AOW naar bijstandsniveau dankzij kampioen afbraakkabinet

Foto 123rf

Koolmees heeft het rapport “De doorlichting van artikel 8 begroting Oudedagsvoorziening” op 20 december 2019 naar de Kamer gestuurd. In zijn aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer neemt hij een aanloopje naar de verdere afbraak van de pensioenen van miljoenen gepensioneerden. Na eerst het aanvullende pensioen een optater te hebben uitgedeeld met medewerking van werkgevers- en notabene werknemersorganisaties gaat per 2022 de bijl in de AOW. Tenzij Nederland zich naar Frans voorbeeld eindelijk gaat roeren en weigert zich nog langer naar de bedelstaf te laten voeren door dit kampioen afbraakkabinet.

Voorkomen armoede

Koolmees begint veelbelovend in zijn brief aan de Kamer. Hij wijst erop dat de AOW bedoeld is om armoede te voorkomen onder de burgers vanaf de AOW-leeftijd. Op dit moment is de hoogte van de AOW gekoppeld aan de hoogte van het minimumloon. Koolmees schrijft dat blijkt dat de armoede voorkoming succesvol is. (dat er door de al maar stijgende woonlasten steeds meer AOW-ers in de knel komen wordt en passant maar even vergeten) Volgens hem loopt deze groep het laagste risico op armoede. Daarna slaat de toon om en komt de verpauperingspolitiek van Rutte en consorten weer pijnlijk naar voren, want schrijft Koolmees, met minder middelen (geld) kunnen de AOW-ers ook toekomen en wordt toch armoede voorkomen! Zo daar gaan we weer. Rutte heeft de volgende ruimte gevonden om miljoenen Nederlanders te verarmen.

AOW-leeftijdsverhoging

Het doel van de verhoging van de leeftijdsgrens voor de AOW was om de overheidsuitgaven te beperken (‘houdbaarheid van de overheidsfinanciën te verbeteren’) en de beroepsbevolking te vergroten, dus meer mogelijke werknemers te hebben. De Minister vindt dat de overheid hierin is geslaagd. Veel zestigplussers zijn hiermee minder gelukkig, zeker de mensen met zware beroepen en diegenen die na hun vijftigste nog een nieuwe baan moeten zien te vinden. Maar ach, het beleid is geslaagd. Toch breekt er nog iets van empathie voor de burger door: ‘De AOW-leeftijd leidt voor mensen echter wel tot zorgen. Zij vragen zich af of zij wel gezond hun pensioen kunnen halen..’ Maar daar blijft het bij. De Minister verbindt hieraan geen consequenties, waarom zou hij, de overheidsuitgaven zijn verminderd, dan zijn de boekhouders van de EU weer gelukkig.

Zorgen

Toch ziet kabinet Rutte onder leiding van Koolmees al weer beren op de weg. Want de Nederlanders worden ouder, dus dat gaat toch weer meer AOW-uitkeringen kosten doordat mensen zelfs na verhoging van de AOW-leeftijd langer hierop aanspraak zullen doen. Althans dat is de verwachting. En, zucht Koolmees, we blijven ook nog langer gezond. Gelukkig kan het kabinet van deze omstandigheid gebruikmaken, namelijk door iedereen nog langer te laten doorwerken. Dan leveren ze immers werkend een bijdrage aan de economie en dat is nu precies de bedoeling.

Maatregelen

Er zijn twee zogenaamde beleidsvarianten, zeg maar maatregelen die het kabinet overweegt te nemen, een daarvan is:

Afbouw van de hoogte van de AOW vanaf 2022 in twintig jaar tijd naar bijstandsniveau

Dit levert een besparing op van een slordige 8 miljard per jaar en betekent een ramp voor alle gepensioneerden die ieder jaar minder AOW zullen krijgen, terwijl kosten van levensonderhoud en woonlasten de vervelende neiging hebben ieder jaar te stijgen. Mensen met een klein of zelfs geen aanvullend pensioen worden daarmee veroordeeld tot de bedelstaf, met dank aan Koolmees.

 

Conclusie

Sinds zijn aantreden enkele kabinetten geleden valt een rode draad in Ruttes bestuur duidelijk op: zijn verpauperingspolitiek. Zijn voorlaatste actie op dit gebied is de korting van de huurtoeslag. DLM Plus traceert nog meer asociale maatregelen die een doel duidelijk dienen: het verpauperen van de bevolking en het begunstigen van de multinationals en de extreem rijken.

Lees verder voor Een bloemlezing van Ruttes praktijken.

 

Rob Vellekoop, 29 december 2019

 

81 Comments

 1. 2. Afschaffing van de IOAW

  De IOAW is bedoeld voor mensen die geen volledige AOW hebben opgebouwd. Deze wordt in een keer stopgezet. Dit betekent voor deze mensen maximaal 300 euro minder AOW per jaar en de schatkist weer een puike besparing.

  ————————————————-

  Dit is onjuiste informatie.
  De IOAW is een uitkering voor mensen van werkende leeftijd, die na hun 50e ontslagen van een baan in loondienst zijn geweest, en na 1965 zijn geboren.
  Het heeft niets met pensioen of AOW te maken.

  De IOAW is NIET bedoeld voor mensen die geen volledige AOW hebben opgebouwd.
  Dat is de AIO.
  Dat vult de AOW en evt. andere inkomens aan naar bijstandsniveau.
  (Een inkomen iets lager dan AOW).
  Beide uitkeringen zijn onderdeel van de Participatiewet, maar de doelgroepen zijn geheel anders.

  Waar u het (gezien de bedragen) vermoedelijk over hebt is de Inkomensondersteuning AOW aka IOAOW.
  Dat is een bedrag van maximaal rond de 25 euro per maand, wat bovenop de AOW wordt uitgekeerd.
  Het geld komt van de uitkerende instantie de Sociale Verzekeringsbank.

  Foutieve berichten zoals dit, kunnen onnodig onrust veroorzaken onder mensen die IOAW of AIO ontvangen.

 2. Ik heb weinig kaas gegeten van economische principes maar naar mijn mening wordt al dat geld dat onze overheid ‘gratis’ weggeeft weer in de economie teruggepompt. Als mijn vrouw en ik, beiden gepensioneerd, op een zonnige doordeweekse dag dag gaan fietsen en een terrasje pakken is het vaak zoeken naar een zitplaats. Terrassen overvol met grijze koppen die hun AOW en pensioen zitten te verbrassen. Ook als we naar schouwburg of theater gaan, heel veel grijze hoofden.
  Ik kan mij zo voorstellen dat er een economische ramp volgt als al die bejaarden zich dit soort bezigheden niet meer kunnen veroorloven.
  Maar zoals gezegd: ik ben geen econoom dus kan het mis hebben.

 3. Eén van de rijkste landen ter wereld. Het mag zo langzamerhand wel duidelijk worden de we aan de hand van deze regeringspartijen onder leiding van de VVD een ergsobere toekomst tegemoet gaan. HET IS NIET NODIG. De pensioenkassen stromen letterlijk en figuurlijk over, staatsschuld is de laagste in decennia. Inkomsten overheid (ondanks verminderen gasbaten) is de laatste 3 á 4 jaren nog steeds miljarden hoger als de uitgaven. Hoe en door wie is de VVD zover naar rechts getrokken. Wat voor beloftes zijn er aan deze lieden gedaan door ? Multi Nationals??

 4. Er staat: “De IOAW is bedoeld voor mensen die geen volledige AOW hebben opgebouwd.”

  Dat moet zijn “De AIO is bedoeld voor mensen die geen volledige AOW hebben opgebouwd.”

 5. Toch is dit de letterlijke tekst van de onderliggende documenten. Zie links in artikel bovenaan!!
  Daarom heb ik in tweede instantie deze passage weggelaten.

 6. laten we met zijn allen heel de regering is weg wagen dat word echt tijd en die Koolmees is goed ergens tegen aan vliegen dat hij snavel en pootjes is voorlopig niet meer kan gebruiken klote volk

 7. De IOAW is een uitkering voor mensen die ….. enz enz, maar zij moeten niet NA maar VOOR 1965 geboren zijn!

 8. Wat doen gepensioneerde?
  Ze verbouwen hun huis met badkamers keukens of slaapkamer naar beneden.
  Ze gaan uit op vakantie
  Ze kopen elektrische fietsen
  Ze rijden auto
  Ze gaan naar de sportschool
  Ze winkelen
  Dus ze geven gemiddeld zo’n 1000,00 euro uit per paar aan random dingen
  Als dit geld niet meer komt omdat het er niet meer is dan zullen er veel bedrijven omvallen.
  Ik hoop dat dit voorstel meteen in de prullenbak gaat want dit is het belachelijkste voorstel wat ooit geopperd is. Je hele werkleven betalen over de 40 jaar en dan gekort worden omdat je ook nog een pensioen opgebouwd hebt.
  Dan gaan we echt naar Den Haag en slopen wij het kabinet, nu ben in echt boos

 9. Er zijn twee zogenaamde beleidsvarianten, zeg maar maatregelen die het kabinet overweegt te nemen:

  Afbouw van de hoogte van de AOW vanaf 2022 in twintig jaar tijd naar bijstandsniveau

  En waarom wordt de tweede beleidsvariant niet toegelicht? Of is dit weer een artikel waar maar gedeeltelijk de feiten worden genoemd om de boel op te ruien?
  Lijkt er wel erg op!

 10. chronisch ziek. dus eigen bijdtage 385 euro. nooit vakantie(geen probleem) rook niet, alleen AOW geen pensioen, maar gekort worden op AOW vind ik a-sociaal. ik denk dat er in de 2de kamer nog genoeg te bezuinigen valt. maar zolang de VVD het voor het zeggen heeft in deze coalitie gaat het niet goed in Ned met mensen die niet zoveel te besteden hebben.maar ik ben rijk met kinderen/kleinkinderen.

 11. zoveel groeperingen die extra geld vragen en protesteren in Den Haag. Boeren, onderwijs en gezondheidszorg(wat ik ook snap) maar wanneer gaan de ECHTE minima’s eens aan de bel trekken. Dit is ons Ned. SCHANDE. de kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter en het begrip voor elkaar steeds kleiner.

 12. Als de aow gekort wordt, wordt er minder geld in économie gestopt dus . De VVD is verkeerd bezig ons geld zit in de pensioenfondsen haal het daarvandaan. BETAAL DAAR DE KORTEN VAN

 13. Er is een groep gepensioneerde die inderdaad ruim kan leven de zogeheten babyboomers. Deze groep heeft van alle door henzelf in het leven geroepen subsidies en financiele voordelen geprofiteerd. Laten we de gasbel in groningen niet vergeten…ook daar is ruimhartig gebruik van gemaakt.
  Deze groep heeft meestal een koophuis, 2 auto’s voor de deur, 1 voor de caravan en 1 stadsauto. Gaan het liefst overwinteren en is een doelgroep waar geld gehaald kan worden. Gewoon omdat het daar zit. Ik ken er een aantal en ze zijn niet mild naar de aow-ers die het in hun ogen niet gedaan hebben zoals zij. Ze weigeren plaats te maken voor de volgende generatie en al helemaal om financieel een stap terug te doen ten behoeve van anderen. Het is een egoistische groep die zeggen overal recht op te hebben omdat ze dat verdiend hebben. Ik en vele anderen blijkbaar niet. Ze ontvangen 2x aow, 2x bedrijfspensioen, uitkerende lijfrentepolissen en hebben 30 jaar renteaftrek gehad op huis en ongetwijfeld mazen in de wet gevonden om nog veel meer af te schrijven. Daar zit het geld dus meneer Rutte! En bij de bedrijven die geen winstbelastingen hoeven te betalen. Bij al die politici die onterecht gelden ontvangen. U ktijgt betaald uit dezelfde ruif..nl de belastingbetaler! Ik ga graag de straat op zoals die fransen !! Kom maar op . Wanneer??

 14. Het blijft merkwaardig:” Minder overheid roepen in verkiezingtijd. Beloning kamerleden verhogen om assistenten te kunnen inschakelen”en dan maar geld weghalen bij de ouderen.

 15. Misschien maar eens de koe bij de horens pakken. Wachtgeld gelijk trekken met WW, Max 2 jaar dus ook voor de grijpgrage Politici.
  Voor elk jaar als politici 1.maand WW.
  Daarnaast moet iedere grijpgrage en uitbuitende politicus minsten een jaar leven van de armoedige AOW met een toeslagje van 800 euro en uiteraard geen toeslag voor de jongere vrouw die niet kan werken maar nooit gebruik heeft gemaakt van de sociale voorzieningen.
  Misschien denken ze er dan anders over.

  Edo

 16. Aanvulling.
  Het meest onbegrijpelijk is dat diverse partijen dit kabinet steunen. (Bijv. 50-plus)

 17. Het zou interessant zijn als er ook eens zo’n artikel wordt geschreven die het hele verhaal verteld. Want: waar komt dit geld vandaan?

  Juist: bij uw eigen kinderen.
  Er zijn nogal weinig kinderen. 1 blik op de Nederlandse bevolkingspiramide toont zeer duidelijk het een en ander aan.

  Waar vroeger, toen het AOW stelsel werd opgezet, 6 werkenden 1 oudere financierden… Is dat tegenwoordig slechts 3 werkenden. De lasten voor uw kinderen worden daarmee verdubbeld ten opzichte van vroeger. Laat staan de toegenomen zorgkosten, die logischerwijs niet alleen stijgen omdat er meer mogelijk is, maar ook omdat er meer ouderen zijn die langer leven.

  Over 10 jaar zullen er zelfs slechts 2 werkenden per oudere zijn.
  1 gezin dus, die naast hun eigen kinderen, ook nog de vakanties, de elektrische fietsen en de terrasjes van 1 oudere moet financieren. Let wel: de ouderen met een gemiddeld pensioen heeft een hoger netto inkomen dan dat jonge stel met de huidige regels.

  Het klopt dat veel ouderen enorme last hebben van de woningmarkt. Maar laten we niet vergeten dat ook heel veel ouderen hier juist de vruchten van plukken, omdat zij vroeger goedkoop een woning hebben gekocht.
  Het zijn letterlijk alle starters die het meeste last hebben van de woningmarkt. Zij wonen nu steeds vaker tot hun 30e bij ouders omdat eigen onderdak te duur is, mede ook omdat de belastingdruk zo hoog is geworden.

  Ik snap echt wel dat het heel oneerlijk en onterecht aanvoelt, maar echt: men moet het grote plaatje eens bekijken.

 18. Gemeente belastingen weer omhoog daar staat tegenover wat wordt er geregeld steeds minder. Dus hier is maar één oplossing in Italië doet de bevolking het ook geen verhoging meer betalen. Zorgpremie verhoogd terwijl er al 14 miljard op de plank ligt maar ziekenhuizen sluiten je kan naar het buitenland voor zorg.medicijnen worden schaars.hier is maar een remedie voor het oktroo verbieden want deze bedrijven zorgen voor woeker prijzen. Openbaar vervoer aanpassen aan inkomen.Gas en elektra prijs naar inkomen regelen. Dit kabinet wat alleen kapitalistis is ingesteld door de schuld van linkse arbeiders die zijn thuis gebleven met de laatste 2 de kamer verkiezingen zijn de oorzaak van dit uithollen van het gewonnen volk.

 19. Dit kabinet is er niet voor de inwoners van dit land. Het land wordt kapot bezuinigd. Daklozen, woningnood, gebrekkige zorg, tekort aan leraren enz. Meer dan 40 jaren belasting betalen en dan de Bijstand in.

 20. die mensen in de politiek die voor ons werken werken niet voor obs maar voor hun zelf en hun rijken vriendjes het is de grootste maffia die ons land runnen

 21. We hebben jaren lang niet opgelet geen actie tegen afbraak pensioenen ook de vakbonden deden niets pensioenleeftijd omhoog pensioenuitkering naar beneden
  Wanneer worden we wakker en komen we in actie

 22. Ik vind dat mensen met een vermogen van bv meer dan 1 miljoen euro op hun spaarrekening moeten afzien van hun AOW, ik weet dat zij daar recht op hebben maar dat recht kan veranderen net zoals zomaar de AOW leeftijd verhogen met 2 jaar, daar kraaide ook bijna niemand over. Het geld wat dan vrij komt kan in de AOW pot gestopt om korten tegen te gaan. Rutte en Koolmees denk daar maar eens over na.

 23. Nemen we dat nog koolmees Door hem gaan we naar de kloten mensen met alleen aow die zijn teklos in 2o22 weg met de vvd die zijn alleen voor de rijken

 24. Voor dit soort regeringsleden is maar één oplossing mogelijk nu het nog kan:

  STANDRECHTERLIJK FUSILLEREN!!!!!!!

 25. Waarom gaan wij niet de straat op wij pikken alles . Wij moeten leren van de Fransen die durven welW.Wij liggen alleen maar te zijken op verjaardagen en bijeenkomsten.De straat op kom maar ik doe mee en blijf niet zitten.

 26. Hoe is het toch mogelijk ,dat wanneer je je hele leven hard gewerkt hebt,en altijd betaald hebt voor je pensioen,dus je eigen geld,ook belasting altijd er over betaald ,dat ze dan ook nog gewoon aan je eigen geld kunnen komen ,door het te korten,dacht dat dit diefstal hete

 27. Zoals zo vaak gaat het weer voornamelijk over gemiddelden. Gemiddeld is de AOW zeker hoog genoeg, vanwege de mensen met een goed eigen pensioen, voor wie de AOW (deels) een extraatje is. Heb je echter alleen AOW (gelukkig steeds minder mensen) dan is het heel anders.
  Blijft voor mij dan ook als belangrijk punt staan: moet iedereen wel dezelfde AOW krijgen?

 28. Het wordt tijd dat wij als AOW ers samen gaan protesteren op het maliveld. Heb alleen AOW alles wordt duurder. Koolmees mankeert U iets aan Uw hersenen.

 29. Johnny wanneer gaan we?
  En moeten we nog wat meenemen? Tractoren ? op shovels, dumpers, of het Leger, die zijn ook jarenlang gekort.

 30. Laat Rutte en koolmees maar naar bijstand niveau gaan kijken hoe lang ze het volhouden alles pakken ze je af zijn goede uit zuigersgeen respect voor ouderen die hun hele leve hard gewerkt hebben gewoon schandalig

 31. Wat zijn jullie vieze graaiers zelf heb je een inkomen van 10.000 euro per maand dus honger lijden jullie niet je zou moeten ruilen met iemand .met een aow uitkering dan kun je geen biesstuk meer eten maar dank je god dat je een stukje vlees bij je eten hebt en je zorg kan betalen en je gas en licht anders zit je in de kou meneer koolmees dat gebeurt er als je de uitkeringen na beneden gooit en wat denk je van de huren van de huizen.menig oudje moet dan verhuizen na een kartonnen doos op de straat is dat waar de oudjes voor hebben gevochten vroeger.bah om te spugen van deze graaiets

 32. Minder AOW is om de kosten voor de migranten te betalen,
  Laat de mensen die voor migranten zijn voor deze kosten opdraaien…

 33. Ik zou toch erg graag de passage willen lezen waarin daadwerkelijk wordt voorgesteld dat per 2022 de AOW naar beneden zal worden bijgesteld. Ik kon deze passage helaas nergens vinden!!!!

  Vooralsnog betitel ik dit “Journalistiek stuk” als vooringenomen aanname en enkel bedoeld om het volk op te hitsen. In Jip en Janneke taal “D’r klopt geen zak van”. Kulnixsme dus!

 34. Dat ze van die andere Bisdommen eens niet zo pamperen! Ik lees net dat asielzoekers met kinderen die hier mogen blijven met terugwerkende kracht kinderbijslag ontvangen…”Who gehts hin..?

 35. Pensioengelden zijn opgebracht door werkgevers en werknemers en daar moet het kabinet met zijn vingers afblijven

 36. Ik zeg het nog een keer voorzichtig Nederland plat en het kabinet op een zinkend schip zetten!!!

 37. Kabinet Rutte, U moet zich schamen. Min.van Fin.komt met bericht dat hij de staatsschuld kan verminderen. Moet Koolmees ook in de rij staan zoveel bezuinigd, waar zijn we mee bezig.aow-ers hebben genoeg bijgedragen in werkzame periode. Nu is de leeftij al aangepast 66jr 4 mnd. Laat het kabinet met de verkiezingen weten hoe je over hen denkt.

 38. Het wordt tijd dat de grijze koppen alles stil leggen in Den Haag om te beginnen.

 39. De VVD betekent Vereniging Van Dieven.
  D66 blijft niet achter en van Mierlo draait zich om in zijn graf. Dus Jan Terlouw verzin een list. Stuur die Koolmees de boom in.

 40. Lieve Mensen,
  Wie spreekt er nu van al dat “gratis geld”, we, mijn man en ik hebben 40 en 30 jaar gewerkt, keurig elke maand AOW en Pensioen afgedragen, niets GRATIS, maar verdiend!

 41. Laten ze eerst een vermogensgrens instellen… Boven die grens trapsgewijs AOW afbouwen.
  De echte rijken hoeven niet van vadertje Drees te trekken.

 42. Jammer dat mensen als het over hun leefomstandigheden gaat altijd alleen maar aan geld kunnen denken. Heel zielig.

 43. De AOW hebben we zelf betaald. Er zullen vast mensen zijn die het heel goed hebben, maar ook die aan de armoedegrens zitten. Het is weer de VVD, de partij waar grote graaiers het niet kunnen laten.er zijn ook heel veel AOW-ers die een baan erbij moeten nemen om maar rond te komen. Als je veroordeeld tot een huurwoning en veel ziektekosten dan ben je de klos. Rutte en consorten denken dat iedereen het zeer goed hebben, maar kijken alleen naar hun eigen bankrekening. De AOW-ers moeten naar Den Haag.

 44. Zo, dus mijn reactie moet goedgekeurd worden, na moderatie bla bla. Ik heb een stel debiele reacties gelezen, waarvan ik mij afvraag: zijn ze wel goed bij hun hoofd om dit te plaatsen ?Ach. Ik heb maar universitair niveau en goede banen gehad. En_ by the way_ dit lijkt mij niet zo democratisch he, deze selectie van jullie! En dan nog iets van de bewindslieden willen zeggen?

 45. Ik ben net 65 geworden. Net bijgekomen van de schrik dat het aanvullend pensioen veel lager uitvalt dan verwacht. Met dank aan de verzekeringsmaatschappij want die pikt een groot deel van het kapitaal in en is ‘somber’ over de toekomst. Nu nog ruim een jaar zien te overbruggen zonder inkomen, want een tijdje geleden was ik te duur voor de werkgever. En als het dan zover is dat ik recht ga krijgen op aow dan plukken we daar toch gewoon weer vanaf. Niet de verzekeringsmaatschappij moet somber zijn maar degene die dit allemaal mee moet maken. Nee niet somber, zwaar depressief. Gelukkig is mijn gezondheid nu nog goed, anders krijg ik ook nog te maken met de dure gezondheidszorg, maar waar haal ik dat geld dan vandaan als ik op bijstand moet leven?

 46. Als dit wordt doorgezet..wordt het tijd dat we ons kabinet voor de rechter gaan slepen wegens diefstal.. net als voor ons pensioen.hebbem wij hier vooraf premie voor afgedragen middels ons salaris..zij hebben dus totaal het recht niet.. hier ook.maar 1 euro van in de korten

 47. Dus wat ze nu willen in den Haag dat als we de WAO leeftijd bereiken als ons opgespaarde pensioen kwijt zijn waar zijn ze mee bezig nee nee de werkmensen worden weer gekort en de machtige worden weer rijker waar moet dat heen

 48. Het zal toch verdorrie niet….dan de boel maar platleggen….dit gaat veel te ver !

 49. Ze moeten ergens geld vandaan jatten (bij ons ,de burgers)om met hun lul naar de hoeren te kunnen gaan

 50. Waarom laten we niet alle vrijwilligers staken? Staat heel Nederland op zijn kop. Er wordt zo vreemd over ouderen gesproken. Als zij niet werken kan heel Nederland raar staan te kijken en Rutte komt dan wel met iets. Want alles ligt plat. Doen mensen.

 51. Het is elke dag wat anders in dit knotsgekke, maffe land met dit kabinet. Net als in Franse revolutie,de kop eraf,niet netjes maar hielp wel

 52. Hans, u Hebt volkomen gelijk. Ik begrijp niet waar dit stuk zich op op baseert. In de kabinetsreactie staat zelfs dat er geen redenen zijn om de hoogte van de AOW aan te passen behalve de jaarlijkse indexatie. Als iedereen de kabinetsreactie nu eens las, zou de opwinding een stuk minder zijn

 53. In Den-Haag zitten op het Binnenhof oplichters, zakkenvullers en graaiers. Het zijn gewoon criminelen. Lekker daarop stemmen dan kunnen zij later langzaam je keel dicht knijpen.
  Maar die het met dit kabinet eens zijn horen bij het zelfde gespuis en zijn geen haar beter.
  Maar als die ouwe van hun zo behandeld worden, staan ze op hun achterste benen.
  Ik hoop dat dat het zooitje op het Binnenhof snel op hun bek gaan.

 54. De AOW is onderworpen aan een zogeheten beleidsdoorlichting. Dat geschiedt periodiek met alle begrotingsoosten al sinds medio de jaren 80. Doel is onderzoek te doen naar de doematigheid en doelgerichtheid van het beleid. Daarbij worden ook beleudsvarianten beschreven. Het kabinet reageert daarop. Uit deze beleidevaluatie us naar voren gekomen dat de aow goed functioneet en dat er geen redenen zijn om daar iets in te veranderen.

 55. Rutten met zijn regering opzouten wegwezen nog liever vandaag dan morgen.Hen

 56. Ben nu 56 werk al vanaf mijn 17e mijn man ontvangt aow volgens zijn geboortejaar heeft hij recht op partnerpensioen. Echter toen ik een aantal jaren geleden in de ww belande kreeg hij deze niet. Terwijl ik geen inkomen had. Omdat ik meer dan 700 bruto in de maand in het jaar daarvoor verdiend had. We hebben beiden jaren afgedragen maar als het puntje bij het paaltje komt geven ze niet thuis. Gelukkig heb ik weer werk. Maar ze passen het aan zoals het hen uitkomt. Ik hoop dat ze wakker worden. Den Uyl zou zich in het graf. De sociale kant waar onze ouders zich hard voor hebben gemaakt wordt onder tafel geveegd. Jammer dat ons sociale land zo afglijdt.

 57. En toch en toch blijft Nederland VVD stemmen. Wat een dom volk zijn wij toch. We moeten een voorbeeld aan de Fransen nemen.

 58. Een niet neoliberaal kabinet die zich inzet voor het wel en wee van de burgers in plaats van te werken voor het verminderen van de overheidsuitgaven zou zo kunnen denken. Maar Rutte is al elke kabinetsperiode bezig de bevolking verder te verpauperen. Dat is het probleem hier.

 59. Dan moet je toch maar eens het hele rapport lezen. Als je dan nog niet tot dezelfde conclusie komt wil je graag iedereen geruststellen. Dat is lief, maar niet realistisch met een dergelijk afbraakkabinet.

 60. Ben nu 57 jaar ben chronisch ziek en hoop dat ik me pensioen haal net zoals vele mensen. Werk in het onderwijs 21 jaar als O.O.P begon dus als MELKER baan na nog geen maand was dit omgezet naar ID baan wat het overigens nu nog steeds is. Mocht me handen dicht knijpen dat ik nog werk. Voor dat ik daar begon heb ik voor me invalide zus gezorgd, toen was het met behoudt van uitkering. Snap een ding niet we worden ouder maar zoals ik onglangs nog las komen er steeds meer jongeren bij wij ouderen houden dus de baantjes in gebuik ” we moeten wel” en de jongeren kunnen er niet een vinden hierdoor. Ik vind dat er enorm langs elkaar wordt geleefd door onze regering. Oude mensen langer werken, jongeren vinden geen baan, vice versa jongeren vinden geen baan oudere mensen moeten langer werken het is gewoon een gesloten cirkel die niet te door ei en valt.

 61. Dank je Demosthenes,

  Gelukkig nog personen die wel het geheel lezen.
  Ik geef het direct toe, een flinke kluif de beide rapporten.
  Uiteindelijk na het lezen ben je weer goed geïnformeerd en kun je een reactie geven zoals ik deed.
  Ik schrok van de meeste reacties alhier en primair van het journalistieke stuk zelf.

  Goed dat er tegengas wordt gegeven door verstandige personen welke correct zijn geïnformeerd.
  Daardoor wordt de regering steeds vaker op de vingers getikt.
  Echter wat alhier wordt geschreven is volledig incorrect helaas, het zorgt voor onrust en zinloze hersenloze reacties. Jammer…….

 62. Er zijn ook mensen die gewoon het artikel niet goed lezen. Zou ik eerst even doen, en niet alleen de titel van het artikel. Ik begrijp dat je daaraan voldoende hebt om de Telegraaf te lezen, maar soms moet je toch verder kijken dan de eerste regel.

 63. Hans, dank voor uw reactie. Ik ben als rijksambtenaar meerdere keren betrokken geweest bij beleidsdoorlichtingen, dus ik weet hoe dit werkt. Je moet een begrotingspost doorlichten op doelmatigheid en doeltreffendheid. Daarbij wordt ook gevraagd een of meer out-of-the-box varianten te bedenken. Daarna komt het kabinet met een officieel standpunt. Het officiele standpunt van het kabinet is dat de aow goed werkt en dat er in wezen niet veel hoeft te veranderen.

 64. De nieuwe medelanders gaan toch allemaal aan het werk en houden de pensioenpotten op niveau?
  Er zijn overigens naar mijn nog genoeg zaken waar het kabinet op kan besparen, zonder dat dit de bevolking hard treft……maar dan moeten er wel olifanten in de kamer benoemd gaan worden.
  En daarbij…neo liberalisme is een vreselijk systeem gebleken…. naar mijn mening…..

 65. Het enigste wat ik mij eigenlijk afvraag, artikel + reacties gelezen hebbend, hoe het mogelijk is dat er toch nog veel mensen de A van Algemeen niet snappen. Terwijl het toch volkomen duidelijk is: AOW is voor iedereen gelijk, mits je aan de “jaren” eis voldoet, d.w.z.50 jaar in Nederland hebt gewoond. Dus inderdaad, ook iemand met een goed pensioen krijgt AOW, het feit dat deze iemand een goed pensioen heeft duidt er op dat deze iemand goed heeft verdiend en dat betekend in Nederland slechts dat je maximaal mag bijdragen aan belasting en premies volksverzekeringen.

 66. och ik heb 35 jaar gewerkt in de scheepsreparatie en tankbouw , ik ben sinds 2012 afgekeurd en mag nu van een wia uitkering van 1450.00 euro rondkomen samen met mn vrouwtje .
  dus mocht ik de aow leeftijd bereiken dan verwacht ik niet dat ik er nog veel op achteruit ga

 67. Ik krijg de indruk dat nogal reageerders zich graag wentelen in zelfbeklag en het liefst het beeld van een boosaardige overheid willen creëren ook al zijn de feiten anders.

 68. Ik krijg de indruk dat jij een overheid wilt zien die goed en zorgzaam voor de burger is en die daarom helemaal niet bestaat. Je behoort tot een steeds kleiner wordende groep mensen met vertrouwen in de overheid, waarschijnlijk ben je zelf een ambtenaar die het nog wel goed met de mensen voor heeft.

 69. AOW roof.
  40 jaar ben ik verplicht om premie te betalen voor onze oude dag. Gelukkig ben ik in de gelegenheid geweest om de afgelopen 24 jaar bij een (commerciële) verzekering maatschappij een levensverzekering/pensioen polis af te sluiten. Tot mijn verbazing krijg ik met bijna dezelfde premie bijna een even hoge vergoeding. Ik heb dus niet veel te klagen.
  MAAR WAT HEBBEN DIE BOEVEN IN DEN HAAG MET MIJN 16 JAAR PREMIE GEDAAN?
  De Nederlander wordt volgens mijn bedonderd en bedrogen met het door ons zelf verplicht gespaarde geld.
  Echt kut hoor.
  Toch voor alle gewone inwoners van Nederland (puls een aantal politici)
  een voorspoedig 2020.

 70. Evert J Oortwijn, u begrijpt zoals velen het AOW systeem niet. U spaart niet voor AOW. U betaalt als werkende AOW voor de dan levende generatie ouderen. Op het moment dat u zelf AOW gerechtigd bent, betalen de dan werkenden uw AOW.

 71. beste Demosthenes, Ik krijg sterk de indruk, terwijl ik uw commentaren lees, dat u:
  A: wellicht op de loonlijst van de Rutte soldaten staat,
  B: geen enkel idee heeft wat de implicaties van een dergelijke maatregel op termijn zullen zijn voor ouderen in Nederland, en tot slot
  C: Geen last zult hebben van zaken als “zelfbeklag”, niet vanwege scherpe visie of kennis van zaken, maar vanwege een waarschijnlijk zeer goed pensioen (als rijksambtenaar) waarbij “dat AOWtje niet zoveel scheelt”.
  Ergo, doe ons een plezier en onthoudt u van verder commentaar op de onvrede van de betroffenen, houdt uw betweterigheid voor u en ga t.z.t “genieten” van uw “welverdiende” pensioen…velen onder ons zullen dat niet op die manier kunnen…

 72. Ik kreeg 50 jaar geleden medegedeeld dat ik na 40 jaar werken mocht stoppen en met pensioen kon gaan.
  NEE, nu door tot 67 jaar en 4 maanden.
  Het pensioen zou gebaseerd zijn op basis het laatst genoten salaris.
  NEE, het is nu gebaseerd op het middelloon.
  Het zou waardevast zijn.
  Nee, zie volgende.
  Het pensioen zou jaarlijks geïndexeerd worden.
  Nee, al 12 jaar niet geïndexeerd. Het wordt misschien zelfs gekort.
  Vrijwel alle gepensioneerden hebben sinds 2008 tot wel 12 procent ingeleverd.
  Al mijn werkzame jaren is iedere maand meer dan 1/4 van mijn salaris ingehouden voor mijn pensioen (27,6%). Dus gewoon achtergesteld, dus niet uitbetaald, salaris.
  NIKS uitkering; MIJN eigen geld.

  Gezamenlijke waarde pensioenpotten:
  Eind 2007: 683 miljard euro
  Eind 2012: 916 miljard euro
  Eind 2017: 1.338 miljard euro
  Tussenstand 2020: €. 1.600.000.000.000,00 (1.6 biljoen €)

  Bijna alle fondsen hebben, ondanks crisis en lage rente, een rendement behaald van 8,6(!) procent (PFZW) per jaar (=137,6 miljard). Echter, de door de overheid en De Nederlandse Bank opgelegde kunstmatig lage rekenrente van 0,3 procent, zorgt ervoor dat de voor indexering vereiste dekkingsgraad van 110 procent niet wordt gehaald. 
  Het geld klots tegen de plinten op. Jaarlijks maken de pensioenen vele miljarden €uro’s winst maar ze doen zich voor als de armste kerkratten. Dit gesteund door onze roverheid.

  Dekkingsgraad bij geen pensioenroof
  Wat als de overheid in de vorige eeuw het niet geringe vermogen niet had afgeroomd (gestolen!). Hoe zou de financiën er nu voor staan? In totaal is 32,86 miljard gulden door de (r)overheid (Lubbers/Kok) afgepakt en dat komt overeen met 32,86/2,20 = 14,91 miljard euro. Voor het gemak houden we 1990 als gemiddelde jaar aan voor de periode, dat de overheid geld aan het pensioenfonds heeft onttrokken. Tussen 1990 en eind 2015 zit 25 jaar. Oftewel het zou inmiddels gaan om een opgebouwd bedrag van 14.910.000.000 * 1,062^25 = 67,08 miljard euro, waarmee het ABP een vermogen van 351 + 67 = 418 miljard euro zou hebben. Dit vertaalt zich naar een theoretische dekkingsgraad van 418/(351/0,982) = 117%. Hiermee zou het ABP aan de minimale eis van 110% voldoen, waardoor een verhoging van de pensioenen terecht zou zijn.

  De pensioenuitvoerders hebben zichzelf wel een salaris aangemeten van tussen de 250.000,00 en 600.000,00 €uries. Dik boven de Balkenende Norm van €. 187.000,00,
  inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering, belastbare onkostenvergoedingen en pensioenbijdragen.
  Eén van de bestuurders, Sinke, kreeg vorig jaar maar liefst 721.000 euro, blijkt uit onderzoek van de SP. In 2017 kreeg deze bestuurder nog 360.000 euro.
  Daarnaast streken vier bestuurders van pensioenuitvoerder APG in 2018 alles bij elkaar bijna twee miljoen euro op. Als straks onze pensioenpotten verdeeld gaan worden over de Europese landen zullen de arme(?) landen daar heel blij mee zijn en kunnen ze daar nog eerder met pensioen.

  Kijk ook eens naar de grote tekorten in de pensioenpot van “onze” europarlementariërs.
  Die betalen weinig premie, worden niet gekort en krijgen toch een riant pensioen, rara.
  Het tekort bij het aanvullende pensioenfonds van het Europarlement is opgelopen tot ruim 326 miljoen euro. Een groot probleem dat dan op het bord van de Europese burger, de belastingbetaler, komt te liggen. De uitkering van het aanvullende pensioenfonds aan de deelnemers is namelijk gegarandeerd. Ook wanneer de pot leeg is.

 73. De VVD heeft weer gewonnen bij de afgelopen verkiezingen van maart 2021.

  Bereid je dus maar voor op meer kortingen en lastenverhogingen.

 74. Beste mensen,

  Klagen heeft geen zin een vuist laten zien daar op het Binnenhof. En geen paar honderd of duizend. NEE!!!! Miljoenen mensen met al hun grieven marcheren naar het binnenhof. Daar tenten op zetten en net zo lang bivakkeren tot wij de burger het weer voor het zeggen hebben en onze rechten weer terug halen.

  Het leger en de politie kunnen het niet aan om miljoenen mensen weg te sturen. Niet met water kanonnen ook niet met paarden, honden en ook lam geslagen worden met stokken want er zijn er te veel mensen die demonstreren.

  Ik vind ook dat de miljonairs, Bn’ers, kortom met veel geld. Voor deze mensen het AOW afgeschaft moet worden zij hebben het niet nodig.

  Ook de categorie mensen die hier naar Nederland komen om te profiteren van ons Nederland ( geen discriminatie ) common sense !!!!!

  De Nederlanders die hard gewerkt hebben en een habbekrats van een pensioen krijgen dat is schandalig van deze regering.

  AFBLIJVEN VAN DE AOW EN PENSIOENEN!!!!!’ SORRY TE ZEGGEN DAT DE REGERING LAGE DUNK HEEFT VOOR HET VOLK!

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.