Regering en EU krijgt nieuwe taak: service apparaat voor de burgers

De verkiezingen van het Europese Parlement op 23 mei is onze eerste gelegenheid om politici en hun ambtenarenapparaat duidelijk te maken dat zij zijn vergeten dat zij de burgers moeten dienen. De les die de Franse Gele Hesjes iedere zaterdag uitdragen komt blijkbaar niet aan. Daarom doe ik in dit artikel een poging het nog eens duidelijk te maken.

We leven in een verwarrende wereld en in een periode met veel verwarring. Het vreemde verschijnsel doet zich voor dat de burger zich in allerlei bochten moet wringen, zijn vrijheden en rechten moet inleveren en buitensporige belastingen moet betalen om politici en ambtenaren te plezieren. Zo niet dan volgt straf of boete.

Het is dus niet de regering en zijn apparaat dat dienstbaar is aan de burgers, maar de burgers die de regering moeten gehoorzamen. En juist dat is de wereld op zijn kop.

In een samenleving die democratisch heet te zijn, is het volk de baas. Maar we zien iets heel anders. De instellingen zoals de regering, het ambtenarenapparaat, de EU en de VN zijn onze bazen geworden en beheersen onze levens.

Het gaat steeds verder in naam van de veiligheid. Zelfs onze privacy zijn we volledig kwijt geraakt. Die ligt open en bloot op de harde schijf van Google, Facebook en de overheid. We zijn allemaal gestript tot en met onze onderbroek. De overheid mag zich verschuilen en zijn uniform aanhouden, wij moeten alles uittrekken.

In de loop van de tijd zijn we met zijn allen in een schitterend sprookje gaan geloven, dat voortdurend door media en politici als een reclameboodschap herhaald wordt: het volk heeft de macht en de overheid regeert in naam van het volk. Prachtig.

We worden echter iedere paar jaar met onze neus op de feiten gedrukt. Met veel ophef en retoriek kondigen politici aan wat wij allemaal van hen mogen verwachten in ruil voor onze stem. En wanneer het dan zover is, raakt onze volksvertegenwoordiger het spoor volledig kwijt. Hij of zij doet dan juist de dingen die hij of zij niet beloofd heeft. De macht die hij denkt gekregen te hebben wordt hem te veel. Gelukkig zitten er vier jaar tussen de verkiezingen en worden de wandaden van politici snel vergeten. Hierdoor herhaalt zich hetzelfde kat en muisspel keer op keer waarbij de burger altijd verliest.

In dat opzicht is de EU veel transparanter. We weten allemaal dat de Europese Commissie regeert en niet het Europese Parlement waarop de burger mag stemmen. Dat is dan helder, dat iedere stem op deze instelling zinloos is. Ik denk dat de meeste mensen er daarom ook zo’n hekel aan hebben. Je stem uitbrengen voor spek en bonen kan niet duidelijker zijn.

Een ander punt dat de machteloze positie van de burger onderstreept is het referendum over de Europese Grondwet waarover de Europeaan mocht stemmen. Nederlanders spraken zich uit tegen deze grondwet, maar desondanks werd hij toch ingevoerd.

Wat dat betreft is het ook duidelijk: wij moeten de EU dienen en mogen voor de vorm iedere vier jaar stemmen op leden van een machteloos parlement. Ook deze instelling van macht is er niet voor ons, maar fungeert als banengenerator voor ambtenaren en hun baasjes.

En daar zitten we dan braaf pootjes te geven. We voelen ons machteloos in eigen land en in de EU.

Ondertussen is er een kritisch volkje opgestaan, dat door de eeuwen heen zijn sporen heeft getrokken. Wanneer machthebbers zichzelf zonnekoningen gaan wanen komen zij in actie.

Het zijn de Gele Hesjes of in het Frans de Gilets Jaunes. Sinds november vorig jaar gaan zij massaal de straat op, omdat zij het, net als miljoenen anderen, beu zijn te luisteren naar hun president met dictatoriale trekken.

Zij vinden namelijk dat hij naar hen moet luisteren. De Gilets Jaunes zijn niet meer in verwarring. Zij geven al meer dan 22 weken het voorbeeld aan de rest van de wereld, want het mag op deze manier niet verdergaan.

Regeringen en hun ambtenaren moeten leren gehoorzamen aan hun opdrachtgevers, dus luisteren naar jou en mij.

Iedere zaterdag slaat Macron wild om zich heen. Het zijn zijn knokploegen die met een premie van 500 euro per weekeinde de Gilets Jaunes neerknuppelen alsof het lastige muggen zijn. Deze agenten begrijpen er helemaal niets van.

Zij denken dat zij iedere verantwoordelijkheid voor hun wandaden niet meer hoeven te dragen, omdat zij slechts handelen in opdracht van hun broodheren. Hen is niet geleerd het volk te dienen en de dictator naar huis te sturen als het volk dit wil. Toch geloven ook zij dat ze in een democratie leven.

Iedere daad van agressie van Macrons robocops is een misdaad. Ook als de door Macron opgestelde besluiten het tegenovergestelde beweren. Macron moet eveneens leren gehoorzamen naar de wil van het volk. Hij is erg hardleers, want 22 weken scholing door de Gele Hesjes zijn blijkbaar niet genoeg.

Terug naar de EU. Begrijp je nu waarom wij niet voor de EU moeten knielen?
De Europese Unie moet namelijk leren dat zij het service apparaat van de burgers zijn. Zo lang zij dit niet beseffen, weigeren wij deel te nemen aan de verkiezingen van deze EU.

Wij gaan namelijk naar de notaris in plaats van naar het stemhokje.
Bij de notaris verklaren wij geen enkele verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de EU, omdat we in de huidige vorm nooit achter hen kunnen staan.

Zij verkeren in verwarring en geloven dat de Europese burger hen moet dienen en hun richtlijnen moeten volgen. Dat misverstand en die wanpraktijk moet de wereld uit. Op 23 mei zetten we de eerste stap om hen dit te leren.

Rob Vellekoop, 14 april 2019

 

5 Comments

 1. Maar Rob,deze slaafsheid is afhankelijkheid van subsidies en gemakzucht,het zich niet willen voorstellen hoe geknecht we zijn.

 2. Zelfs onze privacy zijn we volledig kwijt geraakt. Die ligt open en bloot op de harde schijf van Google, Facebook en de overheid.
  Ben ik volledig mee eens maar waarom gebruikt deze site dan nog steeds Facebook, Twitter, WhatsApp en al die andere rommel.
  Stop daarmee, u werkt er zelf aan mee.
  En gebruik DuckDuckGo als zoekmachine.

 3. Hallo Rob,

  Ja, wij gaan naar de notaris om het stembiljet voor het geven van ons mandaat aan iemand anders die daarna voor en vooral tegen ons wetgevingen gaat creeeren waaraan wij ons dan te houden hebben te laten ‘notariseren’. Ofwel: we leggen officieel vast dat wij het welbewust niet hebben gebruikt om onze stem (= mandaat, onze vrije wilsbeschikking) aan iemand anders weg te geven.
  Dit doen wij precies zo met de verkiezingen die de politieke verenigingen in Nederland houden voor hun leden. En indien je daartegen dus niet actief je bezwaar aantekent ben je door hun politieke regelgevingen gebonden aan hun regels, ook als je niet stemt en ook als je niet eens lid bent van die politieke vereniging(en).
  Er is namelijk een wetsartikel dat stelt dat indien je geen bezwaar maakt dat je dan je consent (= instemming) geeft met de lopende gang van zaken.

  Er speelt behalve deze wetgevings truc die onze vrije wilsbeschikking (= artikel 3.33BW) ondermijnt ten behoeve van allerlei ‘bestuurders’ ook nog een grotere oplichting mee. Dat is de fraude met het verwisselen van het publiek rechtsgebied met die van het privaat rechtsgebied.
  Het eerste (=publieke) recht betreft onze universele mensen rechten. Die laten zich in Jip en Janneke taal samenvatten als, en die zijn altijd geldend voor iedere mens op aarde ook ongeacht diens mogelijke beroepsfunctie:
  Je mag nooit iemand anders doden, noch bestelen, noch dwingen, noch belasteren.
  Een vanuit het volk en door het volk zelf verkozen wijze rechter, met een volks jurie, kan dan onder ‘publieksrecht’ een geschil helpen beslechten. Dit indien twee partijen die met elkaar in conflict zijn over doden, bestelen, dwingen of belasteren er met elkaar en met hun getuigen~vrienden niet uitkomen.
  In principe is dit publieke recht genoeg recht voor iedere mens op aarde. En het is in vrijwel elk volk geldig en geldend.
  Waarom treffen we dit dan niet aan in Nederland, noch in de EU?
  En waarom hebben wij in Nederland helemaal geen enkele publiekrechtelijke rechter?
  Waarom zijn de Universele Rechten van de Mens (=UVRM) in Nederland niet geldig in ‘rechtszittingen’?
  En waarom gelden deze UVRM rechten niet voor alle mensen in Nederland geijkwaardig, waarom zijn er enkele medemensen voor toetsing door en aansprakelijkheid voor ‘Mensenrechten’ uitgezonderd? Ra ra wie zijn die mensen…

  Rob,
  geen volk heeft ‘van nature’ leiders nodig, anders dan dat elk mens (en dus dat ook elk volk) zich ‘van nature’ zal laten optrekken door het goede voorbeeld van medemensen. Dat zijn dan de zogenaamde ‘natuurlijke leiders’. Die inspireren, die bemoedigen het menswaardige.
  Natuurlijke leiders zullen nooit iemand anders dwingen, beroven, belasteren of doden. Want zij zelf zijn die domheid (=onwetendheid) al ver voorbij. Natuurlijke leiders overheersen nooit iemand anders, en zij willen ook niets van anderen (= zij hebben anderen en zichzelf lief).
  Geld, materieel bezit, status of aanzien telt bij deze natuurlijke leiders helemaal niet mee (= zij weten waarvoor zij hier wel op aarde leven).
  Kun jij in politiek Den Haag, of in het MultiNationale bedrijfsleven, of in de EU iemand aanwijzen die voldoet aan deze kenmerken beschrijving van een natuurlijk leider Rob?
  Zo niet, met wie of met wat hebben we hier dan van doen?

  In de geschiedenis hebben tal van niet~natuurlijke leiders (= domme heerszuchtige, hebzuchtende en hatende) medemensen een duivels systeem opgebouwd om hun macht, heerszucht, hebzucht en status tot op de dag van vandaag mee te consolideren. Ik noem hen nu voor t gemak: nep~leiders.
  Iedereen die hen helpt, die hen of ten minste hun daden en plannen niet actief afwijst (= geen consent geven en dat hen doen weten) helpt mee om deze verwarde en verwarrende ‘hel op aarde’ te bouwen.
  Mogelijk doet je individuele heb-, heers-, of zelfzucht je aantrekken tot deze nep~leiders. Tot dat je in jezelf en ten behoeve van jezelf anders kiest.

  De nep~leiders gaan in tegen de aard en tegen de bedoeling van deze planeet URANTIA (= moeder aarde). Dit is een vedische planeet.
  Op een vedische planeet is elk bewustzijnswezen gelijkwaardig in diens bestaansrechten.
  Op een vedische planeet heeft de mens bovendien een heilige vrije keuze mogelijkheid gekregen om die te leren kennen en gebruiken (een dier, plant, mineraal heeft die vrije keuze mogelijkheid hier niet).
  Op een vedische planeet is ieder bewustzijnswezen uniek. Geen twee schepselen zijn hetzelfde, en dat is ook zo bedoeld en nodig.
  Op een vedische planeet leert en kan men scheppen en baren.
  Op een vedische planeet is het niet bedoeld dat het ene bewustzijnswezen het bestaan van een ander bewustzijnswezen verhindert. Iemands vrijheid houdt op war die van de ander begint. Iemands recht houdt op waar het recht van een ander begint.
  Op een vedische planeet dient ieder bewustzijnswezen elkaar, zoals in de pure natuur (= goddelijke uitdrukking van deze bedoeling) ook ieder levend wezen in dienst staat van elk ander.
  Op een vedische planeet dood geen levend wezen een ander, en respecteerd elk wezen het leefdomein en de creaties (= bezittingen) van elk ander.
  Op een vedische planeet voorziet eenieder zich van wat die nodig heeft ‘van nature’ , en niemand wil dus iets van een ander levend wezen. Niemand zal ooit dwingen.
  Zo leven de vedische mensen.
  Op en in de binnenaarde van onze planeet bestaan er veel voorbeelden van. De vrouw Anastasia geeft dit weten aan het publiek terug via de boeken van Vladimir Megre. De man Thalus van Atos geeft in zijn boeken dit gedachtengoed eveneens terug, nu namens de inneraarde volken die ons oppervlakte bewoners ook graag helpen om onze verwarring te stoppen. We moeten onze geschiedenis leren kennen om onszelf te kunnen kennen. Kunnen we deze chaos anders stoppen Rob?

  Door de geschiedenis heen hebben nep~leider schijt aan de heilige vrijekeuze van de mens. Zij hebben, met dus de steun van velen van ons die nog in deze verwarring mee gaan of gingen, hun ‘politieke sytemen’ en hun ‘geld systemen’ opgezet om de medemens tot hun slaaf te maken. En om deze medemens te laten denken zoals iedereen denkt, middels onderwijs en wetgevingen.
  Kollectivisme (= iedereen is gelijk in plaats van uniek) is hun doel en middel voor de slaafse medemens. Zijzelf zonderen zich uit, zelfs van de UVRM rechten. Zo is onze koning willem alexander onschendbaar. En zo zijn ook al die rechters die aan hem de eed afleggen onschendbaar, zelfs ten aanzien van het naleven van de UVRM rechten en plichten.

  Onze nep~leiders hebben een juridisch stelsel opgezet. Daarmee legaliseren zij hun geroof, gedwing, geplunder en hun leugens (=lasteren). De keizer van duitsland wilhelm II had dit door, hij noemde deze juristen : Spitzbuben. Oplichters. Hij verordende dat zij zelfs in het openbaar toga’s moesten dragen die tot over hun knieen hingen. Zoals het publiek deze oplichters van verre kon zien aankomen. Hebben deze sluikse juristen zelfs dat besef over de toga al niet kunnen ombuigen in hun eigen voordeel Rob? Nu denk je dat hen dat waardigheid biedt, toch?

  Onze nep~leiders hebben nog iets verschrikkelijkers gedaan:
  Zij hebben het publiek recht en de publieke instituten van het volk onopvallend geprivatiseerd. Vrijwel al het publiek recht, en al het publiek bezit, is verdwenen in Nederland en in Europa.
  Wat er voor in de plaats gekomen is dat is: Privaat recht (= handelsrecht, = zaken recht, = civiel recht, = burgerrecht, = maritiem recht).

  Onze nep~leiders zijn stuk voor stuk handelaren die met bedrijven hun verdienmodellen en overige handelsdoeleinden najagen. En jij hebt daar geen weet van. Ook jij denkt dat je publieke rehten hebt nog. Doch deze nep~leiders weten dat dat niet zo is Rob. En in hun handelsrechtbanken tref je alleen handelsrechters aan die jou als handelsobject of als handelaar te woord staan. Maar omdat deze handelsrechters de eed hebben gezworen aan hun koning~nep~leider zullen zij jou als individu ALTIJD laten betalen met geld en goed en vrijheid voor hun eigen handelsdoelen. Je verliest altijd in hun maritieme nep~rechtbanken. Want er is geen publiek rechter meer daar die voor jouw rechten op zal en kan komen!

  Nep~leiders werken samen met bankiers. Bankiers beheren hun nep~geld, dat vooral voor jou als publiek nep is. Want zij maken het gratis voor henzelf, en jij moet ervoor sloven en slaven voor hen. Zo is dat geld door hen bedoeld: Dat jij en je nakomelingen uit zichzelf slaaf gaan zijn en worden om hun handelsdoelen te dienen. Doch dat leer jij niet in hun economie klassen hoor.

  Nu kan het legaal bezien niet dat jouw en mijn publieke (= volks)rechten worden afgenomen. Jij heb de vrijheid van keuze, je vrije wilsbeschikking.
  In hun zakenwetboek (= Burgerlijk wetboek) is het zelfs zo geregeld dat jij alleen uit jouw vrije wilsbeschikking een zakelijke overeenkomst (= een contract) kunt aangaan met een andere zakelijke onderneming (= artikel 3.33 BW)
  Er staat ook in dat wetboek dat jij helemaal vrij bent om dat contract wel of niet met wie dan ook aan te gaan (= artikel 1 BW).

  Zelfs jouw nep~leiders kunnen jou als publiek mens dus niet dwingen om met hen handel te drijven Rob !
  Doch jij weet dat niet. En zij zullen jou dat niet vertellen (als zij het zelf al weten, want niet iedereen die met deze schapenhoeders meedoet is een geinformeerde leider, velen zijn volgelingen (= onschuldige onwetende schaapjes).

  De EU is een honderd procent geprivatiseerde organisatie Rob. Zo is die opgezet, en zo wordt die gerund. Ook op twee na al onze nederlandse ministeries zijn private organisaties, dus bedrijven. Het zijn geen publieke instanties meer. Als publiek hebben wij er niets over te zeggen.
  Doch…. en nu komt die…. er is ook geen bedrijf dat iets over jou kan zeggen, tenzij jij vrijwillig en wel bewust (= dus zonder misleiding veroorzaakt Artikel 6.228 BW) een overeenkomst met dat private bedrijf bent aangegaan !

  Nu is het van belang Rob dat jij je rechten leert kennen. En dat je gaat zien waar de EU en waar NL jouw publieke rechten tracht weg te vagen en zij jou trachten te vangen in een overeenkomst met hen. En dat kan een stulzwijgende overeenkomst zijn, ingeval jij dus niet actief laat weten dat jij hun aanbod niet aanneemt. Hun stem uitgeven verzoek is zo’n aanbod. Doe jij daaraan mee dan heb jij je daarna ook te houden aan het contract en dus aan de bedrijfsregels die het bedrijf genaamd de EU of het bedrijf met de handelsnaam De Staat der Nederlanden aan jou op gaat leggen.
  Het zijn bedrijfsregels, of (politieke) verenigingsregels die zij dan mogen schrijven en laten gelden voor hun leden en sympatisanten of volgelingen. Zij noemen het echter valselijk: wetgevingen.
  Doch zonder dat jij lid bent van hun vereniging, en zonder dat jij aan hun bedrijfsbelangen verkiest mee te helpen doen, dan zijn deze wetgevingen voor jou als vrij en publiek mens NIET geldig !

  Pas op. Dat recht heb je dus. Elk van ons hier geboren en getogen in deze vrije bataafse republiek heeft dat recht, en het staat in de geldende Bataafse Gronden beschreven. Doch de privaatrechtelijke (= partijdige) handelsrechtbanken van de koning, die als bezettende macht hier nu eerst in samenwerking met Hitler duitsland en daarna in samenwerking met de USA bezettingsmacht het Hollandse publiek een oor aan blijft naaien, daar kun je niet terecht om enig publiek recht te krijgen.
  Dus gebruik je hun eigen zakenrecht daarvoor. Je wijst hun zakenrechters erop dat jij geen contract hebt met deze bedrijven. En je bewijst dat hen. Ondermeer door het tonen van de brief die je bv schreef aan de Kiesraad toen je hun aanbod om mee te stemmen afwees, bij het retourneren van de stempas. Bewaar de kopien.

  En zo kun je ook onder die zakelijke transaktievoorstellen uit die bijvoorbeeld het bedrijf CJIB doet in opdracht ven het bedrijf Ministerie van Justitie en Vuiligheid. Ik publiceer dat als voorbeeld spoedig op de website http://www.CJIBasta.nl . En reeds staat het op een openbare TTTT (= Telegram app theonomische tijdlijn) gepubliceert.

  Van onderop Rob, begruik makende van ons individuele creerende vedische scheppings vermogen, kunnen wij als volk dit kollectivistische nep~leiderschap juk en met behulp van weten en van de gechiedenis en haar wetskennis nu van ons afwerpen. Zelfs mbt de belastingbedrijven, die eveneens op deze wijze stelen voor de koning en diens goed betaalde CEO helpers (= de ministers).

  Besef dat de EU helemaal geen publiek domein meer is. En dat je het dus op grond van je burgerrechten kunt stoppen nu je publieke rechten door deze nep~leiders en hun geweldsmonopolie zijn uitgeschakeld.

  De gele hesjes strijden voor hun publieke rechten. Doch zolang het private geld bestaat, en de duivelse handeldrijverij (= satanisme) zal dit publiek het verliezen van de zakenwereld. Want hoe voeden zij zich nu zonder ‘geld’?

  Over de aanleg van vedische familiedomeinen dorpen, over kwantumtechnieken, over het terugverwijzen van technocratie hebben we het een volgende keer, oke?
  Ook over de fraude en oplichterij die met het BSN Trustfonds nummer door de nep~leiders wordt gepleegd, met onze publieke voornaam daaraan aan hun banknummer gekoppeld, kunnen we het later nog eens hebben.
  Met en zonder gele hesjes zijn wij nu in staat om door wetendheid dit tij te keren. Maak het goed Rob, hartegroet vanuit het Mahabharata Dutch Communication Center te Delfgauw van : johan peter vdf :teunissen. Theonoom in Sai service.

 4. Hoe kunnen we in hemelsnaam voor beleid eu zijn als we er in principe nooit voor gekozen hebben?
  Die komediant Frans zegt wel dat ie voor belangen van eu burger opkomt maar denk eerdereerder voor zijn eigen kraag dan die voor mij als je ziet dat het pensioen waarvoor je hele leven gewerkt hebt door dat globalisatie beleid onder je handen verdampt en ook nog zonder indexering, waar voor letterlijk beloofd is?

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.