Wereld wordt met een ruk wakker op een geplunderde planeet (deel 1)

123rf

In veel landen wereldwijd ontwaken grote groepen mensen uit een boze droom. We noemen het neo-liberalisme. Het is een moderne naam voor uitbuiting en beroving van miljarden mensen. Hoe passen Rutte en andere politici in dit plaatje (deel 2.). Hoe lukt het de machtigen (Giants) van de wereld deze te plunderen, van oost tot west en van noord tot zuid (deel 3.) Wij maken een schets in drie delen.

Chili (dit laten de massa media u niet zien)

Een berucht voorbeeld van een land waar nu iedere dag geprotesteerd wordt is Chili. Sinds de militaire coup van Pinochet en de moord op Allende heeft het land meer dan dertig jaar neoliberalisme doorgemaakt. Heel geleidelijk is het land gestript van zijn natuurlijke hulpbronnen die in de uitverkoop aan transnationale ondernemingen zijn gegaan. De bevolking is in slaap gesust met een geringe stijging van het minimumloon. Daar staat tegenover dat de ongelijkheid in het Andesland dankzij het neoliberalisme de pan is uitgerezen. De 10% rijken van Chili bezitten 65% van de rijkdom. Wat overblijft moeten 90% van de Chilenen onderling verdelen.

Dit is het resultaat van meer dan 30 jaar neoliberalisme. Al is de noemer natuurlijk onbelangrijk. De intenties zijn van belang. Deze komen erop neer dat de rijksten (Giants) van de wereld ieder jaar in vermogen willen groeien en daarvoor hebben zij een bepaalde structuur ontworpen, die heel succesvol is.

Mensen worden wakker met een strop om hun nek

Mensen van Chili tot Libanon en van Frankrijk tot Nederland worden wakker in een wereld waarin zij gevangen zitten. De strop om hun nek wordt jaar na jaar aangehaald. Het vervelende van deze strop is dat deze maar een kant op kan, namelijk steeds strakker en daardoor steeds minder lucht geeft.

De klimaateisen brengen gewone mensen op de rand van de afgrond en kapitaalintensieve bedrijven nog meer winst, (Lees Klimaatakkoord)

De aanbouw van het 5G netwerk vormt zelfs een levensbedreigende situatie waaraan niets meer lijkt gedaan te kunnen worden (jaren geleden is het wettelijk dichtgetimmerd).
Lees alles over 5G

Er dreigt een algehele vaccinatieplicht eerst voor de jongeren en ouderen later voor de rest van de bevolking, onder het mom als je niet gevaccineerd bent bedreig je de gezondheid van anderen. De macht van de medici neemt zulke krankzinnige vormen aan dat zij bepalen of de patiënt van hun diensten gebruikmaakt. Alternatieve methoden en middelen bannen zij steeds meer uit. Niet in de laatste plaats dankzij de manier waarop tegen ziekten wordt aangekeken sinds Pasteur.

Steeds meer mensen kunnen geen kant meer op en zitten gevangen in een web van schulden of zijn overgeleverd aan de willekeur van de sociale diensten voor toekenning van hun uitkering. In beide gevallen dreigt als ultieme straf voor het niet aflossen van schulden of het niet luisteren naar de ambtenaren geen inkomen, huisuitzetting en leven als een dakloze.

De lasten stijgen de pan uit. Wonen is onbetaalbaar wanneer je een laag inkomen hebt. Nederland gaat de rest van de neo-liberale regeringen voor in het verhogen van de BTW voor de eerste levensbehoeften van 6 nar 9% BTW. Hierdoor wordt onder andere voedsel duurder (Lees BTW stijging) en zijn de meest kwetsbaren de samenleving onnodig de klos.

Voor de ouderen in Nederland dreigt een korting op hun pensioenen, nadat zij de afgelopen jaren al ingeleverd hebben doordat hun oudedagsuitkeringen niet meegroeien met prijsstijgingen. Ook deze mensen kunnen geen kant op. Zij hebben geen mogelijkheden meer om hun vaak belabberde inkomens te verbeteren. (Lees Pensioenen)

Er is een ongekende dataroof gaande. Mensen die achteloos zich op het internet begeven worden ieder onderwerp van datahandel. De profielen die de Googles van deze wereld maken kunnen je koopgedrag, maar ook je stemgedrag en je politieke voorkeur voorspellen. Wanneer overheden deze data gaan gebruiken, voor zover ze dat nog niet doen, is ieder mens chantabel.

Tot slot blijken banken werkelijk geld uit het niets te kunnen scheppen. Iedere euro die zij uitlenen, creëren zij en daarvoor vragen zij jaar na jaar rente. De eigenaren van de banken worden dus letterlijk slapend rijk. Dat is geen sprookje maar de keiharde waarheid die pas sinds kort door de banken wordt toegegeven. Door dit privilege hebben zij regeringen in de tang. Zonder hen kunnen politici geen kant op. Dat blijkt wel uit het feit dat dit privilege hen door geen enkele regering wordt afgepakt. Regeerders hebben weliswaar een grote mond, maar zijn met handen en voeten gebonden aan het internationale bankenkartel, waarvan iedere commerciële bank onderdeel uitmaakt. (Lees Geldschepping)

Mensen ontwaken op een geplunderde planeet

Het milieu is vervuild. De luchtkwaliteit, zeker in West-Europa is aller belabberdst. De percentages fijnstof en ultrafíjnstof zijn door autoverkeer en luchtvaart veel te hoog. De kwaliteit van het oppervlaktewater is slecht, de waterleidingmaatschappijen klagen ieder jaar over meer vervuiling die ze er niet meer uit kunnen  krijgen. Bepaalde industrieën krijgen toestemming om hun vervuiling rechtstreeks in de kwetsbare natuur te lozen, zolang zij winst maken is alles geoorloofd. Denk aan bepaalde chemische bedrijven in Moerdijk. Lees over ultrafijnstof, milieuverontreiniging)

123rf.com

Landen met natuurlijke hulpbronnen zoals olie, gas of delfstoffen worden door kapitaalkrachtige transnationale ondernemingen gestript en wat overblijft aan vervuilde grond en grondwater is voor de bevolking. Dit zien we niet alleen in Nederland (aardgas, Groningen, Shell die al jarenlang over de winst geen belasting hoefde te betalen), maar ook in Griekenland (goud), Duitsland (bruinkoolmijnen) en tal van andere landen.

Wereldwijd rommelen wetenschappers opgejut door bedrijven met het weer en het klimaat.

Vijfenzeventig procent van de vliegende insecten is gestorven, maar de meeste landen blijven doorgaan met het gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest.
(Lees verder)

De oceanen hebben enorme oppervlakten met plasticsoep. Microplastic bedreigt het leven van mens en dier. Talloze dieren worden met uitsterven bedreigd.
(Lees over Ocean Cleaning)

Het amazone woud valt voor hebzucht en wordt gekapt of platgebrand.

Hoe?

Hoe heeft het zover kunnen komen en in hoeverre passen onze politici in dit plaatje. Daarover gaat het volgende artikel, voordat we toekomen aan een antwoord op de vraag wie de machthebbers zijn die achter deze matrix schuilgaan.

 

Rob Vellekoop, 2 november 2019

12 Comments

 1. Maar ook partijen als D66, Groenlinks, Christenunie laten dit toe!!
  Het is eng om te zien dat sinds eerste Paars met Kok, Nederland verloren was.

  Is het allemaal te begrijpen, ja een links alternatief zou een nog grotere strop opleveren.

  We moeten toe naar minder consumptie, afvragen of groei noodzakelijk is en nadenken over wat echt er toe doet.

  Gaat dit gebeuren? Nee, dit zit niet in de natuur van de mens. De mens is een roofdier, die schadelijk is voor zichzelf en zijn omgeving

 2. Over de politici en hun werkwijze komen we terug in ons volgende artikel over de geplunderde wereld.

 3. Zoals Einstein al zei: “Je kunt een probleem niet oplossen met hetzelfde denken dat het heeft veroorzaakt.”

  De echte oplossing is de volledige afbraak van de huidige systemen. Ja, ja zult u denken, die is gek geworden. Maar ik schrijf vanuit een helder bewustzijn, kerngezond met idem gezond verstand.

  Alles wat overheden in het “geheim” hebben gedaan openbaar maken. Stoppen met groei-economie, het banksysteem en de schijndemocratie. Stoppen met de huidige consumptiewereld, dat slechts meer ellende in arme landen produceert voor ons welzijn.

  Als je goed kijkt zien we overal de invloeden van de olie industrie terug. Aan het hoofd hiervan staat Shell met de familie Oranje. Olie komt uit de grond en is van iedereen, net als de rest van de wereld. Niemand zou dit mogen opeisen over de rug van anderen. Je kan geen stukje aarde opeisen dat nooit van jou is geweest en waarvan je niet eens weet waar het vandaan komt.

  We moeten stoppen met het produceren van plastic en spullen die kapot gaan. Het oprollen en oppakken van de oranjes en andere corrupte elite kliekjes (Bilderberg, Rothschilds), aanklagen en opsluiten. Persoonlijk verantwoordelijk stellen voor al het leed. Dan alle multinationals belasting laten betalen met terugwerkende kracht van ca 25 jaar. Dan is de Staatsschuld meteen betaald. Alle media en pers moet weer onafhankelijk worden gemaakt, gewoon alles stoppen, het NPO bestuur uit handen nemen van de VVD, opnieuw beginnen, herstart is nodig. NOS, ANP en Reuters oprollen en aanklagen voor het verspreiden van leugens.

  De gezondheidszorg moet weer terug naar wat het hoort te zijn: geneeskunde in plaats van chemicaliën uitschrijven voor meer winst en nog meer ziekte. De gehele geneeskunde moet op de schop, na ongeveer 150 jaar is duidelijk dat het niet werkt. De zorgverzekeraars afschaffen en opheffen, een nieuw model is nodig.

  Het onderwijs op universiteiten moeten we terugnemen van de invloeden van de grote farmaceutische en chemische bedrijven (Bayer, Monsanto, Merck etc.). Het verplichte basisonderwijs als hersenspoel-model, moet worden herzien (naar Fins model) en we moeten beginnen onze kinderen een ander wereldbeeld mee te geven: een wereldbeeld waarin geld, aanzien, spullen, groei niet belangrijk zijn maar samenleven, voor elkaar zorgen, liefde en de natuur. Een wereldbeeld waarin niet een elite, politiek of koning kan regeren over een “volk” maar een wereld waarin het volk regeert over het volk. De democratie teruggeven aan het volk met een echte VOLKS-vertegenwoordiging.

  Pas dan komen we heel ver en pas dan zal er iets veranderen.

  Lars van Hemmen

 4. Lees het boek : “van Annunaki tot Illuminatie, van slaaf tot slaaf” van jaap rameijer. Een fantastisch boek dat INZICHT geeft in onze geschiedenis en daarmee ook het inzicht hoe te veranderen. En dat begint ALTIJD bij jezelf……….

 5. als je naar nederland kijkt.
  VVD, een partij voor de multinationaal, mensen die meer dan 10 miljoen op hun spaarrekening hebben staan. die hoort toch niet thuis in de democratie. niet in de regering zoals in nederland. politieke partijen zouden er alleen voor het volk moeten zijn. hoe bestaat het dat er zoveel mensen daar op stemmen terwijl ze in een huur woning zitten, terwijl in het vvd partij programma staat dat de partij 75% van alle huur woningen wil slopen of weg doen. een partij die niet wil bouwen om dat 60% van de woningen in handen zijn van 10% rijken. door niet te bouwen gaan die woning prijzen omhoog. word rijk alleen maar rijker. allemaal zo stom. en maar vvd stemmen.!!!

 6. Helemaal mee eens, alleen: het is een goede zaak als de gehele Nederlandse bevolking wordt gevaccineerd: vacinatie is niet zonder gevaar. De gevaren van onder een bepaalde vaccinatiegraad zijn veel groter,

 7. Ohm namo narai !

  En het kleine ondeugende Engeltje uit de Hemel op aarde sprak in 2019 nogmaals tot de Mensen en zeidde : Als ik lief met mijn Tsunamietjes , aardbevinkjes , en bliksembuitjes aan het spelen ben dan wil daar wel eens gedonder van komen !
  Maar….

  We hebben ze verslagen in een wedstrijdje van nog geen 2x een half uur, met een kwartiertje pauze.
  De wedstrijd begon zoals hij eindigde en eindigde zoals hij begon, maar dan andersom.
  De eerste helft eindigde zoals de tweede begon en de tweede helft begon zoals de eerste was geëindigd!
  Er werd gelijk in de eerste en tot slot in de laatste minuut geschoord.
  Het gedonder aan het eind van de eerste helft was ongeveer hetzelfde als aan het begin van de tweede…
  Gelijk in de eerste minuut werd er gescoord met een aardbeving bij Ternate [Ambon]
  13/14 juli 2019.
  Aan het eind van de eerste helft was het even bliksems gedonder, met hagel
  [13 augustus]
  PAUZE…
  Na de pauze direct aan het begin van de tweede helft donders gebliksem, met hagel
  [28 augustus…]
  In de laatste minuut werd er met een omhaal nogmaals gescoord met die aardbeving op Ambon [bij Ternate] 26 September.
  Zo eindigde de wedstrijd zoals hij begon en begon zoals geëindigd maar dan andersom !
  Precies twee en een halve maand later..

  Als ik het goed heb geobserveerd hebben hiermee de satanisten verloren van de Gelovigen en de Gelovigen hebben gewonnen van de satanisten!

  Aldus het kleine Engeltje…

  Sri sri Magnitude / Tsunami Giri Babba.
  AardbevingsGroninger
  Donder en bliksem predikant

 8. Van de politiek moeten we het niet hebben Ik stem al jaren niet meer Ik wil het systeem niet ondersteunen. Partijen zijn geïnfiltreerd
  Zolang geen enkele partij het frauduleuze geldsysteem onder de loep houdt voor de bevolking en er wat aan gaat doen ,weet je dat het volk helemaal niet vertegenwoordigd wordt De regering is niets meer en niets minder dan een verzameling loop jongens en loop meisjes voor de ultra rijken .

 9. Zolang het geweldsmonopolie in handen is van de overheid, is ieder idee zinloos en het gelul over politiek is als een dier wat verstrikt zit in de bramen. Hoe meer je beweegt, hoe vaster je komt te zitten en daarbij maakt het geen flikker uit welke politieke kleur. Allemaal zijn ze er omdat ze in beginsel geschikt zijn voor het palet.
  Gezien de gemiddelde vernederlander laf en ruggegraadloos is, zijn we behoorlijk kandloos…

 10. De enigen die op dit moment in actie komen zijn de boeren en wat vissers en vanuit het onderwijs was protest aangekondigd maar kennelijk is hen een kluif toegeworpen. De rest van de consumerende biomassa doet niks, oh ja, lekker genieten!!

 11. Lars van Hemmen, het klopt voor mij zo wat je deelt…
  Het is ENG waar wij in “leven”. Het gaat hier nergens om het belang van welk wezen dan ook…Geld, macht, onderdrukking en manipulatie is het enige waar het om gaat…

 12. iedereen kan zelf beginnen; stop met vlees eten en plastic kopen en vooral koop alleen nog biologisch dan steun je de echte boeren. Verder ga zoveel mogelijk met openbaar vervoer en mijd het vliegen als het niet nodig is En geloof me vega eten is verrukkelijk en simpel; treinreizen gezellig en vaak sneller omdat ze geen last van files hebben en in 2e hands winkels zijn de mooiste dingen te koop!

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.