Volg rechtszaak van Stop5GNL tegen NL Staat live op 4 mei

Foto123rf

Op 4 mei om 11 uur vindt de mondelinge behandeling van het kort geding van stichting Stop5GNL tegen de Nederlandse Staat plaats.

Stichting Stop5GNL vindt dat de uitrol van 5G moet worden gestaakt totdat voldoende is aangetoond dat hieraan geen reële en ernstige gezondheidsrisico’s kleven. Dat kan de Staat nu niet aantonen. De gezondheidsrisico’s worden op dit moment niet uitgesloten door de Staat en er is nog onvoldoende onderzoek gedaan hiernaar. Toepassing van het voorzorgsbeginsel is dan ook absoluut noodzakelijk. Als de uitrol wel wordt voortgezet, stelt de Staat zijn burgers namelijk bloot aan een reëel, ernstig en onomkeerbaar gezondheidsrisico. Dit schrijft de stichting op hun website.

De rechtbank zal vanwege de coronamaatregelen niet toegankelijk zijn voor publiek.

De zitting zal wel echter te volgen zijn via de volgende live stream https://streams.nfgd.nl/behandeling-kort-geding-stichting-stop5gnl-tegen-de-staat-op-maandag-4-mei-2020
Een beperkt aantal journalisten zal plaatsnemen in de zittingszaal.

Dagvaarding

Stichting Stop5GNL heeft op 25 februari de Nederlandse staat gedagvaard. Hiermee start zij een kort geding om zo te proberen de uitrol van 5G te stoppen. Stichting Stop5GNL is van mening dat de uitrol van 5G onrechtmatig is omdat het de burgers niet beschermt tegen de gevaarlijke gevolgen van blootstelling aan straling van 5G.

5G betekent een enorme toename van masten (smal cells) elke 100 meter (in bewoonde gebieden) en daarmee een enorme verhoging van de stralingsintensiteit. 5G is ook niet onderzocht op gezondheidsrisico’s. En de duizenden wetenschappelijke onderzoeken die er nu al liggen bij 2G, 3G en 4G tonen aan dat deze schadelijke effecten hebben op mens, dier en plant. Steeds meer mensen worden ook ziek van straling. Met de uitrol van 5G en de toename van stralingsintensiteit zal de impact voor mens en milieu enorm zijn. Dit moet voorkomen worden!

Stop5GNL vindt dat de overheid zich verschuilt achter richtlijnen die geen bescherming bieden tegen schadelijke effecten. De richtlijnen die Nederland hanteert zijn verouderd, ze laten de effecten op middellange en lange termijn buiten beschouwing en belangrijk: ze houden alleen rekening met acute opwarmingseffecten en niet met andere gezondheidseffecten zoals DNA-schade, kanker, doorlating bloed-hersenbarrière, neurologische schade etc.

Kort geding

Al jarenlang werken grote groepen verontruste Nederlanders aan meer bewustzijn over de schadelijke gevolgen van EMV. Op alle mogelijke manieren heeft men bestuurders en politici benaderd. Men heeft hun geïnformeerd over onderzoeken die schadelijke effecten aantonen, over Europese resoluties die pleiten voor meer bescherming, men heeft informatieavonden georganiseerd, handtekeningen verzameld en demonstraties gehouden. Duizenden burgers wijzen de overheid steeds op hun verantwoordelijkheid om de eigen bevolking te beschermen tegen de risico’s van straling. Stop5GNL wil met dit kort geding de rechterlijke macht inzetten om de overheid aan deze verantwoordelijkheid te houden.

Stop5G heeft uiterst kundige advocaten in de arm genomen om dit proces te voeren. De kwestie is zo urgent omdat de overheid de veiling voor de frequenties voor 5G op dit moment voorbereidt en eind juni zal beginnen met veilen.

Voor de volledige tekst van de dagvaarding: https://www.stop5gnl.nl/…/2020/02/Dagvaarding-in-kort-gedin…

Rob Vellekoop, 3 mei 2020

9 Comments

 1. Over 5G..

  Zo’n 25 jaar geleden ben ik getroffen door het zg chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)
  Na een jaar lang onderzoeken en testen  in o.a. het ziekenhuis werd mij medegedeeld dat er niets te vinden was.
  Het werd op den duur zo erg dat ik absoluut niet meer in staat was om te werken, dus werd ik uiteindelijk hoofdzakelijk daarom afgekeurd.
  Ik heb zelf jaren vergeefs geprobeerd uit vinden wat nou de oorzaak kan zijn.
  Nu woon ik sinds meer dan 10 jaar in verweggistan, en daar valt mij telkens op, dat als ik ver buiten de stad in de natuur of platteland ben, waar geen wifi/internet/bereik is (ja, die plaatsen bestaan nog!) ik ineens de hele dag rond kon banjeren zonder echt heel moe te worden.
  Eerst min of meer soms een beetje verbaasd daarover, ging mij later een lichtje branden, het zal toch niet?
  Jazeker wel!..  
  Het is heel duidelijk dat ik daar heel erg gevoelig voor ben.
  Het is ook precies 25 jaren geleden dat de eerste mobiele telefoons op de markt kwamen!
  Dus u zal wel begrijpen dat ik niet op 5G zit te wachten.
  Ik denk dan ook dat het waarschijnlijk (op den duur?) bij iedereen min of meer schadelijk is voor de gezondheid.
  Het is net als roken, je gaat niet dood van een paar sigaretjes, maar op de lange duur…. (roken was vroeger ook heel gezond volgens sommige dokters!)
  Ik denk ook dat 5G net als roken, ten koste gaat van je weerstand, zodat je vatbaarder wordt voor bepaalde ziektes (hallo covid19)

 2. Heel goed dat dit gebeurt. Wel bizar overigens dat Vodafone nu al, op dit moment, 5G aanbiedt

 3. De mobile phone & app. industrie is sinds de komst van draadloos bellen voor iedereen de grootste winstgevende handel, sinds mensen heugenis en er wordt miljarden aan verdient . En zolang de macht bij de stinkend rijke kapitalisten is. Staan wij zoals altijd machteloos en zal het zinloos zijn ? Zolang er geen globale onafhankelijke wetenschappelijke commissie een eerlijk onderzoek kan doen. En kom ik altijd weer uit op..; Dat we weer terug moeten naar ..; ” Mogen “ZIJN” i.p.v. willen hebben”. Verklaar moeder Aarde heilig en laten wij het eens over overbevolking hebben!

 4. De BildeRberg-Groep Sloper,
  De Sloper,

  Het 5G netwerkje is het zelfde als de tabaksindustrie.

  Je produceert een product wat goed is voor de werkgelegenheid en het binnen halen van belastingen op dat product.

  De mens koopt dat product en gaat dat gebruiken waardoor hij of zij daar dan ernstig ziek van wordt.
  Die ziek geworden mens(gebruiker)moet medisch behandeld worden en dat is OOK weer een verdien model door middel van –een arts-ziekenhuis opnamen medicatie,en de NL staat die daar ook weer belasting geld van ontvangt.
  Kortom 1 product verdient 2 keer belasting geld voor de staats kas!
  Dus ook dat 5G,de opbrengst van de uitzendt frequentie aan die telecom bv’s en de ziek geworden gebruiker(consument).

  En zo is dat OOK met dit 5G netwerkje.
  Telecom agentschap is ook een hypocritische instelling,en waarom —heult met het kapitalisme mee!!!…spreek uit ervaring—-hoe zat het ook weer met de 70cm band(430.000-440.000)???

  Voor de brandjes makers in die constructie masten,kijk op www netwerk hoe je een boom om kapt met een hak bijl,een mobile slijptol is een uitkomst,de rest doet de storm.

  Kapitalisme maakt vele male onherstelbare schade!

  Ik dank U!

 5. De BildeRberg-Groep Sloper,
  De Sloper,

  Dringende oproep: 5G is een gevaar voor het leven!

  De zogenaamde kwaliteitsmedia berichten zeer euforisch over de nieuwe 5G mobiele telefonie generatie.
  Duitsland is “achtergebleven” met de versrpeiding van de mobiele telefonie en heeft als belangrijke vestigingsplaats van industrieën absoluut een volledige bereikbaarheid van de mobiele telefonie nodig. Er mogen geen stralingsvrije zones meer zijn. Juist 5G maakt autonoom rijden mogelijk, meldt ons automatisch wanneer de melkfles leeg is en is existentieel noodzakelijk voor onze toekomst.
  Wij brengen u vandaag als tegenstem een dringende oproep die u wakker zal schudden. Hier nu de essentiële gevaren van 5G:

  1. 5G: gevaar voor onze fysieke integriteit!
  Wie denkt dat de sprong van 4G naar 5G een volgende stap is, vergelijkbaar met de sprong van 3G naar 4G, vergist zich geweldig. Want 5G betekent een gigantische kwantumsprong en is de meest zwaarwegende menselijke ingreep in de natuur in de hele geschiedenis van de mensheid! Voor de installatie van 5G in heel het gebied van Duitsland, zijn ca. 800.000 nieuwe zenders nodig. 5G vereist zo’n massale uitbreiding van de infrastructuur als nooit tevoren. Voor 5G, moeten exploitanten in stedelijke gebieden, ongeveer om de 100 meter een sterk stralende mobiele telefonie antenne installeren. Wat een woud van antennes, wat een “Straling-tsunami”!

  Om ervoor te zorgen dat 5G ondanks de korte golfstraling voldoende doordringende kracht heeft, moet het zendvermogen tot 1000 keer worden verhoogd. 5G betekent dus twee dingen:

  1. Overal aanwezige microgolfantennes

  2. Dramatische opvoering van de stralingsintensiteit

  Deze exponentiële toename van de gedwongen bestraling van de hele bevolking, is een onverantwoordelijk experiment op de menselijke gezondheid!

  Reeds in 2011 classificeerde de WHO mobiele telefonie in categorie 2B van kankerverwekkende stoffen als “mogelijk kankerverwekkend”. Gerenommeerde wetenschappers eisen zelfs de classificatie in categorie 1 als “kankerverwekkend” op basis van de meest recente wetenschappelijke studies.

  Hoe gevaarlijk de 5G-technologie kan zijn, bleek eind oktober 2018 in Den Haag/NL:

  Tijdens een 5G test vielen minstens 298 gezonde vogels dood uit de lucht. Ooggetuigen meldden dat ook eenden zich opvallend gedroegen en voortdurend probeerden hun kop onder water te houden. Ongeveer een week na de dood van de eerste vogels, toen weer een 5G test werd uitgevoerd,.vielen er opnieuw meer dan honderd dode spreeuwen uit de bomen in het Huijgenspark in Den Haag,

  Conclusie 1: 5G vormt een aanzienlijke bedreiging voor de fysieke integriteit van mens en dier!

  2. 5G: gevaar voor het leven en onze vrijheid

  Door dit wereldwijde microgolf-antennebos en deze RFID-microchips, die overal moeten worden ingebouwd, wordt het mogelijk om alles met alles te verbinden en alles met elkaar te laten communiceren. Het wordt het “internet van alle dingen” genoemd.

  Tom Wheeler, ex-president van de Federal Communication Commission, FCC (verklaring: FCC is een Amerikaanse autoriteit die communicatiekanalen, omroep, satelliet en kabel regelt) vat het samen:

  “Honderden miljarden microchips die met producten zijn verbonden, variërend van pillenflessen tot gazonsproeiers. We moeten het idee terzijde schuiven dat de 5G toekomst uitsluitend voor stedelijke gebieden zal zijn. De 5G-revolutie zal alle hoeken van ons land treffen! Als er iets aangesloten kan worden, wordt het aangesloten!”

  Dus ook de PC, de microfoon en de camera van de computer zullen worden aangesloten en daarmee komt er een totaal controlesysteem in onze huizen. Het 5G-netwerk kan door muren en huizen heen kijken en leidt tot een digitale controle van elke persoon. Deze controle strekt zich echter niet alleen uit tot het eigen huis, maar 5G maakt ook een omvangrijke controle van het hele landschap mogelijk, aangezien 5G een mobiele netwerkcapaciteit is. Ieder bewegend punt kan worden gecontroleerd.

  Onze huizen moeten tot zogenaamde “smart homes” worden [uitleg: intelligent thuis] en de steden moeten “smart city’s” worden. Alles is digitaal verbonden via microgolven en zo zitten we gevangen in een microgolfnetwerk dat ons geestelijk, psychisch en fysiek verlamt.

  In het kader van deze “digitaliseringwaanzin” moet ook het geld gedigitaliseerd worden, d.w.z. men zal ongeloofwaardige argumenten gebruiken om burgers ervan te overtuigen dat contant geld “voorbijgestreefd ” is.

  Zodra ALLES gedigitaliseerd is en het internet van de dingen verbonden is met de echte wereld, ontstaat er een volledige controle over ieder afzonderlijke mens!

  CONCLUSIE 2: 5G baant de weg naar een “controledictatuur” waarvan zelfs George Orwell de omvang niet had kunnen vermoeden.

  Beste kijkers, aangezien de massamedia deze tegenstemmen tot nu toe voor de mensen verzwijgen, is deze uitzending ook een oproep. De frequenties worden al in het voorjaar van 2019 door de federale Duitse netwerktoezichthouder geveild. De doelstelling is dat eind 2022 98% van de huishoudens op het 5G-netwerk zijn aangesloten.

  Steun daarom alstublieft onze wakker-schuddende oproep, door dit programma NU naar zoveel mogelijk van uw vrienden en kennissen te sturen
  Zo helpt u actief mee opdat ook uw onmiddellijke omgeving wakker wordt en er een belangrijke gemeenschappelijke tegenbeweging ontstaat.

  Ik dank U.

 6. voor de 5G uitrol van vodafone geldt dat ze gebruiken hierbij innovatieve technologie om 5G toe te passen in bestaande frequentiebanden en met onze bestaande antennes

 7. Het komt er toch globaal aan! Via bestaande zendmasten en nieuwe, vanuit de hemel via satelieten, vanuit uw Eigen modem (tenzij u het uit heeft gezet). Elk argument tegen 5G kan door de heersende elite weerlegt worden vanuit hun schare aan experts op het gebied (op elk gebied). Verhuis maar naar een verweggistan land ver weg van de beschaafde wereld? We doen er niets tegen, die macht is ons afgenomen.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.