In gesprek met JP Teunissen over trusts, trustverkopers en recht

Johan Peter Teunissen is een van de veteranen als het gaat over het onderzoek naar de trust. Ik had een gesprek met hem waarbij we verrassenderwijs via de trust en ‘trustverkopers’ uitkwamen bij het feit dat volgens hem niemand rechten heeft. Toch is JP een optimistisch mens die veel positieve ontwikkelingen ziet. Hij blijkt in principe uit te gaan van de kosmische wetten. Een bijzonder gesprek met een markant mens.

Inleiding

Voor mensen die (nog) niet bekend zijn met het trustverhaal hier een korte inleiding.

Volgens Hans Xavier Meier, de schrijver van ‘Hintergrundwissen’, ligt de basis van het trustsysteem bij het Vaticaan, deze heeft de VN opdracht gegeven om een wereldwijd trustsysteem op te zetten. Soevereine staten bestaan volgens Meier al lang niet meer. Er is alleen een systeem van trustmaatschappijen dat het handelsrecht UCC beheert.

Wij zijn allemaal werknemers van het land waarin we wonen en van de VS Incorporated! Ondanks het feit dat we een ID hebben, een sofinummer, belastingnummer zijn we tegenstrijdig genoeg een publiek persoon. We zijn trustees van de ene trust en begunstigde van de andere trust, daarom hebben we privileges. Als tegenprestatie hiervoor moeten we alle rechten inleveren.

De Amerikaanse regering is op haar beurt weer agent van de veel krachtigere Crown Corporation. Dit stelsel ziet er honderd procent anders uit dan de ‘werkelijkheid’ en het ‘rechtssysteem’ zoals wij dat kennen.

Voor meer info zie dit artikel.

Gesprek met JP

In het gesprek met Johan Peter beantwoordt hij vijf vragen. We hebben het zoomgesprek opgenomen, dat ik in twee delen heb geknipt.

Onderzoek naar de trust

De eerste vraag: Wat kan je vertellen over je onderzoek naar het trustsysteem?
JP blijkt al meer dan 2,5 jaar in een Herzgruppe te zitten die info vergaart via een zekere Duitse dame met de naam Antje. Vergaren van de kennis blijkt niet eenvoudig, zeker ook vanwege de verschillen tussen Duitsland en Nederland. Het blijkt taaie kost te zijn dat niet een-twee-drie in de praktijk toepasbaar.

Kennis (vanaf minuut 10.09)

Op mijn vraag of de kennis over trusts voldoende zal zijn om mensen wakker te maken is Johan Peter heel stellig. Ja, dankzij de verworven kennis zal er verandering komen. Hij zegt:”Je kan je door kennis van zaken bevrijden. Onwetendheid zorgt dat je een speelbal bent.”

De trust is in principe volgens hem iets moois. Helaas wordt het misbruikt.

 

Dit is het tweede deel van het interview.

Onrechtsysteem

In Deel 2. vraag ik hem hoe we ervoor kunnen zorgen dat het (on)rechtssysteem vervangen kan worden. JP is hierover opmerkelijk optimistisch gestemd.

“Alle rechten zitten in je hoofd”(vanaf minuut 18.13)

Teunissen blijkt met een relativerende blik te kijken naar de mogelijke rechten die een mens bezit. Ik vind het heel opvallend dat de man die via de trust bekijkt wat onze rechten zijn, niet gelooft in het hebben van rechten. Hij is ook niet zo enthousiast als ik over Passio en diens uitspraak dat ieder mens slechts 1 recht heeft, namelijk dat een ander mens hem geen schade mag berokkenen. Johan Peter blijkt nog een stap verder te gaan. Hij zegt “Alle rechten zitten in je hoofd.”

Dit licht hij in deel 2 uitgebreid toe.

Helpen (vanaf 29.45)

“Als je weet dat er geen recht is, hoef je al die boeken niet te bestuderen. Maar dan zie je wel veel verwarde mensen. Hoe kan je deze aanspreken?”
JP weet waarvoor hij zich inzet.

 

Rob Vellekoop, 13 november 2022

 

3 Comments

 1. https://youtu.be/JxiMHL1lYho

  https://youtu.be/_9W1zTEuKLY

  Hoe valt de inspanning en rijkdom die ons toegevallen is te rijmen met de houding die wijzélf hadden, ten aanzien van kolonies etc? Ontwikkelingsprojecten waarmee we ons gedachtengoed overdragen, handelsverdragen waar de ‘vrijwillige’ exportbeperkingen in geregeld worden… etc

  Overigens dank voor deze heldere uiteenzetting. Niet eerder hoorde ik dit zo duidelijk

 2. Het bovenstaande commentaar van Catherine vraagt iets over het uitbuiten van andere landen. Ook Daniel vroeg mij hier naar. Ik mag mijn overdenkingen hierover van hem publiceren. Hopelijk geeft dat meer duidelijkheid over wat er nu gebeurt. En bedenk vooral dat kolonisatie niet slechts spullen, maar ook bewustzijn over de planeet verdeelde. De Indiaer in de videolink bewijst dat mooi. Hartegroet, JP

  Hoi Daniël,

  Hoi JP, heb met veel interesse naar je gesprek op De Lange Mars geluisterd. Toch zit ik met wat vragen/onduidelijkheden, kun je hier wat over toelichten?

  Veel van je vragen beantwoord je eigenlijk zelf al. Voor het overige zal ik mijn immer tekortschietende wetendheid er op los laten. Goeie vragen, hopelijk idem antwoorden.

  Hoe kun je die rente, die afkomstig is uit eigendomsrecht nou herleiden tot geld..
  Je zei al dat het om waarde ging, om eigendomsrecht, niet om geld.
  Ik snap de conversie naar geld niet. Dat is dan toch ook geld creatie?

  ‘Geld’ wordt alleen gecreëerd op basis van jouw vraag, jouw opdracht. Dus niet uit het niets, en niet door zomaar iemand. Altijd op basis van erg strikte spelregels en altijd op basis van een opdracht-verzoek-handtekening van jouzelf, jij die levende man/vrouw.
  Jij die begunstigde van al die waarde (die dus inderdaad geen geld is).

  ‘Geld’ is altijd waardeloos. Behalve…. Op het moment dat het een waarde-transaktie mogelijk maakt die zonder dat ‘geld’ niet zou zijn gedaan. Alleen in die miliseconde heeft dat fictiemiddel even waarde. Voor hen die deze fictie verlangen voordat zij gaan co-creeëren; Voor hen die in schuldstelsels en in ‘voor-wat-hoort-wat’ hebben leren denken; Voor hen die de bedoelde natuurlijke geldloze weg niet meer kennen en snappen.
  Maar zelfs voor dat geld-volk heeft ‘geld’ louter waarde indien het een transaktie mogelijk maakt die anders niet zou plaatsvinden. Geld zelf heeft helemaal niets te bieden.

  Jouw eigendom is jouw eigendom. Je kunt dat dan ‘recht op jouw eigendom noemen’ maar dat doe je alleen om hen die andermans eigendom(ein) niet meer respecteren te’recht’ te wijzen. Eigen = eigen, dus niet van iemand anders, tenzij je dat verschenkt of verërft.

  Waarom zou jij jouw eigendom(ein) een ‘geldwaarde’ toekennen? Dat ‘geld’ haal je er alleen bij als je een transaktie wilt laten plaatsvinden die zonder dat ‘geld’ niet kan gebeuren. Bijvoorbeeld dus handeldrijven met iemand die onnatuurlijk en dus god/liefdevergeten is.
  Eerst jezelf eens afvragen waarom het zo belangrijk is om met zo iemand om te gaan.
  Vervolgens jezelf afvragen waarom je die naaste met behulp van fictie-geld en met dit slavernij-middel (wat geld is) wilt bejegenen. Omdat jijzelf kennelijk iets wilt verhandelen.
  Dit zijn ethische kwesties Daniël.
  Maar van veel belang gezien die Kosmische Wet van Terugkerende Kracht.

  In het Anastasiadorp verhaal schetst Anastasia dat en hoe de vedische dorpsbewoners geld krijgen van de onnatuurlijk levende toeristen en stedelingen uit de oude wereld.
  Niemand in het Anastasiadorp heeft dit geld nodig, want niemand gebruikt geld.
  In de natuurlijke omgang met elkaar past geen slavernij en dus geen geld.
  De opa van Anastasia benut dit ziekmakende horigheidsmiddel geld ook geniaal:
  Hij knipt de biljetten doormidden en stopt de helft ervan bij de cederolie flesjes…
  Maar wat doen in het verhaal de vedische dorpsbewoners zelf met dat wereldse ‘geld’?
  Zij gebruiken het om in die wereld van dwaling, waan en illusie de onnatuurlijk levende stedelijke bevolking ermee te bewegen om transakties aan te gaan die zij zonder geld niet zouden doen. Maar die zij wel zouden kunnen doen. En die zij zelfs zouden moeten doen.
  Zij betalen met hun eigen soort ‘geld’ de stedelingen (die in deze duivelse fictie geloven) om de chemische fabrieken en andere narigheid ermee af te breken en te doen saneren!

  In feite zouden de stedelingen hun eigen spieren en denkvermogen en verworvenheden ook zomaar zelf en zonder ‘geld’ kunnen inzetten om hun rotzooi mee op te ruimen.
  Dus met hun eigenlijke waarde (hun talenten) een grotere waarde (hun gezonde leefomgeving) gaan creëren. Maar dat doen zij niet.
  Nu wordt ‘geld’ dus door die wijzere vedische bevolking gebruikt als een conversiemiddel van ‘geld’ (= waardeloos, behalve dus dat men er nu ineens iets wel voor doet) naar waarde (= gezond milieu).

  Precies zo doen ook de Staats-trustees dat.
  De trustee-bankier kijkt hoeveel waarde er in jouw trust zit en wie jij bent om een huis te kunnen en mogen bouwen, voor tenminste die waarde die deze hypotheekbankier dan voor jou eventjes uit jouw eigen trust haalt.
  De bankier ziet dat jij echt capabel bent om in een korte tijd dat nieuwe huis te bouwen of dat te kopen, en dat jij het voor jezelf benut. Want de bankier mag jouw trust alleen gebruiken voor de begunstigde van jouw trust: Jijzelf en de jouwen.
  De bankier krijgt van jouzelf de opdracht om aan jouzelf een ‘hypotheek te verstrekken’.
  Op basis van jouw capaciteiten en jouw opdracht kan de trustee-bankier nu ‘geld’ maken. Alleen op basis dus van jouw handtekening, die krabbel die gebaseerd is op jouw Natuurlijke Persoon Identificatie (= Id).
  Zonder jouw opdracht of jouw krabbel of jouw whatever consent kan de trustee géén geld scheppen!
  Dus jijzelf bent de schepper van dit geld.

  Hoelang blijft dat ‘geld’ (= dus dat in getalletjes uitgedrukte verreken middel) bestaan?
  Jij gebruikt die getalletjes (= dat geld) om aannemers of verkopers daarmee een transactie te laten doen, die zij zonder dat ‘geld’ niet zouden doen.
  Dat geld zélf heeft dus geen waarde, nooit. Behalve dat het, als een soort onveranderbare katalisator, een reactie (= transaktie) mogelijk maakt in een chemisch mengsel (= in een onnatuurlijke situatie) die anders niet of slechts heel langzaam zou plaatsvinden.
  Nadat dit ‘geld’ in die miliseconde een transaktie heeft bewerkstelligd is het ‘geld’ al haar waarde weer kwijt. De werkelijke waarde zit ‘m immers in de creaties. Bijvoorbeeld in dat bouwen van je waardevolle huis, dat middels tal van losse onderdelen en diverse aannemers en onderaannemers en bouwvakkers ineens bestaat. Van al die losse stukjes waarde is door het complete huis een gelijke- of een meer-waarde ontstaan.

  De hypotheekbankier krijgt dan van jou, of van de notaris ingeval van een koopoverdracht, het seintje dat jouw huis af is. De zeg drie ton Euro’s die de trustee ervoor met jouw opdracht uit jouw trust heeft gehaald en als ‘geld’ beschikbaar heeft gesteld om die bouwers en bouwmaterialen mee te betalen, die wordt door de vereffening van de trust (met de werkelijke waarde van jouw stenen huis) gelijk gemaakt. Je trust is weer compleet, en wellicht zelfs iets gegroeid. De trustee-bankier heeft jou als begunstigde gediend. Prima.

  De trustee bankier heeft met jouw handtekening/opdracht drie ton aan geld gecreëerd. Nu na het maken van de eindafrekening in waarde zal die trustee bankier ook die drie ton Euro weer vernietigen. Banken vernietigen ook dagelijks het zo geschapen geld.
  Geldvernietigen en geldscheppen zijn geheel verbonden. Als het goed en eerlijk gaat…

  Met de rente van de waarde van Nederland (in het voorbeeld op DLM+ is dat jouw eigen stukje van de afsluitdijk) gaat het niet anders. Die afsluitdijk is van echte waarde. Die is niet gemaakt van stapeltjes bankbiljetten, maar van echte waardevolle materialen en met bloed, zweet en tranen. Door echte mannen en vrouwen.

  Dat het ding (= die afsluitdijk) rendement oplevert, dus Nederland sneller méér waard maakt als land om in te gedijen en om mee handel te drijven, dat snap je vast ook wel.
  Nu komt er van jou een opdracht richting de trustee (= overheid) die al deze waarde mag beheren ten gunste van jou.
  Jouw opdracht luidt: “Ik heb pampers nodig want ik ben bij mijn ouders geboren en, lieve trustee, geef mijn ouders daarvoor kinderbijslag.”

  Jouw trustee (= overheid) heeft de plicht om jou uit jouw bij voorbaat geërfde trust (= dat stukje afsluitdijk enzo) te begunstigen.
  De overheid kan echter niet jouw stukje afsluitdijk eruit halen om jouw pampers te betalen. Dat hoeft ook niet. Want de afsluitdijk, in z’n geheel en ongemoeid gelaten, levert dagelijks meer-waarde op. En ook die meer-waarde komt aan jou en aan jouw ouders toe.
  Die meer-waarde is echte waarde. En elke echte waarde kun je -eventjes- in getalletjes uitdrukken ook.
  In opdracht van jouw ouders (= gezinstrustees) wordt er voor jou (= de B.S.N. begunstigde) nu kinderbijslag aangevraagd. Of byzondere bijstand. Of whatever nodig is voor jou.
  De trustee (= overheid) laat de afsluitdijk in takt (want mag die waarde niet verminderen) en benut nu voor jou en op verzoek van jouw ouders jouw BSN-rendement te goed. Dat jij reeds van je voorouders geërfd hebt.
  Idem met ‘studiefinanciering’ of ‘zorgtoeslag’ of ‘huurtoeslag’ of ‘energierekeningen’ of ‘uitkeringen’, en zo, die de overheids-trustee voor jou genereert vanuit jouw eigen met waarde gevulde trust.
  Pas op jouw eigen verzoek schept de trustee ‘geld’ om jou mee te begunstigen.
  Wat zij niet vertellen is dat zij tien keer meer ‘geld’ uit jouw trust halen dan jij krijgt. Dat leeuwendeel van jouw geld, omdat je er zelf om gevraagd hebt, verdwijnt bij die trustee in hun geldopslorpende administratie systeem. De trustee zelf mag maar ca 10% als vergoeding voor zichzelf behouden van elke opdracht die zij voor jou uitvoert.

  Vanuit die BSN-trust ontstaat er dus een heel andere ‘geldstroom’ dan vanuit die ‘geboorte trust’. Maar ook dit ‘geld’ zal na gebruik voor het doel toch wel vernietigd moeten worden.
  Of je krijgt inflatie…

  Wie bepaalt de waarde van iets? Is er in bijvoorbeeld Afrikaanse landen niet veel minder gecreëerd door hun voorvaderen, en daardoor veel minder waarde?

  Jij als Mens, als consument, bepaalt de waarde van iets.
  Jij bent ook diegene die aan dat iets een geldwaarde kan toedichten.
  In de economielessen leer je dat ‘schaarste’ de ‘prijs’ van een waardevol iets bepaald.
  Dat is zo ingeval van hebzucht en concurrentie, van nature is dat nooit zo.

  De creaties van ‘iets van waarde’ bepalen de meer-waarde ervan, onafhankelijk van het land. Wat wel telt is of een land reeds de ‘waardevolle grondstoffen’ en ‘getalenteerde mannen/vrouwen’ heeft om die meer-waarde mee te kunnen creëren.
  De Afrikaanse landen hebben, in Euro’s uitgedrukt, erg veel waardevolle grondstoffen.
  Al of niet gedelfd bepalen die delfstoffen en grondstoffen, in Euro’s uitgedrukt, de geldwaarde van een land.
  Het aantal autochtone/inheemse inwoners van dat land, gedeeld door die totale in Euro’s uitgedrukte waarde van dat land, bepaalt hoeveel waarde (in Euro uitgedrukt) er gemiddeld in ieders individuele trust zit.
  Alle individuele Afrikanen zijn dus, in Euro’s uitgedrukt, heel erg rijk.
  Gelukkig rekent de natuur niet in ‘geld’…

  Natuurlijk is het wel zo dat de ‘eerste’ wereld de derde wereld heeft geplunderd, en die waarde eigenlijk toekomt aan de inwoners van het land van plundering.
  Maar nog steeds zijn er grote verschillen per land. Dat is toch oneerlijk/onwenselijk.?

  Wat wenselijk is dat is wat de Mensen wensen. Wat we nu beleven is wat zij (om welke reden dan ook) wensen. Idem aangaande ‘eerlijk’ of ‘oneerlijk’.
  Dit is wat de Mensheid kennelijk wil ervaren en zij nu dan ook ervaart.
  Interessanter dan zo’n waarde-oordeel uiten is het om te gaan snappen hoe het werkt.
  In een op ‘geld’ gebaseerd denken en doen kun je ‘plunderen’ van milieu en Menselijke energie nooit stoppen. Want ‘geld’ is gemaakt om te doen verslaven en slaven te maken.

  En hoe zit het trouwens met gemigreerde inwoners, van welk land mogen zij de vruchten plukken?

  De Oecraïners worden hier in NL nu massaal binnen gehaald. Zodra zij zich ‘gemeld’ hebben of ‘onder een brug worden aangetroffen door de trustee-politieagenten’, bestaan zij in het NL-bankiers systeem. Hun Id is dan bekend geworden.
  Met dit Id en met hun ‘vluchtelingen status’ kan en mag de Nederlandse bank in de collateraal trusts van die Oecrainers graaien.
  Bij het hospitaal kunnen zij zich Identificeren en het Centraal Administratie Kantoor (= CAK) betaalt hun zorg.
  De CAK-trustee haalt dan tien keer meer ‘geld’ uit de trust van die vluchteling dan dat zijn medische behandeling kost, en waarvoor die vluchteling zelf de begunstigde is.
  Dat is erg lucratief dus.
  Idem doen de globalisten dat met de Afrikanen en met andere (door onszelf eerst) opgejaagde natives. Het is een verdienmodel van jewelste.

  Bovenstaande problemen kunnen worden opgelost door niet meer in landen te denken, maar alle inwoners van de aarde gelijke eigendomsrechten te geven, toch?

  De elite denkt niet in ‘landen’ en ‘naties’.
  Voor der top-rijken zelf gelden al deze beperkingen niet en nooit.
  Dit is een wereldwijd (mondiaal) trust systeem. Net zoals dat al voor de militairen geldt bestaan er geen landen en naties. Als de bevolking dat ook zo zal denken verandert er niets.

  Alleen als de bevolking gaat zien hoe zij altijd al alles voorfinancieren, en altijd al alles met hun arbeid gecreëerd (en gefinancierd) hebben, dan kan die bevolking beseffen dat een trustee dat niet mag afpakken door exorbitante ‘administratiekosten’ te rekenen.
  En dat het door de bevolking aan die zogenaamde ‘politici’ niet moet worden toegestaan om ‘in naam van het volk’ (= dus in opdracht en met de handtekening van het volk, namelijk dat potlood kruisje op dat kiesbiljet) hun zelfzuchtige miljarden projecten te doen financieren. Zoals bv die ‘wegenbouw’. Of die ‘Covid’ miljarden. Of die ‘voortdurende oorlogen’.
  Die nep-politici sluizen al die ‘geldstromen’ direct door naar hun eigen vriendjes en in hun eigen zakken.
  Met leugens zoals ‘privatisering’ liegen zij de bevolking voor dat de creaties=eigendommen van het volk zelf ineens van hun ‘private vrienden/bedrijven’ zijn geworden.
  Wat onmogelijk kan. En wat niet waar is.
  Over wat het volk dus gefinancierd en gecreëerd heeft, of nog creëert, en wat dus het eigendom van de bevolking is, daarover liegen die nep-politici (= koninklijke bedrijfsleiders) de bevolking voor en verlangen dat zij daarvoor (nogmaals) moeten betalen. In Euro’s.
  Bijvoorbeeld voor ‘licenties’. Of voor ‘energiegebruik’. Of ‘belastinggelden’.
  Het is alleen wetendheid over dit alles Daniël wat het bedrog en de oneerlijkheid kan doen stoppen.

  Nog wat ingewikkelde details: dingen van waarde worden gecreëerd door bijvoorbeeld: kennis, maar ook door grondstoffen, machines. Die zaken moeten dus een rol spelen in de totale waarde van een land.

  Zie hoe je jouw eigen vragen al beantwoord.
  Ja, vanzelfsprekend. Hierboven hopelijk al voldoende uitgelegd?

  En hoe zit het met de waarde creatie in het heden en toekomst?

  De enige waardevolle toekomst ontstaat door waarde te geven aan wat waarde heeft (de Schepping en de Wetten van de Schepper-van-al-wat-is).
  En door niets meer te doen met wat te maken heeft met illusies en bedrog (= geld, wetgevingen, staatsrecht, allerlei recht, zelfzucht, liefdeloosheid).
  Waarde ontstaat door een uitdrukken van jouw eigen en ingeboren universele Menselijke waarde(n). Daarmee ontstaat die natuurlijke Godhorige toekomst.

  Alle hierboven genoemde zaken van waarde werden verkregen door de betaling van geld. Zeg je nou: die kennis, die moet men maar ‘free of charge’ overdragen?

  Zolang ik/jij met ‘geld’ iets van waarde tracht te verrekenen ben je de weg kwijt.
  Pay it Forward is hoe de natuur dat doet. Reeds vanuit je moeders buik.
  “Sharing what you have, with someone who would be without” (song New Troubadours).
  Door je overvloed meteen en van nature te delen met wie het net zo hard of harder nodig heeft dan jijzelf voorkom je dat iemand ‘without’ zal zijn.
  Geld maakt dat je dit natuurlijke proces verstoord, tegen gaat zelfs.
  Je vertraagt dan de creatie en werkt de overvloed tegen.
  Zie de speelfilm: Pay it Forward (opnieuw tien keer. En probeer het uit).

  En het delven en smelten van ijzererts, opgraven van mineralen, bemannen van industrie, onderhoud van wegen, enz. enz. In het kort: bloed, zweet en tranen..

  In een slavernij=’geld’systeem is dit allemaal ‘bloed zweet en tranen’, en ‘in het zweet uwes aanschijns’ (over)leven. Dit is het tegendeel van het bedoelde vedische Godhorige bestaan van een vervullend leven in overvloed. Het is net welk geloof je zelf verkiest.
  Tal van soortgelijke werkzaamheden, in een andere setting verricht, kunnen ook heel vreugdevol en heel verdienstelijk verricht worden.
  ‘Worshippen’ noemde OSHO tal van die noodzakelijke taken.
  “Work is Love in Action” zegt men daarover in de Findhorn Community.

  Wie betaalt dat aan wie en waarvan?
  Of veronderstel je dat iedereen ‘om niet’ zijn bijdrage aan de maatschappij levert?

  Geen van de dieren in de natuurlijke (niet door Mensen verkrachte) natuur ‘betalen’ wat dan ook. Dieren leven vanuit hun instinct in de goddelijke orde. In de goddelijke orde bestaat er geen ‘geld’.
  Geld is een uitvinding van de Satanisten, van ‘Demon Kratius’ (met een knipoog naar de anekdote hierover van Anastasia).
  Iedere Mens is van nature creatief en welwillend om iets te doen wat bij hem/haar past.
  Heel veel huidige bezigheden, niet slechts die 60% bullshit jobs, behoren er helemaal niet te zijn in een waarachtige wereld. Ze bestaan alleen nog om de illusie in stand te houden en om de Menselijke energie te kunnen aftappen.
  Stap terug naar jouw familiedomein en naar jouw bestaansbasis daar. Op basis van het genieten van jouw nutsgebruik, wat/dat de overheids-trustees jou móeten verstrekken.
  Stop met domme dingen vragen aan, of doen met, die nep-politici en met hun misdadige bankiers-trustees.
  Dat kan. Door jouw authentieke autochtone bestaansstatus weer te herstellen.
  De UNDRIP is daarbij een lesmodel dat bruikbaar is (in het contact met de verwarden).
  De Holland de jure Assembly, met het Center for Admity and Restoration of the Earth (CARE) is daarvoor een nog directere weg.
  Doch elk van die wegen begint met je eigen vertrouwen en met je eigen wetendheid.

  Als éénieder recht heeft op 6 duizend zoveel euro, kun je er donder op zeggen dat voor mensen de noodzaak om te werken voor geld afwezig is, en dus niet zal worden gedaan..

  Werken de dieren in de natuurlijke natuur?
  Hoeveel efficiënter en relaxter dan kunnen die dieren-Mensen, indien uitgerust met een werkend onderscheidingsvermogen en met gezond verstand, dan wel niet leven!
  De Anunaki leugen van “zwoegen in het zweet des aanschijns” hoeft geen leidraad te zijn.
  Je kunt ook aan die goedaardige Schepper van Al wat Is je vertrouwen schenken Daniël.
  Niemand is hier geboren om te zwoegen (lijden), te slaven (geld gebruiken) of te werken (anders dan als worship en als dienstbare creatieve liefde uiting ten gunste van iedereen).

  Dat zijn zo van die overpeinzingen die ik heb!

  Insgelijks.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.