Gemeente Maastricht stuurt bezwaren #5G naar Wiebes, inwoners gezondheidsklachten

123rf

De eerste gemeente van ons land dat te maken heeft met de invoering van 5G heeft ernstige bezwaren geuit bij Wiebes. Daarnaast gebeuren er zaken op het grondgebied van de gemeente die ‘s nachts uitgevoerd worden en waarvan de gemeente evenmin op de hoogte is. In Maastricht laat de telecom industrie zien op welke geheimzinnige manier zij het vijfde generatie mobiel netwerk uitrollen.

Maastricht is de eerste stad in ons land met een 5G-verbinding, meldt Vodafone trots. Een groep ongeruste Maastrichtenaren is in actie gekomen om de bevolking en de gemeenteraad te waarschuwen voor de gezondheidsrisico’s van 5G. Daarnaast hebben zij de wethouder een plan geboden dat in ieders voordeel kan uitpakken.Samen met netwerkpartner Ericsson heeft Vodafone het eerste 5G-basisstation in de lucht gebracht, dit  gebruikt de 3,5 GHz band. “Dit basisstation in Maastricht staat buiten, werkt ‘live’ en maakt gebruik van de 3,5 GHz testfrequentie. Met een 5G-toestel in de buurt van dit basisstation, kunnen we nu data over een 5G-verbinding in het netwerk versturen”, aldus Sauder, directeur mobiel netwerk van VodafoneZiggo.

De groep ‘Maastricht Stralingsinfo‘ heeft op woensdag 21 augustus een informatieavond georganiseerd met de gemeente om inwoners van Maastricht te informeren over de gezondheidsrisico’s van 5G. Ook is er voorafgaand aan de avond een protestactie geweest in de stad.

Bezwaren van Maastricht

Het voornaamste bezwaar van de gemeente is dat zij buiten spel staat bij het zogenaamde uitrollen van het 5G netwerk. Ook dat zij zullen moeten accepteren dat telecom bedrijven openbare gebouwen, maar ook lantaarnpalen en verkeerslichten uitrusten met ‘small cells’ die het signaal ontvangen en doorgeven.

Maastricht vindt eveneens dat vooraf moet vaststaan dat 5G en Small Cell Antennes geen gevaar zijn voor de volksgezondheid.

De gemeente schrijft ook dat het zich hullen in stilzwijgen door het Ministerie van Economische Zaken en het telecom bedrijf de Maastrichtenaren nogal onrustig maakt. Ook de gemeente zelf, die tot 12 november als testlocatie is aangewezen is onvoldoende geinformeerd over wat er te gebeuren staat. “Veel burgers zijn bezorgd over de gevolgen van straling en het gebrek aan sturingsmogelijkheden van de gemeente”, schrijft gemeente Maastricht letterlijk. (Uit: Zienswijze gemeente Zienswijze Maastricht Telecomwet1998)

Bewoners melden

De actiegroep Maastricht Stralingsinfo heeft navraag gedaan bij inwoners van Maastricht.

Zij geven aan dat ze van steeds meer mensen verontrustende berichten horen over hun gezondheid tijdens deze test-periode van Vodafone-ziggo. Ze vinden dat de natuur in Maastricht er opvallend ziek uitziet, terwijl de omringende natuur(bossen) er nog normaal uitzien.

Enkele reacties die zij ontvangen: kinderen en volwassenen met hoofdpijn, misselijkheid, benauwdheid, aangevallen voelen, hormonale verstoringen (7 weken niet ongesteld, meerdere mensen), oorsuizingen(tinitus), vermoeidheid.

Bewoners Biesland:
“Jouw tip voor Wifi heeft enigszins geholpen, maar de stress in huis blijft enorm; ons huis is onbewoonbaar geworden.”

“De hele week heb ik Vodafone trachten te benaderen maar die geven niet thuis. Indirect erkennen ze wel dat er experimenten plaatsvinden.
Ze ontkennen de Aramislaan niet, maar geven ook niet specifiek toe dat hier de experimenten aan de gang zijn.”

“Dit experiment heeft onacceptabele vormen aangenomen, wij kunnen niet meer in ons huis wonen, tevens voorspelt de geniepige wijze waarop het experiment gedaan wordt niet veel goeds.”

“Wij gaan aangifte doen bij de politie vanwege huisvredebreuk. Kunnen jullie ondersteuning leveren om dit morbide experiment te stoppen? Het doet mij denken aan de Nazi’s, die deden dit ook zo.”

Bewoner de Heeg:
“Vorige week 3 dode mussen in mijn tuin, zeer vreemd, ik ben voortdurend moe en heb vaak druk op mijn hoofd”

Drie bewoners in de buurt van het Station Maastricht:
“Al 7 weken niet meer ongesteld, vreemd”

Bewoner Boschstraatkwartier:
“Veel last van slapeloosheid, oorpijn en vermoeidheid en mijn hond is onrustig sinds de zendmast op ons dak is geplaatst.”

Bewoner de Heeg:
“Net (2-9-2019) een klacht ingediend bij GGD-Zuidlimburg de gezondheidsklachten reizen hier de pan uit sinds halverwege juli. Wij wonen in De Heeg. Voor mij een duidelijke vorm van stralingsklachten EMV.”
“Vrijdag een app voor op mijn mobiel gedownload. Afgelopen weekend diverse metingen verricht. Dit weekend de stralingsnorm ca 4 keer met meer dan 1000 keer de wettelijke stralingsnorm overschreden gedurende 5 a 10 minuten. Gevolg, klap op je lichaam, directe migraine aanval, pijnlijke ogen en oren, misselijkheid, extreme oververmoeidheid, enzovoort, enzovoort, bij meerdere gezinsleden.”

“Gemeente Maastricht, hier moet iets aan gedaan worden, ik houd u persoonlijk verantwoordelijk voor deze gezondheidsklachten. Dit wordt vervolgd.”

“Hedenmiddag nogmaals contact gehad met het GGD. Zij zijn niet op de hoogte van de testen in Maastricht. Zij gaan navraag doen bij het antennebureau en bij de gemeente.”

Stand van zaken invoering 5G

Het probleem is echter dat de beslissing om 5G in te voeren al genomen is door de EU en Nederland zich verplicht heeft om het 5e generatie mobiele netwerk te (laten) installeren.

Eind 2018 heeft het EU parlement en de Raad een Richtlijn (EU) 2018/1972  goedgekeurd tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie. De Nederlandse burger heeft geen enkele inbreng.

 • Op 3 juli 2018 heeft de overheid het Actieplan Digitale Connectiviteit gepubliceerd, waarin staat dat de overheid koploper wil worden in de installatie van 5G.
 • Daarop heeft de overheid op 16 juli een concept wetsvoorstel gepubliceerd waarin staat dat gemeenten verplicht zijn mee te werken aan de uitrol van 5G, met andere woorden ook de gemeenteraad wordt volledig gepasseerd.
 • Als voorbereiding op de bespreking van het wetsvoorstel in de Kamer is er een zogenaamde internetconsultatie tot 9 september geweest. Na sluiting van de consultatie wordt het voorstel een wet.
 • Uitrol zal in eerste instantie plaatsvinden via de aanwezige 4G zenders. Gestart wordt met een relatief lage frequentie tot 2600 Megaherz.
 • De veilingen van de frequenties zal plaatsvinden eind 2019 en begin 2020 en eind 2021/ begin 2022.

Rob Vellekoop, 10 september 2019

3 Comments

 1. dit onzinnige plan moet bestreden worden
  wie niet horen wil moet voelen
  als er niet besloten wordt om wegens de geschetste
  risico’s af te zien MOETEN we regiogebonden en samen
  met de welwillende politieke partijen in beweging komen

  wie meldt zich aan in mijn directe omgeving Leusden
  of Amersfoort om een gezamenlijke strijd aan te gaan
  en de politiek (ik denk aan SP) te informeren
  want die lijken zich, gek genoeg, niet echt in te spannen
  mocht het anders zijn en dat hoop ik
  vermeld contactgegevens in uw reactie
  en ik neem spoedig contact op
  wachten is geen optie
  petronella

 2. ———- Forwarded message ———
  From: Lex Mercatoria
  Date: Tue, Sep 10, 2019 at 6:09 PM
  Subject: Fwd: Uw melding over Hinder door een bedrijf is geregistreerd
  To: Graaf, Mara de , , secretariaat.burgemeester
  Cc: 5G Den Haag , 5Groningen , Actiegroep 5GHetGooiZegtNee , Arno Kerbusch , Burgeractie 5G Den Haag , Fons Mulders , Geen 5G Zaanstad , , Meese, Tiny , , , , Griffie , Griffier Gemeenteraad , Candel, Raymond , Kooijman, Jos

  Lectori Salutem,

  Nu 
  1. elke Gemeenteraad, college van B&W en elke ambtenaar op Rijks-, Provinciaal- en Gemeentelijk niveau op de hoogte is / zich op eenvoudige wijze op de hoogte kan stellen van het problematische karakter van 5g, zijn allen extra verantwoordelijk geworden in het gezond, veilig, vrij en welvarend houden van de mensen die hen vertrouwen; zie ook https://nl.wikipedia.org/wiki/Garantenstellung
  2. B&W M’tricht gronden heeft gegeven om op zijn minst zeer terughoudend zijn met de uitrol en ingebruikname in M’tricht van het niet op lange-termijn gezondheidseffecten geteste 5g.

  3. 5g sinds enkele maanden wordt gebruikt in een zgn ‘live test’ (die nog enkele maanden zal duren)
  4. de afdeling milieu – handhaving verplicht is te handhaven
  5. in https://nl.wikipedia.org/wiki/Code_van_Neurenberg,  https://nl.wikipedia.org/wiki/Verklaring_van_Helsinki en https://wetten.overheid.nl/BWBR0009408/2019-04-02 staat dat mensen op de hoogte dienen te zijn van aan welke test ze deelnemen en daarmee in dienen te stemmen

  6. de mensen in M’tricht niet adequaat, waaronder tijdig, of in ieder geval zo spoedig mogelijk, ter zake zijn ingelicht door bestuurders die zij vertrouwen om hen gezond, velig, vrij en welvarend te houden
  7. binnenkort aangifte van mishandeling en/of poging van mishandeling zal worden gedaan inzake de live test

  8. B&W anders kan handelen dan de live test implictiet, cq op order van EZ, toestaan. Voortschrijdend inzicht bij B&W maakt verder impliciet, cq op orders van EZ, toestemmen met de live test vermijdbaar en daarmee verwijtbaar
  9. de minister is geïnformeerd terzake, middels onderstaande bericht
  is het tijd is om daden bij woorden te voegen: maan Vodafone publiekelijk de live test per direct te stoppen

  Met verschuldigde hoogachting,
  drs. E.M. Möller

  ———- Forwarded message ———
  From: Lex Mercatoria
  Date: Tue, Sep 10, 2019 at 5:29 PM
  Subject: inzake 5g
  To:

  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  t.a.v. Minister E. Wiebes
  Postbus 20401
  2500 EK Den Haag

  SPOED!

  Tevens per e-mail: minister@minez.nl
  Onderwerp:

  Consultatieronde Wetsvoorstel Telecomcode
  Excellentie,
  Middels haar brief van 5 september 2019 heeft de gemeente Maastricht haar zienswijze bij u neergelegd ten aanzien van het concept wetsvoorstel Implementatie Telecomcode in de Telecomwet 1998.
  Ondergetekenden maken deel uit van een groep burgers die ernstig bezorgd zijn over de uitrol van 5G zonder dat zorgvuldig en gedegen onderzoek zal zijn gedaan naar de effecten er van op de gezondheid voor mens en natuur, onder meer de (verdere afname van de) biodiversiteit. Ook privacy aspecten spelen een rol.
  Er zijn veel rapporten en wetenschappers die duidelijk maken dat er wel degelijk goede gronden zijn voor die bezorgdheid, anders dan de Commission on Non-Lonizing Radiation Protection (ICNRP) wil doen geloven.

  Wij willen onze kennis en het uitgebreide worldwide netwerk van deskundigen graag inzetten om u over een en ander te informeren zodat u een volledig beeld heeft en aan de hand daarvan tot verdere besluitvorming zult komen.
  Vooruitlopend daarop bevelen wij u of uw vertegenwoordigers van harte aan de bijeenkomst over 5G te bezoeken die as. zondag 15 september gehouden wordt in de Melkweg te Amsterdam (19.00 p.m.) Ter gelegenheid van die bijeenkomst zullen ook deskundigen uit diverse landen over dit onderwerp te horen zijn.
  Gaarne van u vernemend,
  Arno KerbuschEmil Möller

  ——— Doorgestuurd bericht ——–
  Van:
  Datum: di 10 sep. 2019 om 15:03
  Onderwerp: Uw melding over Hinder door een bedrijf is geregistreerd
  Aan:

  Beste mevrouw Moller ,

  Bedankt voor uw melding over Hinder door een bedrijf.

  Uw melding is geregistreerd en doorgegeven aan de vakafdeling. U ontvangt binnen 5 werkdagen een bericht van de vakafdeling.
  Het registratienummer is 158587.

  Uw melding:
  Datum: 10-09-2019
  Onderwerp: Hinder door een bedrijf
  Buurt: 29 Randwyck
  Locatie: Itersondomein
  Toelichting:
  Door Vodafone is een 5G test zendmast geplaatst geworden.
  Burgers zijn niet geinformeerd geworden. Bewoners hebben
  last van stralingen. Graag zsm contact opnemen met de
  bewoners.

  Als u contact met ons op wilt nemen over deze melding, gebruik dan altijd het registratienummer als referentie. 

  Met vriendelijke groet,

  Team Callcenter gemeente Maastricht
  gemeentemaastricht.nl/contact

 3. Zelf meer dan 40 jaar met radiogolven gewerkt waardoor een toegenomen sensibiliteit, menigeen zijn mij al voorgegaan?

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.