Angstmonitor – schrappen hittegolven door KNMI werkt ook?

De angstinjecties in de samenleving gaan onverminderd door. Zowel qua opkloppen van de dreiging voor ziekte als voor warm (gebombardeerd tot) extreem weer. Blijkbaar worden hiervoor allerlei trucs uit het meetkastje gehaald. Het lijkt erop dat het KNMI meewerkt aan het gewenste angstplaatje.

Waarschuwingsvideo

Nu heeft begin juli al een heus alarmerend hittefilmpje het licht laten zien. Hierin wordt stapsgewijs uitgelegd wat je overkomt bij extreme hitte en waardoor je uiteindelijk door hart- en nierfalen bezwijkt.

De hittegolf annex klimaatnoodtoestand wordt door de massamedia het liefst overbelicht, als de burger zich maar realiseert waardoor het allemaal zo fout gaat. De suggestie dat dit allemaal nieuw zou zijn en dat we met warmteperiodes niet eerder te doen hebben gehad wordt door wakkere mensen echter met tal van beelden weerlegd.

Weersextremen

Weersextremen, zoals een hittegolf en een overstroming, zijn belangrijk voor de VN duurzaamheidsagenda. Want volgens onder andere het KNMI komen deze extremen door opwarming van de aarde. Met andere woorden, iedere verwijzing naar een warme dag als hittegolf legt geruisloos een link met de Agenda 2030 waaraan regeringen (onder aanvoering van VN en WEF) zo hard werken.

Iedere keer als het NOS-journaal een fel rood gekleurde weerkaart laat zien worden de kijkers getriggerd te denken aan de opwarming van de aarde.

RTL heeft zelfs toegelicht waarom ze over ‘extreme hitte’ schrijven als iets vreselijks. Ze beweren dat ze dit moeten doen omdat dit de wensen van de lezers en kijkers zijn.

Ja, de ‘ernst van dit onderwerp’ mag niet verdwijnen!
Hier kan je nog 1 ‘vrolijke foto’ van RTL bekijken.

Dus daar doen ze niet meer aan mee. Warme dagen zullen staan in het teken van ernst en daar komt-ie weer, dreiging. Dat betekent, angst voor wat komen gaat!

Schrappen hittegolven werkt ook?

Het KNMI heeft in 2016 voor de periode van 1901 tot 2016 nog 40 hittegolven geteld, terwijl ze in 2022 voor het tijdsbestek van 1901 tot 2022 niet verder komen dan 29 hittegolven. Dat komt omdat in de 2016-versie het meetinstituut van 1901 tot en met 1950 nog 23 hittegolven vindt, terwijl in het 2022-overzicht hiervan nog slechts 7 overblijven.

Hierdoor ontstaat het beeld dat het steeds warmer wordt.

Periode 2016-versie 2022-versie
1901-1950 23 7
1951-2016 17 17
2017-2022 5
Totaal 40 29

 

Hittegolven (2016-versie)

Hittegolven sinds 1901 (versie van 2016) volgens het KNMI.

(Bron http://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/lijsten/hittegolven)
Voor de zekerheid hebben we de volledige pagina gekopieerd en hieronder geplaatst.

Op de pagina geeft het meetinstituut het volgende weer.

Een hittegolf is een opeenvolging van in De Bilt minimaal 5 zomerse dagen (maximumtemperatuur 25,0 °C of hoger), waarvan er minimaal drie tropisch (maximumtemperatuur 30,0 °C of hoger) zijn.Opmerking: door stationsverplaatsingen en veranderingen in waarneemmethodieken is deze lijst, op basis van dagwaarden, mogelijk inhomogeen! Dat betekent dat de lijst niet geschikt is voor trendanalyse. Voor studies naar klimaatverandering verwijzen we naar de gehomogeniseerde reeks maandtemperaturen van De Bilt of de Centraal Nederland Temperatuur. Trendanalyses worden gepresenteerd in de KNMI-14 klimaatscenario brochure.

Tijdvak 1901 tot en met 16 mei 2016

Van tot en met Duur
in
dagen
Aantal
tropische
dagen
Hoogste
temperatuur
°C
Datum
hoogste
temperatuur
25 jul 1911 03 aug 1911 10 4 35.6 28 jul 1911
07 aug 1911 14 aug 1911 8 5 34.9 10 aug 1911
10 jul 1912 17 jul 1912 8 3 31.5 13 jul 1912
10 jun 1917 19 jun 1917 10 3 32.4 16 jun 1917
21 mei 1922 25 mei 1922 5 3 33.6 24 mei 1922
05 jul 1923 15 jul 1923 11 7 34.8 11 jul 1923
11 jul 1928 16 jul 1928 6 3 32.4 15 jul 1928
26 aug 1930 30 aug 1930 5 3 32.8 28 aug 1930
10 aug 1932 21 aug 1932 12 3 33.2 19 aug 1932
17 jun 1936 24 jun 1936 8 4 32.1 20 jun 1936
30 jul 1938 07 aug 1938 9 3 33.2 04 aug 1938
17 jun 1941 26 jun 1941 10 3 33.2 23 jun 1941
06 jul 1941 14 jul 1941 9 7 33.9 12 jul 1941
26 aug 1942 31 aug 1942 6 3 31.1 27 aug 1942
25 jul 1943 01 aug 1943 8 3 30.4 26 jul 1943
18 aug 1944 25 aug 1944 8 3 34.7 23 aug 1944
30 mei 1947 04 jun 1947 6 3 33.7 03 jun 1947
25 jun 1947 30 jun 1947 6 4 36.8 27 jun 1947
22 jul 1947 30 jul 1947 9 5 32.5 23 jul 1947
11 aug 1947 27 aug 1947 17 4 34.1 16 aug 1947
10 jun 1948 14 jun 1948 5 3 31.7 11 jun 1948
25 jul 1948 02 aug 1948 9 4 33.0 28 jul 1948
02 jun 1950 07 jun 1950 6 4 32.1 07 jun 1950
29 jul 1975 15 aug 1975 18 6 32.9 08 aug 1975
23 jun 1976 09 jul 1976 17 10 34.9 03 jul 1976
29 jul 1982 04 aug 1982 7 4 31.9 02 aug 1982
04 jul 1983 12 jul 1983 9 3 33.0 11 jul 1983
26 jul 1990 04 aug 1990 10 3 35.3 04 aug 1990
19 jul 1994 31 jul 1994 13 5 34.1 24 jul 1994
29 jul 1995 03 aug 1995 6 3 32.3 31 jul 1995
05 aug 1997 13 aug 1997 9 5 32.1 13 aug 1997
28 jul 1999 04 aug 1999 8 3 31.4 01 aug 1999
22 aug 2001 26 aug 2001 5 3 31.1 25 aug 2001
31 jul 2003 13 aug 2003 14 7 35.0 07 aug 2003
02 aug 2004 11 aug 2004 10 3 32.5 09 aug 2004
18 jun 2005 24 jun 2005 7 3 32.8 20 jun 2005
30 jun 2006 06 jul 2006 7 3 32.0 04 jul 2006
15 jul 2006 30 jul 2006 16 8 35.7 19 jul 2006
21 jul 2013 27 jul 2013 7 3 32.6 22 jul 2013
30 jun 2015 05 jul 2015 6 3 33.1 01 jul 2015
Totaal 40 hittegolven

 

Hittegolven (2022-versie)

Hittegolven sinds 1901 (versie van 2022) volgens het KNMI.

Tijdvak 1901 tot en met 23 juli 2022 (Bron https://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/lijsten/hittegolven)
Ook deze pagina hebben we voor alle zekerheid volledig gekopieerd en hieronder gezet.

Een hittegolf is een opeenvolging van in De Bilt minimaal 5 zomerse dagen (maximumtemperatuur 25,0 °C of hoger), waarvan er minimaal drie tropisch (maximumtemperatuur 30,0 °C of hoger) zijn.Sinds 1901 telt het KNMI het aantal landelijke hittegolven. In 2016 hebben we de temperatuurreeksen van de vijf oudste KNMI-meetstations herzien en herberekeningen gedaan. Voor het station De Bilt waren de benodigde temperatuurcorrecties op warme, zonnige zomerdagen het grootst. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal hittegolven voor 1951 zijn komen te vervallen.

Van tot en met Duur
in
dagen
Aantal
tropische
dagen
Hoogste
temperatuur
°C
Datum
hoogste
temperatuur
Hittegolf
getal *
08 aug 1911 14 aug 1911 7 5 33.0 10 aug 1911 36.8
21 mei 1922 25 mei 1922 5 3 32.8 24 mei 1922 27.1
05 jul 1923 14 jul 1923 10 5 33.1 11 jul 1923 48.3
20 jun 1941 26 jun 1941 7 3 32.0 23 jun 1941 24.4
06 jul 1941 13 jul 1941 8 6 32.2 12 jul 1941 44.8
14 aug 1947 21 aug 1947 8 3 32.2 16 aug 1947 29.1
26 jul 1948 30 jul 1948 5 4 31.3 28 jul 1948 26.1
29 jul 1975 15 aug 1975 18 6 32.9 08 aug 1975 76.1
23 jun 1976 09 jul 1976 17 10 34.9 03 jul 1976 96.3
29 jul 1982 04 aug 1982 7 4 31.9 02 aug 1982 32.8
04 jul 1983 12 jul 1983 9 3 33.0 11 jul 1983 37.1
26 jul 1990 04 aug 1990 10 3 35.3 04 aug 1990 40.5
19 jul 1994 31 jul 1994 13 5 34.1 24 jul 1994 57.7
29 jul 1995 03 aug 1995 6 3 32.3 31 jul 1995 31.5
05 aug 1997 13 aug 1997 9 5 32.1 13 aug 1997 42.2
28 jul 1999 04 aug 1999 8 3 31.4 01 aug 1999 34.0
22 aug 2001 26 aug 2001 5 3 31.1 25 aug 2001 24.0
31 jul 2003 13 aug 2003 14 7 35.0 07 aug 2003 67.4
02 aug 2004 11 aug 2004 10 3 32.5 09 aug 2004 35.1
18 jun 2005 24 jun 2005 7 3 32.8 20 jun 2005 28.5
30 jun 2006 06 jul 2006 7 3 32.0 04 jul 2006 31.7
15 jul 2006 30 jul 2006 16 8 35.7 19 jul 2006 85.8
21 jul 2013 27 jul 2013 7 3 32.6 22 jul 2013 27.8
30 jun 2015 05 jul 2015 6 3 33.1 01 jul 2015 33.5
15 jul 2018 27 jul 2018 13 4 35.7 26 jul 2018 52.7
29 jul 2018 07 aug 2018 10 4 33.9 07 aug 2018 40.9
22 jul 2019 27 jul 2019 6 4 37.5 25 jul 2019 48.2
23 aug 2019 28 aug 2019 6 3 32.8 27 aug 2019 28.3
05 aug 2020 17 aug 2020 13 9 34.6 08 aug 2020 79.6
Totaal 29 hittegolven
* Het hittegolfgetal wordt berekend door van de reeks van dagen met een maximumtemperatuur boven de 25 graden alle waarden boven de 25 graden bij elkaar op te tellen. Een temperatuur van 25,6 °C draagt 0,6 bij aan het hittegolfgetal, een temperatuur van 31,2 °C draagt 6,2 bij.

Rob Vellekoop, 24 juli 2022

2 Comments

  1. Ik zie dat de extreemste temperaturen de laatste 20 jaar wel zijn gestegen.Het broeikaseffect is daar de oorzaak van. De zon kaatst tussen de grond en wolken en drijft temp op. Doordat er meer verdamping is krijg je automatisch meer wolken en hogere temperaturen. Vervuiling en voornamelijk metalen deeltjes hebben invloed op de wolkvorming.Ultra fijnstof heeft sinds de uitvinding van de katalysator een enorme stijging gekend,maar invloed daarvan op wolkvorming is nog niet bewezen.

  2. Het broeikaseffect is een aanname waarover we van mening verschillen.

    Velen nemen als vanzelfsprekend aan dat meer CO2 in de lucht moet leiden tot hogere temperatuur. Dit is gebaseerd op een idee van Svante Arrhenius uit 1896. De gedachte is dat van de infraroodstraling die door het aardoppervlak wordt uitgezonden een deel door “broeikasgassen” wordt geabsorbeerd waarbij warmte vrijkomt. Arrhenius meende dat bij een verdubbeling van het CO2-gehalte van de atmosfeer de temperatuur 5 °C zou stijgen (hij zag dit zelfs als een mogelijk voordeel). Dit noemt men wel de “klimaatgevoeligheid” van CO2. Het IPCC is ongeveer 100 jaar later opnieuw van dit getal uitgegaan, met in het kielzog talrijke landen die hierin ook geloven.

    Klimaatmythe

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.