgesteld als het beste en meestal enige antwoord op de crisis. Met instemming van het volk wordt hun ‘oplossing’ dan geïmplementeerd als de enige keuzeoptie voor het ‘gefabriceerde probleem’.

° Probleem: creëer een crisis of maak gebruik van een reeds bestaande crisis (om een vooraf ontworpen plan uit te voeren).
° Reactie: er ontstaat publieke verontwaardiging, het volk eist / verwacht een oplossing voor de crisis.
° Oplossing: de vooraf gewenste ‘oplossing’ wordt nu geïmplementeerd, er volgt geen publiek debat, noch onderzoek of tegenstand gezien iedereen de crisis wil opgelost zien.

Er zijn vele voorbeelden te geven, want vrijwel alle belangrijke gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis zijn via deze methode tot stand gekomen. Om het ‘probleem’ te creëren wordt vaak gebruikt gemaakt van:

° False Flags :  een operatie of actie die dusdanig is ontworpen dat het lijkt alsof ze wordt uitgevoerd door iemand anders. De intentie is anderen de schuld geven, te misleiden of een tegenreactie uit te lokken om zo een bepaalde verborgen agenda te kunnen uitvoeren.
° Psy Ops : een psychologische operatie is een vorm van (psychologische en mentale) oorlogsvoering die sinds mensenheugenis wordt toegepast en waarbij men propaganda, leugens en andere psychologische middelen gebruikt om de meningen, de houding en het gedrag van oppositiegroepen (tegenstanders) te beïnvloeden. Belangrijke Psy Op technieken zijn demoralisatie en ontmoediging, false flags, misleiding en misinformatie, stand down (afwachten en niets doen) en valse wereldbeelden in het bewustzijn brengen.

Voorbeeld 9/11 – Opmerking: er zit nog heel wat meer achter de 9/11 inside job.

° Het plan: men wil meer controle op burgers en militaire operaties in Irak en Afghanistan starten.
° Probleem creëren: de Twin Towers worden doelbewust neergehaald, bijvoorbeeld via gecontroleerde detonaties van vooraf aangebrachte explosieven. De schuld wordt (ten onrechte) bij moslim terroristen en gekaapte vliegtuigen gelegd.
° Uitgelokte reactie: het volk is geschokt en verontwaardigd en aanvaardt zonder morren strengere controles en nieuwe oorlogen.
° Oplossing (het plan wordt uitgevoerd): vrijheden worden afgenomen, strengere controles voor de bevolking, agenda 2030 wordt voorbereid, oorlogen worden gestart, de angst voor terroristen stijgt, de NWO komt dichterbij,…

Mindcontrol systemen

Who controls the food supply, controls the people.
Who controls the energy, controls whole continents.
Who controls the money, controls the world.
(Henry Kissinger)

Het arsenaal aan methoden en technieken om de geest, het hart, het lichaam en zelfs het DNA te controleren, te indoctrineren en te manipuleren is indrukwekkend. Hier zijn 10 peilers die de matrix van controle de nodige structuur en kracht moeten geven. In onderstaand overzicht ontbreken nog tal van andere methoden, waaronder de militaire technieken, black project technologie en (bewustzijns)wapens en de operaties van geheime diensten (zoals MK-Ultra).

Verdeel en heers

Het is de oudste techniek uit de geschiedenis en hij wordt door alle veroveraars en machthebbers gebruikt om hun positie en controle te behouden. Men gaat de verschillen tussen mensen, groepen, culturen, religies en geloofssystemen benadrukken, uitbuiten en misbruiken om ruzie te stoken, angst te creëren en chaos te veroorzaken. Mensen en landen die onderling ruzie maken, hebben geen tijd en energie om de échte machthebbers achter de schermen te bestrijden waardoor ze makkelijker te controleren zijn.

Gecontroleerde oppositie betekent dat de overheid en/of belangengroepen de vermeende tegenstand, kritiek, opstand, revolutie, protest,… zelf in handen hebben en proberen te sturen. Het is 1 groot toneelspel. Zoals dictator Vladimir Lenin al zei: ‘The best way to control the opposition is to lead it ourselves’. Elon Musk twittert over vrijheid en is tegen censuur, maar bouwt ondertussen mee aan een strak surveillance grid en ijvert voor technologische overname van de planeet.

Een andere belangrijke uitspraak is ‘Whenever the people need a hero, we shall supply them with one’. Het is een techniek die meerdere doelen afvinkt. Een ‘held’ die het allemaal zal oplossen (zoals de Rothschild en pro-Israël puppet Donald Trump) biedt niet enkel valse hoop voor de naïeveling maar kan ook aanzetten tot het aannemen van een afwachtende houding (want iemand anders zal het wel doen).

De leuze ‘trust the plan’ van de CIA psy op Q-Anon is daar een mooi voorbeeld van. Nog nooit in de geschiedenis is de oplossing en redding gekomen van de elite of van iemand die meespeelt aan de top van de machtspiramide. Het komt altijd uit de basis en van een moegetergde bevolking die besluit om uit hun slavernij te breken en de echte verantwoordelijken tot de orde te roepen. Lees hier meer over gecontroleerde oppositie.

Dit bericht van Anastha Aurora verscheen ook hier.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.