Gevangenisregime van NL bevolking deskundig aan schandpaal genageld

Tijdens het kort geding van de stichting Viruswaarheid tegen de Staat stelt woordvoerder Jeroen Pols loepzuiver het ‘detentieregime’ waarin de hele bevolking door de regering gehouden wordt aan de kaak. Natuurlijk ontkent de Staat. Zij beloven, zoals zij al een jaar lang doen, beterschap. Ze zeggen dat de maatregelen worden afgebouwd, waarschijnlijk om de rechter enigszins gerust te stellen. DLM Plus maakte een samenvatting van de nu al historische aanklacht van Viruswaarheid tegen het dictatoriale regime Rutte. Viruswaarheid eist onverbindend verklaring van de Nood- of Spoedwet.(Tijdelijke wet maatregelen COVID-19)

Staat spiegelt fictie voor oftewel liegt

Pols begint zijn pleidooi met de constatering dat 17,5 miljoen Nederlanders sinds vorig jaar zonder vrijheid en gerechtigheid leven. De hele bevolking wordt door haar leiders in een ‘detentieregime’ gehouden. Het is een regime, zegt Pols, dat menselijk gedrag strafbaar stelt, medemenselijkheid bestraft en Grondwet en internationale verdragen opzij zet.

Let op: Het is opmerkelijk dat het grootste deel van de bevolking de gevangenis waarin we zitten niet herkent. Het massamediaverhaal dat dagelijks afgedraaid wordt is dat er nu weliswaar maatregelen gelden,maar dat alles goed komt als….iedereen zich aan de regels houdt…Eigenlijk is dit het verhaaltje dat ongerustheid bij de goedgelovige bevolking sust en zelfs wegneemt.

Pols legt uit waarom er in ons land en elders helemaal geen sprake is van een noodsituatie. Wanneer je kijkt naar de sterftecijfers van de afgelopen jaren dan is daar geen aanmerkelijke stijging in te vinden. Evenmin geldt dit voor Brazilie, ondanks berichten van de oude media. In Wit-Rusland, waar helemaal geen corona-maatregelen zijn genomen, is zelfs sprake van een daling van de sterfte. Ook in de 22 Amerikaanse staten die geen coronamaatregelen meer hebben gaat het sterftecijfer naar beneden. Bij een echte pandemie sterven honderdduizenden mensen.

Detentieregime

Pols wijst er fijntjes op dat in tijden van crisis juist de mensenrechten gerespecteerd dienen te worden. Het kabinet ziet de situatie als een uitzonderingssituatie (niet als ‘noodsituatie’, verderop uitleg waarom).

Bijvoorbeeld het verbod op groepsvorming mag uitsluitend tijdens een noodtoestand. Dan mag dit tot 10 personen beperkt worden. Dus zelfs als er oorlog is dan nog mag dit niet zoals nu naar 1 a 2 personen!

De opstapeling van alle vrijheidsbeperkende maatregelen leidt tot een gevangenisregime. Denk aan de beperking van de sociale contacten, verbod om samen te komen, verbod om naar restaurants te gaan, amusement te bezoeken en de avondklok.

Let op: In het algemeen voelen mensen zich geremd en beperkt in hun dagelijkse leven. Desondanks leggen ze niet de link naar het regime van Rutte, maar naar het virus dat rondwaart. Hier merk je de funeste werking van de oude media die hierop anticiperen door dagelijks te melden wat de stand is van de ‘besmettingen van het coronavirus’. In plaats daarvan zouden ze ook dagelijks kritiek kunnen uiten op de maatregelen, maar dat blijft wijselijk achterwege.

Jeroen Pols concludeert dat zelfs na opheffing van de avondklok de bevolking in een open penitentiaire inrichting zit.

Noodtoestand of uitzonderlijke situatie

Hij voert verder aan dat uit het feit dat er geen noodtoestand is afgekondigd niet volgt dat er geen afwijking is van de grondrechten. Dan volgt de kern van zijn betoog.
De regering wijkt af van de grondrechten, dus hadden ze een algehele noodtoestand moeten uitroepen. Dat hebben ze niet gedaan.

De Staat vindt dat de wet wel degelijk bevoegdheden geeft om de dreiging te bestrijden. Let op deze formulering.Zij spreken niet van een ramp, omdat ze geen juridische noodtoestand willen, dat zou de regering te veel beperken in het handelen. De verdediging van de Staat zegt dan ook dat bij iedere maatregel toetsing plaatsvindt en deskundigen gehoord worden, daarna volgt een maatregel.

De regering spreekt ook steeds over een dreiging van een ramp die mogelijkerwijs komt. Deze dreiging speelt al sinds vorig jaar, zoals de dreiging voor een tekort aan intensive care (IC) bedden. En de dreiging voor een tweede golf en nu de derde golf.

Pols geeft aan dat de Grondwet bedoeld is als waarborg dat we niet komen in de situatie waarin we nu zitten. “Een landsbestuur dat zo omgaat met grondrechten bevindt zich op een dictatoriale weg.”
Iedere maatregel moet gericht zijn tegen een duidelijk gevaar en niet voor een potentieel gevaar.

De maatregelen die de Staat neemt op basis van de adviezen van het OMT zijn allemaal preventieve maatregelen! Er moet sprake zijn van een ramp of van de directe dreiging van een ramp. Afwijking van grondrechten is pas mogelijk als de ramp plaatsvindt of onvermijdelijk gaat plaatsvinden. De consequentie is dat we moeten wachten totdat de ziekenhuizen vol liggen.

Grondrechten

De Staat ziet volgens Pols over het hoofd dat het een ramp is om grondrechten af te nemen van de gehele bevolking. Na ervaring uit het verleden mag dit alleen in extreme omstandigheden.

“Indien preventief afgeweken kan worden van vrijheden kan elke staat op elk moment maatregelen nemen.
Dat is precies wat nu al meer dan een jaar gebeurt.”

Pols meldt dat de Staat hiertegen niets weet in te brengen en slechts verwijst naar vonnissen door rechters van eerdere zaken.

Over de epidemie of pandemie die de overheid steeds aanhaalt stelt Pols fijntjes dat bij een epidemie het alleen mag gaan over patiënten, terwijl het nu alleen over testen gaat. Hij zegt deze ziekte staat niet op lijst A en op basis daarvan wordt een heel land gesloopt.

Conclusie

In de conclusie die Pols namens de stichting Viruswaarheid is het net alsof ieder woord fungeert als een klap op een heipaal. Met ieder woord verdwijnt de geloofwaardigheid van de Staat totdat er uiteindelijk helemaal niets meer van de zogenaamde rechtsstaat overeind staat:

“De Staat heeft niet de vrijheid de Grondwet of het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens opzij te zetten. Ook niet om een heel land naar de vernieling te helpen, of honderdduizend ondernemers in het faillissement te drijven of een hele generatie kinderen te traumatiseren, ouderen in eenzaamheid te laten sterven of de hele bevolking in detentie te plaatsen.”

“De Rechtspraak heeft evenmin de vrijheid dit toe te laten. De Regeling maatregelen COVID-19 moet onverbindend verklaard worden. De Rechtspraak moet ingrijpen als parlement en regering het laat afweten. We glijden in een rap tempo af naar een totalitaire staat waar mensenrechten geen betekenis meer hebben.”

Rob Vellekoop, 7 mei 2021

3 Comments

 1. Daar valt met geen commentaar iets tegenin te brengen!
  Kabinet en parlement moet boetedoen,geld inleveren van de verdiensten afgelopen jaar,wordt tijd dat de ambtenaren ook eens een duit in het zakje kunnen gaandoen.

 2. Je zou iets bij je moeten kunnen hebben waarin vermeld staat dat je niet verplicht bent tot het dragen van een mondkapje. Dit ook om stennis met boa’s en burgers te vermijden.

 3. Het is uiteraard goed én nodig om vrijheid te herwinnen.

  Maar terug naar het “oude normaal” is níet goed en is fixerend!

  We dienen naar een “Beter Normaal” te streven!

  Vrijheid aan het individuele en tegelijkertijd saamhorigheid.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.