Veel nieuwe politieke partijen zijn tegen corona maatregelen: stemwijzer tegen 1,5 meter maatschappij

Veel nieuwe politieke partijen spreken zich duidelijk uit tegen de coronamaatregelen en de 1,5 meter maatschappij. Wij hebben deze deelnemers aan de verkiezingen van 17 maart op een rijtje gezet met een verwijzing naar hun standpunt hierover zodat je het zelf kunt nalezen. De partijen die zich het laatst bij het verkiezingscircus hebben aangemeld hebben wij als eerste vermeld.

Lijst 34 Wij zijn Nederland

Wij zijn Nederland wil de lockdown stoppen en de buitensporige maatregelen.

Ze doen namens een aantal actiegroepen en voetbalsupporters mee aan de verkiezingen. Zij willen daar de stem van de ‘gewone en bezorgde Nederlander’ vertegenwoordigen. Dat zijn alle ‘patriotten, vrijheidminnende- en tegen verplichte vaccinaties activisten, mensen voor behoud van tradities en cultuur, de 100.000de Trump Fans, de Wappies, de complotdenkers, de anti- overheid activisten, de Anti- Globalisten, de nationalisten, de Virus waanzin activisten, de ondernemers en mkb’s, de voetbalsupporters, de woonwagenbewoners, de vaklui en ambachtslieden, de boeren en buitenlui en iedere nuchtere, Hollandse en zelfdenkende Nederlander…’

“Wij zijn Nederland” ziet zichzelf als een onafhankelijk platform ter bevordering van samenwerking tussen groepen en activisten. Er is geen bestuur, het is een leiderloze beweging zonder vaste organisatie. Er is geen sprake van lidmaatschap maar van ‘deelname aan- en inbreng in’.

Link

Lijst 33 Vrij en sociaal Nederland

Zij willen het Coronabeleid beëindigen en terug naar normaal.

 • Direct einde aan de noodverordeningen en wijzen de huidige noodwet af.
 • Een parlementaire enquête naar de aanpak en veroorzaakte sociale en economische schade van de maatregelen na de eerste lockdown en openbaarheid van alle besprekingen, belangenafwegingen, feiten, data sources en integriteit van de betrokkenen
 • Het opzeggen van het lidmaatschap van de WHO totdat deze organisatie democratisch georganiseerd is en vrij van ongewenste belangenverstrengelingen.

De partij die in september 2020 is opgericht voert als motto ‘Help ons mee met weer normaal doen, vanuit liefde, vertrouwen, vrijheid en verbinding’.

Lijsttrekker Bas Filippini wilde niet dat het gezicht van Viruswaarheid Willem Engel op de kieslijst zou staan. Hierdoor ontstond een bestuurlijk conflict met de andere oprichter van deze partij Anna Zeven. Er vonden twee inleveringen plaats bij de Kiesraad. Deze besloot hen als twee afzonderlijke partijen te beschouwen: Lijst 33 VSN (Filippini) en Blanco Lijst 30 (Zeven).

Link

Lijst 30 #Wijmakenonshartvoorvrijheid

Blanco lijst met als eerste kandidaat Zeven, onder deze naam staat deze partij op het stembiljet.

Anna Zeven en Willem Engel gaan de verkiezingen in onder de naam Blanco Lijst 30 #hartvoorvrijheid. De Raad van State kwam met het verlossende woord rondom de politieke kwestie Vrij en Sociaal Nederland (VSN) en Blanco Lijst 30 met Anna Zeven. Zij besliste dat de twee partijen afzonderlijk van elkaar de verkiezingen ingaan.

Met nummer 2 op de lijst in de persoon van Willem Engel heeft deze partij een duidelijke activist binnen de gelederen die via Viruswaarheid het Rutte al een aantal keer bijzonder moeilijk gemaakt heeft. Tijdens verschillende rechtszaken is de regering aangesproken op het coronabeleid en de crisis die zij volgens deze critici hebben veroorzaakt.

De partij wil een onmiddellijke opheffing van de coronamaatregelen.

Link

Lijst 29 Ubuntu Connected Front (UCF)

UCF vindt dat farmaceutische producenten van vaccinaties aansprakelijk moeten worden gesteld voor persoonlijke lichamelijke en psychische schade als gevolg van vaccinatie. De partij werkt niet mee aan vaccinatieprogramma’s, waarvan de effecten niet onderzocht zijn. De partij UCF stelt dat autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor besluiten op het gebied van vaccinaties, zich als allereersten moeten laten vaccineren. Zij eist volledige transparantie op het gebied van de samenstelling van de vaccins. Ook pleit de partij voor openheid over de studies van de vaccins op het DNA-systeem en de gevolgen voor de nakomelingen.

Kort gezegd is de basis van de partij het streven naar een ‘vertegenwoordiging van de multi-etnische Nederlandse samenleving op basis van gelijkwaardigheid’. Het is dus een club die aanstuurt om meer emancipatie van etnische minderheden.

Link

Lijst 26 Oprecht

Deze nieuwe partij wil de lockdown opheffen en een parlementaire enquête naar de genomen maatregelen.

Zij vragen zich af of het normaal is dat er zó hard gepusht wordt om iedereen te laten vaccineren? Zij stellen dat het ontwikkelen van een vaccin normaal gesproken 10 jaar duurt en nu ineens 10 maanden. Ze weten nog helemaal niet wat de gevolgen zijn in de toekomst. Daarbij lezen ze nu al angstaanjagende gebeurtenissen en waarschuwingen op sociale media tégen vaccinaties. Ze vinden het onbestaanbaar dat een overheid een tweedeling wil maken tussen wel- en niet-gevaccineerden, met minder rechten voor die laatste groep.

Opvallend is dat Oprecht nu al aangeeft met welke coalitie van partijen zij willen gaan samenwerken in de Tweede Kamer. Hun hoofddoelstelling is een centrumrechtse regeringscoalitie. De partij wil bij voldoende grootte en mogelijkheden uitsluitend in een dergelijke coalitie deelnemen. Hun voorkeur is VVD, CDA, 50plus, OPRECHT, JA21, gedoogd door SGP, PVV en FvD. Met het uitspreken van hun coalitievoorkeur kan je hun standpunten natuurlijk niet meer heel serieus nemen.

Link

Lijst 25 Jezus Leeft!

Deze partij is radicaal voor Jezus en spreekt zich ook luid en duidelijk uit tegen de politieke koers van Rutte.

Zij schrijven:”Jezus belooft een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde! Deze schepping wordt niet mooier door geld uit te geven aan Europese Unies “klimaatakkoorden”! Ook niet door de boeren weg te pesten van het platteland en daar vervolgens zoveel mogelijk huizen te bouwen!”

En over de vaccinatiedrang zeggen ze dat een vaccin ons land niet gaat redden, want alleen Jezus redt. “Laat niet langer toe dat honderden miljoenen worden uitgegeven aan vaccins die niet eens degelijk zijn getest. U bent toch zeker geen proefkonijn? Waarom moet u een mondkapje dragen dat niet werkt? Ooit was de VVD nog liberaal, waar is de vrijheid voor iedere Nederlander om zelf te beslissen over inentingen, samenkomen, mondkapjes of quarantaine?”

Link

Lijst 23 JONG

Deze politieke partij wil vaccineren niet verplichten, maar wil wel snelteststraten. Zij zeggen ook dat gezondheid meer is dan corona; meer aandacht voor het aantal gezonde levensjaren. Patiënten met andere ziekten mogen hun behandelingen niet uitgesteld zien worden door corona. Ook de gevolgen van de ingestelde maatregelen voor de overige volksgezondheid moeten getoetst zijn alvorens een maatregel daadwerkelijk kan worden ingesteld.

Vaccineren tegen corona is een vrije keuze, zoals iedere vaccinatie dat is. Het mag geen gevolgen hebben als iemand ervoor gekozen heeft zich niet te laten vaccineren. Meer voorlichting over het immuunsysteem; wat kan iedereen zelf doen om de kans te verlagen ernstig ziek te worden met corona?

Dit is een echte jongerenpartij. Zij willen dat jongeren mee kunnen beslissen over hun eigen toekomst! Ze zeggen dat er in Den Haag veel besluiten worden genomen die jongeren zeker raken, maar waar ze geen zeggenschap over hebben. Dat willen ze veranderen via de Tweede Kamer.

Link

Lijst 20 Libertaire Partij (LP)

Voor wat betreft Corona respecteert de Libertaire Partij de keuze van elk mens en vindt dat de overheid dat ook moet doen. Censuur van andere meningen is niet acceptabel. Beslissingen die over mensen gaan moet iedereen zelf kunnen nemen, want zeggen ze ‘Ons leven is van ons, niet van de overheid’.

De LP roept iedereen op om zelf na te denken en zelf verantwoordelijkheid voor de gezondheid te nemen en niet op de verzorgingsstaat te rekenen. Ze respecteren de keuze van anderen, zij hebben ook hún leven. Het is voor hen geen enkel probleem als iemand vrijwillig een mondkapje draagt of zich laat vaccineren.

‘Als je dat niet doet dan is dat je eigen zaak: jij oordeelt zelf over wat belangrijk is voor jou op basis van de bronnen waar jij geloof aan hecht. We hebben daar geen straffende overheid voor nodig. Je gaat verantwoordelijk met jezelf en met anderen om. Denk daarbij aan het libertaire non-agressieprincipe: op verzoek van de ander houd je afstand, zoals rokers dat ook doen, die gaan ook niet rook in het gezicht van een astmalijder blazen.’

Het is onverkoopbaar dat dat de gehele bevolking over één kam geschoren wordt. Door “sociale gelijkheid” tot dogma te verklaren moet iedereen zich tegen iedereen beschermen. Jonge, gezonde mensen worden onnodig ernstig in hun fundamentele vrijheid beperkt, vinden de Libertairen.

Link

Lijst 19 Piratenpartij

De coronacrisis laat zien hoe belangrijk het is om in vrijheid kennis te delen. Deze partij investeert liever in goede publieke voorzieningen, zoals testcapaciteit, bron- en contactonderzoek en voldoende zorgpersoneel, dan dat ze burgerrechten en vrijheden inperken.

Een epidemie bestrijden moet op basis van medische adviezen en maatregelen: testen, bron- en contactonderzoek, beschermende maatregelen zoals ventilatie, UV-c licht en voldoende persoonlijk beschermingsmateriaal. Pas als al deze mogelijkheden zijn uitgeput – en de verspreiding alsnog niet voldoende wordt afgeremd – komt het inperken van vrijheden in beeld.

Transparantie is geboden. Tijdens de corona-crisis is gebleken dat velen onderzoek doen om beleid te verbeteren. Om deze kennis en expertise zo goed mogelijk te gebruiken dient altijd duidelijk te zijn op basis van welke informatie beleid tot stand komt en welke afwegingen zijn gemaakt. Daar gaan ze bij de Piraten voor.

Link

Lijst 13 Forum voor Democratie

FvD heeft duidelijke eisen om de corona te bedwingen:

Zij denken aan een structurele verhoging van het aantal IC-bedden, de inrichting van nationaal pandemiecentrum zodat Nederland voorbereid is op toekomstige uitbraken van virussen of andere ziektes.
Geen vrijheidsbeperkende maatregelen willen ze zonder gedegen onderzoek en bewijs van de effectiviteit. Ook geen directe of indirecte vaccinatieplicht tegen het coronavirus. En een structurele salarisverhoging en betere arbeidsvoorwaarden voor verzorgenden en verpleegkundigen. Verder willen ze een stop op fusies en het sluiten van regionale ziekenhuizen, om voldoende dekking te behouden.

Via smaakmaker Van Haga is het standpunt van Forum wel heel duidelijk tegen de coronamaatregelen. Daarnaast geven ze ook aan waarom.

Link

 

Rob Vellekoop, 2 maart 2021

 

7 Comments

 1. De BildeRberg-Groep Sloper,
  De Sloper,

  Het is zo vlak voor de verkiezingen én met kinderen die al maanden niet naar school gaan een treurig cijfer: maar liefst 35 procent van de middelbare scholieren uit de tweede klas weet niet dat Nederland een democratie is.

  Uhm…wat is democratie dan eigenlijk wel…???
  Stemmen ..1x in de aantal jaren..???
  Bommen en granaten deponeren in een ander land die niet in het gareel loopt,Navalny gebruiken om het communisme omver te werpen in Rusland,wat men al vanaf 1947 mee bezig zijn om dat voor elkaar te krijgen,net al men in China aan het mollen is/zijn.

  Democratie…staat voor zelf verrijking–hebzucht–dictator schap over een ander mens.

  hoe je het went of keertje…en op wie je stemt maakt ook al niet meer uit…hier in dit landje gaat ieder mens het nog vele malen slechter krijgen.

  er zijn nu al tekenen te zien dat de eenvoudige dagelijkse dingen duurder gaan worden…de stijging van de grond/delf stoffen—-en dat de rente ook weer gaat stijgen.

  Ik dank U!

 2. Mijn hart ligt bij een partij als die van Anna Zeven, lijst 30, maar ik ben toch bang dat mijn stem daar niet naartoe gaat. Mijn dilemma is dat deze partij, en de andere genoemde partijen, niet meer dan enkele zetels krijgen en uiteindelijk niet zullen/kunnen gaan regeren. Dus overweeg ik strategisch te stemmen op een partij die de potentie heeft om groot te worden, FvD, en momenteel de enige partij in het huidige kabinet is die radicaal af wil rekenen met de chaos die de Rutte-regimes hebben veroorzaakt.
  Echt alles moet uit de kast gehaald worden om de psychopaten Rutte, De Jonge en Grapperhaus nooit meer terug te laten komen. Wat 4 jaar FvD gaat worden kan nooit erger zijn dan waar we nu in verzeild zijn.

 3. Toe maar! De politiek en hun bovenbazen bij de banken hebben wereldwijd hun faillissement uitgesproken. Maar het is nog niet genoeg: er ontstaan zelfs nog méér politieke partijen terwijl de kerken onder de druk der tijden weer volstromen. Aan onnozelheid is dit alles niet te overbieden:

  DEMOCRATIE IS ÉÉN VAN DE VERSCHIJNINGSVORMEN VAN EEN DICTATUUR.

 4. Veel partijen die hier genoemd worden zijn nationalistisch en noemen Rutte 3 links. Het zijn juist rechtse partijen die gevaarlijk zijn voor de mensheid en vrijheid. Goed voorbeeld is Hitler.
  Ik zie meer in de ideeën van Larken Rose. https://www.dlmplus.nl/2021/02/25/het-kiezersdilemma-als-je-stemt-ben-je-een-vijand-van-de-mensheid/
  Het systeem is weggerot juist door rechts. Precies het tegenovergestelde van wat er nu gezegd wordt.
  Het systeem moet anders,dat is de enige oplossing. Er is dacht ik maar 1 partij die daar over praat.

 5. Het jaar 2021 wordt niet het jaar van de grote verkiezingen. Het wordt het jaar van het grote kiezersbedrog. Stemmen om je daarna wéér vier jaar op de kop laten schijten? De kiezers doen er beter aan om de landverraders Rutte, De Jonge en Grapperhaus uit hun hol te sleuren en aan een boom op te hangen. En omdat hun opdrachtgever Klaus Schwab van het WEF zich heeft laten ontvallen dat de grote steden door de lockdowns al weer aardig zijn opgeknapt moet een extra hoge boom worden uitgezocht.

 6. Zo zie je maar weer, verdeel en heers principe. Eigenlijk willen al die kleine partijen hierboven allemaal hetzelfde maar omdat het allemaal kleine partijen zijn is er slechts een hééél kleine kans dat ze daadwerkelijk in de kamer komen.
  Helaas Rechts of links dat maakt niet uit het is de (coalitie van de grootste die besluit).

 7. Of je nu links of rechts benoemt het is 1 pot nat, de verkiesingsbeloftes worden wederom van stal gehaald en tezijnertijd wederom niet nagekomen of buiten het algemeen belang geplaatst. Just political games…..!

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.