Opnieuw massa demonstratie tegen Macron

Op 5 mei vieren de Fransen met tienduizenden massaal feest tegen Macron in de straten van Parijs. De linkse politicus Mélenchon van het in 2016 opgerichte La France Insoumise heeft opgeroepen om vandaag tegen het eenjarige bewind van Macron te betogen. Ze geven allemaal acte de presence, de Fransen die ontevreden zijn over het neo-conservatieve beleid, de studenten die al maanden faculteiten bezetten tegen het nieuwe selectiebeleid, de ambtenaren tegen de aangekondigde bezuinigingen en het spoorwegpersoneel tegen de privatisering van het spoor.

De betogingen van de studenten zijn fel en gaan gepaard het bezetten van faculteiten in het land. Het spoorwegpersoneel staakt al sinds 3 april en gaat door tot 28 juni omdat Macron de spoorwegen wil ‘hervormen’. In deze periode staken ze afwisselend met intervallen van drie dagen niet en twee dagen wel. Afgezien van talrijke demonstraties waaronder die van 1 mei is de laatste grote massademonstratie een stakingsgolf op 19 april.  Dit was het voor de spoorwegmensen een ‘gewone’ stakingsdag. Echter nu sluiten scholieren, studenten en overheidspersoneel er zich ook bij aan. Frankrijk breed ligt het treinverkeer stil en zijn er in meer dan 130 steden manifestaties.

Velen hopen vurig op een herhaling van de massastakingen in 1968 toen meer dan 10 miljoen mensen aan het staken waren met als gevolg dat salarisverhogingen van wel 20% werden ingevoerd! Iets waarin de Nederlandse vakbonden nooit zullen slagen, omdat zij zich al decennia lang laten inpakken in het poldermodel, het generaal overleg met werkgevers en overheid binnen de SER.

Voor wie wil weten op welke manier zo’n demonstratiedag als die van 5 mei verloopt heeft Taranis een prachtig verslag gemaakt.

President Emmanuel Macron, de man die kwam uit het niets zonder politieke aanhang maar met een ongekende zak geld wordt door Mélenchon minzaam ‘autoritair liberaal‘ genoemd. De man, zegt Mélenchon, die de economisch sterken (miljardairs) sterker maakt en de minder bedeelden armer. De figuur die een van de belangrijkste pijlers van de Fransen, het arbeidsrecht heeft uitgekleed door de macht van de vakbonden in te perken en flexcontracten te stimuleren zodat werknemers een zwakkere positie hebben gekregen.

Mélechon schrijft in zijn boek Het tijdperk van de mens:

“Laten we eens kijken naar de fascinerende wereld die zich in enkele tientallen jaren voor onze ogen heeft ontwikkeld.

Een wereld vol menselijke wezens, die steden bedekken, waar de bezetting van de zee zelf begon. Maar een wereld die zich bezighoudt met onomkeerbare klimaatverandering en een verstoring van de hiërarchie van machten die het voortbestaan ​​van de menselijke beschaving bedreigt.

Een wereld waarin een nieuwe acteur ontstaat: de mensen.

De machtigen lachen hem uit, verachten hem, vullen zijn schedel en beledigen al diegenen die hem prioriteit geven.

Maar als de machtigen niet langer bang zijn voor het tandeloze links van Hollande (vorige Franse president), zijn ze meer dan ooit bang voor het volk. Hun burgerrevolutie kan alles veranderen, beginnend door Frankrijk naar de 6e Republiek te brengen. “

Tot slot de man waar een jaar lang al heel veel Fransen tegen demonstreren tijdens talloze manifestaties, week in week uit.

Rob Vellekoop, 6 mei 2018