Feiten over covid-19 met referenties (1)

Foto 123rf

Swiss Policy Research heeft dertig feiten over covid-19 verzameld en deze voorzien van een (wetenschappelijke) onderbouwing. Zo komt de sterfte overeen met een griepepidemie, blijken media-berichten over jong overledenen aan corona vals te zijn, blijkt de exponentiele groei waarnaar steeds door de media werd gerefereerd misleidend, bleven veel ziekenhuisbedden leeg en werkten de maatregelen contraproductief. En tot slot wijzen experts het gebruik van contacttracing juist af.

Sterfte komt overeen met griepepidemie

 1. Volgens de laatste immunologische en serologische studies is de letaliteit van Covid-19 (IFR) in totaal ongeveer 0,1% en ligt dus in de orde van grootte van een hevige griepgolf (influenza).
 2. In landen als de VS, Groot-Brittannië en ook Zweden (zonder lockdown) ligt de mortaliteit sinds het begin van dit jaar in het bereik van een hevige griepepidemie; in landen als Duitsland en Zwitserland liggen de sterftecijfers in het bereik van een milde griepepidemie.
 3. Het overlijdensrisico voor mensen op schoolgaande en werkende leeftijd – zelfs in de hotspots dezer aarde – is ongeveer hetzelfde als het risico van een dodelijk ongeval tijdens het dagelijkse woon-werkverkeer. Het risico werd aanvankelijk overschat omdat mensen met milde of géén symptomen niet werden meegeteld.
 4. Ongeveer 80% van de positief geteste mensen vertoont geen symptomen (is asymptomatisch). Zelfs in de leeftijdsgroep van 70 tot 79 jaar zijn ongeveer 60% van de mensen asymptomatisch. Meer dan 95% van alle mensen vertoont hooguit gematigde verschijnselen.
 5. Ongeveer 60% van alle mensen heeft al een zekere cellulaire achtergrondimmuniteit tegen Covid-19, dankzij contact met bestaande coronavirussen (d.w.z. verkoudheidsvirussen). De aanvankelijke veronderstelling dat er geen immuniteit tegen Covid-19 bestond, was onjuist.

  Mediaberichten over jong overledenen bleken vals

 6. De mediane leeftijd van de overledene is in de meeste landen (inclusief Italië) meer dan 80 jaar (bijv. in Zweden op 86 jaar) en slechts ongeveer 4% van de overledene had geen ernstige bestaande ziekten. Het sterfte-profiel komt dus in wezen overeen met de normale sterfte.
 7. In de meeste landen vonden ongeveer twee derde van alle sterfgevallen plaats in verpleeghuizen, die kennelijk geen profijt hadden van de algemene lockdown. Bovendien is het vaak niet duidelijk of deze mensen inderdaad aan Covid-19 zijn overleden, of aan weken van stress en isolatie.
 8. Ongeveer 30% van alle extra sterfgevallen werd niet veroorzaakt door Covid-19, maar was een gevolg van de lockdown, paniek of angst. Zo is het aantal behandelingen van hartaanvallen en herseninfarcten met 60% gedaald , omdat patiënten niet meer naar een ziekenhuis durfden te gaan.
 9. Zelfs bij de zogenaamde “Covid-19-sterfgevallen” is het vaak niet duidelijk of ze aan of met het virus stierven (d.w.z. door een reeds bestaande aandoening)  of dat “verdachte gevallen” eenvoudigweg niet werden getest. De officiële cijfers weerspiegelen deze verschillen vaak niet.
 10. Veel berichten in de media, waarna jonge en gezonde mensen aan Covid-19 overleden, bleken niet te kloppen: veel van deze jongeren waren niet aan Covid-19 overleden, of hadden al ernstig aandoeningen (b.v. een onopgemerkte leukemie), of waren 109 in plaats van 9 jaar oud. De vermeende toename van de ziekte van Kawasaki bij kinderen was eveneens een valse melding.

  Exponentiële groei was misleidend

 11. Een regionale verhoging in de sterftecijfers kan ook daardoor ontstaan, ​​dat vanwege infecties of paniek de ouderen- of ziekenzorg instort, of dat er additionele risicofactoren aanwezig zijn, zoals een ernstige luchtvervuiling. Dubieuze maatregelen aangaande de lichamen van de overledenen, leidden soms tot extra knelpunten bij begrafenissen en crematies.
 12. In landen als Italië en Spanje, maar soms ook in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, hadden griepepidemieën al in het verleden tot een overbelasting van ziekenhuizen geleid. Momenteel staan ca. 15% van de artsen en verpleegsters onder quarantaine, zelfs zonder symptomen.
 13. De vaak getoonde exponentiële curven van de stijging van ‘corona-gevallen’ zijn misleidend, omdat ook het aantal tests exponentieel was toegenomen. In de meeste landen bleef de verhouding tussen positieve tests en het totale aantal van de tests (de zogenaamde positief-ratio) constant tussen 5% en 25% of nam slechts licht toe. De piek van de verspreiding hadden de meeste landen reeds vóór de lockdown bereikt.
 14. Landen zonder uitgaansverbod, zoals JapanZuid-KoreaWit-Rusland en Zweden, vertonen geen negatievere trend dan andere landen. Zweden werd zelfs door de WHO als voorbeeldmodel geprezen en profiteert nu van een hogere mate aan immuniteit.
 15. De vrees voor een tekort aan beademingsapparatuur was niet terecht. Volgens longartsen is invasieve beademing (intubatie) van Covid-19 patiënten, die voor een deel uit vrees voor het virus werd toegepast, vaak ook contraproductief en kan de longen bovendien nog verder beschadigen.

  Veel ziekenhuisbedden bleven leeg

 16. In tegenstelling tot de aanvankelijke hypothesen, hebben verschillende studies aangetoond dat er geen bewijs is voor verspreiding van het virus door aërosolen (in de lucht zwevende deeltjes) of door smeerinfecties (b.v. op deurgrepen of smartphones). De belangrijkste bron van besmetting is direct lichaamscontact of druppeltjes bij het hoesten en niezen.
 17. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van maskers bij gezonden of mensen zonder symptomen. Integendeel, experts waarschuwen zelfs dat deze maskers de ademhaling belemmeren en “kiemdragers” kunnen worden. (meer informatie hierover)
 18. Veel ziekenhuisbedden in Europa en de VS werden niet benut, ziekenhuizen bleven leeg en moesten zelfs tot werktijdverkorting overgaan. Miljoenen operaties en behandelingen werden afgelast, waaronder ook kankeronderzoek en orgaantransplantaties.
 19. Verschillende media-instellingen werden erop betrapt de situatie in klinieken te dramatiseren, soms zelfs met manipulatieve beelden. Over het algemeen heeft de onserieuze berichtgeving door bepaalde media, de angst bij de bevolking gemaximaliseerd.
 20. De internationaal gebruikte virus-testkits zijn foutgevoelig en kunnen fout-positieve en fout-negatieve resultaten opleveren. De officiële virustests zijn door tijdgebrek klinisch gevalideerd en kunnen soms ook positief reageren op andere corona-virussen.

  Getroffen maatregelen zijn contraproductief

 21. Talrijke internationaal gerenommeerde experts op het gebied van virologie, immunologen en epidemiologen zijn van mening dat de getroffen maatregelen contraproductief zijn en bevelen de snelst mogelijke natuurlijke immunisatie van de algemene bevolking aan en extra bescherming voor de risicogroepen.
 22. Er is nooit een medische reden geweest om de scholen te sluiten, omdat het risico van ziekte en overdracht bij kinderen extreem laag is. Ook voor kleine klassen, maskers of afstandsregels op scholen is er geen medische reden.
 23. De bewering dat uitsluitend (hevige) Covid-19, in tegenstellin tot influenza, andere aandoeningen zoals tromboses en longenembolieën zou kunnen veroorzaken, is niet waar. Al sinds ruim 50 jaar is bekend dat een hevige influenza het risico op tromboses en embolieën enorm vergroot.
 24. Verscheidene medische deskundige noemen een onder tijdsdruk ontwikkeld coronavirus-vaccins onnodig of zelfs gevaarlijk. In feite heeft het vaccin tegen de zogenaamde Mexicaanse griep in 2009 geleid tot ernstige neurologische klachten en resulteerde tevens in schadeclaims in miljoenenhoogte. Bij het testen van corona-vaccins  zijn er reeds ernstige complicaties opgetreden.
 25. Een wereldwijde griep- of corona-pandemie kan uiteraard meerdere seizoenen voortduren, maar veel studies over een ‘tweede golf’ zijn gebaseerd op zeer onrealistische veronderstellingen, zoals een gelijkmatig verspreid risico van ziekte en overlijden in alle leeftijdsgroepen.

  Anti-corona maatregelen vergen meer levens dan corona zelf

 26. Verschillende verpleegkundige, b.v. in New York City, hebben medische fouten met dodelijk afloop bij Covid-patiënten beschreven, vanwege bedenkelijke financiële prikkels en inadequate manieren van behandeling.
 27. Het aantal mensen wereldwijd dat vanwege de anti-corona-maatregelen onder werkloosheid, depressies of huiselijk geweld te lijden hebben, hebben een historisch hoogtepunt bereikt. Verschillende deskundigen zijn van mening dat de anti-corona-maatregelen meer leven zullen vergen dan het virus zelf. Volgens de VN lopen wereldwijd 1,6 miljard mensen het acute risico hun basis van bestaan te verliezen.
 28. NSA-klokkenluider Edward Snowden waarschuwde dat de “Corona-crisis” misbruikt zal worden voor een permanente uitbreiding van het globale surviellance-stelsel. De bekende viroloog Pablo Goldschmidt sprak van “wereldwijde mediaterreur” en “totalitaire maatregelen”. De Britse viroloog professor John Oxford sprak van een ‘media-epidemie’.
 29. Meer dan 600 wetenschappers hebben gewaarschuwd voor “nooit eerder vertoond monitoring van de samenleving” door middel van twijfelachtige apps voor het traceren van contacten. In sommige landen wordt dit contact-tracering al rechtstreeks door de geheime diensten uitgevoerd. Wereldwijd werden burgers gevolgd door drones en het kwam tot massaal politiegeweld.

  Uit onderzoek blijkt contact tracing is af te raden

 30. Uit een WHO-onderzoek uit 2019 naar maatregelen tegen grieppandemieën bleek dat ‘contact-tracking’ om medische redenen in geen geval aan te bevelen is. Desalniettemin zijn tracing-apps in verschillende landen al gedeeltelijk verplicht.

6 Comments

 1. Dit zal door de MSM en de politiek nooit overgenomen worden, omdat juist het tegenovergestelde het doel was.

  Meer hoef ik eigenlijk niet op te schrijven. Mijn wens is dat meer mensen het gaan zien. Ook de dictatoriale maatregelen tegen de demonstraties zijn daar een uiting van. Het ebt straks weg maar in de meeste mensen hun geheugen staat dan het verkeerde beeld en dat nogmaals is het doel.

  Of het nu false flag aanvallen zijn of gelduitgiftecontrole of klimaat, of privacy of vul maar in, het doel is volledige controle.

  Zelf put ik kracht uit mijn geloof en zou alles terzijde daarmee kunnen leggen, omdat het namelijk good versus evil is.

  en als je al deze negatieve krachten bezit van je laat nemen, wint het kwade dus niet alleen vanwege zijn daden, maar ook via de geest.
  En juist door het te breken via de geest, zal het kwade het gaan verliezen in de daden.

  Er zijn vele alternatieven als Yoga, meditatie in andere vormen, aanboren van juiste energie/trilling, maar het Goede heeft zich al heel lang geleden geopenbaard via het Woord en ook verschijning in de persoon van Jezus Christus.

  Uiteindelijk komt het hierop uit.

  kracht Satan is nu groot, maar zal nog groter worden.
  Kies wijs!

 2. Dank jullie voor deze feiten. Het is maar het beste zodra het over covid-19 begint de tv uit te zetten. Ze maken je gek en dat zal de bedoeling zijn. Laten wij maar ons vertrouwen stellen op de Here Jezus, die in alle omstandigheden met ons is als wij Hem zoeken. Mijn leven is in Zijn hand en mijn tijd is in Zijn hand.

 3. Of ze de zaken wetenschappelijk op orde hebben, valt te bezien?

 4. Bij punt 16 schiet ik toch wat in de cognitieve dissonantie. Als druppels en direct lichamelijk contact de oorzaak van overdracht van het virus is, is die vervloekte 1,5m dus een terechte maatregel. Ik denk echter dat inmiddels wel duidelijk is dat die aerosolen theorie de meest realistische is, zelfs de WHO lijkt inmiddels aardig overstag te gaan.
  Ik verlang vreselijk naar de tijd dat we elkaar normaal konden aanraken, knuffelen, handen schudden en met z’n allen dicht op elkaar in een zaal luisteren of kijken naar iets moois! Dat is menselijk!

 5. Een mens is een sociaal wezen en de zogenaamde pyschiatrische ziektebeelden in de DSM-5 zijn gebaseerd op afwijkend gedrag van mensen ten opzichte van elkaar en/of de groep. Het is niet voor niets dat er nu wetten worden aangenomen die de vrijheid in tal van opzichten verbieden (bewegingsvrijheid, meningsvrijheid, vrijheid van artsenkeuze etc.) maar ook gedwongen opname in een inrichting bij vertonen van afwijkend gedrag (verwarde mensen, de machtelozen, de verdrukten). Wij leven in beperking maar niet iedereen is er zich van bewust.

 6. beste mensen, we beschikken over een uitstekende weerstand in redelukke gezondheid, zie wat pierre capel hierover zegt bij weltschmerz.nl in een interview met ramon bril, vaste medewerker bij weltschmerz. Angst is ziekteverwekker nr. 1, en de grootste ziekteverwekker aller tijden heet …hou je vast, ZITTEN, oftwel passiviteit, de grootste slokop als het om sterven aan gaat! Hoe komt het toch dat mensen zo weinig lezen, boeken te over, kijk ook eens bij succesboeken.nl. Adem uit, en dan in en ff 2 x zolang uit als in, 3 x dgs. helpt meer dan pillen, vaak!

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.