Matrixprogramma (deel 2) – kinderen als doelwit

Een bijdrage van Anastha Aurora*

Op de achtergrond klinkt wapengekletter en gekakel van aankomende verkiezingen, maar de wereldwijde matrix wijkt geen millimeter. De schrijver legt het matrixnetwerk bloot in drie artikelen. Dit is het tweede. “Wie het programma niet doorziet, leeft geen eigen leven, maar volgt onbewust de instructies en codes die sinds de geboorte ingeplant worden in het bewustzijn.” Over kinderen, tijdlijnen en ontwaking.

Steen

Voor wie de laatste 2 jaar doorbracht onder een steen in de woestijn of wie verzuimt om zelf onderzoek te doen of wellicht verlamd is door angst of wie onder hypnose zit door te luisteren naar de leugens van media en overheid,… hier is een korte inhoud over de situatie begin 2022. Het is oorlog op Aarde, de grote eindstrijd is volop bezig, en dan vooral in het rijke westen.

Er is een massieve strijd bezig op alle fronten: politiek, sociaal, economisch, financieel, maatschappelijk, religieus, spiritueel,… Er worden psychologische, biologische, chemische, fysieke en militaire middelen ingezet. Het is de grootste en belangrijkste oorlog in de geschiedenis van de planeet en de uitslag zal bepalend zijn voor de verdere ontwikkeling van de mensheid en de vrijheid van jouw kinderen en kleinkinderen.

Tijdlijnen

Er lopen twee tijdlijnen naast en door elkaar. De hogere tijdlijn is de natuurlijke, organische evolutie van de mensheid in verbinding met elkaar en met Gaia, de levende Aarde. De lagere tijdlijn is de machtsovername van de planeet en de mensheid door een kleine groep psychopaten met duistere bedoelingen. Beide tijdlijnen willen in feite de oude maatschappelijke structuren en systemen verlaten en een nieuwe Aarde manifesteren.

Maar er is een groot verschil. De lagere tijdlijn loopt naar de ondertussen bekende ‘nieuwe wereld orde’, een dystopische maatschappij onder volledige controle van de elite/cabal door middel van A.I. systemen en angstinductie.

De mensen uit de hogere tijdlijn daarentegen, zijn zich bewust geworden dat het ‘oude normaal’ gebaseerd is en was op corruptie, misdaad en vernietiging en ze willen niet meer terug naar een tijd waar ze als werkslaven moeten zwoegen om grote corporaties nog rijker te maken. Mensen verdienen (veel) beter. De mensen uit de hogere tijdlijn opteren voor een nieuwe Aarde met andere waarden en normen waaronder samenwerking, solidariteit, horizontaal bestuur, vrede, respect, vrijheid, schoonheid, liefde, enz. De keuze is echt eenvoudig te maken, het is de keuze tussen ellende en onderdrukking of geluk en vrijheid. De reden waarom nog steeds veel mensen (vaak onbewust) meegaan in de lagere, dystopische tijdlijn komt door de immense mind control en de doorgedreven perceptie management technieken die voortdurend ingezet worden als krachtige wapens. Daarnaast wordt het bewustzijn verlamd door vaccinaties, geo-engineering en andere bio-chemische oorlogsvoering.

Oorlog

De oorlog begon officieel in maart 2020 toen men de Covid hoax lanceerde als Troyaans paard om de agenda versneld te kunnen uitrollen. Die agenda kreeg ondertussen vele namen: the great reset (WEF), agenda 21, agenda 2030, building back better, de vierde industriële revolutie, de 17 duurzame doelen (VN), enz. Onder die namen schuilt het plan om de wereld onder totale controle te plaatsen en de mens te reduceren tot een transhumane machine die ingeplugd zit in een virtueel metaverse en 24/7 gecontroleerd wordt via inwendige nanotech apparaten en sociale puntensystemen.

Omdat nog steeds een groot aantal mensen niet kunnen begrijpen dat er een wereldoorlog bezig is (met als inzet hun eigen ziel en bewustzijn en de toekomst van hun kinderen), hebben de elite en de lagere tijdlijn momenteel een voorsprong en ze lijken aan de winnende hand.

Maar die voorsprong slinkt zienderogen omdat steeds meer mensen wakker worden. Niettemin  werd deze eindstrijd zorgvuldig voorbereid gedurende vele decennia. Alle mogelijke scenario’s en reactiepatronen werden vooraf gesimuleerd. Enorm krachtige kwantumcomputers houden alle parameters bij en stellen de best mogelijke stappen voor, beslissingen die de nazi wereldorde dichterbij moeten brengen.

Nieuwe hoax scenario’s en false flag interventies staan nog op het programma. Het kapen van de trucker konvooien om zo de noodwet in Canada uit te vaardigen en de voedsel/energie tekorten te verklaren, was daar een voorbeeld van. Of het recente Oekraïne/Rusland conflict. En de klimaat/CO2 hoax die later komt. De truckerkonvooien, de Covidleugens, de vele vaccindoden en de niet-gecensureerde sociale media kanalen veroorzaakten een massale ontwaking en doen dat nog steeds.

Daarom grepen de globalisten in en lieten het Covid narratief vallen, het werkt niet meer en er zijn teveel vaccin slachtoffers waardoor mensen afhaken van hun agenda. Er diende een nieuwe afleiding te komen, een ‘oorlog’ in Europa die mensen opnieuw op het verkeerde been zet en hen bezig houdt. De ware agenda mag niet algemeen bekend en begrepen worden, namelijk grootschalige depopulatie en totale slavernij voor de overlevenden (einddatum 2030).

Agenda

Na twee jaar leugens en tirannie is het voor de meesten duidelijk dat de overheid bewust meewerkt aan een duistere agenda. Alle landen in de wereld hebben die agenda ondertekend (behalve Palestina en Vaticaanstad). De politieke leiders en beleidsmakers (young global leaders) hebben allemaal zonder uitzondering sterke banden met het WEF, WHO, VN en andere groepen (thinktanks en geheime genootschappen) die meewerken aan de agenda tot werelddominantie.

Iedereen die bereid is om onderzoek te doen, ontdekt al snel de plannen van de elite, want het staat allemaal open en bloot te lezen op officiële websites.

Om hun plannen te laten slagen, dient de mensheid collectief en individueel in een lage vibratie te worden gehouden, een vibratie die in overeenstemming is met de lagere tijdlijn. Dit doen ze door voortdurend angst te zaaien, ellende te brengen, chaos te creëren, geweld te gebruiken, schaarste te veroorzaken, leugens te verspreiden, de prijzen op te drijven, false flags en terreurdaden te organiseren, oorlogen te starten, enz… waardoor velen depressief en hopeloos worden.

Deze traumatisering van de mensheid brengt haar in een staat van volgzaamheid, apathie en stress waardoor de grote reset van de planeet op weinig weerstand botst. De meesten liggen er niet wakker van en hebben andere problemen aan het hoofd (simpelweg overleven bijvoorbeeld) en zullen op een dag wakker worden in een dystopische realiteit verdwaald in een hellewereld.

Meer over het agenda
Duurzaamheidsagenda of agenda 21 het groene bedrog

Kinderen

Een belangrijke sleutel waar de elite graag op focust, zijn de kinderen. Want zij worden de toekomstige slaven in de transhumane wereldorde. En ze zijn door hun onschuld en goedgelovigheid ook het makkelijkst te manipuleren. Hoe sneller en diepgaander ze geprogrammeerd en geïndoctrineerd kunnen worden in de matrixscholen, hoe beter ze de dystopische, sociale orde zullen aanvaarden en verdedigen.

Hoe meer vaccins ze krijgen, hoe groter hun afhankelijkheid wordt van het medisch kartel en hoe brozer de verbinding met hun ziel. Hoe jonger ze geïsoleerd raken door lockdowns en het dragen van nutteloze maskers die hen beroven van zuurstof, hoe ontheemder en verdrietiger ze zich zullen voelen. Hun levensadem wordt letterlijk afgesneden. Kinderen groeien nu op met de overtuiging dat ze besmettelijk en ziek zijn en gevaarlijk voor anderen, zo gevaarlijk dat ze hun opa en oma kunnen doden door onzichtbare organismen te verspreiden.

Ze durven amper nog te ademen en zichzelf te zijn. Wat een waanzin! Vanaf de kleuterleeftijd worden ze meegezogen in de digitale schermpjeswereld en verbreken ze hun band met de organische natuur. Kinderen die nu geboren worden zullen opgroeien met een bewustzijn wat verbonden is met metaverse platformen, virtuele werelden en A.I. systemen, tenzij de ouders wakker zijn en anders beslissen. De intentie achter dit alles is de ontmenselijking van de komende generaties waarbij de staat eigenaar wordt over de kinderen (fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel). De organische, vrije mens wordt vervangen door een avatar surrogaat in handen van big brother.

Downgrade

Vandaar de ontwikkeling van het metaverse en het omniverse, de virtuele A.I. werelden waar kinderen en volwassenen hun dagen zullen doorbrengen via een avatar personage, een fake identiteit in een fake wereld. De fysieke interacties met elkaar en met de natuur zullen verdwijnen. En daarmee stopt ook de natuurlijke, organische evolutie.

De transhumane mens is geen upgrade, maar een downgrade. De mogelijkheid om spirituele vermogens te ontwikkelen wordt verhinderd en gestopt.

Die menselijke vermogens worden vervangen door technologische simulaties. Helder zien, helder voelen, helder weten en intunen op de Akasha kronieken zijn vervangen door google, de cloud en data opslag. Telepathie, teleportatie, telekinese zijn vervangen door sociale media, internet en smart cities.

De singulariteit waarbij mens en machine onherroepelijk samensmelten en de mens ondergeschikt wordt aan A.I. (rond 2045) verdringt de echte kosmische singulariteit waarbij het Lichtlichaam (Merkabah) actief en bewust wordt. We kunnen dan fysiek reizen door het universum zonder ruimtetuigen en space shuttles. Dit alles dient te worden onderdrukt om de lagere tijdlijn actief te houden.

 

Evil cannot create, only corrupt.

(J.R.R. Tolkien)

Ontwaking

Maar ondertussen breidt de mondiale ontwaking zich wel verder uit. Dat is de positieve kant. De groep die een vrije wereld wenst, gestoeld op gelijkwaardigheid en samenwerking, wordt elke dag groter. Gaia, onze moederplaneet, evolueert naar een hogere tijdlijn. De A.I. entiteiten willen de andere kant uit. De opdracht voor elke mens is nu om een keuze te maken op welke tijdlijn men wil meesurfen.

Zonder oordeel over de keuze van anderen, want iedere ziel kiest de lessen en ervaringen die haar het beste passen. En in beide tijdlijnen zijn waardevolle lessen te leren. Maar elke keuze komt wel met gevolgen. De hogere tijdlijn leidt naar expansie, liefde en co-creatie, het is een opwaartse spiraal volgens een natuurlijk evolutiepatroon.

De lagere tijdlijn wordt gekenmerkt door onderdrukking, angst en controle, het is een doodlopende weg die naar zelfvernietiging leidt en (wat wellicht nog erger is), naar het verlies van bewuste verbinding met Bron. Daarom worden parasitaire wezens aangetrokken tot de lagere tijdlijn. Ze zijn hun verbinding met de Albron reeds vergeten en kunnen enkel nog levenskracht halen door te parasiteren op anderen.

Dat zien we duidelijk bij de elite en hun vazallen. Ze teren op de energie, arbeid, tijd, geld en kracht van anderen, want ze zijn eigenlijk innerlijk al dood. Ze halen hun levenskracht uit anderen via bijvoorbeeld adenochrome, maar ook energetisch door loosh energie te oogsten. Ze hebben geen creatiekracht, enkel veel geld en technologie. Gezien de lagere tijdlijn niet natuurlijk is, vergt het erg veel energie en inzet om haar te manifesteren en in stand te houden.

Vandaar de enorme controle en onderdrukking die nu bezig is en die nodig is om (1) de mondiale ontwaking te vertragen en te stoppen (wat onmogelijk is) en (2) het momentum van de lagere tijdlijn in beweging te houden (wat uiteindelijk zal mislukken) en (3) zoveel mogelijk mensen in de lagere tijdlijn te krijgen waarover de parasitaire elite controle bezit via mind sturing, perceptie management, terreur en bio-chemische wapensystemen.

Gevangenismatrix

Dit slavensysteem op Aarde is trouwens al millennia aan de gang. Maar voor het eerst in lange tijd heeft de elite nu de technologische knowhow om een sluitende gevangenismatrix te installeren, een digitaal A.I. gestuurd grid waar iedereen op aangesloten zit. Voor het eerst is totale wereldcontrole mogelijk en kan de menselijke ziel zodanig aangevallen worden dat mensen hun verbinding met de Bron verliezen.

Dit is een ernstige bedreiging en mag niet lichtzinnig opgevat worden. Hoewel de mens in oorsprong een wezen van licht en liefde is, toch kan de dualiteit en duisternis zo sterk werken dat men de weg kwijt raakt en de connectie met de ziel verbroken wordt. Maar, zoals gezegd, de leugens zijn doorzichtig en flagrant geworden, er worden fouten gemaakt en steeds meer mensen zien wat er aan de hand is. Ook al omdat de elite hun plannen voortdurend kenbaar maken via boeken, websites, films en politieke beslissingen.

Je kunt er niet meer naast kijken, de machteloze Wizard of Oz is ontmaskerd. Het enige dat nu moet gebeuren is dat mensen samenkomen, zich niet langer laten bang maken en een parallelle samenleving opstarten. Het moment dat de elite beseft dat hun mind control en hoax verzinsels niet langer werken, blijven er voor hen maar 2 opties over: geweld of overgave. En gezien hun psychotisch brein en narcistische persoonlijkheid geen wijsheid kennen, zullen ze wellicht (zoals meestal) oorlog, geweld en terreur gebruiken om de controle te houden. Wat uiteindelijk niet zal lukken, maar wel veel slachtoffers zal maken.

° Programma: betekent in oorsprong verkondiging of edict, dus een ‘geschreven en publieke kennisgeving’. Het zijn als het ware instructies die vertellen wat, wanneer en hoe iets te doen. Zoals een software programma een set instructies is die de computer dan uitvoert. Of zoals een TV programma een subliminale en onbewuste beïnvloeding uitoefent op de kijker.

° Matrix: betekent in oorsprong moeder en baarmoeder. Een kweekbodem waarin iets wordt ontwikkeld, zoals een culturele, sociale en politieke omgeving waar mensen door bepaald en begrensd worden. Of een omringende substantie (grid) waarbinnen iets anders ontstaat, zich ontwikkelt, of is ingesloten.

> Matrixprogramma deel 1

> Matrixprogramma deel 3

> Dit artikel verscheen ook op Anastha Aurora

1 Comment

  1. Dit artikel geeft weer een heldere bijdetijdse verslaggeving van de stand van zaken op het aardoppervlakte en van de individuele keuze van elke man of vrouw die gemaakt moet worden: de hogere of de lagere trilling (frequentie, afstemming) volgen en zelf neerzetten.
    Complimenten!

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.