Hoeveel macht heeft het Europese Parlement eigenlijk?

Banksy

Heeft het Europarlement wel genoeg macht om serieus te nemen en ervoor naar de stembus te gaan? Tijdens de verkiezingen van 2014 ligt de opkomst iets boven de 40 procent. Er zijn zelfs landen waar amper 10 procent gebruikmaken van hun stemrecht. Een verklaring hiervoor zou kunnen liggen in de machteloosheid die aan dit parlement wordt toegeschreven. Het is zeker dat In ieder geval minder dan de helft van de kiesgerechtigden gaat stemmen op 23 mei. Is deze gereserveerde houding terecht?

Europarlement

De belangrijkste functie van ieder willekeurig parlement is natuurlijk wetgeving. Op welke manier is dat eigenlijk voor de Europese Unie geregeld?
De Raad van vakministers (Raad) beslist samen met het Europese Parlement over wetsvoorstellen die door de Europese Commissie worden opgesteld. De mogelijkheid tot het nemen van een initiatief om een wetsvoorstel in te dienen hebben de Europarlementariërs niet, zij moeten wachten totdat de commissie hen vraagt over een voorstel te beslissen. Zowel de Raad als het parlement moeten akkoord gaan met de uiteindelijke versie van een wet. Als dat niet lukt stopt de wetgeving. Dit wordt de gewone wetgevingsprocedure genoemd. Het gevolg van deze opzet is duidelijk, de lidstaten hebben via hun vakministers een hele dikke vinger in de pap en kunnen wetten tegenhouden. Hoe het parlement over een voorstel gaat beslissen is afhankelijk van de opstelling van de voornaamste fracties. De Europese Volkspartij (217 leden) en de centrumlinkse sociaaldemocratische fracties (190 leden) hebben samen de meerderheid met 407 leden (in 2015). Daarnaast zijn er een fors aantal kleinere fracties, zoals de Europese Conservatieven en Hervormers, Alliantie van Liberalen en Democraten, de Groenen.

Daarnaast bestaat er nog een bijzondere wetgevingsprocedure. Dan wordt er op twee gebieden afgeweken van de gewone. De Raad zal unaniem moeten beslissen, in plaats van de gebruikelijke gekwalificeerde meerderheid. En het Europarlement mag dan slechts adviezen geven.

Over belastingen bijvoorbeeld kan niet in een gewone wetgevingsprocedure beslist worden. Het Europarlement staat dan buiten spel. Andere voorbeelden zijn:
– asielbeleid
– sociale zekerheid en sociale maatregelen
– milieubelastingen en milieuregels
– beslissingen om het Hof van Justitie te laten beslissen in verband met geschillen over intellectuele eigendom
– harmonisatie omzetbelastingen
– liberaliseren kapitaalverkeer met niet EU-landen

Het parlement kan de commissie natuurlijk altijd vragen ergens een wet over voor te bereiden, maar dan is het aan de commissie om te beslissen of zij dit ook doen.

Er zijn 751 leden (inclusief het Verenigd Koninkrijk) die wisselend Straatsburg en Brussel als standplaats hebben. De meeste leden komen uit Duitsland met 96 en Frankrijk met 74. Nederland en België doen mee met respectievelijk 26 en 21 leden. In Nederland vertegenwoordigt een lid tijdens de 2014 verkiezingen 647.000 inwoners en voor België zijn dat er 534.000.

Deze parlementsleden vertegenwoordigen 190 nationale politieke partijen. Zij blijven aan voor een periode van 5 jaar.

De populariteit van de EU afgeleid uit de opkomstcijfers bij de verkiezingen van het parlement vertoont een scherpe dalende lijn. In 1979 ligt de opkomst op 63%. Sinds 1999 ligt deze onder de 50% en daalde in 2014 tot 42,6%. Vooral in de nieuw toegetreden lidstaten gaat het EU-enthousiasme richting nihil, Tsjechie met 18,2% en Slowakije zelfs 13,1%.

Europese Commissie

Je kunt de werkelijke macht van het Europese Parlement ook afleiden van de macht die de Europese Commissie heeft. Iedere lidstaat heeft 1 commissaris met elk een afgebakende taak. Voor Nederland is dat Timmermans op het ogenblik. Deze commissie functioneert onafhankelijk van de lidstaten. Zoals vermeld heeft alleen de commissie het recht om wetsvoorstellen in te dienen. Een andere taak is die van controle op de uitvoering van de wetten.

De commissie checkt of ze daadwerkelijk worden uitgevoerd. Daarnaast vertegenwoordigt de commissie de Europese Unie, bijvoorbeeld bij onderhandelingen over vrijhandelsverdragen als TTIP, en dergelijke naar buiten. Voor wat betreft de relatie met het Europees Parlement blijkt dat door de commissie ingediende wetsvoorstellen uiteindelijk in de kern weinig veranderen nadat de Raad en het parlement zich hierover gebogen hebben.

Rob Vellekoop, 22 mei 2019

3 Comments

  1. De fascistische EU wordt aangestuurd door hetzelfde enge groepje satanisten en is het begin van de NWO. Een Nieuwe Wereld Orde met 1 regering en sub afdeling waaronder de EU. In 2050 moet de Agenda 21 die ze volgen gereed zijn. Dan leven de slaven die dan nog over zijn (500 miljoen) onder totale controle van de Europese Overheid. We kunnen het nu nog tegenhouden door nergens meer aan mee te werken! Dus ook niet stemmen voor dit adderengebroed. Stemmen, om ons het idee te geven dat we iets in te brengen hebben! NOT! De 13 Satanische bloedlijnen hebben weer hun gezicht even laten zien met het afschuwelijke songfestival in de hoofdstad van de wereld Jeruzalem! Mensen, word toch eens wakker!

  2. Ze zoeken het maar uit. Persoonlijk heb ik hier niet om gevraagd. Het circus.Het wordt je opgedrongen door de media en overheid ,maar uiteindelijk schieten we er niets mee op. Wij burgers moeten voor ons eigen zorgen. Zorgen dat we gezond te eten hebben,dat we centjes genoeg hebben om die belastingen te betalen en die verplichte verzekering voor ziektekosten. Wat boeit ons Europa,veel? Wij hebben wel wat anders te doen.

  3. Die Franz beroept zijn winst op zijn enorme geestdrift en bewogenheid? ?…

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.