Duivels plan voor Biblebelt nu scholen weer opengaan?

foto 123rf

Bijdrage van Dr Dirk Verelst*

We weten ondertussen dat het regime Rutte bereid is om ver te gaan met de vaccinatie-agenda. Maar betekent dit werkelijk dat zij zover willen gaan dat zij schoolkinderen laten bestralen om hun doel te bereiken?  Aan het woord Dr Dirk Verelst die niet alleen aangeeft dat het gaat gebeuren, maar ook hoe en wat je daar als gewoon mens tegen kunt doen. Verbaas je over dit wonderlijke verhaal dat tegelijkertijd kwaadaardig is en mooi, want mensen kunnen er heel eenvoudig zelf iets tegen ondernemen. Dr Verelst roept op tot actie, zeker nu de Biblebelt extra bestraald wordt zoals hij verwacht. Op 8 februari gaan de basisscholen immers weer open. 

Ze zouden zich onvoldoende aan de beperkende maatregelen houden en een brandhaard zijn in de verdere verspreiding van ‘corona’. Zo worden christenen in de Biblebelt tot zondebok gemaakt. De werkelijke oorzaak van het hogere aantal zieken in deze gemeenten is dat zij het doelwit zijn van een stralingsoffensief.

Van bij het begin van de coronasaga komen christelijke gemeenten regelmatig negatief in de media. Artikelen gaan over besmettingscijfers die maar niet willen dalen en agressieve en weerbarstige jeugd. Meestal zijn deze berichten voorzien van foto’s van kerkgangers in zondagse kleding.

Voor de hoge besmettingscijfers in christelijke kring worden karikaturale redenen opgevoerd als ’gezinnen met veel kinderen’ en ‘Urkers komen graag en vaak bij elkaar over de vloer’ …in tegenstelling tot de mensen in de rest van Nederland.

Biblebelt: Staphorst Lichtmis

Staphorst, De Lichtmis

‘Corona’ is een stralingsziekte

Om beter te begrijpen wat er aan de hand is, herhaal ik dat er bij de MIVD en/of AIVD mensen achter de knoppen zitten van het toxisch antennepark dat als een deken over onze maatschappij ligt en dat naar believen kan worden gebruikt als stralingswapen.

Dat wil zeggen: men kan naar believen de zendmasten (en sinds kort ook geupgrade WIFI-routers in scholen en wellicht ook elders) opendraaien, waardoor de straling in een bepaalde regio of op plek – dit kan vrij gericht – fors oploopt, met als gevolg dat daar meer mensen last krijgen van coronasymptomen.

Coronasymptomen die, zoals u ondertussen misschien al weet, overeenkomen met de effecten van een verhoogde blootstelling aan gevaarlijke straling. Corona is een stralingsziekte, en wordt op grond van politieke motieven ingezet voor het doorvoeren van verschillende politieke agenda’s.

Dit gebeurt voor het grootste gedeelte niet met medeweten van beleidsmakers. Zij zien ook maar een stukje van het geheel en krijgen informatie op zogeheten need-to-know basis. Het is immers beter als de goegemeente overtuigd blijft van het heersende virus-narratief.
(Lees ook Verband tussen #coronavirus en 5G zin of onzin? COVIDー19)

Jarenlange ervaring in het veld

In mijn vorige artikels hebt u kunnen lezen dat mijn overtuiging dat corona een stralingsziekte is niet gestoeld is op het lezen van één of andere ontspoord complotverhaal online. Ik werk al vijftien jaar op het terrein met orgonite, en heb acht maanden gewacht met het naar buiten komen van mijn observaties, omdat ik geen loze beweringen wilde doen gebaseerd op enkel maar een vermoeden.

De suggestie dat corona een stralingsziekte is,valt wel degelijk wetenschappelijk te verdedigen, ondanks het feit dat dat idee vanaf dag 1 en nog steeds regelmatig wordt weggezet als een van de pot gerukte veronderstelling.

Ik heb bij herhaling in het veld kunnen vaststellen dat corona’ hotspots’ steeds plekken bleken waar er een bijzonder hoge stralingsbelasting heerste, die verdween na het giften (achterlaten van orgonite).

Uitbraken indammen

Zoals ik heb uitgelegd zorgt het met orgonite onschadelijk maken van een zendmast voor het verdwijnen van de mogelijkheid dat die in de omgeving voor ziekte kan zorgen, vergelijkbaar met hoe een acupuncturist de ‘geblokkeerde chi’ weer doet stromen door op een bepaalde plek een naald in te planten zodat ziekte verdwijnt.

De zendmasten in de buurt van genoemde plekken worden dus expres opengezet zodat dit verhaal ‘echt’ lijkt: immers meer mensen worden dáár ziek. In dit verband is het ruimen van besmette nertsen ook het vermelden waard.

Tendentieuze artikelen in de media

Terug naar de titel van dit verhaal: de reden waarom christelijke gemeenten méér bestraald worden zodat daar méér mensen ziek worden, is omdat dat de basis legt voor een karikatuur van ‘de vaccinatieweigeraar’.

De eerste tendentieuze artikels over de houding van christenen ten opzichte van vaccinatie zijn al verschenen in de pers, en dit aantal zal alleen maar toenemen. Er zijn immers grote groepen mensen die onderwijl begrepen hebben dat het vaccin in het beste geval overhaast op de markt gebracht is en in het slechtste geval een gevaarlijk biowapen is (bijvoorbeeld om mensen onvruchtbaar te maken zodat Gates zijn wereldbevolking wat kan worden teruggedrongen).

In ieder geval is het animo in de bevolking niet van dien aard dat iedereen enthousiast voor ‘de prik’ gaat. De laatste groep twijfelaars en weigeraars zal over de streep moeten gehaald worden met dwang: de invoering van een vaccinatiepaspoort wat voor extra rechten zorgt.

Niet-gevaccineerden worden dan een soort moderne melaatsen die niet meer kunnen deelnemen aan de maatschappij. Daarbij zal het in eerste instantie zaak zijn de sociale druk om toch een prik te halen zoveel mogelijk op te voeren.

Framing van vaccinatieweigeraars

Vandaar dat ‘de christenen’ nu al worden geframed als de typische niet meer-van-deze-tijd-zijnde weigeraar van de vooruitgang. Vandaar dat de christelijke gemeenten de volle laag krijgen. Ze moeten bij herhaling als ‘problematisch’ in het nieuws komen, zodat dat in het collectieve gevoel indaalt als het probleem dat de oplossing van corona tegenhoudt.

Als straks grotere groepen gevaccineerd zullen worden, zal dat nog meer worden uitvergroot in de media, zodat de roep steeds luider zal klinken om een verplichte vaccinatie voor deze groep van archaïsche burgers die zogezegd de gezondheid van ons allen in gevaar brengen.

In het publieke debat zal de ‘simpele gelovige’ die vertrouwt op God in plaats van de wetenschap worden opgevoerd als typevoorbeeld van de vaccinatieweigeraar.

Als tegenvoorbeeld zullen er in de media gemeentes voorbijkomen waar ‘bijna iedereen gevaccineerd is’ en waar de zendmasten ‘uit’ zullen gezet worden.

Overigens acht ik het niet onmogelijk dat de rellen in Urk en de onrust in Staphorst het gevolg zijn van technotronische ophitsing: de zendmasten grijpen in op de subtiele energie, en die is verbonden met ons bewustzijn.

Zendmasten kunnen worden gebruikt voor brainwashing en het opruien van menigtes door ‘irritatie’ van deze subtiele energie.

‘Er hangt spanning in de lucht’ zegt men in de volksmond.

Stapeling van zware stralingsbronnen

Ik hoop dat u begrijpt dat het extra belangrijk is dat mensen met orgonite aan de slag gaan in de Biblebelt. Daar zijn de meeste slachtoffers gepland. Deze regio zal politiek misbruikt worden om er een algehele vaccinatieplicht door te drukken.

Ik ben in mijn vorige artikels over orgonite uitgebreid ingegaan op hoe dat in zijn gang gaat. Ik meende dat het belangrijk was het bovenstaande onder de aandacht te brengen

Voor de mensen die mijn vorige artikel gelezen hebben: ik heb intussen in Zutphen al de mij bekende scholen bezocht en gegift plus een flink aantal in Deventer. In driekwart van de gevallen voelde de energie rond deze scholen slecht aan door de recent geïnstalleerde wifi-routers.

Ik suggereerde net als andere oplettende bloggers online onlangs al dat de jeugd binnenkort ziek zal worden door deze WIFI, en het ‘voorbarige’ gerucht dat de Britse variant toch gevaarlijker is voor kinderen is dan ook makkelijker te begrijpen. Daarvoor moeten ze dan natuurlijk wel op school zitten. Vandaar dat na 8 februari de scholen ‘zeker weer opengaan’ (dixit Hugo de Jonge).

De invloed van de schadelijke wifi-routers in de scholen reikt tot in nabijgelegen huizen (circa 100-150meter). Of de geupgrade wifi-routers op zichzelf krachtig genoeg zijn om mensen in het ziekenhuis te doen belanden of te doen overlijden is nog niet duidelijk. Maar in gebieden waar de zendmasten nog niet ontstoord zijn met orgonite (gegift) lijkt dit een evidentie: twee zware stralingsbronnen gesuperponeerd zullen meer schade berokkenen dan zendmasten of wifi alléén. Misschien is dat de reden voor de voorbarige aanname in de media dat de nieuwe variant dodelijker is.zendmasten giften met field orgonite

Actie vereist

Om deze nieuwe fase in de plan-demie te doorkruisen is het ‘giften’ van de complete Biblebelt – van Zeeland en Zuid-Holland,via de Utrechtse heuvelrug tot voorbij Staphorst – sterk aan te raden. Dit is mogelijk met vijf of tien ‘gifters’ die elk een deel van de Belt voor hun rekening nemen.

Moeilijk is het niet. De basisinstructies vindt u hier.

Deze bijdrage is eerder verschenen op Transitieweb.nl.

5 Comments

 1. Rob. Ik vermoed dat deze praktijken wel degelijk ook oor kunnen vinden bij bestaande omroepen. Immers als documentairemaker, kun je , hoe dan ook, een onderscheid in huis hebben om vakkundig , al deze opmerkelijkheden , onder de aandacht te brengen. Ik vermoed dat VPRO/ EO/ VARA / Trouw / De Tijd / Groene A’ dammer, Pakhuis de Zwijger/ en ook een aantal cristelijke politieke partijen, naast Sociale en Milieu partijen , wel degelijk op dit punt , voor een IDFA film , de koppen bij elkaar kunnen steken.

  Het wordt namelijk contraproductief wanneer potentiële samenwerking , al te blind , vooraf al wordt uitgesloten.

  Daarenboven, kan ook het hele proces op zich om , met genoemden tot een docu hierover te komen, ook geheel al , onderdeel zijn van het traject.

  Het leent zich tot een inzicht en doorschouwing die , ook nu juist in de verkiezingstijd , heel opmerkelijk onder ieders aandacht gebracht kan worden!

  Het alleen maar ventileren , zonder dat het met overigen , in beeld gebracht gaat worden , is eerder een niet onderzochte aanname , dan dat het de getoonde verontrusting dient.

  Robert F Verhoeven

 2. Het gevaar in deze is duidelijk dat de christelijken overal in de media als schuldigen van het ‘blijven’ van corona onder de samenleving aangewezen zullen worden. Naar mate dit vaker zal worden herhaald zal daarmee een anti-christelijke sfeer gecreeerd worden, met opzet. Ik voorzie groepen die kerken en priesters en nonnen en gelovigen zullen aanvallen als dit niet met wijsheid aangepakt zal worden door de samenleving.

 3. De BildeRberg-Groep Sloepr,
  De Sloper,

  Snoep verstandig en eet een appel.
  ik denk dat hij een beetje te ver hoog in de toren is geweest bij IJsselstein.
  Maar goed geloven doet men toch in een kerk en of moskee.
  Yep,ik dank U!..73!!

 4. Nu ben ik niet bepaald een techneut, maar ik lees veel.
  Zo heb ik gelezen dat er apparatuur bestaat die de straling van b.v. 5G perfect kunnen meten. Is het mogelijk om vlakbij zo een school een auto of ander vervoermiddel te parkeren waarin dergelijke apparatuur zit met eventueel opname mogelijkheid, om vast te stellen of er inderdaad met die signaalsterkte gerommeld wordt?
  Als dit inderdaad kan worden aangetoond wordt het voor de aanstokers wel ietwat moeilijker om het dan goed te praten, wat ze uiteraard wel proberen te gaan doen.
  En als er dan toch plots heel veel besmettingen en zelfs reële klachten optreden is het verband zo gelegd.
  Maar je moet het wel kunnen bewijzen en zo een ‘meetauto’ zou daar een geschikt middel voor zijn.
  Het is intriest dat de jongere jeugd nu gaat ge/misbruikt worden als “wapen” om toch maar die moordvaccins er door te drukken.
  Kindermoord kan niet zwaar genoeg bestraft worden, want kinderen die doodgaan door zelfmoord, met een door de maatregelingen ernstig verzwakt immuunsysteem, zodat ze veel vlugger vatbaar zijn voor onschuldige en soms ook gevaarlijke virussen met alle gevolgen van dien, kunnen op het conto van de machthebbers / macht misbruikers worden toegeschreven want kinderen mogen nooit doelwit worden van deze psychopaten die alles op alles zetten puur voor hun geldelijk gewin en machtshonger.
  Ouders: LAAT DAT NIET TOE!! Er is geen weg terug!

  https://f.eu1.jwwb.nl/public/u/a/w/temp-vsxsecbolfaualxmckal/coronaendevisuelecirkel.jpg

  https://f.eu1.jwwb.nl/public/u/a/w/temp-vsxsecbolfaualxmckal/coronaenschijnveiligheid.jpg

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.