Viruswaarheid brengt Rutte opnieuw slag toe, rechter redt voorlopig demissionaire dictatuur

Viruswaarheid heeft op dinsdag 16 februari het kort geding tegen de Staat gewonnen. Enkele uren later lukt het de Staat om in beroep te gaan. ‘s Avonds rond het tijdstip waarop de avondklok ingaat doet de beroepsrechter uitspraak op het verzoek om uitstel. Even leek het alsof de rechterlijke macht werkelijk onafhankelijk is, totdat in recordtijd beroep kon worden ingesteld. We zetten de wonderlijke gebeurtenissen van deze dag op een rijtje, van een land onder demissionair dictatoriaal juk.

Rechter

Het is niet zeker of Jeroen Pols en Willem Engel ooit de geschiedenisboeken zullen ingaan als redders van de vrijheid in coronatijd, maar in elk geval krijgen ze bij veel vrijheidslievende medelanders een heilige status. In het kort geding aangespannen door de stichting Viruswaarheid tegen de overheid eist de stichting dat Rutte zijn avondklok per direct inslikt. De kortgedingrechter gaat daarin mee op de historische dinsdagochtend van 16 februari 2021.

Hij doet de volgende uitspraak. De rechter vindt het onjuist dat de avondklok is gebaseerd op de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag, omdat er geen bijzondere spoedeisendheid is, die noodzakelijk is om deze wet te mogen toepassen. Het feit dat er weken over invoering is gesproken toont volgens de rechter aan dat er van acuutheid geen sprake is.

Het regime Rutte had door deze wet toe te passen namelijk geen instemming nodig van het parlement.

Het tweede bezwaar van de rechter is dat de Staat de invoering van de avondklok niet heeft onderbouwd. Laat dat heel even bezinken. Dat betekent dat er werkelijk sprake is van een dictatuur en machtsmisbruik. Rutte kan dus maatregelen doorvoeren, die net als die voor de mondkapjes, de 1,5 meter en de vaccinatie, onvoldoende hoeven te worden beargumenteerd. Het parlement slikt het toch wel!

De aanvankelijke reacties zijn opgelucht en enthousiast. Mordechai Krispijn spreekt blij over ‘de aanhouder wint’ met een verwijzing naar Pols en Engel. Ook zegt hij dat ‘we even de vrijheid terug hebben gekregen die we daarvoor al hadden.’ Er schijnen al 14.000 boetes voor overtreding van de ‘klok’ te zijn uitgeschreven.

Demissionair dictator

Rutte, ‘s lands demissionair dictator, reageert zeer verbolgen op de uitspraak en herhaalt zijn ‘wanhopige’ oproep aan de bevolking desondanks de avondklok te eerbiedigen.

De massamedia komen direct in stelling. Normaal worden rechtszaken die Viruswaarheid aanspant zo lang mogelijk genegeerd. Nu achtten de machthebbers actie nodig. Het beruchte Outbreak Management Team (in goed Nederlands het uitbraakteam) gelooft dat de avondklok juist een steengoed  middel is om de dreiging van allerlei besmettelijke varianten te kunnen tegengaan.

We roepen nog even in herinnering dat het afgelopen jaar eerst met de dreiging van een tekort aan IC’s, toen de dreiging van steeds meer sterfgevallen, vervolgens de dreiging van besmettingen (positief getesten) rekening moest worden gehouden. Dit was de basis van het bewind van Rutte toen en nu voor steeds drastischer (en kolderieker) maatregelen.

Viruswaarheid

De laatste keer dat het regime een zaak verloor van Viruswaarheid ging over de verplichte PCR-test van toeristen die naar huis terugkeren. Ook toen stelde de rechter het duo Pols-Engel in het gelijk. De reactie van het kabinet was eveneens furieus. Zij pasten de wet aan en zetten de rechterlijke macht voor schut. Toeristen moesten zich toch laten testen met de waardeloze PCR-test.

De politie van Rotterdam heeft Willem Engel gefeliciteerd na de bekendmaking van de kort geding uitspraak. De Nationale Politie schijnt daarmee niet zo gelukkig te zijn. Het is echter wel een opmerkelijk en ook een positief gegeven dat niet het hele politiecorps even gelukkig is met de coronamaatregelen.

 

Willem Engel waarschuwt in zijn eerste reactie vlak na het gewonnen kort geding dat voorzichtigheid geboden is. Hij is natuurlijk blij met deze overwinning, maar zegt hij, we zijn er nog lang niet. Daarom hebben we nog een drietal hoger beroepen (onder andere tegen de PCR-test) staan en veel meer rechtszaken.

Hij meldt en passant ook nog even dat op dit moment het YouTube kanaal van Viruswaarheid weer uit de lucht is en de site geteisterd wordt door DDos aanvallen. Blijkbaar, zegt hij berustend, mogen we niet naar buiten komen met dit geweldige nieuws.

Beroep

De Staat tekent beroep aan tegen de uitspraak en toont direct aan hoe onderdanig de rechterlijke macht zich opstelt ten opzichte van dit demissionaire kabinet. Binnen enkele uren, ja zelfs op dezelfde dag, kan het beroep van het regime Rutte plaatsvinden. Om 16 uur dezelfde dag dient het appel van de Staat. De rechters doen er klaarblijkelijk alles aan om Rutte te bekoren. Daar waar andere beroepsprocedures maanden moeten wachten op hun vervolg, is het hier en kwestie van luttele uren.

Vlak na de start van het hoger beroep wraakt Jeroen Pols de rechter, die hij beschuldigt van vooringenomenheid. Hiervan nemen de rechters notie, maar besluiten toch dat hetzelfde college van rechters met de zaak doorgaat.

Avondeten

Ondertussen doet het regime er alles aan om de avondklok overeind te houden. Komende vrijdag wordt de zaak tussen Viruswaarheid en de Staat verder gevoerd, tot die tijd is de uitspraak opgeschort. De avondklok geldt nog steeds.

Rutte spreekt nog eens zijn bezorgdheid uit. Hij zegt in het NOS-Journaal dat het Engelse variant levensgevaarlijk is. Gelukkig zendt de staatsomroep zijn zorgen uit. De angst moet immers op het netvlies blijven. Vanaf het moment dat de bevolking uit de angsthypnose wakker wordt is het afgelopen met zijn bewind.

Naar verwachting kan de Eerste Kamer aanstaande vrijdag (dan moet de Tweede Kamer daarvoor wel het erover eens worden) nog akkoord gaan met een nieuwe spoedwet, zodat een rechterlijke uitspraak op dezelfde dag tegen de avondklok geen roet in het avondeten van Rutte kan strooien. Rutte zal dan de maatregel als onderdeel van een wet door het parlement moeten loodsen. Ondertussen werkt de overheid keihard achter de schermen aan de realisatie hiervan.

Met andere woorden als de rechter Rutte geen gelijk geeft, fabriceert hij met zijn club gewoon weer een nieuwe wet. Normaal gesproken doen demissionaire kabinetten dit niet meer.

Het parlement mag dan weer even opdraven en hun theatershow opvoeren om tegen het weekeinde weer tevreden naar huis te kunnen terugkeren, na goedkeuring van de nieuwe wet.

Massamedia

De massamedia zijn al maanden bezig met het neerhalen van Willem Engel en in mindere mate Jeroen Pols. Zij proberen het tweetal zo ongeloofwaardig mogelijk te laten overkomen. In de ogen van de gezagsgetrouwen media kunnen de heren van Viruswaarheid geen goed doen. Opmerkelijk is dat zij de kans hebben gekregen hun woordje te doen, zowel heel kort in het NOS-journaal als later op de avond bij de talkshow van de EO onder de naam BIJ1.

Dit is voor politiek Nederland niet gunstig. Willem Engel staat op nummer twee van de lijst van Vrij en Sociaal Nederland.

Engel en Pols krijgen eindelijk het podium dat zij verdienen. Samen met andere mensen van Viruswaarheid zijn zij een van de weinigen die zich onophoudelijk verzetten tegen de gevangenis-in-wording die onze samenleving aan het verworden is.

Enkele opvallende zaken uit de talkshow.

Het laatste deel van de ‘show’ blijft de kijkers het langst bij. Er zal ongetwijfeld bewust zijn gekozen om Ab Osterhaus dan zijn verhaal te laten doen. Hij resumeert zijn stelling als volgt:

“Ga zo agressief mogelijk kwetsbare mensen vaccineren.” (56.55 minuut) 

Engel

Van alle heren die zijn aangeschoven, wordt Engel het meest in de reden gevallen en afgekapt. Desondanks houdt hij zich staande. Hij geeft nog even aan waarom de uitspraak van de rechter een bijzondere was. Deze rechter heeft namelijk gekeken naar de effectiviteit van de maatregelen. Het is namelijk de vraag hoe je de effectiviteit hiervan kan toetsen, wanneer je niet vooraf of achteraf deze meet. En gaat Engel door, dat is feitelijk met alle maatregelen van dit kabinet het geval.

Ook zegt Willem Engel dat we moeten kijken naar de gevolgen van de maatregelen. Kijk naar de zelfmoordcijfers of de kinderen die emotionele schade oplopen door het dragen van de mondkapjes. Er is zoveel schade aan de samenleving, dat zou het coronavirus nooit hebben kunnen veroorzaken. Zelfs niet in de ergste modellen.

Op de vraag van de hem regelmatig in de reden vallende host of hij zich niet ergens verantwoordelijk voelt voor de situatie zegt Engel het volgende.

“Ik wil mensen als autonome denkende wezens behandelen. De overheid moet zich uitermate terughoudend opstellen als het gaat over onze grondrechten. En natuurlijk mogen zij adviezen geven. Ik hoop dat ze dit ook een keer over gezondheid gaan doen. Dus over vitamine C en D en genoeg sporten.

Het blijft raar dat we het steeds moeten hebben over repressie.”

Rob Vellekoop, 17 februari 2021

15 Comments

 1. Wat een acteur die engel…

  Speelt het spel mooi mee met de politiek, wat een shit show en dat natuurlijk veel hier weer in trappen… die gast is nep, afvangnet

 2. Jeffo bedoelt denk ik,dat je toch zelf op onderzoek uit moet gaan en zelf de beslissing moet nemen wat te doen. Engel was daar opeens en hoe komt hij aan het geld? Is niet goedkoop om rechtzaken te voeren. Del Bigtree bijv met zijn programma de Highwire en de stichting Ican,zijn heel transparant. Zij vragen donaties van ons om alles te financieren. Tevens vertellen ze constant wat er gebeurt per mail. Soms wel elke dag. Maar zij zeggen ook dat ze info aanleveren aan de kijker,maar dat je zelf de beslissingen moet nemen.

 3. Beetje zelfde verhaal als de ingehuurde hooligans en acteurs met protesten…

  Virus mensjes is ook zoiets, dat veel waarheid mogen uitbrengen over bepaalde zaken en dan de rest meesleurd met ze als ze de afrond ingaan… hierdoor zullen mensen die hun steunden vertrouwen kwijtraken in anderen… waarheid met leugens voor de aandacht…

  Gaan al geluiden rond dat diezelfde avond van de zitting, de avondklok vastgesteld is in de coronawet via de koning en het mainstream nieuws liegt (zoals gewoonlijk) hierover dat ze het nog niet weten… tis al weer doorgedrukt en dankzij dit groepje die de voorzet heeft gegeven, zodat andere mensen niets meer kunnen doen tegen de maatregel want het staat nu vast…

  Ben het met veel eens op deze site, maar toen ik dit zag moest ik toch even reageren…

 4. @Eric

  Nee, Jeffo bedoelt dat het creëren van twee groepen de machthebbers aan de macht houdt. Engel is het gezicht van de anti-groep, waar sommigen zich thuis zullen voelen. Engel zal weinig zoden aan de dijk zetten, omdat je hoe dan ook vastzit in “het systeem” = afvangnet. Er is weinig tot niets te behalen in de politieke arena, toch doet Willem Engel voorkomen alsof dat wel het geval is..

 5. En gelijk heb je! Stel je voor dat we het overal met elkaar over eens zouden zijn. Dank je voor je input.

 6. Gelezen @Benikvergeten en @Jeffo.Prima,maar is niet te bewijzen helaas. Ik bedoel wie de waarheid spreekt. Persoonlijk ga ik uit van de specialisten,de onafhankelijke wetenschappers. De overheid zijn geen specialisten en de mensen die in het omt,who en bij de KNVB ,of hoe noem je dat?,zijn voorheen wetenschappelijke boeven geweest.

 7. Hier nog wat over waar de linkse politiek in Nederland staat en wat je er aan hebt. Een email van mij aan de SP:
  Beste Eric,

  Hartelijk dank voor uw e-mail aan Lilian Marijnissen.
  Wij begrijpen dat u mogelijk een antwoord van Lilian zelf verwacht. Gelet op het grote aanbod aan e-mails, lukt dat helaas niet. Vandaar dat ik uw e-mail van een antwoord voorzie.

  Nederland heeft via de Europese Commissie met verschillende farmaceuten contracten gesloten over vaccins. De ontwikkeling van dit vaccin duurt normaal gesproken erg lang, maar doordat de hele wereld een vaccin nodig heeft, is door onderzoekers alles op alles gezet om zo snel mogelijk een vaccin te ontwikkelen. Het is van belang dat de veiligheid en werkzaamheid uitvoerig wordt getest. Sommige fabrikanten hebben jubelende persberichten de wereld in geslingerd over de werkzaamheid van hun vaccin. Het Europees Medicijn Agentschap moet deze vaccins deels nog goedkeuren voor de markt.

  Vanwege het grote maatschappelijke belang alsook het vele publieke geld dat in de ontwikkeling van deze vaccins wordt geïnvesteerd, vinden wij dat de toegankelijkheid van het vaccin voor iedereen gewaarborgd moet worden. Wij dringen constant aan op meer transparantie rondom de onderhandelingen die worden gevoerd en deals die reeds zijn gesloten met fabrikanten. Wij zijn bijvoorbeeld erg kritisch over de aansprakelijkheidsclausules die fabrikanten laten opnemen in contracten. Hiermee worden kosten voor eventuele schadevergoedingen verhaald op de staat, en niet de fabrikant.

  Ook verzetten wij ons tegen ‘vaccinnationalisme’, waarbij arme landen, waar de gevolgen van de coronacrisis nog erger zijn dan hier, aan het kortste eind trekken.

  Wij zijn verheugd dat de regering de ‘covid pool’ van de Wereldgezondheidsorganisatie voor het delen van kennis en data over behandelingen en diagnostica voor corona, steunt. Wel vinden wij dat de regering veel meer voorwaarden moet stellen aan fabrikanten om de toegankelijkheid te waarborgen. Niemand zit nu te wachten op patenten en monopolies van fabrikanten. Ook zou de regering zich er harder voor moeten maken om fabrikanten en andere landen te overtuigen zich bij dit initiatief aan te sluiten.

  Met vriendelijke groet,

  Karin van Galen
  Medewerker SP Tweede Kamerfractie

  SP
  http://www.sp.nl | 070-3183044
  Lid worden: sp.nl/lid-worden

  Doet u met ons mee voor een eerlijker Nederland? Lees onze plannen via https://eerlijkkiezen.nl/ en in ons verkiezingsprogramma https://www.sp.nl/sites/default/files/verkiezingsprogramma_2021-2025.pdf.

  On Sat, Feb 13, 2021 9:56 AM, eric wrote:

  Beste Lilian,
  Ik ben al een half jaartje geen lid meer van de SP vanwege het klakkeloos steunen van het kabinetsbeleid over het op dit moment belangrijkste onderwerp. De zogenaamde Corona crisis.
  Heeft U wel enig idee waar U aan meewerkt? Hieronder een gekopieerd bericht. Leest U dit eens op uw gemak.
  Met vriendelijke groet,
  Eric

  Het effect van de Corona-paniek in arme landen.

  Paul Frijters is emeritus-hoogleraar welzijnseconomie aan de London
  School of Economics, voorheen hoogleraar gezondheidseconomie in Australie
  en expert op het gebied van kosten-baten analyses.

  De ramp die het kabinet het rijke Nederland aandoet met zijn experimentele
  poging een virus te bedwingen door het sociale leven te verbieden is al erg
  genoeg: miljoenen eenzamen, een verloren generatie kinderen[1], een
  slinkend MKB[2], uitholling van de rechtstaat, verwaarloosde
  gezondheidsproblemen, en een constante stroom staatspropaganda die de
  aandacht weghoudt van de slachtoffers van het beleid en hun daarmee extra
  kleineert. Dat beleid verzwakt ons land zowel economisch, sociaal, en qua
  gezondheid, zodat we er jaren over zullen doen weer terug te krabbelen en
  onze menselijkheid te hervinden. Als dat de rekening is in een rijk
  land[3], hoe erg is de schade wel niet in arme landen?

  Er zijn ondertussen vele websites die de schade van het corona-beleid in
  de wereld bijhouden (zoals collateralglobal.org), een zaak waarmee de VN en
  Unicef in juli begonnen toen die doorkregen dat er epidemieën en
  hongersnoden zaten aan te komen vanwege de obsessie met corona en de schade
  van het eenkennige beleid die uit die obsessie vloeide. Laat ik de aard en
  omvang van die schade schetsen door een tabel te bespreken die een medicus
  in Canada (Ori Joffe[4]) bij elkaar sprokkelde uit de gepubliceerde
  literatuur. Zoals je ziet aan de titel van de tabel zetten de effecten de
  gehoopte “sustainable development goals” (‘duurzame ontwikkelingsdoelen’)
  sterk achteruit, wat duidelijk maakt dat de ambitie van de Great Reset om
  via de crisis juist die doelen te halen tot het rijk der fabeltjes behoort.

  Deze tabel komt van een medicus, dus heeft ie het vooral over fysieke
  gezondheidseffecten op korte en lange termijn. Wat eerst in het oog valt is
  de melding dat een aantal grote internationale inentingsprogramma’s (voor
  mazelen, difterie, cholera, en polio) afgelast of ingekort zijn in wel 70
  landen. Dat gebeurde al heel snel omdat westerse experts niet meer mee
  konden doen en ook lokale overheden meegingen in de waan en dus zogenaamd
  vanwege gezondheidsrisico’s programma’s aflastten waardoor miljoenen in de
  toekomst gaan sterven. Het is maar wat je een risico noemt! De landen in
  dat rijtje ‘arm’ zijn vooral de meeste Afrikaanse landen, India, Pakistan,
  Indonesië, delen van Midden-Amerika, en de armere landen in Azië (Myanmar,
  Laos, Maleisië, etc.). De arme helft van de wereldbevolking dus.

  Belangrijk te vermelden is dat in de arme landen corona zelf nauwelijks
  slachtoffers gemaakt heeft. Terwijl in Europa ongeveer 1 in de 800 gezegd
  wordt eraan te overleden zijn, is dat in arme landen nog geen 1 op de
  8.000. In veel landen zijn zaken als verkeer en moord stukken gevaarlijker,
  laat staan echt grote killers als malaria of tuberculose. Waarom corona zo
  weinig slachtoffers maakt in de armste landen is niet geheel bekend, maar
  aannemelijk is dat in veel arme landen men veel ergere ziektes kan krijgen
  en er dus nauwelijks potentiële coronaslachtoffers over zijn. Op wat
  rijkere gebieden na heeft corona in Afrika en arm Azië dan ook zeer weinig
  slachtoffers gemaakt en moet het als volstrekt secundair
  gezondheidsprobleem gezien worden.

  Afgestelde vaccinaties voor veel ergere ziektes zijn echter wel een enorm
  probleem voor arme landen en een direct gevolg van de hysterie. In die
  afgelaste programma’s kun je dan ook een algemeen verschijnsel zien: ieder
  voor zich. De solidariteit met arme landen werd opgeheven door het Westen.

  Het Westen heeft de arme landen keihard laten vallen op allerlei manieren.
  De vraag uit het Westen naar goederen en diensten van arme landen is enorm
  achteruitgegaan, wat verarming in steden meebracht en waarmee het
  vernieuwende gedeelte van arme landen is afgebrokkeld. De grenzen zijn ook
  nagenoeg gesloten, wat toerisme onmogelijk maakte en handelsverkeer verder
  belemmerde. Hulpprogramma’s zijn stopgezet of verminderd. Misschien nog wel
  het ergste: door met de waan mee te gaan en zelf de eigen bevolking en
  rechtstaat geweld aan te doen hield het Westen op het goede voorbeeld te
  zijn. Het werd een gretig gevolgd slecht voorbeeld.

  De neiging het Westen te volgen zie je in de tweede lijn van de tabel: 1.5
  miljard kinderen (90% van de kinderbevolking) waarvan de scholen tijdelijk
  gesloten zijn geweest, wat vooral negatieve effecten heeft voor kinderen
  zonder hoog opgeleidde en goed georganiseerde ouders die de taak van
  onderwijzer overnemen, dus nagenoeg alle kinderen in arme landen. Dat
  betekent verarming op de lange termijn wat je kunt lezen in een lijvig
  rapport van Unicef[5].

  Die volgreflex waarin arme landen het rijke Westen volgen zie je trouwens
  het duidelijkst in India die het VK op de voet volgde met lockdowns en
  daarmee eenzelfde ramp over zich afriep: wel 10% krimp van de economie, wat
  in een land als India honderden miljoenen verloren levensjaren betekent
  zoals via uitstel van rioleringsprogrammas, minder voedsel, en meer geweld.
  In het VK zelf was het in de publieke discussies, behalve voor een enkele
  nobele ziel zoals professor Senutra Gupta in Oxford, geen moment belangrijk
  of andere gemenebestlanden zouden lijden door Britse keuzes. Ook in
  Nederland is mogelijk volggedrag geen moment in de algemene discussies echt
  belangrijk geweest. “Wat nou gidsland?” zou je je moeten afvragen.

  Je ziet de volgreflex ook in de manier waarop veel regeringen in arme
  landen reageerden op corona: door ook extra dictatoriaal te doen en zich
  niets van vrijheden aan te trekken. Iedereen opsluiten, vooral de
  oppositie, was het devies. The Economist, nou niet bepaald een links
  blaadje, harkte vorige week[6] de vele internationale rapporten over nieuwe
  dictaturen en verminderde democratie over de hele wereld bij elkaar,
  concluderend dat het nog nooit zo hard achteruit ging met de democratie in
  de wereld als in het laatste jaar. In tientallen landen zijn verkiezingen
  uitgesteld, parlementen opzijgezet, per decreet regeren ingesteld,
  opposities monddood gemaakt, etc.

  Zelfs Nederland wordt door The Economist niet meer in de bovenste groep
  van de volledige democratiëen geteld (een score boven de 9 op hun index),
  wat helaas terecht is. Het regeren per decreet, het veronachtzamen van
  basisrechten, en het verzuim van rechters om zelf een mening te vormen over
  wat een noodsituatie is en dus zich onbevoegd verklaren te beslissen of
  iets een noodmaateregel of een ordinaire machtsgreep is, bewijst inderdaad
  dat Nederland op dit moment geen volwaardige democratie met gescheidden
  machten meer is. In Europa wordt nu alleen Ierland en Scandinavië geteld
  als volwaardige democratie. Niet toevallig is in Scandinavië dus ook
  nergens een strenge tweede lockdown geweest is zijn er dus ook minder
  corona-doden (want het is allang duidelijk dat de meeste corona-maatregelen
  slecht zijn voor de volksgezondheid zoals nog maar eens recentelijk
  bevestigd door een artikel van gezondheidswetenschappers uit Stanford[7]).

  Het derde lijntje in de tabel geeft iets paradoxaals aan, namelijk dat nu
  verwacht wordt dat er in arme landen weer meer kinderen gaan komen, vanwege
  minder aandacht voor contraceptie maar ook indirect vanwege verminderde
  scholing en verslechterende vooruitzichten van jonge mensen om mee te
  draaien in de moderne economie. Als baantjes waar je voor naar school moet
  er toch niet in zitten, dan gaan arme jongeren met een groot gezin proberen
  een bestaan bij elkaar te schrapen. Dus terwijl in de rijke landen een
  enorme bevolkingskrimp eraan zit te komen vanwege het coronabeleid, is dat
  in de armste landen omgekeerd terwijl het wat dat betreft juist de laatste
  10 jaren zo de goede kant op ging met overal verbeterende scholing en
  uitstel van gezinsvorming. Je hoeft niet helderziende te zijn om door te
  hebben waar die neergang in arme landen op termijn toe leidt, namelijk
  burgeroorlogen en migratiestromen.

  Het vierde en vijfde lijntje in de tabel is eigenlijk de grootste directe
  ramp, namelijk hongernoden en extreme armoede. De genoemde cijfers komen
  van de wereldvoedselorganisatie (de FAO) die schat dat we iets al 100
  miljoen extra extreme armen hebben die nu extreem ondervoed zijn. We
  beginnen inderdaad weer de uitgemergelde lichaampjes op tv te zien, waarvan
  het ergste is dat die er waarschijnlijk niet geweest waren als het Westen
  niet het slechte voorbeeld had gegeven in de reactie op het vijfde
  coronavirus (we hadden er al vier). Per coronaslachtoffer in het Westen heb
  je iets als 100 extra uitgemergelde mensen elders op de wereld waarvan er
  velen zullen overlijden. Verarming in arme landen betekend trouwens niet
  alleen miljoenen verkoombare doden maar ook een extra belasting op de
  natuur, iets wat meteen in maart 2020 voorspeld werd[8]. Denk maar niet dat
  verhongerende groepen of hun regeringen zich druk gaan maken over CO2 in de
  lucht of het uitsterven van andere diersoorten!

  De laatste twee lijntjes in deze tabel verhalen over de miljoenen extra
  doden die nu verwacht worden vanwege verminderde weerstand en aandacht voor
  de gezondheidsproblemen van arme landen, zoals kraamzorg en ziektes als
  malaria en tuberculose. Dat effect wordt op vele miljoenen extra doden
  geschat, waar Ari Joffe zich kon beroepen op toonaangevende studies in
  bladen als Nature, Science, Lancet, etc. Het is niet een controversiële
  schatting.

  Vele wrange keuzes zijn verantwoordelijk voor die miljoenen doden. Een
  daarvan is de extreme aandacht voor het ontwikkelen van vaccins tegen
  corona. Wel 200 onderzoeksgroepen in de wereld hebben coronavaccins zitten
  te ontwikkelen het laatste jaar. Dat klinkt geweldig totdat je je beseft
  wat ze dus niet hebben ontwikkeld: vaccins voor veel ergere ziektes waar
  veel meer mensen die veel langer te leven hadden aan overlijden, zoals HIV
  en cholera. Hierin zie dus weer het volledig wegvallen van solidariteit met
  de rest van de wereld: de problemen waar arme mensen aan overlijden zijn op
  slag irrelevant verklaard en het grote medische geld heeft zich gestort op
  ontzettend verkwistende activiteiten zoals obsessief testen op corona en
  volstrekte overkill qua ontwikkelen van coronavaccins.

  Het is eigenlijk nog erger als je bedenkt wat nu wel niet geroepen wordt
  naar de arme landen wat betreft corona: arme landen worden nu ook gevraagd
  massaal te vaccineren en te testen op corona. Dat lijkt logisch, totdat je
  je bedenkt dat ieder vaccin zeker 20 euro kost en een test wel 50 euro. Dat
  voor een ziekte waar zoiets als 1 in de 8.000 aan overlijdt in arme landen
  en die toch continu muteert en dus waarschijnlijk jaarlijks terugkomt[9]
  (net als griep). Om in een arm land een coronadode te voorkomen via
  massavaccinatie zou dus meer dan 160.000 euro uitgeven moeten worden, waar
  een land als India makkelijk 50 kinderen voor kan redden via basale
  gezondheidszorg (kraamhulp en voeding). Hoe zou je de oproep aan arme
  landen om jaarlijks iedereen voor de nieuwe coronavarianten in te enten dan
  noemen? Egoïstisch, idioot, misdadig, genocidaal? Het is maar hoe eerlijk
  je durft te zijn naar de beweegredenen van rijke landen om dit arme landen
  door de strot proberen te duwen.

  Bovenop de fysieke gezondheidseffecten in de tabel komen nog alle
  psychische effecten en natuurlijk de kosten van een veel dictatorialere
  wereld waarin onder het mom van wetenschap het omgekeerde bedreven is. Dat
  effect is eigenlijk in potentie nog veel groter want het is juist van echte
  wetenschap en diversiteit van meningen en initiatieven waar de armste
  landen de laatste 20 jaar zo van profiteerden: de groei en de vooruitgang
  kwamen van duizenden verschillende initiatieven waarvan de succesvolle
  gevolgd werden, niet van geniale dictaturen die centraal de juiste lijn
  bedachten en afdwongen.

  Democratie en het gesprek tussen vele afwijkende initiatieven zijn dan ook
  geen luxe die je je in een crisis niet meer kan permitteren, maar juist het
  middel waarmee landen onverwachte paden ontdekken om met complexe problemen
  om te gaan. Het kostte Westerse landen honderden jaren om te ontdekken dat
  in diversiteit van ideeën en initiatieven de weg naar rijkdom, wijsheid, en
  geluk schuilt: het is het wezen van de markteconomie, wetenschap, en
  democratie. Zowel arme als rijke landen zijn ook nu beter af met ruime
  gesprekken waarin het gezamenlijk belang vooropstaat en de mogelijkheid van
  ongelijk hebben niet bij voorhand afgewezen wordt maar gretig omarmt als
  leermoment, een ruimheid van geest die egoïsme en dictatuur niet heeft.
  Daarom: liefde en waarheid.

  Bronnenlijst:

  [1]
  https://viruswaarheid.nl/informeren/hoe-groot-is-de-sociale-en-economische-schade-van-het-corona-beleid/

  [2]
  https://viruswaarheid.nl/informeren/winnaars-en-verliezers-van-lockdowns-aandeelmarkten-en-het-mkb/

  [3] Zie hier een lijst van vele andere kosten het VK, zoals mishandelde
  vrouwen, alcoholisme, etc.: https://www.costoflockdown.co.uk/

  [4] https://www.preprints.org/manuscript/202010.0330/v1 Binnenkort
  uitkomend in Frontiers in Public Health.

  [5]
  https://www.unicef.org/press-releases/unicef-calls-averting-lost-generation-covid-19-threatens-cause-irreversible-harm

  [6]
  https://www.economist.com/graphic-detail/2021/02/02/global-democracy-has-a-very-bad-year

  [7] https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13484

  [8]
  https://clubtroppo.com.au/2020/03/18/has-the-coronavirus-panic-cost-us-at-least-10-million-lives-already/

  [9]
  https://www.wsj.com/articles/as-vaccines-raise-hope-cold-reality-dawns-covid-19-is-likely-here-to-stay-11612693803

  Lilian Marijnissen schreef op 25 januari 2021 20:57:02 CET:

 8. @Eric

  Is niet te bewijzen? Hoeveel bewijs heeft u nodig.

  Voorbeeld: een PVV installeert zich in de 2e kamer om anti-islam geluid te laten horen. Heeft het geholpen de islamisering tegen te gaan? Een dikke vette Nee.

  Het publiek VOELT zich gerepresenteerd in de TK. Maar de plannen zijn van bovenaf al gesmeed, directe democratie is niet (meer). Een shitshow zoals Jeffo het noemt.

 9. @ Benikvergeten,ik bedoel,je kan denken dat het doorgestoken kaart is aan de hand van geruchten, zwartmaken,maar echte bewijzen zijn er niet. Ik bedoel keiharde bewijzen die voor een “onpartijdige”rechter stand houden. Wat jij zegt over Wilders,daar ben ik het over eens,maar ik kan het niet bewijzen. Daarom zit hij er nog. Geld voor Engel ook. En misschien heb ik het mis…

 10. Mooi om op dit draadje te zien dat pientere mensen er uiteindelijk toch achter komen dat de oplossing nooit vanuit de politiek kan komen. De politiek zèlf is het probleem. Engel heeft trouwens steeds een podium gekregen bij de mainstream media. Een veeg teken! Als ik moet vóórkomen mag ik geen geluids- of beeldopnames maken. Als Wilders moet vóórkomen dan mogen de camera’s naar binnen worden gereden…Wilders is volslagen fake. Net zo fake als Lilian “ik laat niet te veel van mij horen” Marijnissen.

 11. @Eric,
  Dat is de kramp waar een discussie op vastloopt: iets moeten bewijzen. Maar schijnbaar haalt u er iets uit; het blijven roepen dat het enige bewijs geen bewijs is in deze en lijkt u daarmee anderen een poging te willen afnemen de dingen eens met andere ogen te bekijken, en wellicht scherper te gaan zien.

  Ik moet denken aan een YT filmpje, waarin een interviewer vraagt aan demonstranten of ze arts zijn. Virologen zul je niet snel bij een vaccinatieprotest vinden, maar mensen voelen aan of de Covid-19 kwestie op alle punten kloppend of niet is. Als bewijs ontbreekt, behoeft het vermoeden niet onder het tapijt geveegd te worden!?

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.