Kritische politie-agent ontslagen: berufsverbot is terug

Er vallen steeds meer slachtoffers van het regime. Deze keer een politieman Dennis Spaanstra die na meer dan twintig dienstjaren aan de kant gezet wordt vanwege zijn kritische houding. Het Berufsverbot uit de Koude Oorlog is terug, want destijds werden communisten en andere links-georiënteerde mensen uitgesloten van overheidsfuncties. Dat geldt nu voor mensen met ‘anti-overheidsintenties’.

Anti-overheidskringen

Dennis is actief voor Police for Freedom. Spaanstra geeft tijdens zijn interview met LNN aan ontslagen te zijn omdat hij zonder toestemming van zijn baas demonstraties heeft georganiseerd en hij heeft zich in anti-overheidskringen begeven, onder andere in een zoom-gesprek met Willem Engel. Tienduizenden mensen hebben dit gezien.

Dennis vraagt zich af welke kringen waarin je je begeeft als politieagent wel acceptabel zijn, daarvan bestaat immers geen lijst. Hij zegt dat politie wordt geleerd ‘niet al te dwars te doen’ en alles goed is zo lang ze ‘meevaren met de grote massa’.

In deze schimmige tijd komt het er dus op neer dat je als ambtenaar je beter niet uitspreekt tegen het regeringsbeleid van het regime, anders sta je op straat.

AGFA

De ontslagen politieman vertelt dat de Adviescommissie grondrechten en functie-uitoefening ambtenaren (AGFA) heeft beoordeeld of zijn ontslag mogelijk was, of er daarmee geen grondrechten overtreden werden. Hij maakte immers gebruik van zijn recht van demonstratie en zijn vrijheid van meningsuiting. Voorzitter van deze commissie voor de politie is Job Cohen.

Deze commissie adviseert over voorgenomen straffen van politieambtenaren vanwege de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting, vereniging, vergadering of betoging. In de praktijk gaan deze adviezen meestal over uitlatingen van politieambtenaren in app-groepen en andere sociale media.

De overheid, zoals de politie, is verplicht om aan deze commissie advies te vragen. Het advies is echter niet bindend.

In het advies van AGFA over Dennis staan tal van activiteiten waarvan de politie vindt dat ze niet door een agent mogen worden ondernomen. Het gaat over het geven van zijn visie op ‘de aanpak van de coronapandemie en de handhaving van de daarmee gepaard gaande maatregelen. Het gaat om video’s, artikelen en Facebook- en Twitterberichten.’

Daarnaast noemt de AGFA activiteiten en protestmarsen van Police for Freedom. “De ambtenaar heeft in verschillende video’s op meerdere sociale media gesproken over het door hem opgerichte Police for Freedom Nederland, een organisatie die blijkens de website staat voor het behoud van grondrechten.”

Als derde punt van toelichting meldt de politie aan de commissie ‘De ambtenaar was aanwezig tijdens een door Viruswaarheid georganiseerde demonstratie op 4 september 2020 in Den Haag. De plek waar de ambtenaar demonstreerde was door de burgemeester verboden; hij liet naast zijn rijbewijs ook zijn politielegitimatie zien toen hij door de ME staande werd gehouden.’

De commissie AGFA maakt geen bezwaar tegen het ontslag van Dennis Spaanstra.

Spaanstra vertelt aan LNN dat hij niet vooraf inzage heeft gehad in het advies van de AGFA. Hij twijfelt aan de onafhankelijkheid van deze commissie, “De slager keurt zijn eigen vlees.”

> website AGFA commissies, adviesaanvraag

Geraakt

Het raakt Dennis, want over zijn ontslag zegt hij:”Je bent altijd politie-agent geweest en je hebt dat gedaan vanuit een roeping, omdat je mensen wilt helpen, omdat je onrecht wilt bestrijden.”

“Het is niet logisch dat je mensen de mond snoert voor de op dat moment zittende macht…..over 4 of 5 jaar zitten die mensen (bestuurders) er niet meer, maar loop jij (red. als agent) nog steeds door hetzelfde wijkje tussen de mensen en die gaan jou daar ook een keer op aanspreken.”

Grondrechten voor ambtenaren

Blijkbaar hebben ambtenaren niet dezelfde grondrechten als andere burgers. In het AGFA rapport staan de argumenten van de politie te lezen om hem te ontslaan. Een daarvan is uiterst opmerkelijk.

“Hij heeft zichzelf duidelijk tegenover de politieorganisatie dan wel de overheid in het algemeen gepositioneerd; een houding die ver verwijderd is van datgene waar een integere, neutrale en professionele politieorganisatie voor staat.”

Met andere woorden de politie verwijt Spaanstra niet ‘neutraal’ te zijn. De grote vraag is natuurlijk het politiegeweld tegen de burgers een neutrale houding is. Hier is een conflict gaande tussen de regering en burgers. Als de politie werkelijk neutraal wil blijven zullen ze evenmin geweldsinstructies van justitie moeten opvolgen, helaas hebben zij echter talloze keren tegen vreedzame demonstranten geweld ingezet.

Ook verwijt de politie Dennis dat hij “een bewuste keuze (heeft) gemaakt door zijn recht van vrijheid van meningsuiting, vereniging en demonstratie te laten prevaleren boven dat van de politieorganisatie.”

Met andere woorden de politieorganisatie staat boven de grondwet, voor een politieagent gelden geen grondrechten meer.

Commissie vindt Spaanstra gezagsondermijnend

De commissie AGFA vindt dat de politieagent in het openbaar wel degelijk kritiek mag leveren ‘op de aanpak van de coronapandemie, de legitimiteit en de effectiviteit van het coronabeleid en de door de overheid in dat verband afgekondigde maatregelen. De hierboven door de ambtenaar gedane uitingen over de Spoedwet, de 1,5-meter maatregel en het vaccinatiebeleid zijn in dat verband geoorloofd’.

Cohen’s commissie vindt echter dat hij het gezag heeft ondermijnd met uitlatingen over ‘het optreden van de politie tijdens de handhaving van de maatregelen, over de politie en de politieorganisatie, over de overheid en haar instituties, waaronder de rechtspraak, en over de media.’ Maar ook doordat hij ‘het overheidsbeleid ter bestrijding van de coronapandemie publiekelijk in twijfel heeft getrokken op een manier die afbreuk doet aan het vertrouwen van de burgers in het beleid en de welwillendheid om dit op te volgen’.

De commissie verwijt Spaanstra dat hij zich met de activiteiten voor Police for Freedom tegen de politieorganisatie heeft gekeerd.

Artikelen/Video

>over Police for Freedom

>Interview met LNN

 

Rob Vellekoop, 19 maart 2022

2 Comments

  1. Wat al die jaren nooit een probleem gevormd heeft kan schijnbaar niet meer?

  2. Berufsverbote, arrestaties van mensen met een “verkeerde” mening….Rutte en consorten beginnen de controle te verliezen.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.