Via #Pandemiewet meer macht naar #WHO

Het is niet vreemd dat de regering Rutte haast heeft om de Pandemiewet door de Eerste Kamer te loodsen. Dit gebeurt niet alleen om ervoor te zorgen dat de wijziging van de wet wordt aangenomen, maar ook om de macht van de WHO (wereldgezondheidsorganisatie) te laten toenemen. Straks moeten we voor onze klachten over strenge gezondheidsmaatregelen naar de WHO en kunnen we niet meer bij onze regering of de EU terecht.

WHO

Zoals in eerdere artikelen in DLM Plus gemeld doet de WHO een greep naar de macht, en via de WHO de financiers die daar weer achter zitten.

Dit doet de Wereldgezondheidsorganisatie WHO door de 194 lidstaten van de World Health Assembly een volledig nieuwe overeenkomst, het zogenaamde Pandemie-verdrag, te laten ondertekenen. Dit verdrag zal de WHO macht geven over “ziekteverwekkers met pandemisch potentieel”, maar ook over de productiemiddelen van het pharmaceutisch industrieel complex.

Via de World Health Assembly sturen 194 lidstaten de World Health Organization aan. De Assembly bestaat uit de Ministers van Gezondheid van de lidstaten en is ’s werelds hoogste autoriteit op het gebied van gezondheid.

Op dit moment is er al een dergelijk verdrag, het zogenaamde International Health Regulations (IHR), dit gaat echter niet verder dan de WHO een adviserende rol te geven.

Door amendementen in te dienen voor aanpassing van de internationale gezondheidsregels is het mogelijk het oude verdrag te veranderen zonder dat een nieuw verdrag moet worden opgesteld. Daarna hoeft slechts de meerderheid van de leden het te accepteren en is het rond. De IHR is het enige internationale verdrag waardoor de World Health Organization (WHO) kan optreden als het belangrijkste wereldwijde surveillance systeem.  Over de amendementen wordt ondertussen in alle geheim onderhandeld, zonder dat de wereldbevolking hierop enige inspraak heeft.

Het schijnt de bedoeling van de WHO te zijn om tijdens de World Health Assembly van 2024 uiterlijk deze vernieuwde pandemie-overeenkomst rond te krijgen.

> Lees ook WHO 2

2024

Het schijnt de bedoeling te zijn om tijdens de World Health Assembly van 2024 uiterlijk deze vernieuwde pandemie-overeenkomst rond te krijgen.

De World Council for Health (WCH) is een tegenhanger van de WHO. De WCH is sinds 2021 actief met gezondheidsadvocaten, dokters, vernieuwers en activisten en vecht voor goede gezondheid voor iedereen. Ze werken samen met meer dan 170 organisaties in veertig landen om kennis over gezondheid en bewustwording te vergroten. De organisatie voert actie om vrijheid op het gebied van gezondheid te verdedigen en gezonde leefstijlen te promoten. Zij brengen de zaak van de machtsgreep van de WHO naar buiten.

Volgens de WCH is het de bedoeling van de aanpassingen van het verdrag om wereldwijde digitale gezondheidscertificaten te krijgen, miljarden dollars meer beschikbaar te stellen aan de WHO en het voor landen mogelijk te maken regels in te voeren zonder respect voor de waardigheid, mensenrechten en fundamentele vrijheidsrechten van de mens.

Volgens de activisten kan niet worden toegestaan dat de Wereldgezondheidsorganisatie de gezondheidsagenda gaat beheren, omdat de organisatie naast openbare financiering van lidstaten ook geld krijgt van bijvoorbeeld Gates Foundation en het door Gates betaalde GAVI. Hiervan krijgt, volgens de WCH, de WHO 1 miljard dollar per jaar!

Pandemiewet

Nu kijken we naar het voorwerk dat in Nederland wordt verricht door de club van Rutte om straks naadloos de macht te kunnen overdragen aan de WHO.

De “permanente coronawet” is een controversieel onderwerp in de politiek. Het betreft een wetswijziging waardoor de coronamaatregelen (mondkapjes, lockdowns, QR-codes, etc.) permanent in de wet (WPG, Wet Publieke Gezondheid) worden verankerd. Tijdens de coronacrisis van de afgelopen jaren moest het kabinet eerst toestemming krijgen van het parlement om de spoedwet te verlengen. Deze aanpassing van de WPG wordt in de wandelgangen ‘pandemiewet’ genoemd.

Als de wetswijziging wordt doorgevoerd is het laatste dus niet langer het geval. De minister kan dan naar eigen goeddunken, op elk moment, vergaande maatregelen doorvoeren. Bijvoorbeeld als de WHO na 2024 aangeeft dat er weer een pandemie is uitgebroken, de maatregelen van deze organisatie uitvoeren.

De Eerste Kamer lag echter dwars doordat deze Kamer in mei 2022 een nieuwe (vijfde) verlenging van de tijdelijke coronawet verwierp.

Na goedkeuring door de Raad van State is echter in de zomer van 2022 het wetsvoorstel opnieuw naar het Parlement gestuurd. De Tweede Kamer heeft het al goedgekeurd. De Eerste Kamer zal zich opnieuw hierover moeten uitspreken en stemt hierover op 23 mei, vlak voor de beëdiging van de nieuwe Eerste Kamer.

Tijdelijke wet maatregelen covid-19 / Spoedwet / Noodwet

De tijdelijke coronawet is er destijds in 2020 gekomen. Volgens deze coronawat is een ‘dreiging’ of ‘ernstige vrees’ voor een epidemie voldoende reden voor de regering om burgers hun grondrechten af te kunnen nemen.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor de Spoed- of Noodwet op 27 oktober 2020 na met 48 stemmen voor aangenomen. De partijen die toen kozen voor het einde van de democratie waren Groen Links, PvdA, SGP, 50Plus, D66, VVD, CDA en CU. Van dezelfde partijen gingen de Tweede Kamerleden hen hierin al voor. (Lees ook hier)

Op 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) in werking getreden. Deze wet was specifiek gericht op het bestrijden van covid-19 en is viermaal voor een periode van drie maanden verlengd.

Maatregelen op een rijtje

Deze maatregelen kunnen weer terugkomen als deze aanpassingen in de WPG worden opgenomen. Denk aan:

– Mondkapjesplicht kon niet wetenschappelijk onderbouwd worden en had geen effect op gedragsverandering, evenals het afstand houden.
Lees Waarom voerde Rutte mondkapjesplicht in terwijl ze wisten dat het niet werkte?

– onverplichte vaccinaties, maar zonder krijgen mensen beperking opgelegd. Het vaccin blijkt echter niet succesvol te zijn:
Het vaccin blijkt volgens veel artsen zelfs uiterst gevaarlijk.

Toch ging het kabinet over tot de invoering van talloze beperkende maatregelen. Om het geheugen nog even op te frissen noemen we er een aantal:
Verbod op groepsvorming (bijvoorbeeld maximaal 10 personen), vervroegde sluiting horeca en nachtwinkels, verbod grootschalige concerten en bijeenkomsten, verbod van publiek tijdens sportwedstrijden en daarna het schreeuwverbod toen bezoek wel weer mocht, beperken thuisbezoek, beperken maximaal aantal personen per ruimte, sluiting parkeergelegenheden om bezoek te ontmoedigen, sluiting toeristische attracties en van parken en stranden, sluiten horeca, musea en theaters, beperken fysiek onderwijs, sluiten locaties bij bronsbesmetting (NB. besmetting geconstateerd met PCR-test!), mondkapjesplicht in het openbaar vervoer en winkels, controle van quarantaineverplichting, introductie winkeltijden voor kwetsbare groepen, enzovoort.

De WHO en Kuipers

Met andere woorden als het Rutte lukt om de Wet op de Publieke Gezondheid aangepast te krijgen met bovengenoemde noodmaatregelen, dan is het Parlement uitgeschakeld op het moment dat de Minister van Volksgezondheid dit vindt. Dat kan bijvoorbeeld op het moment dat hij van de WHO te horen krijgt na 2024, dat zij vinden dat er weer een pandemie is uitgebroken in, ik noem maar wat, Tjerkstrasedeel.

Op dezelfde manier maken alle regeringen in meerderheid (er is immers slechts een meerderheid van de 194 deelstaten nodig) hun wetgeving panklaar om de nieuwe werelddictatuur op gezondheidsgebied te verwelkomen. Duitsland is een voorbeeld van een land dat ook met deze voorbereiding bezig is.

Het Duitse parlement heeft met grote meerderheid een motie aangenomen die bij de Bundesregering erop aandringt de rol van de WHO op het gebied van gezondheid te vergroten. Daarvoor heeft deze private organisatie meer geld nodig. Daarom stellen zij voor het WHO-budget tot 2030/2031 met 50% te verhogen.

Links

World Council for Health
World Health Organization

 

Rob Vellekoop, 20 mei 2023

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.