Schrijfactie aan pensioenfonds(en): Wanneer gaan jullie de rekenrente verhogen?

Nu duidelijk is geworden dat de besturen van de pensioenfondsen verantwoordelijk zijn voor het vaststellen van de rekenrente is het wachten op hun bericht dat zij Nederlandbreed de rekenrente gaan verhogen en pensioengerechtigden gaan compenseren voor het verlies dat zij afgelopen jaren ten onrechte hebben geleden door de veel te laag vastgestelde rente. In afwachting daarvan schreef ik mijn pensioenfonds de volgende brief. Ik roep alle pensioengerechtigden op voor zichzelf op te komen en hetzelfde te doen.

Nog even voor alle duidelijkheid, het volgende is gebleken (meer info)

 1. De rekenrente voor pensioenfondsen wordt niet vastgesteld door het ECB, maar door de nationale wetgeving.
 2. De Nederlandsche Bank is uitsluitend bevoegd de ‘rentestructuur te publiceren’, dus niet om de rente vast te stellen voor de pensioenfondsen.
 3. De verantwoordelijkheid voor een goed beheer van het pensioenfonds ligt niet bij de Minister, maar bij het fondsbestuur.

 

Geachte leden van het pensioenfondsbestuur,

Nu gebleken is dat de ECB onbevoegd is om de rekenrente vast te stellen, en evenmin dat dit de taak is van DNB of de Minister, wil ik u vragen wanneer het pensioenfonds zelfstandig de (nieuwe) rekenrente gaat vaststellen zoals de nationale wetgeving dit vraagt?

Waarom heeft dit bestuur zich laten leiden door de Minister dan wel DNB terwijl het zelf had moeten beslissen over de vaststelling van de rekenrente?

Wanneer gaat het bestuur de pensioengerechtigden informeren over deze blunder, waardoor de pensioengerechtigden jarenlang financieel zijn benadeeld?

Gaat het bestuur dit met terugwerkende kracht compenseren?

Ik hoop op openheid en slagvaardigheid van het pensioenfondsbestuur in deze kwestie.

Als toelichting stuur ik dit artikel mee geschreven door Ad Broere.
https://adbroere.nl/web/nl/columns/ecb-houdt-geen-toezicht-op-pensioenfondsen.php

 

met vriendelijke groet,

 

Rob Vellekoop, 17 december 2019

6 Comments

 1. Eindelijk iemand die het voortouw neemt om de bestuurders verantwoordelijk te stellen. Zij verschuilen zich achter de politiek terwijl zij de aanstichters zijn. Bang voor represailles denk ik.

 2. De Nederlandsche Bank is uitsluitend bevoegd de ‘rentestructuur te publiceren’, dus niet om de rente vast te stellen voor de pensioenfondsen.
  Kan iemand me uitleggen wat het verschil is?

  Ik vind het initiatief heel goed maar de brief is zeer aanmatigend geschreven. Zo van, ik weet het beter dan jij en als je niet doet wat ik zeg, zwaait er wat.
  Het effect is altijd dat je de betrokkenen dan tegen je krijgt. Bovendien zul je ouderen op deze manier nooit achter je krijgen.
  Het resultaat is veel groter als Mevr. Wortmann zich voor ons gaat inzetten. Wij weten het niet beter dan Mevr. Wortmann. We hebben alleen wat gelezen en dat klinkt logisch en geeft aanleiding tot vragen.
  Dus waarom niet op een andere manier en de mensen in hun waarde laten,
  Geachte leden van het pensioenfondsbestuur,
  Naar aanleiding van een aantal recente publicaties op social media, maak ik me, als pensioendeelnemer ernstig zorgen over de ontwikkelingen van de pensioenen.
  De ECB heeft laten weten dat zij niet gaat over het vaststellen van nationale pensioenaangelegenheden, zoals de rekenrente. -)
  In de Wet staat dat DNB slechts bevoegd is om de rentestructuur te publiceren, dus niet om de rente vast te stellen voor de pensioenfondsen. -). De bank kan in het kader van een herstelplan een rente opleggen, maar heeft zich volgens Art. … van de pensioenwet, te houden aan de marktwaarde van het vermogen.
  De rekenrente die verzekeraars hanteren is aanzienlijk hoger dan die van de pensioenfondsen. Ook zij staan onder toezicht van DNB.
  Ik weet dat u zich inzet voor een rechtvaardig pensioen. Daarom wil ik u vragen of u zo vriendelijk wilt zijn en te vertellen waarom het pensioenfonds een lagere rekenrente hanteert, dan deze volgens bovenstaande argumenten zou kunnen zijn.
  Omdat ik weet dat veel pensioendeelnemers met deze zelfde vragen zitten, is het wellicht beter om een antwoord hierop in het openbaar te publiceren.
  Met vriendelijke groet,
  -) Bronvermelding (officiële wettelijke teksten/geen blog van Ad Broere want WTF is Ad Broere?)
  Noot: Een soortgelijke tekst zou ook als advertentie in de landelijke bladen kunnen dienen

 3. Beste Beer,
  – rente vaststellen betekent het exacte rentepercentage, structuur betekent het aangeven van een richting, een renterange
  – je bent vrij om het ‘aanmatigende’ eruit te halen. De besturen hebben gefaald, ik heb me nog voorzichtig uitgedrukt. Er is niets mis mee om mensen die fouten maken hierop te wijzen, en hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid, het zijn geen bestuurders van een voetbalclubje.
  – pensioenfondsen rekenen met deze lage rekenrente, omdat zij naar eigen zeggen de richtlijnen van de Minister volgen. Dit antwoord staat overigens in zowel het korte begeleidende schrijven bij de brief als in de artikelen waarnaar verwezen wordt.
  – adbroere.nl, kan je info over Ad Broere vinden

 4. PFZW blijft in vage termen reageren op verzoek om zelf de rekenrente vast te stellen. We hopen in de toekomst te kunnen verhogen en dingen als: samen lossen we het op. Huichelaars

 5. Hebben ze gereageerd op uw brief aan hen? Zo ja, kunt u aangeven wat ze precies hebben geschreven?

 6. Pas mijn range van voedsel automatisch aan, alleen de hoognodige ingrediënten, die je gezondheid garanderen geen luxe toestanden, daar de indexering gewoonweg stopgezet is de laatste 10 jaar terwijl de prijzen 2x zo hoog gestegen zijn?

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.