Wetten zijn er om naast je neer te leggen

Fotografie 123rf

CDA-leider Buma gaf gisteren het voorbeeld. Hij zei, wij trekken ons niets van de Referendumwet aan. Hij is niet de enige. Miljoenen mensen in Europa bereiden zich voor om de wetten van hun land naast zich neer te leggen. Zij eisen de autonomie van hun regio op. Net als Catalonië dat niet meer naar de Spaanse grondwet luistert. Waarom zou je een wet gehoorzamen als je het er niet mee eens bent?

Miljoenen inwoners van de Europese staten volgen de ontwikkelingen in Spanje op de voet. Catalonië geeft het voorbeeld aan andere gebieden. Vlaanderen, Schotland, Bretagne, Baskenland, Tirol, Moravië, Friesland, enzovoort (Zie lijst). Met miljoenen willen zij zich afscheiden. Voor de meeste van de 28 lidstaten dreigt dat zij grondgebied en inkomsten kunnen gaan verliezen. Vandaar dat de EU de kaken op elkaar houdt over de Catalaanse kwestie.

Ook Spanje geeft een voorbeeld. Zij tonen op welke manier je als staat opstandige gebieden binnen je grenzen houdt. De Europese leiders kijken ademloos toe hoe de Spaanse premier Rajoy het er afbrengt. Er staat veel op het spel, als hij verliest zullen andere gebieden zich ook willen afscheiden.

En tot slot zijn er de anti-statisten. De mensen die vinden dat staten ongewenste machtsconcentraties zijn die de vrijheid van burgers beperken. Zij kunnen precies de vinger op de rottende plek van de staat leggen en hun geweldsmonopolie. Als je wilt zien hoe absurd een staat in elkaar zit en hoe bizar het gezag van een land (Spanje) handelt dan moet je eens kijken naar de gebeurtenissen in Catalonië.

Een aantal hilarische gebeurtenissen waarbij steeds actie gevolgd wordt door geweld/dreiging

  1. Rajoy eist gehoorzaamheid van de Catalaanse provincie en van met name president Puidgemont.
    Kijk naar de orgie van geweld, omdat de Catalanen het lef hebben om een referendum te organiseren. Zij zijn ongehoorzaam aan het gezag en daarom worden zij door de Guardia Civil in elkaar getimmerd.
  2. De aanstichters van de betogingen in Barcelona tegen de Spaanse politie die referendummateriaal in beslag wilde nemen zijn opgesloten. Betogen tegen de uitvoering van de bevelen van Madrid is strafbaar als opruiing. Als de burger niet luistert dreigt gevangenisstraf.
  3. Spanje heeft de Catalaanse regering ontbonden en het ambtenarenapparaat en de politie rechtstreeks gesteld onder ‘het gezag’ van Madrid. Als deze ambtenaren niet luisteren kunnen zij hun baan verliezen of ook rekenen op gevangenisstraf.
  4. Op dit ogenblik is er een soort van machtsvacuüm. Spanje overlegt op welke manier zij Catalonië verder zullen onderwerpen en de Catalanen wachten af op welke manier zij hierop gaan reageren. De verwachting is dat de Spanjaarden geweld zullen gebruiken om de weerbarstige Catalanen hun wil op te leggen.

Ik ken geen andere manier om te laten zien hoe absurd deze situatie is.

De Spaanse premier Rajoy zegt tegen Catalaans president Puidgemont:”Jij bent ontslagen.”
Puidgemont blijft aan en zegt:”Wij moeten ons geweldloos verweren en de Spanjaarden weerstaan.”

Zie je hoe absurd dit is. Even bizar zijn wetten. Volgens Rajoys grondwet kon Puidgemont geen referendum uitschrijven. Volgens Puidgemont had hij alle recht op een volksraadpleging.

Je ziet dat wetten door machthebbers worden gebruikt om onderdanen eronder te houden. Wat je ook ziet is dat je deze wetten net zo gemakkelijk naast je kunt neerleggen. Het enige dat je tegenhoudt zijn de sancties / straffen bij het niet naleven van de regels.

Er is een tijd geweest dat wetten blindelings werden nageleefd door het brave volk. Gelukkig worden mensen steeds intelligenter en gaan zij de vanzelfsprekendheid hiervan in twijfel trekken. Veel mensen klagen nog en zuchten dat Den Haag allerlei zaken oplegt waarmee ze het niet eens zijn. Wat zij vergeten is om in actie te komen, zij geloven namelijk dat dit geen zin heeft.

Als dit echter geen zin zou hebben dan zouden regio’ s in Europa zich niet kunnen afscheiden, want zij overtreden immers de wetten van hun land. Ook wetten zijn niet voor de eeuwigheid bedoeld. Alles is vatbaar voor veranderingen, ook de macht van staten kan aangepakt worden. Al lijkt het soms op een onneembare vesting.

Rob Vellekoop, 29 oktober 2017