Geschiedenis van de gezondheidspas of hoe de wereld haar vrijheid verkwanselt

De Green Pass, CVP, coronapas of zoals hij recent heet gezondheidspas sluit de wereld straks af voor iedereen die niet braaf de laatste vaccinatieronde of gezondheidsvoorschriften volgt. Dat is het resultaat van de nauwe samenwerking tussen de EU en de WHO. We gaan even terug in de tijd via schimmige acties van Rutte, de Europese Commissie en de WHO, op zoek naar de basis van deze gevangenenpas.

Acties voor de pas

Dankzij het onderzoek van de WOB-documenten door Daniel van der Tuin weten we dat voordat de eerste coronaprik werd gezet de vaccinatiepas al was voorbereid.
We zetten de schimmige acties van de overheid op de voorgrond met daarnaast het tijdstip van de invoering van de maatregelen, die het NL volk in een staat van angst brachten.

Tijdlijn gebeurtenissen

 • December 2020: zowel het ministerie van VWS als het RIVM weten dat de vaccins de overdracht van het virus niet voorkomen.
 • 14 december 2020 bereiden het Ministerie van VWS en de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) een digitaal vaccinatiebewijs voor
 • 5 januari 2021 Start vaccinatiecampagne (De Jonge noemt zich de gelukkigste man van het jaar).
 • 8 januari 2021: de werkgroep ‘vaccinatiedrang’ van het ministerie van VWS heeft al twee bijeenkomsten gehouden.
 • 15 januari 2021: Kabinet Rutte valt en wordt demissionair.
 • 20 januari Tweede Kamer stemt voor instellen avondklok.
 • Eind januari 2021: Tijdens een virtuele WEF-bijeenkomst verklaart de Duitse minister van Volksgezondheid dat de hele wereld moet worden gevaccineerd in 2021.
 • 2 februari 2021: Besluit van minister De Jonge – in het UMC te Groningen kunnen patiënten gedwongen worden opgenomen voor covid.
 • 3 februari 2021: er verschijnt een notitie van het ministerie van Binnenlandse Zaken waarin de plannen gedetailleerd stonden uitgewerkt, zoals die later zijn geïmplementeerd: voorwaardelijke toegang tot locaties, voorzieningen en voorwaardelijk reizen naar het buitenland.
 • 5 februari 2021: Vanuit de VS komen verontrustende geluiden naar buiten na de vaccinaties, ‘Ouderen sterven als vliegen’
 • 8 februari 2021: Basisscholen mogen weer open, wel 1,5 meter afstand voor personeel en kinderen mogen in groepjes van maximaal 5 bij elkaar gaan staan.
 • 11 februari 2021 Na iedere persconferentie van duo De Jonge – Rutte levert de bevolking meer vrijheden in.
 • Maart 2021 neemt de Tweede Kamer een motie aan tegen vaccinatiedwang en -drang.
 • Ook De Jonge belooft geen dwang te zullen inzetten:
  Hugo de Jonge: ‘Er komt geen vaccinatieplicht of voordelen voor gevaccineerden’. In verschillende mediaoptredens benadrukte hij tussen november 2020 en maart 2021 dat er geen vaccinatieplicht of enige vorm van dwang of drang zou komen.

1 doel

Ondanks de aangenomen motie in de Tweede Kamer tegen vaccinatiedwang of -drang kwam die er wel degelijk. Rutte passeerde de Kamer voor de zoveelste keer, zelfs op het moment dat dit kabinet demissionair is.

De Gezondheidsraad stelde een vaccinatiepaspoort afhankelijk van de vraag of na vaccinatie mensen het virus nog konden overdragen. Het ministerie van VWS was echter sinds begin december 2020 al op de hoogte dat het vaccin geen virusoverdracht voorkwam. Daarnaast moet het ministerie van VWS op de hoogte zijn geweest van de talloze bijwerkingen van het vaccin via het instituut Lareb. Enkele weken na de start van de vaccinatiecampagne stierven meer dan honderd mensen. De campagne ging echter onverdroten door.

Met andere woorden het zogenoemde gezondheidsministerie stelde het paspoort in vanwege een andere reden dan het bevorderen van de volksgezondheid.

Volgens Van der Tuin blijkt dat er druk werd uitgeoefend op het gezondheidsministerie door de Europese Commissie en de WHO. Daarnaast deden VNO/NCW en de bedrijven KLM, Schiphol, Randstad, Shell en McKinsey ook hieraan mee.

Het circustheater dat werd opgevoerd had slechts 1 doel. De bevolking laten kiezen voor de pas als enige manier waardoor geen maatregelen meer nodig zouden zijn.

Daarom zetten we die maatregelen nog maar eens onder elkaar, die de bevolking zouden laten vragen om de pas. Als verlichting van de druk.

Verbod op groepsvorming (bijvoorbeeld maximaal 10 personen), vervroegde sluiting horeca en nachtwinkels, verbod grootschalige concerten en bijeenkomsten, verbod van publiek tijdens sportwedstrijden en daarna het schreeuwverbod toen bezoek wel weer mocht, beperken thuisbezoek, beperken maximaal aantal personen per ruimte, sluiting parkeergelegenheden om bezoek te ontmoedigen, sluiting toeristische attracties en van parken en stranden, sluiten horeca, musea en theaters, beperken fysiek onderwijs, sluiten locaties bij bronsbesmetting (NB. besmetting geconstateerd met PCR-test!), mondkapjesplicht in het openbaar vervoer en winkels, controle van quarantaineverplichting, introductie winkeltijden voor kwetsbare groepen, enzovoort.

25 september

Zaterdag 25 september 2021 dan is het zover: voor een inktzwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis. Vanaf die dag heeft ons land een systeem van medische apartheid. Voor het eerst maakte een Nederlandse regering de medische keuzes van een persoon voorwaarde voor volledige deelname aan de samenleving. Een aperte schending van artikel 1 en andere artikelen van de grondwet – maar regering en een meerderheid in het Parlement maakten al anderhalf jaar daarvoor duidelijk lak te hebben aan de vrijheden en rechten van de inwoners.

(lees artikel…Nederlandse regering voert apartheid in)

De EU

De Europese Commissie zat ook al op de lijn van de pas. In 2022 zorgen zij ervoor dat alle lidstaten de pas moeten nemen. Dat gebeurt op de volgende manier.

De Europese Commissie heeft besloten dat de covidpas in de lidstaten moet worden ingevoerd. Voor de vorm leggen zij dit besluit als voorstel neer bij het Europese Parlement. En nog mooier, de EU-burger mag er vanaf begin februari 2022 gedurende acht weken zijn zegje over doen. Schone schijn dus.

Het zogenaamde ‘voorstel tot wijziging van Verordening (EU) 2021/953 betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele COVID-19-vaccinatie-, test- en herstelcertificaten (digitaal EU-COVID-certificaat) teneinde het vrije verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te faciliteren’ komt met een schitterend doel.

Het doel van het digitaal EU-COVID-certificaat is ‘om de internationale mobiliteit te herstellen’. Bovendien zorgt het ervoor ‘om de gezondheid van de burgers te beschermen en de
capaciteit van de gezondheidszorgstelsels te vrijwaren’. Kortom de aanzwellende dictatuur wordt prachtig verpakt als iets waarop iedere burger zit te wachten, het is immers in ieders voordeel?

De EU meldt ook in het besluitvoorstel dat nog veel meer landen per 31 januari van dit jaar zijn gaan meedoen met de pas. Het gaat om drie landen van de Europese Economische Ruimte, die geen lid zijn van de EU, Zwitserland en 29 andere derde landen. Met andere woorden na definitieve invoering kan iedere West-Europeaan er zeker van zijn dat hij zonder deze Ausweis niet vrij meer kan reizen naar andere landen.

Later zal het Europarlement in juli 2022 met dit voorstel instemmen.

De lidstaten waaronder Nederland moeten nu deze pas in hun landen gaan invoeren. Voor Rutte is dit echter geen enkel probleem, Nederlanders hebben er al mee kennis gemaakt en weten hoe het werkt.

Rutte ‘versoepelt’, maar EU voert pas in

WHO

Nu de gezondheidspas het obstakel van de EU is gepasseerd kan het wereldwijd worden uitgerold. Daarvoor dient de WHO.

In een bericht van 5 juni meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat ze een samenwerking zijn aangegaan met de EU op het gebied van de digitale gezondheidspas.

Want zegt de WHO, een van de belangrijkste wapens van de EU in de strijd tegen covid was het digitale paspoort. Daarom moet de rest van de wereld daarvan ook kunnen profiteren. De wereldgezondheidsinstantie zal voortborduren op het Europese systeem en dit wereldwijd aanbieden.

De digitale gevangenis die de EU aan het einde van de coronacrisis dreigde te worden, zal zich nu wereldwijd gaan uitrollen. In 2024 wacht namelijk en volledig nieuwe overeenkomst.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO doet dan echte greep naar de wereldmacht door de 194 lidstaten van de World Health Assembly het zogenaamde Pandemie-verdrag, te laten ondertekenen. Dit verdrag zal de WHO macht geven over “ziekteverwekkers met pandemisch potentieel”, maar ook over de productiemiddelen van het farmaceutisch industrieel complex.

Via de World Health Assembly sturen 194 lidstaten de World Health Organization aan. De Assembly bestaat uit de Ministers van Gezondheid van de lidstaten en is ’s werelds hoogste autoriteit op het gebied van gezondheid. Op dit moment is er al een dergelijk verdrag, het zogenaamde International Health Regulations (IHR), dit gaat echter niet verder dan de WHO een adviserende rol te geven.

Door amendementen in te dienen voor aanpassing van de International Health Regulations is het mogelijk het oude verdrag te veranderen zonder dat een nieuw verdrag moet worden opgesteld. Daarna hoeft slechts de meerderheid van de leden het te accepteren en is het rond. De IHR is het enige internationale verdrag waardoor de World Health Organization (WHO) kan optreden als het belangrijkste wereldwijde surveillance systeem.  Over de amendementen wordt ondertussen in alle geheim onderhandeld, zonder dat de wereldbevolking hierop enige inspraak heeft.

Lees hier ons coronadossier

Wil je dit artikel delen met anderen?
Stuur het dan per e-mail door waarmee je de kans verkleint dat het bericht gecensureerd wordt.

Rob Vellekoop, 17 juni 2023

5 Comments

 1. In de jaren ’60 toonden de Milgram-experimenten aan dat toen al wel 70% van de deelnemers bereid was om steeds verder te gaan op aanwijzen van de man in de witte jas en dat ze uiteindelijk de (zogenaamd) dodelijke stroomstoten toedienden als gevolg van gehoorzaamheid aan autoriteit.

  Latere experimenten van een soortgelijke aard hebben aangetoond dat inmiddels wel zo’n 90% van de bevolking echt gelooft in de goede intenties van wat zij als autoriteit hebben leren zien. Het succes van kliklijnen of van wat er de afgelopen drie jaar allemaal kon en bijvoorbeeld de gretigheid om voor BOA te spelen, tonen het bovenstaande in ruime mate aan.

  Niet om pessimistisch te zijn, maar wat voor goeds verwacht men dan nog bijvoorbeeld van demonstraties? Zelfs als het lukt om ook maar 10% van de bevolking een ander beeld te tonen van wat zij als werkelijkheid hebben leren accepteren, blijft het nog maar de vraag of zij uiteindelijk toch niet zullen zwichten voor het effect van angst of represailles. De angst voor non-conformisme en de als levensnoodzakelijk ervaren gevoeligheid voor groepsdruk geven de mentale zwakte weer van de meerderheid. Voeg daar de gecreëerde afhankelijkheid aan toe van stroom, geld of voedselvoorziening en het circus is compleet.

  Met het grootste gemak kan men de machtsoverdracht aan de WHO invoeren en geen haan die ernaar kraait (zolang er maar voldoende brood en spelen blijven bestaan). Wat er achter de schermen nog meer wordt voorbereid voor dit najaar is bij het gros compleet onbekend, zelfs simpelweg het gegeven dat dit gebeurt.

 2. Waarom blijven zogenaamd alternatieve sites in de lucht? Omdat ze allemaal het idee van besmettelijkheid steunen want dat moet in stand worden gehouden omdat men anders niet verder kan gaan met angst voor de volgende “besmettelijke” aandoening op basis van onzichtbare (extra angst aankwekende) “vijanden”. Het gaat ook altijd om iets dat abstract, onzichtbaar of ver-van-je-bed is.

  Zogenaamde oppositie mag alleen blijven bestaan indien er een nut is voor de agenda, ook al beseffen de eigenaren van de genoemde sites dat zelf wellicht niet eens …

 3. Beste ‘Jasmijn’, Het spijt me dat je denkt dat alternatieve sites in de lucht moeten blijven om het idee van besmettelijkheid in de lucht te houden. Wat een merkwaardig idee, houd je erop na. Ik kan niet voor andere sites spreken natuurlijk, maar wel voor die van DLM Plus en verwijs nog even en passant naar ons artikel over het boek de Besmettingsmythe.(https://www.dlmplus.nl/2022/08/26/besmettingsmythe-waarom-virussen-niet-de-oorzaak-van-ziekte-kunnen-zijn/)

  Het is onze intentie mensen op de hoogte te houden van allerlei schimmige bewegingen die achter maar ook voor de schermen gemaakt worden door zittende ‘democratische’ regeringen. Dit omdat ze allemaal leiden naar die ene wereldregering, waaraan we straks allemaal verantwoording schuldig zijn. Ik verwijs daarvoor naar de honderden artikelen op deze site, ik raad je aan enkele daarvan en dan met name die onder het kopje WHO te lezen.

  Dat is de reden dat DLM PLus in de lucht blijft: waarschuwen voor de uitrol van de krankzinnige controlestaat waarin de wereldbevolking gereduceerd wordt tot een paar honderd miljoen en degenen die mogen blijven leven niet meer dan slaven zullen zijn. Iedere week leveren we daarvoor bewijzen.

  Nog even over het zogenaamde nut. Je suggereert dat de alternatieve websites alleen mogen blijven bestaan omdat ze nut voor de Agenda hebben. Dat zou goed kunnen, maar dat is dan helemaal geen reden om niet door te blijven gaan. Wie weet mogen Nederlanders op dit moment nog blijven leven omdat ze nut hebben voor de agenda, betekent dit dat we er dan allemaal maar mee moeten stoppen?

 4. Agnes haar reactie heeft de mijne eigenlijk al overbodig gemaakt. Zij legt de vinger op de zere plek.

  We hebben niet alleen af te rekenen met ‘regeringsleiders’ maar meer nog met de schapen en het klapvee. Zij zijn het die de autoriteit in stand houdt en hun gang laat gaan. Hoeveel verraders ik de afgelopen 3 jaar heb gezien….misselijkmakend! Agnes omschrijft ze op weergaloze wijze!

  Cynisch ben ik geworden. Vooral tijdens de ‘pandemie’. Ik geloof niet meer in het ageren. ‘Verspilde energie’ zoals Jan het noemt. Ik klim niet meer zo vaak in de pen. Bezoek de alternatieve media steeds minder. Het zal allemaal wel….We zijn met te weinig. De dommen hebben domweg de overhand.

  Demonstreren…?? Voor wie? Nee, ik doe niet meer mee. Ik blijf thuis en ga de komende jaren net als George Carlin deed in Amerika, genieten van hoe Nederland en Europa de vernieling in gaan. Hoe al die schapen en het klapvee alles ontnomen wordt en in de armoede terechtkomen. Hoe de incompetente en hypocriete leiders van het westen hun Waterloo zullen vinden in de strijd met Rusland. Ik ga er eens goed voor zitten….ze hebben het verdiend!

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.