Galerij der moedigen – Gábor Lenkei en zijn strijd tegen de farmaceutische industrie

De arts Gabor Lenkei vecht tegen de geneesmiddelenindustrie en ontmaskert deze. Op zijn website doet hij verslag van zijn strijd en komt hij met een oplossing. Wij geven het onverkort hieronder weer. Een van zijn meest opvallende uitspraken is dat de farmaceutische industrie niet wil dat mensen gezond worden. Een logische redenering. Een bedrijfstak kan geen winst meer maken wanneer iedereen gezond is en gaat failliet. De macht van Big Pharma valt echter niet te onderschatten en hun wereldwijde verziekende invloed evenmin.

 

‘Mijn naam is Gábor Lenkei. Ik ben geboren in 1961 in Hongarije. In 1986 ben ik summa cum laude afgestudeerd van de universiteit. Daarna werkte ik in het academisch ziekenhuis van de medische faculteit van Debrecen en deed als onderzoeker, klinisch arts, internist, gynaecoloog en verloskundige veel ervaring op.

Ik ontdekte dat de grenzen binnen de reguliere geneeskunde te bekrompen en te beperkt waren. Mijn enthousiasme, mijn ambitie en mijn nooit aflatende wens om nieuwe en betere methoden te vinden, reikten veel verder dan deze beperkingen. Zodoende besloot ik mijn eigen weg in te slaan.

Het was de juiste beslissing. Als ik in de medische wereld was gebleven, had ik nooit de gegevens ontdekt die de basis vormen voor mijn huidige werkzaamheden.

Ik kwam erachter dat sinds het begin van de twintigste eeuw er een bepaalde belangengroep was, die de macht had gegrepen over het medische onderwijs. Ik ontdekte dat deze groep er geen belang bij had dat mensen gezond door het leven gaan. Ik kwam er ook achter dat deze ambitieuze groep het moest hebben van de onwetendheid, kwetsbaarheid en het onvermogen van mensen om een hoog niveau van gezondheid te handhaven.

Op dat moment kwam ik oog in oog te staan met Big Farma, de farmaceutische maffia.

Toen pas begreep ik uiteindelijk wat voor mij die hele tijd zo overduidelijk in het gezicht had gestaard. Of beter gezegd, het had overduidelijk moeten zijn, ware het niet dat deze schrijnende waarheid überhaupt onder mijn aandacht was gebracht: de farmaceutische industrie wil niet dat mensen gezond zijn!

Het werd me duidelijk waarom zoveel wetenschappelijke ontdekkingen onderin de stoffige lades terechtkwamen, in plaats van dat ze met de samenleving gedeeld worden. Deze werden met opzet verborgen gehouden.

Toen ik deze situatie verder begon te onderzoeken, werd het me al snel duidelijk dat we al over de kennis, de wetenschap en de tools beschikken om de mens te bevrijden van de beproevingen en problemen ten aanzien van de ziektes die hen teisteren en om hen naar een ideale staat te brengen waarin iedereen zo’n hoog niveau van gezondheid kan handhaven dat ze nooit meer aan ziektes hoeven te worden blootgesteld.

Alle kennis, wetenschap en hulpmiddelen bestaan om dit mogelijk te maken.

Maar de farmaceutische maffia wil geen gezonde mensen!

Dit is hoe de kennis en tools die ons in staat stellen om onze gezondheid te behouden en te handhaven, werden verboden en gecensureerd.

Alle puzzelstukjes vielen op z’n plek. In 2003 schreef ik mijn eerste boek: “Censuur, wat u niet mag weten over uw gezondheid.”

Mijn keuze voor een tweede titel, “Op de lopende band van de ziekte-industrie”, was dan ook geen toeval. Terwijl ik de verborgen en gecensureerde kennis aan het opduiken was, ontdekte ik een veelvoud aan wetenschappelijke ontdekkingen over de verbluffende resultaten van vitaminen.

Censuur – Op de lopende band van de ziekte-industrie

Vitaminen

Ik besloot om met de vitaminen aan de slag te gaan en om deze tools overal bekend te maken. Ik maakte van vitaminen mijn hoogste prioriteit want ik wist dat als ze op de juiste manier worden gebruikt, ze de levenskwaliteit in relatieve korte tijd, aanzienlijk kunnen verbeteren.

Dat was de voornaamste reden. Nog een reden was het idee dat de boodschap over dit onderwerp redelijk eenvoudig is over te brengen en beschikbaar te maken voor een grootschalige groep mensen.

Dit is wat vitaminen voor mij betekenen:

 • Een eenvoudig te begrijpen onderwerp
 • Een gelegenheid om dit aan iedereen bekend te maken
 • Tools die bij mensen snelle, opmerkelijke verbetering teweegbrengen en die vervolgens onder begeleiding hun eigen gezondheid volledig onder controle kunnen houden
 • Wie kan dan worden vervolgd op het pad dat ze hun gezondheid volledig kunnen beheersen.

Het is gebleken dat dit de juiste beslissing was. Ik kan met recht zeggen dat vitaminen, wanneer deze op de juiste manier worden gebruikt, heel krachtige gezondheidsbevorderende eigenschappen heeft. Zelfs mensen die al vitaminen innamen, merkte een onmiskenbare verbetering in hun leven, iets wat nogal verrassend was.

De prognose van grote wetenschappers van de afgelopen eeuw werd hiermee vastgesteld: met vitaminen is het mogelijk om de levenskwaliteit van mensen te verbeteren en zelfs veel meer dan we hoopten.

Van een dankbaar publiek ontving ik tienduizenden bedankbrieven. Ik publiceerde deze levensverhalen vol trots op een zo’n groot mogelijke schaal.

Dit wakkerde echter de woede aan van de medicijnenmaffia. Want zoals we weten, wil deze belangengroep niet dat we gezond zijn.

Er zijn teveel mensen bij betrokken en teveel schitterende resultaten mee gemoeid. De opmerkelijke rol van vitaminen om de gezondheid te handhaven, kreeg in een sneltreinvaart algemene bekendheid.

Aanvallen

Op dat punt vormde ik voor hen een bedreiging.

Wat volgde was een onvoorstelbare reeks aanvallen op mij, waaronder: Een naar mij gerichte lastercampagne in de media in het voordeel van de medicijnenmaffia. Diegenen die de grootste inkomens vergaren van medicijnreclames, waren maar al te bereid om mij in diskrediet te brengen. Politie-invallen in winkels die mijn producten verkochten. Mijn producten werden verboden en tegengehouden door allerlei verzonnen redenen. Vanwege het feit dat ik rapporten had gepubliceerd over mijn positieve resultaten, werd mij een van de grootste boetes uit de geschiedenis opgelegd. En nog veel meer! (voor meer details, verwijs ik je naar het boek Censuur – Wat u niet mag weten over uw gezondheid).

Ik voerde rechtszaken tegen overheidsinstanties voor hun buitensporige en onrechtmatige gang van zaken. Deze oorlog heeft zes jaar geduurd.

Ik won uiteindelijk in de zomer van 2014 een van de laatste rechtszaken.

Sindsdien (en hopelijk blijft het zo) is de rust teruggekeerd en ben ik in staat geweest om mijn aandacht en energie te besteden aan constructieve werkzaamheden en verbeteringen. Het was nooit de bedoeling om een vrijheidsstrijder te worden. Ik wilde slechts mensen helpen een betere, gelukkiger, lonender, waardiger en gezonder leven te leiden.

Voordat ik werd aangevallen werd mij in een tv-interview gevraagd of ik niet bezorgd was een potentiële samenzweringstheorie te ontketenen omdat ik de term “Big Farma” gebruikte.

Ik zei dat ik me niet met dat soort zaken bezighield.

De aanvallen die ik met succes heb overwonnen spreken boekdelen; het is niet nodig me bezig te houden met theorieën hierover. Ik leerde tegen wil en dank hoe de zaken er in de praktijk voorstonden, ongeacht enige theorie.

Onbedoeld werd ik een vrijheidsstrijder. Ik leerde dit te accepteren. Ik heb niet het gevoel dat mij dit is opgedrongen, noch voel ik me hier bezwaard over. Het was niet mijn bedoeling maar ik voel me er desalniettemin goed over.

Ik heb mijn standpunt tegen misbruik op verschillende gebieden ingenomen: Ik heb gevochten tegen het misleidende bedrog toen er een schaamteloze hysteriecampagne werd gelanceerd over de Mexicaanse griepepidemie.

Anti-vitaminewet EU

Mijn bondgenoten en ik zijn jarenlang actief geweest om de verordening van een verachtelijk wet vanuit de EU uit te laten stellen die de consumptie van vitaminen aan banden wilt leggen onder de ogenschijnlijke noemer van “wetenschappelijke” studie. We zijn hier in geslaagd en we zullen met deze strijd doorgaan. Er zijn pogingen ondernomen om deze wet al in 2007 in te laten gaan. We zijn terwijl ik dit schrijf aan het eind van 2015 aanbeland en er is nog steeds geen anti-vitaminewet in de EU.

Samen met mijn broer, dr. György Lenkei, tevens arts, schreven we een artikel waarin duidelijk uiteen is gezet dat de European Food Safety Authority EFSA (Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid) de taak toegewezen hebben gekregen om de anti-vitaminewet van de EU op te stellen waarbij ze onwetenschappelijk en misleidende methoden hebben gebruikt. Wij hebben onze onderzoeksresultaten gedeeld met talloze leden van het Europese Parlement.

De ontdekkingen van het onderzoek, die voor iedereen beschikbaar zijn gemaakt, laten eenduidig zien dat de belangrijkste kopstukken van bovengenoemde EFSA, verantwoordelijk zijn voor het opstellen van de anti-vitaminewet, ook financiële interesse hebben in het promoten van de belangen van multinationale bedrijven, terwijl ze miljoenen mensen zouden moeten vertegenwoordigen die in hun vertrouwen hebben gesteld om hun veiligheid te waarborgen.

Daarnaast is er ook veel gedaan om de immorele vervaardiging en oneerlijke marketing van psychiatrische psychoactieve stoffen een halt toe te roepen, zoals stemmingsversterkers, angst verminderende middelen, antidepressiva, kalmeringsmiddelen en meer. Deze middelen leveren niet alleen astronomische winst op, maar vormen ook een ernstige bedreiging voor de gezondheid in plaats van dat ze helpen. Er bestaan ook zeer bemoedigende resultaten binnen dit gebied.

Ik heb ook heel veel gedaan om fundamentele mensenrechten te beschermen.

Terwijl ik gedwongen werd om te vechten voor het voortbestaan op langere termijn en voor onze fundamentele recht op gezondheid, doe ik ook al het mogelijke om mijn medemens zoveel mogelijk te voorzien van kennis dat hen in staat stelt een beter leven te leiden.Ik doe mijn uiterste best om zoveel mogelijk mensen te onderwijzen hoe de tools die hen kunnen helpen een hogere levenskwaliteit te bereiken, slim en bekwaam te gebruiken. Ik beschouw mezelf een gelukkig mens. Ik leid een prachtig, bewogen, uitdagend en spannend leven. Telkens als ik feedback krijg van iemand die ik heb geholpen en wiens leven rijker in kennis is geworden, vrijer en gelukkiger, ben ik opgetogen. Als je mij tot op dit punt hebt gevolgd, dan denk ik dat het de moeite waard is om deze gedachtes bekend te maken. Ter afsluiting, wil ik je het volgende stukje informatie geven:

Er bestaat een hogere levenskwaliteit die voor iedereen te bereiken is, ook voor jou.

Bedankt en ik voel me vereerd door je aandacht.

Je vriend,

Dr. Gábor Lenkei
Website

10 Comments

 1. super goed artikel
  hoop op veel succes voor deze man
  bedankt en blijf aub schrijven voor deze site
  Nelleke

 2. Je wil n niet weten hoeveel er in usa niet alleen daaraan aan overlijden? Zegt oxicodon jullie iets? Nog erger dan fentanyl!

 3. Ga Naar de Top Dertig Farmaceutische Fraudes , Veroordelingen en miljarden Boetes En Daarna Naar Pharma Deathclock. Het genezen van mensen is niet winstgevend! Wat moeten die aandeelhoudes nu?

 4. Geweldige man Dr. Gabor Lenkei!!! Ik heb al ontzettend veel geleerd van hem en o.a. zijn boek: over ‘Wat u niet mag weten over uw gezondheid’ is zo’n eye opener!!! Ga vooral door Gabor!!! Ik voel mij steeds gezonder worden!

 5. Al een tijdje verdiepte ik me in het nut en de noodzaak van vitamines en verbaasde ik me over de verbluffende resultaten die je kunt bereiken met zulke betrekkelijk eenvoudige middelen. De informatie kwam voor een groot deel van Gábor Lenkei en ik heb enorm veel bewondering en respect voor zijn inspanningen.
  Laat het voor Gábor een blijvende stimulans zijn dat er zoveel mensen baat hebben bij zijn kennisoverdracht! Terwijl ik dit schrijf is de Corona crisis in volle gang. Ik kan alleen maar hopen dat mede hierdoor de mensen wakker gaan worden. Ik heb goede hoop, want ik hoor steeds meer artsen melding maken van het belang van vitamines. Heel veel dank aan Gábor Lenkei en al zijn gelijkgestemden!!

 6. Voordat ik ook maar had gehoord van Dr,Gabor lenkei. Las ik over linus pauling. Hij won twee x de Nobelprijs. Inzake zijn geweldige onderzoek naar het belang van OA Vitaminen C. En sinds die tijd nu 30 jaar ruim geleden,hebben zowel ik als mijn twee kinderen,nooit meer een longspecialist hoeven te consulteren. Dit is ons grote bewijs.

 7. Waar kan ik de multivitamine bases kopen? En bevat het dezelfde ingrediënten als de multivitaminen die ik altijd in Amsterdam, in de Waalstr. kocht?

 8. Ja de vitaminen zijn op hetzelfde adres van FreeChoice in Amsterdam.
  Ans van Grinsven

 9. Ja dezelfde winkel, Free Choice. Maar ze zijn nu bezig met vernieuwde verbeterde vitamines volgens recept van Lenkei heb ik begrepen. Ze hebben nog wel wat vitamines van dr GáborLenkei in de aanbieding.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.