Pensioengerechtigden weigeren nog langer uitgeknepen te worden

Foto R. Vellekoop

Stichting PensioenBehoud, seniorenvereniging KBO-Brabant en Vereniging van Gepensioneerden Pensioenfonds PGB (VVG-PGB) spannen begin september een bodemprocedure tegen de Staat aan. De drie vinden dat de Nederlandse pensioenwetgeving in strijd is met een Europese richtlijn. Hierdoor dreigt een pensioenkorting voor acht miljoen mensen. Tegelijkertijd worden pensioenfondsen benadeeld en multinationals bevoordeeld.

Nederlandse pensioenwetgeving in strijd met Europese richtlijn

Nederlandse pensioenfondsen moeten voldoen aan Europese regels voor bestuur, governance, communicatie en beleggingsbeleid, vastgelegd in de IORP II-richtlijn. Daarom beschouwen zij de keuze van onze regering om van pensioenfondsen te eisen dat zij met de extreem lage rekenrente hun verplichtingen berekenen onwettig. Vandaar een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat.

Rendement en rente

Ze stellen in hun persbericht dat de Pensioenfondsen mooie rendementen boeken, maar desondanks moeten zij de pensioenen van acht miljoen mensen verlagen. Die korting komt bovenop de geldontwaarding van pensioenen sinds 2008 doordat pensioenen niet geïndexeerd mogen worden.

De Europese Centrale Bank (ECB) is vanaf 2014 op grote schaal geld uit het niets aan het creëren, waardoor de rente extreem daalt. Het is díe rente waarmee onze pensioenfondsen zich arm moeten rekenen. Niet hun werkelijk behaalde rendement telt, maar het van de rente afgeleide rendement, volgens de pensioenwetgeving.

Pensioenfondsen moeten doen alsof ze niet gemiddeld meer dan 5% rendement over de lange termijn behalen. Dit geeft onterecht een pessimistisch beeld van onze pensioenfondsen.

De belangenorganisaties zeggen dat in alle andere landen van de Eurozone pensioenen gewoon worden geïndexeerd. Zij vinden dat ‘deze ondermijning van ons unieke pensioenstelsel’ moet stoppen.

En alsof dit niet genoeg is moet de al extreem lage rekenrente nog verder omlaag, volgens het advies van de Commissie Dijsselbloem. Deze raad is direct overgenomen door minister Koolmees en toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) en gaat per 2021 in. De regering houdt de deur van de rekenrente stevig op slot en de vakbonden hebben het Pensioenakkoord niet benut om die deur te openen.

Verarming pensioengerechtigden

Rekenregels zijn van Haagse makelij maar de regering wijst de ECB als schuldige aan. De Nederlandse pensioenfondsen beheren veruit het grootste pensioenvermogen in de Eurozone en álle landen in de Eurozone hebben met hetzelfde ECB-beleid te maken.

Maar alléén Nederland kiest in zijn wetgeving voor pensioenfondsen voor een rekenrente die het aanvullend pensioen van werknemers en gepensioneerden doet verdampen.

In alle andere landen van de Eurozone worden pensioenen gewoon geïndexeerd, behalve in Nederland. Gepensioneerden voelen dat al tien jaar lang in hun portemonnee. Werknemers komen na hun pensionering van een koude kermis thuis.

Nu dreigt daarnaast nog eens een extra korting op de pensioenen met dank aan de lage rekenrente.

Bevoordeling verzekeringsmaatschappijen

De Nederlandse pensioenwetgeving bevoordeelt multinationals zoals verzekeringsmaatschappijen. In tegenstelling tot onze pensioenfondsen die onder nationaal toezicht staan en moeten rekenen met de extreem lage rekenrente van DNB, mogen verzekeraars hun verplichtingen wel berekenen met de veel hogere Europese rekenrente van EIOPA. Hierdoor behalen verzekeraars een fors concurrentievoordeel bij het aanbieden van pensioenvoorzieningen.

Scenario achter de lage rente

De neo-liberalen of neo-conservatieven die het in onze wereld voor het zeggen hebben willen het liefst alles terugbrengen naar de markt. Hier kunnen kapitaalkrachtige ondernemingen leuke winsten realiseren die rechtstreeks in de zakken van de grootaandeelhouders, de ultra rijken terechtkomen.

De politiek maakt het door het verlagen van de rekenrente steeds ongunstiger voor een pensioengerechtigde om zich aan te sluiten bij een pensioenfonds. Voorlopig kan de burger echter niet anders. Wanneer echter ook deze markt wordt opengebroken om net zo voordelig te gaan sparen bij een pensioenfonds als bijvoorbeeld bij  verzekeringsmaatschappijen is in een klap het scenario duidelijk.

Wat zouden de verzekeraars graag die honderden miljarden aan pensioengelden binnenhalen van de individuele pensioengerechtigden. Wat een giga opbrengsten zouden zij kunnen realiseren. Nu blijft het voordeel hangen in de pensioenpotten van de collectieve fondsen. De pensioengerechtigden zullen individuele contracten sluiten en voor iedere maatoplossing zal de verzekeraar zeker een leuke optie hebben. Daarnaast kunnen de aandeelhouders van de verzekeraars een geweldige slag slaan. Wie wil er geen aandelen in een pot van vele miljarden?

Rob Vellekoop, 17 augustus 2019

23 Comments

 1. De fondsen zijn al een keer eerder afgeroomd onder Lubbers, 32miljard gulden gestolen van ons uitgestelde loon
  … Dat gaat weer gebeuren want de EU parlementariërs betalen geen premie maar krijgen een heel riant pensioen… NEXIT zo snel mogelijk, die EU kost de gewone burgers heel veel geld!

 2. Het pensioenakkoord heeft slechts van 2% van de pensioen deelnemers groen licht gekregen. Het is absurd dat dit kan.
  10.000.000 pensioen deelnemers. 1.000.000 zijn lid van een vakbond. Daarvan hebben 300.000 personen gestemd, waarvan 200.000 voor dit akkoord waren. Dat is SLECHTS 2% van alle deelnemers. Zou dit akkoord standhouden bij de rechter als die andere 98% nee zeggen bij een referendum? Ik denk het niet. De regering heeft de vakbonden voor hun karretje gespannen. Ze kunnen nu de negatieve uitkomst afwentelen op die oliedomme naïeve vakbond. Of is er door de vKbond bewust hierop aangestuurd en bestaat er onder de vakbondsbestuurders een geheime agenda waar ze zelf beter van worden?

 3. Alle Pensionado’s met auto, iedere ochtend tussen 7 en 9 rond rijden op de ruiten van de grote steden, vooral Rotterdam. Verkeer muur vast. Chaos. Is de enige effectieve manier om te protesteren. Met onze kwaaltjes naar het Malieveld gaan heeft totaal geen zin.

 4. Zeer juist om te protesteren , de mense hebben gelijk, de regiring denkt zeker dat we citroenen zijn en we worden uitgeknepen to we geen sap meer hebben !
  Dus protest is zeer terecht ik ben er voor !

 5. Het is onbegrijpelijk hoe er met mensen wordt omgegaan, hoe ze voor de gek worden gehouden en worden geduwd in een systeem waar ze niet in willen,. Alleen al om het feit dat we weten hoe verzekeringen de dienst uitmaken en hun winsten weten te boeken over de rug van de burger heen, maakt dat je er niet aan me wilt doen.
  Waar haalt onze regering het lef vandaan om vele ouderen en toekomstige ouderen, dit aan te doen.

 6. De dekkingsgraad geeft geen informatie meer over de financiële gezondheid van een pensioenfonds, maar over de stand van de risicovrije rente.
  Omdat die risicovrije renymte gemanipuleerd wordt door de ECB kan de dekkingsgraad feitelijk geen betrouwbare informatie geven over de pensioenfondsen.

 7. De rijken zouden voor ons moeten zijn, in plaats daarvan verrijken zij zich over de rug van ons.wij zijn al genoeg gekort,vut regeling,langer werken veel minder krijgen geen indexering van pensioenen, dankzij onze regering diezelfde al genoeg heeft gestolen van ons, Het Volk WIJ NEDERLANDERS.

 8. Wanneer worden de gelden die het ABP ten onrechte heeft afgestaan aan de Staat met rente teruggevorderd in plaats van wederom korten van de ABPers

 9. Vind dit een groot onrecht en dit moet gestopt worden,zodat er een eerlijke verdeling van de pensioenen komt.

 10. Schandalig en hebzuchtig beleid. Ik heb toch altijd begrepen dat een democratisch gekozen VOLKSVERTEGENWOORDIGING, onze belangen zou behartigen. 40 jaren gespaard voor wat …..

 11. Probeer ook andere pensioen fondsen mee te krijgen, de reken rente die Nederland hanteert is inderdaad de grote pijn veroorzaker

 12. Dit is een uitstekend artikel en we kunnen heel blij zijn dat deze partijen een juridische actie starten.
  Ik blijf geloven dat het daarnaast nuttig kan zijn wanneer gepensioneerden zelf ook iets doen door hun pensioen tekort te claimen bij hun pensioenfonds.
  Het zou fijn zijn wanneer zo’n claim actie ook gesteund zou worden door KBO en pensioen bonden.
  Op pensioenclaim.com staat een concept claimbrief.

 13. Een raar maar helaas waar verhaal. Hebben de vakbonden nog niet door dat hun deelname aan dit systeem tegelijk ook hun einde zou kunnen gaan betekenen. Zij komen niet meer op voor de belangen van hun leden. Uitgewerkt? Pensioen? Daaag……….. En dan maar zeuren dat het ledental naar beneden gaat.

 14. Nico Goor.. de dekkingsgraad wordt niet door ECB aangegeven, maar bepaald door onze eigen regering… Wat de rekenrente betreft is dat ook een keuze van onze eigen minister van Financien…

 15. die rechtszaak is erg dubieus, beter was het te procederen tegen de staat wegens discriminatie van vastgestelde rekenrentes voor pensioenfondsen en verzekeraars!
  ACTUARISSEN ZIJN HET EENS: VERSCHILLENDE REKENRENTES VOOR VERZEKERAARS EN PENSIOENFONDSEN ZIJN ONLOGISCH
  pensioenpro.nl/pensioenpro/30032918/actuarissen-verschillende-rekenrentes-voor-pensioenfondsen-en-verzekeraars-onlogisch

 16. De ter zijner tijd generatie zal zeggen : de regering heeft in de jaren rond 2020 goede besluiten genomen door zo weinig mogelijk pensioen uit te keren we hebben nu een pot geld waar je u tegen zegt. Hiep hoi

 17. protesteren zoals de heer verburgh zeg, dat is het enigste,wat zal helpen.
  Ik doe mee

 18. Een helder beeld dat huidige economie zuiver draait op bezuinigingen op pensioenindexering en vermogensbelastingheffing?

 19. Heb jaren terug hiertegen geprotesteerd, maar je bent toch geen gekke henkie om elke keer , zonder resultaat, tegen hoge kosten hiertegen een bezwaarschrift in te dienen?
  En het is van de gekke dat individuele bezwaarschriften hiertegen gemaakt moeten worden? RONDUIT UITMELKEN NOEMT MEN DAT!

 20. Allemaal waar , maar hoe moeten wij protesteren ?? Wij gepensioneerden hebben geen druk middel zoals KLM personeel en andere werkenden , Den Haag denkt “laat ze maar protesteren ” Ik zelf heb van 1956 tot 2005 gewerkt en 40 jaar pensioen premie betaald , door te veranderen van werkgever ook nog een zgn “pensioenbreuk “opgelopen , jaren lang heeft een pensioenfonds van MIJN centen geprofiteerd zonder mijn inleg mee te indexeren ! Het is een schande dat men de rekenrente nu in onze schoenen schuift , NIET indexeren is al achteruit gaan verlagen van onze pesioenen een misdaad !

 21. Persbericht
  Beste redactie zouden jullie zou vriendelijk willen zijn om onderstaand bericht te willen opnemen in jullie nieuwsberichten.
  De plannen worden ondersteund door de verschillende pensioenfondsen. Wij zijn bezig om vervoer te regelen vanuit de verschillende provincies!
  Wie: Gepensioneerden pikken het niet meer en gaan op 1 november de straat op!
  Waar: Den Haag
  Wanneer: 1 november a.s.
  Waarom: 8.000.000 mensen in Nederland die bestolen worden door de pensioenroof.
  Wat:
  1. De rekenrente naar 3,5%!
  2. Geen verplichte belegging in staatsobligaties
  3. Handhaven huidig pensioenstelsel!
  4. DNB van bindend advies naar vrijblijvend advies m.b.t. rekenrente!
  5.Parlementaire enquête naar kwade opzet van Rutte, Dijsselbloem, Knot en Koolmees!
  Achtergrond: Beknopt!
  8.000.000 mensen in Nederland worden nu en in de toekomst bestolen door de pensioenroof. Bent u het ook meer dan zat, Kom dus op 1 november op voor je door jezelf gespaarde geld!!!!

  Op het Malieveld zullen sprekers op het podium komen van:
  – pensioenfondsen,
  – financieel experts,
  – ouderenorganisaties,
  – alleen vakbonden die zich uitspreken voor de rekenrente op 3,5%,
  – alleen politieke partijen die zich uitspreken voor de rekenrente op 3,5%,
  – en de verantwoordelijke minister Koolmees.
  Planning:
  Vanuit elke provincie rijden er 2 bussen richting Den Haag, Routes worden zo snel mogelijk bekend gemaakt.
  Volg ons op facebook Breed protest tegen de pensioenroof
  Om 13:00 moet iedereen op het Malieveld aanwezig zijn.
  Om 13:10 beginnen we met een welkom en korte inleiding, met daarna sprekers die ons steunen uit de pensioenfondsen en vakbonden. Slechts enkele Kamerleden die zich al heel lang inzetten tegen de pensioenroof zullen worden uitgenodigd om te spreken.
  Om 14:00 is minister Koolmees aan het woord. Wij willen van hem dan geen herhaling van zijn eerdere sprookjes en onzinverhalen. Hij moet dan vertellen wat zijn plannen zijn met de rekenrente, de invloed van DNB op de rekenrente en benoemingen bij pensioenfondsen, en concrete toezeggingen met tijdstippen noemen.

  Hartelijke groeten

  Voor meer informatie:
  Tineke Bulder Cas Tuyn
  Tineke.bulder@amsterdam.nl Tel. 0655805758
  0624714767
  Coördinator Zeeland/Gelderland

 22. Mensen wij laten ons iedere keer weer piepelen door die regering en die mooie koning die jaarlijks een toelage van 5 miljoen krijgt om zijn meubeltjes in al zijn kastelen te onderhouden die de burger uiteindelijk mag ophoesten.
  Er is niets veranderd met een eeuw geleden:De koning houd de mensen arm en de kerk dom.
  Nederlanders kunnen alleen maar lopen klagen en zeiken en vervolgens niets doen dat is Nederland!!
  Steek eens wat rijksgebouwen in de fik en blokkeer het wegennet dat is de enige manier om te laten zien dat wij het spuugzat zijn om je uit te laten melken.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.