Rutte zet op weg naar vaccinpas parlement al 2 maanden buitenspel

Foto 123rf

Als je de noodmaatregelen, de spoedwet, de Kamerbrief van De Jonge en het spoorboekje van Rutte achter elkaar zet kan je geen andere conclusie trekken. De door de regering Rutte gecreëerde corona-crisis dient slechts een doel dat al lang in EU-verband bekend is.

Noodmaatregelen

De meeste noodmaatregelen en hun ingangsdatum staan in dit overzicht.
Hierbij valt op dat de maatregel van de 1,5 meter afstand op geen enkel moment wordt teruggedraaid. Zelfs niet als het steeds beter gaat naar het idee van Rutte.

De noodverordeningen moesten nadat Rutte deze bekendmaakte in elk van de 25 veiligheidsregio’s worden uitgewerkt door de afzonderlijke veiligheidsregio’s (zonder de democratisch gekozen gemeenteraden in de besluitvorming te betrekken). Een burgemeester leidt een dergelijke regio.

In de praktijk blijkt dat niet iedere noodverordening in elke regio hetzelfde is uitgewerkt. Dat is strijdig met het recht, omdat daardoor geen rechtsgelijkheid bestaat tussen bijvoorbeeld een burger in Limburg en een in de regio Zuid Holland Zuid.

Overtredingen van de noodverordening leveren meestal een strafblad op. Het Openbaar Ministerie maakt er een strafbeschikking van, ook als een gemeentelijke buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) ingrijpt.

Foto R. Vellekoop

Strafblad

De strafbeschikking krijgt de overtreder opgelegd zonder tussenkomst van een rechter. Dit is dus in feite een strafrechtelijke veroordeling door het Openbaar Ministerie. Het gaat niet om een misdrijf, maar de overtreding leidt wel tot een strafblad, die vijf jaar blijft staan.

Volgens allerlei juristen zijn de noodverordeningen ‘ondemocratisch’ en ‘ongrondwettelijk’. Het verbod op groepsvorming zonder anderhalve meter afstand te houden is in strijd met vrijheid van vereniging, godsdienst en onderwijs zoals deze is vastgelegd in de grondwet. En woningen binnengaan door politie betekent een schending van het het recht op de persoonlijke levenssfeer.

Spoedwet

De noodmaatregelen wil Rutte laten vastleggen in een wet, omdat ‘het kabinet op deze manier de spanning wil verminderen tussen de maatregelen en de democratie en rechtsstaat’. Pas dan krijgt het parlement zeggenschap over de corona maatregelen.

De maatregelen zijn nu opgenomen in noodverordeningen. Deze kwamen tot stand zonder de Eerste en Tweede Kamer daarover vooraf toestemming te vragen. De verordeningen gelden ondertussen al meer dan twee maanden (vanaf 14 maart), terwijl ze eigenlijk slechts een tijdelijk karakter mogen hebben.

Dit is een vreemde ondemocratisch gang van zaken, omdat noodverordeningen alleen zijn bedoeld voor „een acute en onvoorziene crisissituatie zoals die er onmiddellijk na de corona-uitbraak in Nederland was”, schrijft minister Grapperhaus in een brief aan de Tweede Kamer.

Op 19 mei schrijft diezelfde minister dat hij nog geen antwoord kan geven op vragen van de Kamer over de beperkende corona maatregelen! We weten dus nog steeds niet hoe de spoedwet eruit zal gaan zien.

Doel

Wat we wel weten is wat het ultieme doel van de operatie Corona is. Zowel De Jonge als Rutte hebben aangegeven dat het ultieme streven om het corona virus aan te pakken de ontwikkeling en inzet van een vaccin is. In de Kamerbrief update stand van zaken Covid-19 komt dit duidelijk naar voren.

Rutte heeft zelfs een spoorboekje. Dit boekje heeft als eindbestemming in 2022 een vaccinatiepaspoort in EUverband. Hierin staan de actiepunten per periode genoemd, die de lidstaten moeten ondernemen.

Toch spreekt het kabinet (nog?) niet over vaccinatiedwang. Net zo min als Angela Merkel dit in Duitsland doet. Het wordt echter steeds duidelijker dat burgers zich zullen moeten laten vaccineren om nog te mogen meedoen aan de maatschappij.

Gezondheidsminister De Jonge gaf wel een voorzetje. Zonder vaccinaties kunnen grote evenementen geen doorgang meer vinden. Met andere woorden de overheid gaat de burgers chanteren. Accepteren ze geen vaccinatie dan verliezen ze bepaalde burgerrechten die zij voor corona wel hadden.

Verzet

Er loopt ondertussen een petitie tegen de voorgenomen spoedwet. Hierin roepen burgers de politiek op de spoedwet te verwerpen omdat deze de basisrechten, privacy, vrijheid en mensenrechten schenden.

In het land zijn al een aantal demonstraties gehouden tegen de inperking van de vrijheidsrechten door bezorgde burgers. Het lijkt alsof Nederlanders moeilijker te wekken zijn dan de Duitsers.

Op zaterdag 23 mei protesteren in meer dan 250 plaatsen Duitsers tegen de beperkende corona maatregelen. Zij doen dit al weken lang. In Nederland was er vandaag een demo in Eindhoven en volgen er in ieder geval een aantal op 30 mei, waaronder deze in Den Haag.

Zonder verzet zullen de vaccinatieplannetjes van de EU worden uitgevoerd en zullen Europese burgers veel van hun rechten verliezen in de nieuwe 1,5 meter zombie samenleving.

Rob Vellekoop, 24 mei 2020

17 Comments

  1. Hallo,
    Wat ik vreemd vind is dat we Rutte en consorten veel minder op tv zien als in de eerste anderhalve maand. Wat wordt er achter de schermen bekokstoofd? Het wordt steeds vreemder en duister

  2. Er zijn vele petities die hiertoe oproepen, met heel veel ondertekenaars, hier een greep:

    https://www.petities.com/stop_de_15meter_wet_dit_is_geen_tijdelijke_noodverorderin_meer?s=72483790

    https://www.petities.com/einde_corona_crises_overheid_sta_behandeling_van_covid-19_met_hcq_en_zink_toe

    https://petities.nl/petitions/stop-de-noodwet-laat-u-uw-rechten-niet-afnemen?locale=nl
    De petitionaris is inmiddels een rechtszaak tegen de staat aan het voorbereiden om de wet te stoppen.

    https://petities.nl/petitions/hef-coronamaatregelen-op?locale=nl

    De NBO is ook bezig met juridische stappen tegen de maatregelen
    https://bondoverheidszaken.nl/Corona-openheid-en-aansprakelijkheid.html

    En zo zijn er nog meer.
    Het zijn signalen dat er meer mensen zijn die wakker worden. Onze regering laat zien dat zij het gevaar voor dit land zijn. Het virus is hiermee vergeleken kinderspel.

  3. Rob.

    Je babbelt helaas tegen een hele dikke Nederlandse muur.

  4. Ik doe mijn uiterste best om nog iets positiefs in deze wereldomvattende crisis/gekte te zien. Het was mij wel duidelijk dat onze beschaving op een dodelijk spoor zat, het neoliberalisme met zijn gewetenloze roofzucht kon niet langer voortduren. Over de klimaatverandering als gevolg van de door menselijke activiteiten uitgestoten CO2 heb ik zo mijn twijfels maar het plunderen van wat onze moeder aarde ons schenkt en de vervuilde en giftige troep die wij haar teruggeven, baarde (baart) mij veel grotere zorgen. Dit is nu voor een deel in de wacht gezet, goed moment voor bezinning, we staan op een splitsing, moeten een keus gaan maken. Tot zover positief.
    Wat ik echter nu waarneem is dat de keus reeds gemaakt lijkt te zijn en dat het overgrote deel van de (wereld-) bevolking, door angst gedreven en onwetend wat die keus inhoudt (een onmenselijke wereld dictatuur), daarmee instemt. De meerderheid lijkt het oké te vinden om als makke schapen op 1,5m afstand van elkaar te gaan zitten wachten op de verlossende, heilzame spuit van Weldoener Bill Gates.
    Ik denk dat velen (voornamelijk de voorstanders) zich nog niet realiseren wat die 1,5m social distancing nog voor vreselijks gaat aanrichten. Volgens deze regel mag niemand een ander tot op die 1,5m benaderen indien die ander geen huisgenoot is. Dus uitwonende kinderen, kleinkinderen, ouders, broers en zussen, ooms en tantes enz. moeten op afstand van elkaar blijven. Ook jongeren mogen hun vriend/vriendin/vrijer niet meer aanraken en latrelaties zijn praktisch onmogelijk. Hoe zit het met gescheiden ouders en hun kinderen? Natuurlijk houdt niet iedereen zich strikt aan die regel maar je riskeert wel een idioot fikse boete.
    Ik loop tegen de 70 en heb dus het grootste deel erop zitten, mijn laatste levensfase in een dictatuur is niet aantrekkelijk maar waarschijnlijk wel leefbaar. Maar wat als je aan het begin van je leven staat?
    Enkele dagen geleden fietste ik langs een meisje van een jaar of 4 op een fietsje en ze zei met een klein stemmetje: “Afstand houden!” Jong geleerd, oud gedaan, die gaat het wel redden in het nieuwe normaal.

  5. Wanneer je 1 luis op je hoofd hebt merk je niet veel, dat wordt anders wanneer het er honderden zijn. Bacteriën zijn veel kleiner, daar merk je honderden niet op… dat moeten er miljoenen zijn. Virussen zijn geen beestjes, dat zijn chemische verbindingen op moleculair niveau. Zo klein dat ze het licht niet eens weerkaatsen. Samen zingen in en kleine ruimte bezorgt je geen 100 geen 1000 maar wellicht miljoenen die vandaar uit snel door vermenigvuldigen naar de miljarden, nodig om je goed ziek te maken. Loop je bij b.v een gesprek enkele virusdeeltjes op, zal het wezenlijk langer duren om vanuit 0, 1, 2, 4, 8, 16 etc aan dit aantal van miljarden te komen… als het lichaam intussen niet al de tijd gekregen heeft om de indringer te herkennen en te bestrijden en het kan dus gemakkelijk zijn dat het over grote deel der Nederlanders covid allang overwonnen heeft. Wordt er daarom niet getest? ?

  6. Ik weet het, maar iedere muur heeft zijn zwakke plek. Met geduld kan je een berg verplaatsen.

  7. Wat de meeste mensen nog niet weten of begrijpen is dat de NWO is geīnstalleerd en dat de agenda’s 21-2030 zullen worden uitgevoerd, tenzij wij met miljoenen in verzet komen. In Nederland zie ik dat niet gaan gebeuren.

  8. Erasmus mc

    WIE HEEFT DE PATENTEN

    robscholtemuseum.nl/magnum-caseum-magnumcaseum/

  9. Het broeit wel in Nederland, reken maar. Velen suffen nog wat, maar die zullen straks wel wakker worden. Wacht maar tot de financiële problemen gaan spelen. Duurt niet zo lang meer. Hopelijk gaan de medici zich ook roeren. Volgens hun eed zou dat wel te verwachten zijn.

  10. We zullen de komende maanden zeer alert moeten blijven op de politieke ontwikkelingen. De situatie wordt mi steeds zorgelijker. Hoever moet het nog gaan voordat we massaal opstaan? Of wachten we tot het te laat is?

  11. Nederlandse regering is slechts een uitvoeringsinstantie.
    Democratie is al lang dood.

  12. AlbertV,mooi gezegd uit het hart. Zo zijn wij mensen. Heel normaal, makkelijk beïnvloedbaar,als kinderen zoals je zegt.
    Maak je niet druk over dat paspoort chip whatever. Ons gezond verstand zal overwinnen uiteindelijk.
    Doe normaal en je overwint alles.
    Met of zonder onze ”leiders”

  13. Reken er maar op dat we naar een totalitaire samenleving gaan met een diktatuur die ik en velen met mij al jaren eerder voorspelden.
    De tweedeling gaat zich nu duidelijk aftekenen. De meelopers en de degenen die nog enig zelfrespect willen behouden. Die strijd zal zich verhevigen en ALLE middelen zullen worden ingezet om de laatste verzetshaarden te breken.
    Weet dat dit een onderdeel is van een agenda die al jaren in voorbereiding is.
    En reken er maar op dat dit tijdens de Bilderbergvergaderingen bekokstoofd is.
    Het zal niet lang meer duren voordat de polarisatie wordt uitgebuit om de twee groepen tegen elkaar uit te spelen. Ook hierbij geldt weer, eendracht maakt macht en moeten we ons weren want de Europese FEMAkampen komen eraan waar de onbuigzamen in heropvoedingskampen worden opgesloten.
    Ad hoc blijven mopperen en klagen heeft geen zin.
    Actie wel!

  14. Acties en petities werken net zo goed als in begin mei 1940 de Duitsers vragen of ze alsjebieft weer weg willen gaan!

  15. We schrijven het jaar 2020, de Jodenhaat is weer in volle bloei, de Dr Mengele experimenten met vaccins (tegen de wil van de persoon) krijgen een vervolg in het Rutte plan en de Heilstheorie van ene A.H. (niet zijnde Albert Heijn) wordt ook vervult door massa immigratie/infiltratie in ons Europa, we vierden kort geleden bevrijdings-dag, bevrijd waarvan, we mogen straks niet meer zelf beslissen over de inbreng van vreemde stoffen in ons eigen lichaam zonder uitgesloten te worden als een paria, leve de vrijheid.!

  16. U schrijft, “In het land zijn al een aantal demonstraties gehouden tegen de inperking van de vrijheidsrechten door bezorgde burgers. Het lijkt alsof Nederlanders moeilijker te wekken zijn dan de Duitsers”
    Nou de meeste Nederlanders zijn wel wakker maar durven vanwege onze vrijheid (politieke correctheid) hun mening niet openlijk te geven.!
    En een opstand in NL, hoe kom je zelfs maar op het idee.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.