Bijna 3 miljoen armen, maar Rutte ziet geen reden verhoging minimumloon

In een brief aan de Tweede Kamer laat Koolmees een prachtige kans liggen om honderdduizenden landgenoten uit het moeras van de armoede te trekken, op naar een beter loon of hogere uitkering. Dit kabinet zit er blijkbaar niet voor de burger, maar voor een ander doel. De club van Rutte weigert het minimumloon te verhogen. Zij hebben blijkbaar de misvatting niet te moeten optreden in het belang van de burgers van ons land.

Reactie van het kabinet op evaluatie

Na de evaluatie ziet Koolmees geen reden om het wettelijk minimumloon (WML) te verhogen. Het WML heeft de cao-lonen bijgehouden en volgens de optimistische visie van de rapportschrijvers is de koopkracht van werkenden met een minimumloon van 2011-2018 toegenomen. De inkomensongelijkheid zou zijn gelijk gebleven en internationaal gezien zijn er geen veranderingen.

Zo’n 500 duizend mensen krijgen in Nederland het wettelijk minimumloon.

De hoogte van het WML is heel belangrijk omdat er aan gekoppeld is de hoogte van de bijstand en de AOW. Dus ook die gaan niet zonder meer omhoog.

Dit beleid staat echter haaks op de beloften die Rutte heeft gemaakt in Europees verband. Hij gaat er altijd prat op rekening te houden en zelfs te luisteren naar aanwijzingen in Brussel, alleen als het gaat over armoede bestrijding maakt Rutte een uitzondering. Zoals in het vervolg van dit artikel zal blijken.

Het niet verhogen van minimumloon terwijl honderdduizenden hun woonlasten niet meer kunnen betalen is opnieuw een poging de bevolking van Nederland te verpauperen. Wij zien deze actie als bewijs van dit gruwelijke asociale beleid, dat wereldwijd gevoerd wordt om het grootste deel van de bevolking armlastig en afhankelijk te maken. Het gaat langzaam, maar jaar na jaar wordt dit beeld steeds duidelijker.

Verpauperingspolitiek

Sinds zijn aantreden enkele kabinetten geleden valt een rode draad in Ruttes bestuur duidelijk op: zijn verpauperingspolitiek. Zijn laatste actie op dit gebied is de korting van de huurtoeslag. DLM Plus duikt in de korte geschiedenis en vindt nog meer asociale maatregelen die een doel duidelijk dienen: het verpauperen van de bevolking en het begunstigen van de multinationals en de extreem rijken.

Een bloemlezing van misdadige praktijken. Lees verder Ondanks miljarden overschot kort Rutte op huurtoeslag voor zijn #verpauperingspolitiek.

Het in Europees verband afgesproken armoedebeleid zou in 2020 gerealiseerd worden. We kijken met interesse naar de realisatie daarvan, maar reken er niet op dat de doelstellingen worden gehaald.

Europees armoedebeleid

De lidstaten leveren hun cijfers aan bij Eurostat die overzichten produceert die een interessant inkijkje geven in het armoedebeleid van de EU.

In 2008 is afgesproken om ervoor te zorgen dat het aantal mensen dat onder of op de armoedegrens leeft in 2020 in ieder geval 20 miljoen minder is dan in 2008. (Rijksoverheid)
Tot en met 2017 is EU breed het aantal armen slechts afgenomen met 4.176.000. Het beleid heeft blijkbaar geen hoge prioriteit, amper wordt 20 procent gehaald van het 2020-doel. De EU-landen hebben nog een flinke inhaalslag te gaan. Toch is 20 miljoen armen destijds als een van de hoofddoelen geformuleerd.

Nederland slaat in dit opzicht een modderfiguur.
Zij hebben voor 2020 in EU verband afgesproken 100.000 minder arme inwoners te hebben en komen zelfs niet in de buurt van deze doelstelling.

Nederland

Volgens de laatste cijfers van Eurostat leven er in ons rijke land 2.833.000 mensen op of onder de armoedegrens (in 2018). Dat is 16,7 % van de bevolking.

Het overzicht van Eurostat toont dat Nederland zich als doel stelt om in 2020 in totaal cumulatief 100.000 inwoners minder armen te hebben dan in 2008. Voor 2018 staat het cijfer op 400.000. Dat betekent dat per saldo gedurende 9 jaar meer mensen in de armoede beland zijn dan voorgenomen. Ons land heeft nog een inhaalslag te gaan om in 2020 haar doel te bereiken. Rutte heeft nog EEN jaar de tijd om de armoede terug te brengen met 100.000 ten opzichte van 2008.

Dit zijn wrange cijfers wanneer we deze leggen tegen de overschotten die Rutte ook de afgelopen jaren al had. Voor 2016, 2017 en 2018 was er een overschot, dat wil zeggen er kwam meer belastingopbrengst binnen dan dat er uitgaven waren. Alleen voor 2018 bedroeg dit al 11 miljard, die probleemloos aan het verlichten van de armoede in ons land had kunnen worden besteed.

Er zijn bijna 200 voedselbanken (waarvan 169 aangesloten bij Voedselbanken Nederland). Vrijwilligersorganisatie Voedselbanken Nederland schrijft dat zij 140.000 klanten het afgelopen jaar hebben geholpen, dat is 6% meer dan in 2017. Op deze manier konden 33.000 huishoudens voedselsteun krijgen.

Daarnaast telt Nederland ongeveer 54 kledingbanken (kledingbanken.nl) waar mensen die geen kleding kunnen betalen het gratis mogen uitzoeken. Zij zijn (nog) niet verenigd.

Lees verder Miljoenennota 2020 met verschot maar armoede wordt niet bestreden/

 

Rob Vellekoop, 11 januari 2020

18 Comments

 1. Want Rutte de Bilderberg marionet voert precies uit wat hem wordt opgedragen;

  Kijk bij adbroere.nl/web/nl/columns/superrijkdom-en-machtsmisbruik.php

 2. Wat zijn nu armen en welke definitie hangen wij er dan aan? Iemand die werkt kan gewoon niet arm zijn. Iemand met een uitkering heect een bepaakde verantwoording naar de samenleving. Dus roken, drinken, computers voor de kinderen is dit nodig. En wat doen we aan zelfredzaamheid van de mensen met een uitkering o.i.d. Dus zomaar alles verhogen is m.i. ook niet de juiste oplossing.

 3. Rutje .word straks een mugje wie ons verarmt .zal niets op dezen werld te zoeken hebben en dat komt ouden bouw .vergaderen ounzen oudjes van de bouwl worden uit gezogen door een naties ..ss bloed ziuger .dat neemt de bouw nooit bronnen gronnen respect grt vrijbuiter.exs bouw vakker die graag nog werkt voor onder stuinigen oudjes met ne jobbies ga het na bouw bronen .respect voir oud u loopt op hem xijnere wegen vruedig heden grt

 4. De BildeRberg-Groep Sloper,
  De Sloper,
  Het geld klotst niet meer tegen de plinten maar tegen het nokje bij Markje Rutte zijn werk plaatsje.
  De afbraak van het menselijk bestaan.
  Eerst moest ieder mens zoveel mogelijk de schulden in,
  en nu moet ieder menselijk wezen aan de bedelstaf bij de Burgemeester,net als 100jaar geleden.
  De geschiedenis is zich aan het herhalen,bereid u zich voor op de zeer warme jaren 20tig.
  Ik dank U!

 5. Er is een definitie voor armen overeengekomen door de lidstaten van de EU (kan je terugvinden door het artikel volledig te lezen).
  Zo maar miljoenen mensen laten verrekken terwijl er meer dan genoeg voor iedereen is, lijkt me misdadig. Jij vindt dat blijkbaar niet en dat is jammer. Ik heb al vaak gemerkt dat mensen die opeens wel in een dergelijke omstandigheid komen met honger en ellende, zij ineens wel het nut inzien van onderlinge solidariteit en een regering die sociaal is.

 6. De koning en de priester..de koning zij tegen de priester hou je ze bang en dom .hou ik ze arm .. En zo blijven we aan de macht

 7. Het minimumloon moet hoognodig verhoogd worden. De lonen komen steeds verder uit elkaar te liggen. Stel je bent iemand die zelf het minimumloon verdient, maar er gaat iets bij je stuk, bijvoorbeeld je centrale verwarming. Dan moet je een monteur inroepen.Dit had ik onlangs zelf bij de hand. Die rekende vervolgens 70 euro per uur. Hoe kan iemand met een minimumloon, wat volgens mij ongeveer 12,95 is, dit nog betalen?

 8. Het klopt, je krijgt ca 10 euro netto per uur of minder. En je betaalt als je iemand inhuurt 4 – 7 keer zoveel of meer. Dat heeft niets te maken met het minimumloon, maar met de belastingen en ( verzekerings)-premies plus BTW op loon + de administratieve lasten daarvan. Deze onder dwamg opgelegde Staatsconstructie dient van tafel worden geveegd. Dit is het aso-gevolg van zowel linkse als zogenaamde rechtse politiek. Zolang de Staat alles bepaalt, blijft dit uit balans. Zolang het politieke dier haar of zijn naam zonodig op een stukje extra wetgeving wenst te zien, wordt het alsmaar erger. De regel: een nieuw stukje wetgeving invoeren ? dan minimaal 2 bestaande laten verdwijnen is in NL en zeker in de EU nog niet bepaald ingevoerd.

 9. Ik stel voor dat iedereen die dit leest zich aansluit bij de campagne om het (bruto!) minimumloon te verhogen naar 14 euro. Ga nar de website “www.voor14.nl” en voer je email in.
  De bedoeling is on in veel steden (en dorpen) een beweging van onderop op gang te krijgen, zodat de 14 euro volgend jaar een verkiezingsthema worden.

 10. HET GEZEGDE DE RYKEN WORDEN ALLEEN MAAR RYKER EN DE ARMEN MMAAR STEEDS ARMEN KLOPT EXACT . RUTTE BELEID DUS

 11. Ik ben TEGEN het verhogen van minimumloon ! Nu bruto plm. 20.000. Want als je dat verhoogt me b.v. 10% Dan krijg jij er 2.000 bij, maar een modaal inkomen krijgt er 3500 bij, 2x modaal 7000, bij 100.000 krijg je er 10.000 bij enz. en omdat de 1 miljoen ambtenaren in de bovenste 3 schalen vallen kost dat teveel. Ook basisinkomen bevoordeelt enkel de rijken. Er is echter een veel simpeler manier heb ik vorige week maandag? uitvoerig uitgelegd in comment sectie WNL. 1. Invoering puntensysteem voor alle huurhuizen ook commerciele boven sociale huur. 2. Overheid/belastingbetaler betaalt 12 miljard aan hypotheekrneteaftrek(HRA) voor plm. helft nederlanders, maar wil dat andere helft de sociale huurders, zelf hun huurtoeslag betalen via de verhuurdersheffing (bijna 2 miljard) , dat is strijdig met gelijke behandeling, ook huurders betalen voor de HRA, waardoor huiseigenaren 40% van hun huis in eigendom krijgen. Met HRA is nog iets raar aan de hand, de rijkste 7% huiseigenaren vangen de HELFT van de HRA. de andere 93% krijgen de andere helft 6 miljard dus. 3. Die 93% niet rijkste huiseigenaren betalen dankzij die HRA maar 28% aan woonlasten, en krijgen dankzij de HRA 40% van hun huis als vermogen met dank aan alle belastingbetalers incl. huurders. 4. Ondanks dat bijna in elke (sociale) huuroverenkomst staat dat je veranderingen ook van inkomen moet doorgeven aan woningcorporatie, doet niemand dat en zij laten controle na. Daarom wonen nu tweeverdieners in een huisje van 300 en een bejaarde in een giga appartement van net onder grens huurtoeslag, daar zijn woningcorporaties dus schuldig aan, dat er uberhaupt huurtoeslag gegeven moet worden. Ong. 30% krijgt huurtoeslag, 30% is scheefwoner, soms grof en 40% zit min of meer goed, zonder huurteoslag in een sociale huur woning welteverstaan. 5. gezien bovenstaande 4 punten is duidelijk dat overheid zowel huiseigenaren als (sociale) huurders hetzelfde moet behandelen, ook al kost dat ook 12 miljard ! Echter die rijkste 7% zouden i.p.v. HRA gezien hun jarenlange (sinds 1991) voordeel , even lang een opslag moeten krijgen, dan betalen zij de HRA voor die 93%. Dus winst is dan al komende 30 jaar zo’n 12 miljard. En gezien die 93% huiseigenaren maar 28% woonlasten hebben, moet dat via woningcorporatie ook voor alle huurders gelden, en aangezien huiseigenaren ook 40% huis als vermogen krijgen, zouden omdat zij geen vermogen krijgen zouden huurders maar 16% woonlasten hoeven te betalen, verhuurdersheffing eraf uiteraard en evt. verschillen kunnen met die bespaarde 12 miljard opgelost worden, ook het bouwen van nieuwe (goedkope) woningen. Volgens wonigcorporaties die ik sprak zit 75% ! in een te goedkope of te dure woning, maar dat is hun probleem en zal geleidelijk opgelost moeten worden, als de rijkste scheefwoners niet alleen te goedkoop wonen, maar nu ze (veel) meer moeten betalen zullen ze ook groter willen wonen.En dat kan dan op basis vrijwilligheid door de rijkste huurders betaald. Hieronder de link naar die wnl discussie waar een trendwatcher zei dat AOW en minimumloon omhoog moest maar zoals al aangegeven, dat werkt niet. Iedereen zelfde woonlasten WEL. https://www.facebook.com/omroepwnl/posts/2624063350992946?__xts__

 12. We hebben alleMaal een mening, wat wij vinden. Oneerlijk beleid..is het! Dat doet ons kabinet..wij hebben er niets over te zeggen!tussen zeggen..en..doen..groot verschil…wordt niet uitgevoerd!..ongeloofwaardig!.??

 13. De regering word gekozen door de Nederlanders en hoort er te zitten voor de Nederlanders. Maar dit kabinet zit er voor de buitenlanders gooit het geld met bakken vol over de grens. Minder loon meer belasting. Lopen voorop met dingen waar geen enkel land zich mee bezig houd. Mevas, stikstof en veel andere onzin. Hou je maar bezig met de dingen die echt belangrijk zijn. Beter inkomen voor de armen. Weg met de voedsel en kledingbanken jullie moeten je schamen dat die er zijn. Wij kiezen de partij die wij in de regering willen door te stemmen en wat gebeurt er de grootste partij word aan de kant geschoven. Stemmen heeft dus geen zin want dit kabinet doet wat het zelf wil.

 14. Met ‘buitenlanders’ bedoel je waarschijnlijk buitenlandse en binnenlandse multinationals.

 15. Omdat Rutte een landverrader is.. Die moeten ze opknopen aan de hoogste boom

 16. De bevolking krijgt de regering waarop gestemd is. Dus ook in 2021 zal de VVD weer de grootste zijn en gaat weer regeren met D66, Pv/d A en wellicht groenlinks. Zo stom zijn we nu in Nederland. Voordurend klagen over het aso-beleid en vervolgens in het stemhokje alles weer vergeten en vergeven.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.