Waarom voerde Rutte mondkapjesplicht in terwijl ze wisten dat het niet werkte?

foto 123rf

Dankzij onderzoek van documenten die via de WOB-verzoeken boven water zijn gekomen blijkt dat wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van mondkapjes ontbreekt. Toch legde de regering Rutte de bevolking op het mondmasker te gaan dragen. De grote vraag is waarom. Aan de hand van diverse uitspraken en gebeurtenissen proberen we die vraag te beantwoorden.

Mondkapjes hebben geen effect

“Regering wilde een mondkapjesplicht om afstandsmaatregelen te handhaven. OMT en RIVM konden geen onderbouwing geven. Ook een gedragsexperiment van Femke Halsema gaf niet het gewenste resultaat.” Dit schrijft Daniel van der Tuin met enkele anderen na onderzoek van de WOB-documenten. Rutte voert desondanks in het najaar van 2020 de landelijke mondkapjesplicht in.

Ook voor een positief effect van de anderhalvemeterafstandregel is geen bewijs.

Nu blijkt dat zowel mondkapjes als de 1,5 meter maatregel niet helpen bij de voorkoming van besmetting met het virus, waarom dan toch die gretigheid bij het kabinet om de Nederlandse bevolking dit op te leggen?

Voor iedereen was duidelijk dat de bevolking leed onder de maatregelen om afstand tot elkaar te bewaren. De goedgelovigheid van de bevolking zorgde ervoor dat de meeste mensen echter meegingen met deze plichten, gelukkig niet allemaal. Of zoals Desmet het uitlegt in zijn boek Psychologie van het totalitarisme het is een kwestie van massavorming. Er is een ‘corona’ narratief dagelijks gevoed door de massamedia waarin een groot deel van de bevolking zich opgesloten had, niet omdat het verhaal juist was, maar omdat het verbondenheid creëert.

Straffen en boetes

Moedige artsen en anderen die tegen dit wanbeleid van de regering ingingen kregen het zwaar te verduren, zoals bijvoorbeeld Marije Berkelaar en Renate Tillema-Schoon. De Inspectie Gezondheidszorg (IGJ) dreigt artsen met het medisch tuchtcollege als zij zich niet houden aan de anti-coronamaatregelen.

In een brief van de Inspectie aan huisarts Berkelaar laten zij doorschemeren dat advisering en behandeling conform de richtlijnen dient te gebeuren. Psychiater Renate Tillema-Schoon heeft een waarschuwing gekregen voor het uitschrijven van een vrijwaring van de mondkapjesplicht.
(knuffel-adviezen)

Op deze manier werden veel dissidenten aan- of zelfs opgepakt. In meer dan 100 artikelen kan je dat op deze site hier teruglezen.

Mind control

Ondertussen doet de overheid er alles aan om het narratief, het coronaverhaal, staande te houden. Uit het onderzoek blijkt op welke manier dat gebeurde (en nog steeds plaatsvindt)

De onderzoekers vinden dat alle ministeries, een groot aantal instanties en een conglomeraat van 300 IT-bedrijven worden ingezet om kritische geluiden van burgers over de overheid te inventariseren en te ondermijnen. Deze activiteiten vallen onder de term ‘desinformatie’ en worden aangestuurd vanuit de NAVO en de EU.

De trollenlegers die volgens de massamedia in Rusland zouden zitten, blijken ook gewoon bij ons om de hoek te wonen, in ons midden.

In het artikel ‘De NCTV heeft de macht, niet het OMT‘ wordt aan de hand van vrijgegeven (WOB) documenten duidelijk dat de NCTV (Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) de regie in handen heeft samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid, in plaats van VWS.

Stap verder

Wij gaan echter een stap verder, want de aansturing van de Nederlandse diensten blijkt te komen van onder andere de NAVO.

Volgens Van der Tuin betreft dit de strategie tot disciplinering van bevolkingen die afkomstig is van de Noord-Atlantische Verdrags-Organisatie.

Wat hij daar verder mee bedoelt, suggereert veel, maar maakt het niet echt duidelijk.

We vinden daarin echter nog niet de reden dat het kabinet het mondkapje en de 1,5 meter maatregel instelden, terwijl dit zinloze maatregelen waren. Het voorgaande zegt hoogstens iets over de organisatie.

Waarom?

Volgens mij vinden we het antwoord op de Waarom-vraag in het boek van Desmet, zoals hiervoor al even aangehaald. De atmosfeer van angst en toenemende onderdrukking, waarin NL zich bevond tijdens de twee coronajaren, eist dat de regering met hun ‘crisis’ beleid doorgaat. Als ze dit niet doen dan valt de ‘massadynamiek’ stil. De massa wordt dan wakker en beseft wat er met hen is uitgehaald. Zij zien de schade die zij hebben opgelopen en zullen dit verhalen op de veroorzakers.

Met andere woorden de leiders van de massa moeten door met hun ‘verhaal’ en daarbinnen past het mondkapje en de anderhalve meter uitstekend. Angst is het voedsel van de totalitaire samenleving, deze moet op peil blijven. Datzelfde zien we in de huidige periode naar de herfst toe. Vandaar dat DLM Plus een angstmonitor bijhoudt om dit wekelijks te signaleren.

Rutte en cs konden en kunnen dus niet meer terug. Het verhaal moest en moet doorgaan.

Daarnaast zijn er de dwarsverbanden wereldwijd waarin de regeringsleiders zich hebben genesteld. Denk aan het World Economic Forum, de WHO, de EU en de NAVO. Deze leiders hebben onderlinge afspraken lopen waardoor ze met elkaar het verhaal drijvend moeten houden. Ook hier geldt dat ze niet terug kunnen.

Dat is de tragiek waarin we met zijn allen vastzitten. De meerderheid van de bevolking gelooft nog steeds het verhaal. Ondanks pogingen van met name alternatieve media om te laten zien dat alles niet klopte. Dit zal niet helpen, want de meeste mensen zitten vast in dit verhaal en dat van het klimaat.

Onderzoekers

De onderzoekers van de tienduizenden WOB-documenten zijn Wouter Aukema @waukema, Marc van der Vegt @VegtDoor, Cees van den Bos @CeesCees72 en Daniël van der Tuin @danvandertuin.

Ik denk dat we hen heel dankbaar mogen zijn voor het vele werk dat zij daaraan besteden.

 

Rob Vellekoop, 31 juli 2022

3 Comments

  1. Dit alles kan ieder mens met een half brein ontrafelen. Het draait om macht. Al deze angst en maatregelen hebben slechts een doel. De massa willoos, zwak en zeker niet eendrachtig te maken. WEG met angst, angst maakt alles kapot wat je lief is.

  2. De leugenaars en angstzaaiers regeren dit alles opgedragen door kwaadaardige GEKKEN die maar één doel hebben de mensheid vernietigen voor eigen gewin daarvoor gebruiken zijn de bruikbare idioten/marionetten die zich volksvertegenwoordigers durven te noemen

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.