Nederlandse pensioenroof uitgedrukt in euro’s per gepensioneerde

Foto 123rf. Pensioenpotje

Bijdrage van Martin Kamerbeek*

Word wakker allemaal!!! Graag wil ik, ook in geld uitgedrukt, aangeven hoe het bedrog zich heeft ontwikkeld. Ik neem het ABP, de grootste pensioenhoeder van ons land, als voorbeeld.
Hieronder een stukje letterlijke tekst uit het voorjaarsbericht van het ABP.

Wat deden de beleggingen en verplichtingen van ABP in het eerste kwartaal van 2019? Het beschikbaar vermogen van ABP groeide in de eerste drie maanden van 2019 flink: van € 399 miljard naar € 431 miljard, dankzij een goed rendement van + 8,2%. Er werd € 32,5 miljard aan het beschikbaar vermogen toegevoegd.

Werkelijke rendement van ABP

U leest het goed in 3 maanden kwam er 32,5 miljard bij. Men noemt dat dan 8,2% rendement. Dit is nogal misleidend want het gaat immers over drie maanden en hun rendement drukt men altijd in jaren uit. Omdat ik er later op terug kom even het rendement gemiddeld.

Per week is dat dus 32,5 : 13 = 2,5 miljard.
Per werkdag is dat dus 500 miljoen ( 5 dagen).
Per jaar dus 52 keer die 2,5 miljard is 130 miljard.

Het vermogen zou dan uitkomen op 399 + 130 = 529 miljard.

Een rendement van, schrik niet, 32,6% op jaarbasis.

Waarom noemt men het dan 8,2% rendement? Inmiddels is het vermogen rond de 455 miljard. Dit jaar is er dus, vanaf 1 januari tot 1 september ( 8 maanden), rond de 56 miljard bijgekomen.

Vanaf 1 april was het rendement gemiddeld minder maar niettemin kwam er in die 5 maanden tot 1 september, 24 miljard bij, (4,8 miljard gemiddeld per maand) . Met nog 4 maanden te gaan komt er waarschijnlijk 19,2 miljard ( 4 x 4,8) bij. Zodat het totale vermogen in 2019 stijgt naar 474 miljard. 75 miljard meer. Maar zo u wilt, mag u het op wat minder stellen. Die 56 miljard is natuurlijk wel in de knip.

De verplichting van ABP aan pensioenverzekerden

Die 19,2 miljard over de komende 4 maanden, die ik berekende, is dus een aanname, maar het ABP doet dat ook. Zo worden we met een onduidelijke tijdsaanduiding gemiddeld 88 jaar. Men rekent daardoor al 5 pensioen jaren en vele miljarden meer mee als verplichting. Tja. En wat dacht u van de aanname dat het rendement zomaar kan stoppen gedurende vele jaren.

De rekenrente werd onlangs verlaagd waardoor het bedrag van de verplichtingen weer fors omhoog moest. Voor het ABP werd daardoor de verplichting gesteld op € 462 miljard. Het vermogen was toen 451 miljard . Merkwaardig nietwaar, maar alles volgens wet en regels, die men zelf bedacht, en met een pennenstreek kan aanpassen. DNB roept en de hielenlikkers volgen de geldhandelaar. Het vermogen van het ABP stijgt en stijgt in een versneld tempo en de waarde van de pensioenen, dus ook de inleg, daalt ook in een versneld tempo.

Dat de gepensioneerden al jaren aaneen armer worden interesseert dit asociale kabinet en haar handlangers geen donder. In tegendeel. Het tegengaan daarvan noemt men indexeren, een mooi woord voor compensatie voor de gestegen prijzen. We worden daar niet rijker van hoewel sommigen denken van wel, want men noemt zo`n aanpassing vervolgens een verhoging van het pensioen omdat het zo lekker klinkt. Natuurlijk is dit misleiding en vals. ‘We kunnen niet verhogen’ suggereert immers dat er niet verlaagd wordt.

Ik las op Wikipedia dat het ABP in 2018 10,7 miljard aan pensioenen en verzekeringen verstrekte. Als we daar 2% prijscompensatie bij optellen dan wordt die 10,7 miljard 10,91 miljard. Een verschil van 221 miljoen. Het indexeren kost dus 221 miljoen. Het is dan ook godgeklaagd dat men het bedrag, wat men soms in één dag van de 365 dagen binnenhaalt ( zie hun bericht bovenaan) niet verstrekt aan de gepensioneerden om het armer worden tegen te gaan.

Wat zijn dat voor mensen die dit beslissen?? Zijn ze lid van een roversbende? Zijn het ????? Is het????

De inflatie (waarde verlies van ons geld) bedroeg volgens het CBS over de jaren 2008 tot 1 jan 2019 (11 jaar) 17,54%. Jaar over jaar (cumulatief) is dat 19,01 %. Simpel gezegd; op 1 januari van dit jaar was ons geld 19,01 % minder waard dan in 2008. Omdat de prijzen momenteel meer stijgen dan de laatste jaren durf ik met een gerust geweten 3% inflatie te nemen voor 2019. Met oud en nieuw is dat dus 22,1% Ook werden de gepensioneerden 2x zwaarder belast waardoor hun nettobedrag gemiddeld met 6% daalde. Deze bejaardenroof kan natuurlijk niet bij die 22,1% waarde verlies opgeteld worden maar die 6% zijn inmiddels al jaren kwijt.

Rekenvoorbeelden omvang pensioendiefstal

Omdat het over geld gaat zal ik wat bedragen aangeven. Iemand met een pensioen van € 3600 per jaar ( € 300 p. mnd.) had per 1-1-2019 een pensioen van € 4.284 kunnen hebben. Er is dus een achterstand ontstaan van € 684. (19,01 %). Dit is niet de totale achterstand want die begon in 2007 (11 jaar) met € 71 en steeg naar € 112 en zo verder van € 182 naar € 275 om tot en met 2018 uit te komen op de genoemde € 684. Alles bijeen is dat € 5.097.

U zult begrijpen dat iemand met een veelvoud aan pensioen ook een veelvoud van de genoemde bedragen inleverde. Ik zal er toch een paar aangeven.

Iemand met een pensioen van € 7.200 per jaar (€ 600 per maand.) had tot 2019 een totale achterstand van € 10.194. ( 2 x € 5097). Die € 7.200 per jaar had nu € 8.568 kunnen zijn. De achterstand is €1.368.
Voor iemand met een pensioen van € 18.000 per jaar (€ 1500 per maand.) zijn de bedragen; 5 x € 5097 = € 25.485, als totale achterstand.
Het pensioen had nu € 21.420 kunnen zijn,  een verlies van € 3.420. (5x € 684).

Om het zuiver te houden liet ik voor de berekening de schatting van dit jaar en de netto bejaardenroof van samen rond de 6% buiten beschouwing. Het is dus nog veel erger en het gaat maar door in een steeds sneller tempo. En mocht u twijfelen. De genoemde bedragen kloppen en zijn meerdere malen door anderen nagerekend en bevestigd.

Om het door te laten dringen, een rijtje bedragen.
Bij een pensioen van € 300 per maand, is het bedrag dat een gepensioneerde te weinig ontvangt € 5.097.
Bij een pensioen van € 600 per maand is dat € 10.194.
Bij een pensioen van € 900 per maand € 15.291.
Bij een pensioen van € 1.200 per maand € 20.288
Bij een pensioen van € 1500 per maand € 25.485.

Ook nu met die 75 miljard aanwas over 2019. ( zo u wilt die 56 miljard tot nu toe)  blijft men roepen en dat het fonds er beroerd voor staat en dat korten onvermijdelijk is. Om dat te weerleggen citeer ik Wikipedia.

‘Het ABP had in 2008 een vermogen van 173 miljard. Inmiddels dus 455 miljard. Een toename met 282 miljard. Cumulatief, gemiddeld 9,1 % rendement.’

Het stijgt maar door en met steeds hogere bedragen en over 10 jaar is het vermogen bij dezelfde voortzetting, die ik aanneem, gestegen naar 1.087 miljard.

De pensioenen ach, die zijn dan zeker de helft minder waard. Waarschijnlijk ook het uwe, maar dat wist u al,

Toch is er iemand die uit kan leggen dat dit geen diefstal is?

Martin Kamerbeek, 1 september 2019

Lees meer in dossier Pensioen

29 Comments

 1. FANTASTISCH om een op feiten gebaseerd vernietigend stuk te lezen over hoe de Nederlandse bevolking willens en wetens door de overheid, overeind gehouden door de politici van VVD, CDA, CU, D66 maar ook PvdA, Groen Links en D66, belazerd en bestolen wordt, zolang de bevolking uit hen aangeleerde blinde hondstrouwheid aan de politieke partijen waarop ze al jaren gewend zijn te stemmen blijven stemmen ook in 2021. Uiteindelijk zijn wij de slachtoffers onze eigen beulen. Eigen schuld dikke bult.

 2. Ok dat is positief voor de PENSIOENFONDSEN maar de DNB en koolmees en Rutte willen zo niet rekenen.
  Die rekenen met een misleidende rekenrente zo heb je over 100 jaar nog niet genoeg of zie ik dat verkeerd???
  Het probleem in Nederland is denk ik men geloofd alles wat in de krant staat en de waarheid mag niet in de krant.
  Ik heb helemaal geen verstand van PENSIOENEN of van bankzaken maar ben op dat gebied erg argwanend.
  En dat heeft mij al een hoop geld bespaard.

 3. En the “best” to come….
  Oftewel het klapstuk door LfCycle te introduceren voor het gepensioneerden kapitaal. Daar kan de staat dan via langlopende obligaties voor €0 een investeringsfonds mee oprichten. En als ze nog ff wachten krijgen ze de (negatieve) rente als toetje. Kortom levenslang zeker geen indexatie meer, en om de negatieve rente te bekostigen gaan we ook nog een korten op de pensioenen …..
  Dat noem ik met de woorden van Rutte nog eens “toekomst bestendig” maken van de pensioenen. En wat voor toekomst !

 4. We worden bedrogen door de regering en van het ABP hoor je niets maar ja wat wil met iemand als Wortmann aan de knoppen. We moeten naar de Hoge Raad om dit aan te kaarten en deze roversbende te stoppen.

 5. En dan komt er nog bij dat als je meer dan € 1500 per maand ontvangt de ouderenkorting komtvte vervallen. Een belastingverhoging met 10%. Zo speelt men met de heffingskortingen. Ook de gepensioneerden wonende in het buitenland buiten de EU-zone zijn extra de klos. Want stiekem zijn voor hun alle heffingskortingen afgeschaft. Zie o.a. de brief va de SVB van nov/dec 2018. Ook een belastingverhoging van 10% voor alle pensioengerechtden dus ook alleen AOW’ers ontvangenden@ Daarnaast wordt het ABP nog steeds gezien als een publiekrechtelijk fonds en alle anderen zijn privaatrechtelijk. Over discriminatie en ongelijke behandeling gesproken.

 6. De inhoud is geen verrassing maar eerder een bevestiging van reeds bestaande kennis. Interessant aan dit verhaal is dat het de problematiek in begrijpelijke en bevattelijke vorm giet waardoor iedereen het kan volgen. Wel wil ik de mensen die commentaar geven en hebben vragen wat ze er zelf aan doen om het beleid gewijzigd te krijgen. Doe mee met de politieke discussie, sluit je aan bij een partij en ga je er tegenaan bemoeien als het kan met zoveel mogelijk medestanders, dat kan het verschil maken. Praten is goed handelen is beter. Wij zullen het artikel graag op onze website verontrusteouderen.nl met onze lezers delen.

 7. Begrijp nog steeds niet waarom de bonden en de tweede kamer de greep uit de ABP kas door het rijk niet terug vorderen. Als dit zou gebeuren is een korting van de pensioenen niet nodig. Maar op een of ander wijze praat niemand hier meer over. zou haast denken iets voor de verkiezingen.

 8. Ik moet hier werkelijk om lachen. Het ABP is volledig met belastnggeld gefinancierd. De ontvangende ambtenaar of trendvolger heeft nooit één stuiver hoeven te betalen aan zijn/haar gratis pensioen,volledig andere situatie dan bij gewone pensioenfondsen.De samengestelde inflatie die het CBS opgeeft deugt ook voor geen meter. De werkelijke inflatie ligt vele malen hoger. De inflatie wordt berekend door de kosten van producten en diensten in een “mandje” te stoppen en jaarlijks te wegen. Als het CBS vanaf de invoering van de € consequent de zelfde producten in het mandje had gelaten waarover zij de inflatie berekend had waren wij vanwege de ontwaarding van de € aan een inflatie% gekomen van veel meer dan 100%. De invoering van de € is een ramp voor de gepensioneerden,ook voor de toekomstige ontvangers. Draghi/ECB heeft inmiddels al meer dan 2-3 triljard € monetair gefinancierd cq uit lucht gecreëerd. De statistici van het CBS (overheid) vallen onder de noemer grote leugenaars. Elke keer andere producten nenen voor de ” weging” geeft volstrekt onbetrouwbare resultaten.
  Een brood kost nu ca fl.6,25 = € 2,85 was voor de invoering van de Euro fl. 1,50 -1,85. Een liter melk is nu 3 x zo duur als in 2000. Kijkt u maar naar de prijzen van koopwoningen,daarin is de werkelijke inflatie verdisconteerd. Hoeveel kostte een huis in 2000 ? De reeële geldontwaarding wordt nooit gecompenseerd en voert tot steeds hogere prijzen voor primaire levensbehoeften.
  U ontvangt uw pensioen in Euro’s,een munt die de Italiaanse Lire achterna gaat. Over 10 jaar is uw € zeer waarschijnlijk 100% minder waard ( vergeleken met het prijspijl van 2019).
  De recessie ( dankzij de handelsoorlog VS-China) staat voor de deur; u moet ” van het gas af” en u denkt lievergezegd hoopt dat uw € zijn waarde zal behouden tot in lengte van dagen. Na Draghi komt die Française van het IMF hem opvolgen: uw € wordt boterzacht. Eventuele prijscompensatie van pensioenfondsen vallen in het niet bij de ineenstorting van uw toekomstige koopkracht.
  “Gaaf land” vindt Rutte van de Verenging Van Dieven (VVD) ons ooit zo rijke en welvarende kikkerlandje.

 9. Het is toch algemeen bekend dat de enige reden waarom diefstal strafbaar gesteld is in het wetboek van strafrecht is dat de (r)overheid geen concurrentie duldt. Natuurlijk blijven ze stelen van de gepensioneerden. Die kunne nl weinig tot niets terugdoen. Alleen zijn wij gepensioneerden hopeloos verdeeld en blijven we stug stemmen op die kl..tzakken en trienen van de gevestigde partijen. Stem nou eindelijk eens met je verstand en sodemieter die 150 debiele rovers die nu de dienst uitmaken er eens uit. Stop collectief met verenigings- en vrijwilligerswerk. Vorm een front!

 10. Mijn nekharen gaan oveteibd staan ik heb ook dat programma zwarte zwanen gekeken over de pensioenen maar ik kijk uk qordt boos en nog bozer aar wat kan uk wr aam doen

 11. Ook ik heb al eerder keren geschreven dat we, de gepensioneerden, worden bestolen.dit article vind ik uitstekend. Daar komt bij:
  In de 90er Karen heeft premier lubbers uit de pensioenpot gegraaid, enkele miljarden.nooit teruggegeven.
  Aow is staatspensioen, oke daar mag de regering aankomen, maar het werknemer pensioen is van de werknemer zelf. Daar bemoeit en steelt de overheid ook van.via pensioenfondsen.
  Alje bv overlijdt krijgt je partner nog maar 70%.waarom? Het is jouw pensioen.
  Het wordt nog erger. Je hebt een opgebouwd pensioen, he overlijdt na je partner, Dan Vervalt de rest van je pensioen aan het pensioenfonds.je reinste diefstal.de rest moet overgedragen worden aan de erven.
  Hebben ze t ook nog over de vergrijzing: he reinste verlakking van de feiten, want de ze rekenen met de babyboom van na de oorlog en die is over een aantal jaren over.
  Weg met alle graaien van de pensioengelden.laten de mensen zelf hunting pensioen beheren. Spelletje inhalige schoften

 12. Cryptos zijn de nieuwe pensioenen. Doe u onderzoek en stap in.De agenda vd banken worden door de cryptos om zeep geholpen.

 13. Daarbij komt ook nog eens een keer dat het kabinet Lubbers destijds met een uitnamewet, 30 miljard uit het Abp heeft gehaald. Dit zou worden terugbetaald en was volgens Lubbers een “ereschuld”. Deze 30 miljard zou momenteel meer dan 90 miljard waard zijn. Maar wij hebben te maken met totaal eerloze liegende en graaiende politici, dus dit uitgestelde loon van mensen, zien wij nooit terug, net als het kwartje van Kok en de 1000 euro van De grootste liegende premier aller tijden Rutte.

 14. Deze roof vindt al jaren ,tiental, plaats Rutte is gewoonweg notaris-doof!
  Dankzij hem loopt de economie zogenaamd,wel te bedenken dat dit ten koste gaat van het opgebouwde kapitaal=

 15. Zelfs D66 nam zonder correctie een foute DNB studie over in haar verkiezings programma.
  Vindbaar op:www.vdab-talent.nl/ABP/DNB/D66-tabel-Weyenberg-DNB_Occasional_Studies_V2.pdf

 16. Ik heb even naar debat gemist van 5 september over pensioenen gekeken, PVDA en Groen Links wilden het krampachtig niet over de rekenrente hebben (die waren voor het pensioenakkoord, waarin krampachtig de rekenrente niet ter tafel mocht komen). Vervolgens een idioot verhaal van Koolmees over rendementen op obligaties, die ontstaan als de rent afneemt. Maar de echte rente (van ECB en tussen banken) is al haast drie jaar constant. Het enige wat daalt is de rekenrente. Ik krijg steeds meer de indruk dat het hele circus wordt opgetuigd om de bedrijfspensioenfondsen op termijn de nek om te draaien en in de tussentijd goedkope staatsleningen te kunnen casseren.

 17. En de roof gaat nog verder: net voor de kerst kwam een stuk op tafel waarin de aow wordt verminderd…….

 18. En wat levert dit gereken ons op ? alleen maar meer stres en geen ene mallemoer aan compensatie. Dus schei toch uit met dit gereken. Ik kan er niks mee en met mij vele want het levert niks op.

 19. Maar pikken we dit allemaal ? Het wordt hoog tijd dat wij ook gaan staken.

 20. uiteindelijk willen alle politici maar 1 ding: alle gepensioneerden mogen dood. en dan de pensioenpotten roven voor hun hobbies.

 21. Jaren geleden was de belofte van het ABP dat je na 40 jaar te hebben betaald aan het ABP potje dat je met pensioen kon.

  Helaas door al het gegraai uit het potje is dat niet meer.
  Heel veel pensioen betalers hebben die 40 jaar er al opzitten en zouden volgens de oude regeling met pensioen kunnen.

  Ik begrijp nog steeds niet dat de AOW leeftijd gekoppeld moet worden aan de pensioen pot, AOW is een staats uitkering en pensioen is een uitkering uit het pensioen fonds.

  Hoe lang laten we ons als makke lammetjes naar de slachtbank brengen.
  Het wordt tijd dan de bonden een keer echt voor de werknemers op komen, en niet zoals bij het laatste pensioen akkoord handje klap met de politiek doen.
  Bij de politiek moeten ze nu maar eens echt weten dat het volk er niet mee eens is.
  Het hele land een weekje plat, dat is misschien de enige optie om de boel in beweging te krijgen.

 22. Alles heeft vele achtergronden….De volgende stelling is waarom die klimaatgekkies de pensioenen laag willen houden….Als de achterstand in uitkeren niet wordt uitbetaald dan kunnen gepensioneerden niet zo veel op vakantie (meer uitstoot) minder auto rijden enz enz Dus het laag houden van de pensioenen zorgt voor minder uitstoot.

 23. 2 biertjes met 5% alcohol bij elkaar gieten in 1 glas maakt het nog geen biertje van 10% alcohol.

  Dat het ergens mis gaat klopt, maar wat ik hiermee wil aantonen is…

  Dat de berekining in dit artikel klopt voor geen meter.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.