Waarom duurt het zo lang? (2)

Museumplein, demo 2 januari 2022

Een bijdrage van J.R.*

Dit is het tweede deel van de bijdrage van J.R. die uitlegt waardoor de overgang naar de volgende dimensie niet automatisch plaatsvindt, maar inspanning van ons allemaal vergt.

Waarom duurt het verder zo lang?

Simpel, omdat de aarde-alliantie (de positieve factie van militairen van plus/minus 32 landen waaronder Rusland en Amerika) tijd nodig hebben om een aantal zaken te regelen, te weten:

 • In kaart brengen wie kwaadaardig zijn of misdaden tegen de mensheid hebben begaan. Dus bijvoorbeeld zij die het covid vaccin geprikt hebben, die opdracht tot vaccinatie hebben gegeven, die de vaccinatie via de MSM promoten of valse informatie verstrekten om mensen maar gevaccineerd te krijgen, zij die mensen onderdrukken, zij die meewerken aan oorlog, terreur, etc. Vergeet niet dat Big Tech, de farmaceutische industrie, de voedingsindustrie, banken, industrieën ook in dit complot zitten tegen de mensheid zitten. Alles moet tot op de persoon uitgezocht worden. Zij moeten en zullen allemaal worden verwijderd. Echter het uitzoeken kost veel tijd.
 • Het invoeren van quantum systemen, bijvoorbeeld het quantum financiële systeem, het quantum kies systeem, maar ook het quantum internet is complex. Dit betekent veel inspanning.

 

 • Mensen moeten tijd krijgen om wakker te worden. Ze hebben tijd nodig om het kwaadaardige spel door krijgen, en dit daarna ook nog eens te verwerken. Kanttekening daarbij is dat de coronahoax pas het eerste is wat verwerkt moet worden. We hebben het dan nog niet gehad over andere zaken zoals orgaanhandel, adrenachrome winning, pedofilie, rituelen, enzovoort.
 • Alles moet klaargezet worden, eenvoudigweg omdat in de nieuwe wereld alles anders is. Regeringen zijn dan bijvoorbeeld beperkt tot een aantal mensen die de hoogstnodige zaken regelen. Mensen hoeven minder te werken (een aantal uurtjes per week om de belangrijkste systemen te onderhouden) en hebben meer tijd voor zelfontplooiing (reizen, natuur, kunst). Dit alles moet klaar worden gemaakt voor straks. Geld is straks sowieso geen probleem meer, omdat de white hats de gestolen triljoenen van het kwaad geconfisqueerd hebben. Dit wordt nu via nessara/gessara teruggegeven aan mensen.

 

 • Vergeet niet dat als straks alles onthuld wordt, de vlam in de pan slaat. Dit moet worden gedoseerd. Eigenlijk zeggen alle heilige boeken hier iets over. Waarom denk je dat bijvoorbeeld in de bijbel het boek openbaringen staat? Wat wordt er geopenbaard? Precies het feit dat er kwaad bestaat, de coronahoax, alle verkiezingsfraudes, wie alle oorlogen heeft geïnitieerd, alle terreur, alle aanslagen ([9]-11).
 • Vergeet niet dat de white hats maar één kans hebben. Als die verspeeld wordt dan zal de planeet aarde in rouw onderdompelen en is dat het einde mensheid. Dit zou dan een hel op aarde opleveren (gaat niet gebeuren).

 

 • Omdat de communicatie van het kwaad aan alle kanten wordt afgebroken, bestuderen zij veelal nieuws uit de bewustmakende en alternatieve media om maar te weten te komen wat er gaat gebeuren en wanneer de break through (ook wel event genoemd) komt of zou kunnen komen. De white hats laten dit in het midden en delen af en toe een speldenprik uit tot aan het moment dat de break through plaatsvindt. Wanneer dit is weet niemand, alleen de white hats. De meesten hebben echter een non disclosure agreement getekend. Dit laten duren (ook vanwege die ene kans) kost eveneens tijd.
 • Besef dat als alle onthullingen komen, zij vrijwel allemaal tegelijk komen, tezamen met de vele veranderingen. Dit is meer dan menigeen lief is. Veel mensen weten op dat moment niet waar ze het moeten zoeken. Er zullen mensen zijn die dit niet aankunnen. Dus doseren betekent opnieuw dat dit tijd kost.

 

 • Spiritueel bezien moeten mensen zichzelf bevrijden. Dus niet wachten tot de aarde-alliantie ingrijpt ofwel positieve ET’s ons komen bevrijden. Ons examen is onszelf bevrijden. Mensen moeten dit leren. Leren hoe je spiritueel tegengas geeft. In de rompslomp van het alledaagse leven is deze spiritualiteit ondergeschoven. Dit moet nu weer groeien en kost tijd. Nota bene: wij moeten het meeste werk doen. Op het moment supreme springt de aarde-alliantie, onze buitenaardse broeders (met name Pleiadiërs) en de binnenaardebevolking zeker bij.
 • Het kwaad beschikt thans nog over significante macht die zeer zeker niet moet worden onderschat, het geeft niet op. Nu de eerste scheuren in hun machtsstructuur optreden, verzetten zij zich hevig. Verderop als het nog erger wordt neemt dit alleen maar toe. De top is al ver ontmanteld. Zij hebben echter aangeven dat als zij vallen, zij zoveel mogelijk mensen in de val zullen meeslepen. De white hats daarentegen proberen zoveel mogelijk mensen in bescherming te nemen. Ook dit kost inspanning en tijd.

Coronahoax

Zij die wakker zijn maken zich niet druk over zaken als het dagelijks nieuws, de corona hoax, de zogenaamde aankomende WWIII. Zij lachen dit weg, zij zijn niet angstig, zij zijn rustig, harmonieus en kunnen vanuit die perceptie op basis van onvoorwaardelijke liefde (vanuit hun hart) medemensen helpen. Zij weten wat ze moeten doen. Iedere bijdrage, hoe klein ook, is een vorm van liefde. Dus niet klagen over hoe erg het allemaal is, maar uitdragen van licht, liefde, inspiratie en hoop.

Letterlijk een lichtend voorbeeld zijn voor anderen, zodat anderen dat opmerken. Niet hun mening opdringen om anderen wakker te maken (spiritueel mag dit niet vanwege de wet op de vrije wil), maar wèl hen de weg wijzen, waar ze informatie kunnen vinden.

De wakkeren zijn evenmin blij dat het een akelige zwartgallige tijd is, maar gaan er anders mee om. Voor hen geldt tijd niet. Uiteraard wel dat het zo snel mogelijk tot een goed eind komt, maar het maakt hen niet uit dat het een jaartje langer duurt. Zij leven hun leven in zo groot mogelijke harmonie en putten inspiratie uit hun spiritualiteit.

Hierbij geldt dat iedere kleine bijdrage van liefde als verhoging van de vibratie telt. Dus een medemens groeten, even de deur openhouden, even gemeend vragen hoe het gaat, even te hulp schieten, even iemand persoonlijke aandacht geven, even die omhelzing, even iemand vergeven, even iets in de minne schikken, even lief zijn voor dieren, even genieten van de mooie bloemen, muziek luisteren (in het bijzonder 432 Hz healing muziek). De basis is eerlijkheid, vriendelijkheid; compassie, fair-heid, harmonie, met elkaar delen, rechtvaardigheid en vergeving.

Slapen

Dit is het tegenovergestelde van mensen die zich alleen druk maken hoe de medemens het beste arm, ziek, of doodgemaakt dan wel tot slaaf gemaakt kan worden en hoe je mensen het beste kunt onderdrukken. Met dit bovenstaande verhaal in de achterzak begrijpt een ieder van u nu wie het goed voor heeft en wie niet en wat moet worden gedaan. Eigenlijk is het niet zo moeilijk.

Het probleem is echter dat veel mensen slapen en compleet door de MSM zijn opgevreten. Wat zij vertellen, is waar volgens hen (zonder research te doen). Dit zijn dezelfde mensen die wel de bijsluiter zo groot als een pleerol bij een hoofdpijnpil lezen, maar hun arm ophouden voor een dodenspuit met het grootste gif dat ooit op aarde is geproduceerd en vragen zich vooral niet af wat er in zit.

Waarom zit er in een spuit tegen het zwakste virus van alle virussen o.a. kwik, hafnium, waarom zit er grafeen oxide/grafeen hydroxide in, waarom neurotoxinen, waarom 2-[(poly ethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide; nanolipide met de naam hydrogel quantum dot met 33 types of mini robots, waarom steriliserende agentia, waarom nagalase (een kanker-promotor), waarom de parasiet Trypanosoma cruzi?

Waarom dit gebruiken tegen een virus dat men verwart met verkoudheid (zelfs het zwakke broertje daarvan is). Waarom blijven regeringen en MSM roepen om dit te laten inspuiten, terwijl de wetenschap dagelijks keer op keer aantoont dat de spuit dodelijk is of zwaar ziekmakend? Waarom eindeloze boosters? Because you didn’t die yet! Hoe stom kun je zijn om dit niet te willen zien! Dit zijn ook de mensen die altijd en overal zelfs buiten met hoge temperaturen een masker dragen. Deze mensen snappen niet dat de gatgrootte in het masker (micrometers) een factor 1000 x groter is dan een virusdeeltje (nanometers).

Kwaad

Ik krijg vaak de vraag: “Wat betekent kwaad?”. Per definitie is dit iets wat schade veroorzaakt, wat bedoeld is om iemand te benadelen en tegen de moraal ingaat. Dus bij een gespeeld zwak virus opdracht geven tot vaccinatie met het grootste gif op aarde, zou dat goed zijn? Een twin tower opblazen met 10000 mensen erin?

Een vloedgolf bewust over kerncentrales laten spoelen, een verkiezing winnen door gebruik te maken van manipuleerbare stemcomputers, vragen naar een QR-code als je uit eten gaat (als bewijs dat je de dodenspuit hebt gehad). Niets zeggen in de MSM over de vele doden door vaccinatie. Ja, zelfs zeggen dat deze aangehaalde voorbeelden nepnieuws zijn.

Toch zien we de eerste beweging in het ontwakingsproces. Veel mensen die gevaccineerd zijn weigeren thans een booster te nemen of draaien als een blad aan de boom om. Zij komen vreedzaam in verzet. Luisteren niet meer naar de MSM en naar de politiek. Ja, zelfs bij overheden zien we een ommekeer. Ook politie, handhavers en militairen zijn zielen. Voor hun geldt hetzelfde als voor de gewone burger.

Gelukkig zijn er onder hen veel die wroeging krijgen en zo handelen dat ze onschuldige ongewapende burgers eigenlijk helpen. Bijvoorbeeld door een oogje toe te knijpen of onopvallend niet in te grijpen. Er zijn natuurlijk extremen bij, zoals de politie in Australië. Die zo beestachtig met schuim op hun bek tekeer gaan, dat ze vrouwen en kinderen met grof geweld neerknuppelen omdat de zogenaamde machthebbers (die zichzelf hebben aangesteld) in een gespeelde democratie hebben bepaald dat je de doodstraf moet hebben of dat je tot slaaf wordt gemaakt.

Die zogenaamde regering moet dat even kunnen doen en daarbij mag je je niet niet verzetten. Zij (regering, politie en leger) staan boven de wet. Op één na. De goddelijke universele wet. Dus hun toekomst, ook al lijkt het alsof ze alle macht hebben, wordt geen beste. Zij moeten karma inlossen door datgene aan pijn te ervaren wat zij anderen hebben aangedaan. Dit is de reden dat alle spirituele sites vragen om “licht” naar hen toe te sturen.

Gevaccineerd

Een van de vragen die nu nog open staat is: wat  als iemand wakker is geworden, maar wel gevaccineerd is? Het goede nieuws is dat als het ascentieproces naar de 5e dimensie begint, cellulaire koolstof overgaat in een kristallijne hoedanigheid, waarmee in één klap alle vergiftiging teniet gaat.

Daarnaast worden op korte termijn med beds vrijgegeven. Verder bestaan er klank- en lichttherapieën om het gif te helen. Nog belangrijker is niet bang zijn. Angst is een aanslag op het immuunsysteem. Probeer ten koste van alles vaccinatie te vermijden!

Weet dat dit experimentele ongeteste vaccins zijn. Iedereen die deze promoot treedt de Neurenberg-code met handen en voeten, evenals de conventie van Genève en de internationale verdragen voor de rechten van de mens.

Een andere vraag is: “Gebeurt er dan helemaal niets?” Natuurlijk wel. Zelfs veel meer dan mensen beseffen. Kijk maar eens naar de totale ontmanteling van de DUMBs. De ondergrondse ruimten waar het kwaad al zijn wanpraktijken uitoefende. Meer dan 90% is vernietigd.

Ook worden kopstukken systematisch gearresteerd en geëxecuteerd. Kijk maar eens naar de site van real raw news.

De MSM beginnen nu in de berichtgeving om te draaien. Het aantal rechtszaken tegen corona maatregelen neemt wereldwijd toe. Overal verenigen mensen zich. Als steeds meer mensen wakker worden en protesteren dan kunnen regeringen niet anders meer dan de wensen van het volk respecteren.

Handreiking

Ik wil dit relaas besluiten met een mooie spirituele handreiking. Deze is via de site van Suzi Ward/Matthew Ward aangereikt. Hierin wordt uitgelegd dat de tijd van gedogen van kwaad voorbij is. Normaliter is het zo dat ieder wezen een vrije wil heeft. Hier mag niet aan getornd worden. Voor degene die het kwaad wilde ervaren geldt dat zij hun vrije wil moeten inleveren voor het collectief van het kwaad.

Dit is/was een van de redenen dat de mensheid er gewoon niet doorkomt om al het kwaad aan te tonen en de wereld beter te maken, omdat per individu de strijd met dit collectief moest worden aangegaan. Daar is nu een eind aan gekomen.

De vrije wil van het kwaad is nu weggenomen. Dit betekent dat het nu 1 op 1 is. Met andere woorden je kunt met je geest met goede wil die van een kwade overrulen. Als groep is dit nog sterker. Een aantal mediterende mensen kan nu een groep kwaadaardigen overheersen. Reden om een extra tandje bij te zetten. Het heeft tijd nodig om dit nieuwe fenomeen geïmplementeerd te krijgen. Dus hoe meer mensen dit doen, des te minder lukt er iets aan de kant van de kwaadaardigen. Uiteindelijk stort hun kaartenhuis in en is het game over.

Dus, be patient and contribute with love!

2 Comments

 1. super mooi en goed uitgelegd, dank!!
  deel 1 en 2.. komt er een vervolg? Geeft zo veel moed en kracht, ditis echt voeding voor de ontwikkeling

  groet en hoop dat dlm voor lang blijft en kan bestaan!

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.