Laatste fase uitrol 5G

De overheid gaat na de zomer het laatste en belangrijkste deel (van het spectrum) van 5G veilen zodat providers het kunnen uitrollen over heel NL. De uitrol zal de dagelijkse belasting van straling voor mens en dier die er is door 3G en 4G nog eens enorm versterken.

Planning

Aanvankelijk was de planning van het ministerie van EZK om begin 2022 de frequentieruimte in de 3,5 GHz band te veilen. Deze veiling gaat nu naar verwachting na de zomer plaatsvinden. Er zijn echter nog wel wat onduidelijkheden die het ministerie eerst moet oplossen. Eventuele bieders hebben nog geen zekerheid hoe lang zij hun vergunning kunnen uitoefenen omdat Inmarsat misschien tijdelijk verhuist uit het Friese Burum naar Griekenland. Op dit moment gebruikt het satellietcommunicatiebedrijf Inmarsat 25 procent van het beschikbare spectrum van de 3,5 GHz bandbreedte.

De beslissing om 5G in te voeren is genomen door de EU en Nederland heeft zich verplicht heeft om het 5e generatie mobiele netwerk te (laten) installeren.

Eind 2018 heeft het EU parlement en de Raad een Richtlijn (EU) 2018/1972  goedgekeurd tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie. De Nederlandse burger heeft geen enkele inbreng.

 • Op 3 juli 2018 heeft de overheid het Actieplan Digitale Connectiviteit gepubliceerd, waarin staat dat de overheid koploper wil worden in de installatie van 5G.
 • Daarop heeft de overheid op 16 juli een concept wetsvoorstel gepubliceerd waarin staat dat gemeenten verplicht zijn mee te werken aan de uitrol van 5G. Met andere woorden ook de gemeenteraad wordt volledig gepasseerd.
 • Uitrol zal in eerste instantie plaatsvinden via de aanwezige 4G zenders. Gestart wordt met een relatief lage frequentie tot 2600 Megaherz.
 • De veilingen van de frequenties vinden plaats begin 2020 en eind 2022 (dat wordt nu dus 2023)

Frequenties voor 5G

Hoewel 5G een zendtechniek is die ook op de bestaande frequentiebanden van 2G, 3G en 4G gebruikt kan worden, heeft de Europese Unie drie specifieke frequentiebanden aangewezen voor 5G: de 700 MHz, 3,5 GHz en 26 GHz.

Sinds 21 juli 2020 zijn de 700 MHz-, 1400 MHz- en 2100 MHz-frequentiebanden geveild. KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo verworven vergunningen voor de drie geveilde frequentiebanden. Aan de vergunningen van de 700 MHz-band zijn een dekkingseis en snelheidsverplichting verbonden. De ingebruikname van de 3,5 GHz-band staat nu gepland voor 2023. Voor de 26 GHz-frequentieband is nog niet besloten of, en zo ja wanneer deze landelijk geveild gaat worden.

Het Nationaal Frequentieplan (NFP) geeft per frequentieband aan voor welk soort gebruik de band bestemd is. Zo zijn er banden speciaal bedoeld voor mobiele telefonie en internet, radio- en televisie-uitzendingen, luchtverkeersleiding, enzovoorts. Door de grote vraag naar frequenties voor draadloze technieken moet er zo efficiënt mogelijk worden omgegaan met de beschikbare frequentieruimte. Het NFP brengt al het gebruik daarom overzichtelijk in beeld.

Het NFP wordt samengesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, in nauwe afstemming met de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI).

5G testen in Nederland

Er is al volop geëxperimenteerd met 5G in ons land vanaf 2020.

In het Nationaal Frequentieplan (NFP) staat per frequentieband voor welk soort gebruik een frequentie bestemd is. Voor ander gebruik van frequentieruimte dan in het Nationaal Frequentieplan (NFP) staat kan bij Agentschap Telecom een experimenteervergunning aangevraagd worden. Dit is een tijdelijke zendvergunning (maximaal één jaar) voor niet-commercieel gebruik waarmee mobiele operators en andere partijen gecontroleerd tests kunnen uitvoeren.

Bij experimenteervergunningen voor 5G kunnen bijvoorbeeld andere bandbreedtes en/of andere zendvermogens gebruikt worden dan bij bestaande zendvergunningen.

Deze gegevens komen uit het Antenneregister. (https://www.antennebureau.nl/plaatsing-antennes/locaties-antennes-in-nederland)

Experimenteervergunningen 5G per 14 juli 2022 (verleend door de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur)
Plaats Postcode Frequentie(s) Einddatum vergunning
Delft
Valkenburg (ZH)
2628 CR
2236 ZZ
700 MHz
3,5 GHz
26 GHz
20/3/2023
Breda 4818 JD
4834 HK
4834 VG
3,5 GHz 22/3/2023
Rotterdam 3084 CB 3,5 GHz 28/4/2023
Den Haag 2595 BG 3,5 GHz 27/6/2023

5G is echter deels al in gebruik.

Op Europees niveau zijn er voor 5G voorlopig drie frequentiebanden aangewezen, namelijk 700 megahertz, 3,5 gigahertz en 26 gigahertz. Er zijn ook frequenties waarvoor geen vergunning nodig is. Het gaat om toepassingen in de banden 433 MHz, 868 MHz, 2,4 GHz, 5 GHz en 60 GHz.

In de toekomst gaat 5G gebruik maken van hogere frequenties, maar 60GHz is nu al vergunningvrij beschikbaar.

De voorlopig hoogste frequentie die voor 5G gebruikt kan worden is 2.100 MHz en 60 GHz. Bij 60 GHz is het nodig om dichtbij de antenne te zijn. Door de wetenschap wordt gesteld dat het signaal ongeveer 10 meter ver reikt en wordt gestopt door muren en andere objecten. Ook bomen absorberen de hoogfrequente straling.

Het gebruik van de 60 GHz-band is toegestaan zonder dat daar een vergunning voor nodig is. Vergunningvrije antennes (zoals bijv. ook alle Wifi routers) staan niet genoteerd in het antenneregister. Hierdoor zijn ze voor burgers onbekend. Ook de hogere frequenties zijn niet te meten met op de consumentenmarkt beschikbare EMF meters. De burger tast dus in het duister als het gaat om de mogelijke belasting van die hogere frequenties.

Bezwaren tegen stralingsblootstelling

De uitrol vindt plaats ondanks tal van gefundeerde bezwaren zoals blijkt uit onderstaande lijst met onderzoeken van de afgelopen veertig jaar. De lobby van telecom heeft veel meer invloed op politici dan de mensen die voor de gezondheid van mens en dier opkomen. De straling van 5G-netwerken komt dus bovenop de al aanwezige straling van 3G en 4G. Het cumuleert.

 • Recent onderzoek in Zweden van Hardell en Nilsson uit 2023 laat zien dat de installatie van 5G een sterke toename van blootstelling aan straling en een snelle ontwikkeling van EHS symptomen (zoals hoofdpijn, concentratieverlies, vermoeidheid, hartritmestoornis, etc.) laat zien. Deze en eerdere studies tonen aan dat implementatie van 5G niet kan plaatsvinden zonder het risico op schadelijke gevolgen voor de gezondheid van de mens. De frequenties die in Zweden worden gebruikt voor 5G liggen meestal rond de 3.5 GHz. En dat is precies de frequentie waar het in deze veiling over gaat.
  Voor de resultaten van het Zweedse onderzoek zie “A 52-Year Healthy Woman Developed Severe Microwave Syndrome Shortly After Installation of a 5G Base Station Close to Her Apartment” Lees hier het onderzoek.
 • In december 2022 ontvangt de Kamercommissie VWS petitie Stop 5G. Deze is ondertekend door bijna 52.500 mensen, waarin staat dat de overheid onvoldoende oog heeft voor de gevolgen van draadloze communicatie voor de gezondheid.
 • De Stichting EHS, die optreedt als vertegenwoordiger van de elektrogevoeligen, pleit voor bescherming van deze mensen en wil daarom uitstel van het gebruik van 3,5 GHz totdat er wetenschappelijk onomstreden is vastgesteld door onafhankelijke wetenschappers dat er geen negatieve gezondheidseffecten zijn. Zij willen dat de overheid het voorzorgprincipe toepast.
 • Uit een Australisch onderzoek naar de ontwikkelingen in de natuur te wijten aan straling blijkt een ware exodus van diersoorten in de periode van 2000 – 2015 van Mount Nardi in het NightcapNational Park in Australië (lees het onderzoek hier)
 • Voor 1981 bestonden er al zo’n 10.000 studies die aantoonden dat de straling van RF- en microgolven gevaarlijk voor alle leven is.
 • In juni 1995 terwijl de telecomindustrie plannen maakte om apparaten met microgolfstraling in de handen en bij de hersens van elke man, vrouw en elk kind te krijgen, en miljoenen zendmasten en antennes op te stellen in steden, gemeenten, dorpen, bossen, natuurgebieden en nationale parken door het hele land om die apparaten te kunnen laten werken – kondigde het EPA (Amerikaanse Agentschap voor de bescherming van de leefomgeving) aan dat het fase 1 van zijn blootstellingsrichtlijnen in het begin van 1996 zou uitbrengen. De Federale Commissie voor Communicatie FCC zou die richtlijnen dan hebben moeten uitvoeren, mobiele telefoons en zendmasten zouden onwettig zijn, en zelfs al waren ze niet onwettig, dan zouden telecomondernemingen blootgesteld zijn aan onbeperkte aansprakelijkheid voor alle lijden, ziekte en sterfte die ze zouden gaan veroorzaken. De Elektromagnetische Energie Associatie, een industriële lobbygroep, slaagde er echter in te voorkomen dat de richtlijnen van het EPA werden
  veropenbaard. (5Gspaceappeal.org)
 • De geplande frequentieveiling voor de 3,5 GHz-band is, met het oog op de volksgezondheid, om de volgende redenen onverantwoord en ongewenst:
  1. Er is geen voorafgaand onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek geweest dat aantoont dat er door de frequenties in de 3,5 GHz-band, geen gezondheidsschade voor de bevolking zal optreden en geen schade wordt aangericht aan flora en fauna.
  2. Daardoor voldoet de overheid niet aan haar zorgplicht en passen ze het voorzorgbeginsel niet. Ze passeren het advies van de Gezondheidsraad in het rapport ‘5G en gezondheid’.
  3. De bevolking wordt net als bij 2G, 3G en 4G betrokken in een experiment met ruim 17 miljoen burgers, door een overheid die beweert zich in te zetten voor milieubewustzijn en een gezonde leefomgeving (zie Omgevingswet, Nationale Omgevingsvisie, Provinciale en Gemeentelijke Omgevingsvisie).
  4. De gehanteerde blootstellingslimieten, opgesteld door ICNIRP (International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection) zijn afkomstig van deze niet-gouvernementele organisatie.
  Stopumts.nl
 • Uit tests met 3,5 GHz is al gebleken dat deze frequenties schadelijk zijn voor mens en dier. (Zie 5G is niet oke.nl)

 

Lees ook ons 5G-dossier

 

Rob Vellekoop, 20 mei 2023

1 Comment

 1. stoppen met internet.

  Wifi opzeggen,

  Het ging altijd goed zonder.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.