Kamer wil dat deel #Boeren verdwijnt

De Tweede Kamer blijft bij het ingenomen standpunt dat de boeren moeten inkrimpen om aan de stikstofnormen te kunnen voldoen die het kabinet als doel heeft gesteld. De kaart wordt aangepast, maar voor de rest dreigt het bestaan van velen als boer op te houden. Kijk welke partijen verantwoordelijk zijn voor dit persoonlijk drama van talloze boeren. Grote vraag is of de boeren zich werkelijk naar de slachtbank laten leiden door Rutte en of de rest van NL hen zal bijstaan dit te voorkomen.

Stemmingen 28 juni

Vandaag passeren er drie moties in de Kamer waarover hoofdelijk wordt gestemd als aanvulling op het debat van 23 juni over de stikstofplannen van Van der Wal.

Een daarvan is een motie van wantrouwen in de regering Rutte van de PVV.
De motie haalt het niet. Alleen PVV, BBB, FvD, JA21 en Van Hagagroep stemmen voor. Dat betekent dat alle andere partijen het economische doodvonnis van heel veel boeren hiermee vandaag hebben ondertekend.

Daarnaast zijn er nog twee moties waarover de Kamer hoofdelijk stemt.

Eentje over het afkeuren van het tot nu toe gevoerde stikstofbeleid van Rutte wordt met 99 tegen en 40 voor verworpen.

Ook de motie om het stikstofbeleid zodanig aan te passen (van Van der Plas, BBB en Eppink, JA21) dat de regering uitgaat van metingen en feiten in plaats van modellen en berekeningen behaalt geen meerderheid. Dat wil de regeringspartijen krijgen wat hulp van PvdA en Groen Links

Blijkbaar maken alleen PVV, BBB, FVD, JA21 en Van Haga zich zorgen over het voortbestaan van de Nederlandse boeren.

Debat over het stikstofbeleid

Op 23 juni vond het debat in de Tweede Kamer plaats over het stikstofbeleid van ministers Van der Wal (Natuur en Stikstof) en Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

De totale stikstofuitstoot moet van het kabinet Rutte in 2030 met 50% zijn verminderd. Dat is het doel van het kabinet. Een groot deel daarvan komt op het conto van de boeren, terwijl ze er al in zijn geslaagd om tot 70% reductie te komen van hun uitstoot.

Hoe de terugdringing moet worden gerealiseerd, schrijft minister Van der Wal in de startnotitie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Als toelichting op de doelstelling is een kaart meegestuurd die achteraf niet blijkt te kloppen.

Verschillende Kamerleden uiten al kritiek op de kaart van Nederland met stikstofdoelstellingen per gebied tijdens het debat. (de Kamer eist een nieuwe versie op 28 juni)

Er is “onnodig veel onrust” over de kaart volgens Van Campen (VVD). Hij wil dat de minister bevestigt dat de kaart slechts uitgangspunt is voor maatwerk door provincies. Het lijkt dan nog dat hij de boeren tegemoet wil komen, maar in de realiteit van 28 juni laat de VVD de boeren in de steek.

“We kunnen vandaag nog geen duidelijkheid geven aan alle boeren, zegt Van der Wal, maar die zekerheid komt er wel.”

Natuurherstel

Partijen als PvdA, het is “vijf voor twaalf en misschien wel later”, D66 “de dokter zou zeggen dat er nog maar 20% van de gezondheid over is” en Ouwehand (PvdD) : “dit de laatste generatie politici is die nog iets kan veranderen om “rampscenario’s af te wenden”, zien de toekomst voor de natuur somber in.

Het lot van de boeren achten ze blijkbaar hieraan ondergeschikt.

Van Meijeren (FVD) zegt dat de stikstofpolitiek niet meer is dan “ordinaire grondpolitiek”. Hij ligt dit heel duidelijk uit in bijgaande video.

Boeren

Verschillende Kamerleden hebben kritiek op de brief van minister Staghouwer over perspectief voor boeren. Ter geruststelling geeft minister Van der Wal aan dat ze de stikstofuitstoot wil verminderen en niet het aantal boeren. Ze zegt zelfs dat bij de uitvoering aandacht moet zijn voor de menselijke maat en de psychosociale gevolgen. Prachtige woorden, maar de praktijk laat nu al een ander resultaat zien. De afgelopen dagen hebben enkele boeren al zelfmoord gepleegd.

 

Andere vervuilers

Het autoverkeer, de luchtvaart en de industrie stoten veel meer stikstofoxiden uit dan onze boeren, meldt Van Haga (Groep Van Haga). Hij vindt het beleid onrechtvaardig. Ook Omtzigt had verwacht dat het kabinet deze sectoren zou betrekken bij de stikstofreductie.

Niet alleen de landbouw maar alle sectoren moeten bijdragen, verzekert minister Van der Wal. In januari 2023 zullen er richtinggevende doelen voor mobiliteit en industrie komen. Op 1 juli van dat jaar worden dan de doelen per sector definitief vastgesteld. Ondertussen worden de boeren geofferd. Van der Wal laat dit echter over aan de lokale bestuurders die per gebied stikstofdoelen moeten bereiken.

Steun

Het belooft een spannende periode voor de boeren te worden. Het lijkt erop dat de onderlinge verdeeldheid binnen hun gelederen voorbij is. Nu is het echter zaak zoveel mogelijk steun te vergaren bij de burgers, die eveneens economisch aangepakt gaan worden. Immers de heilige Agenda 2030 moet er komen en het WEF-clubje is al een flink eind onderweg naar hun duister doel.

De boeren en vissers staan met hun rug tegen de muur die omver getrokken wordt door de overheid. Hoe zullen zij zich gaan verweren? Een ding is zeker de wereld zal vol nieuwsgierigheid en gepaste angst toekijken in de wetenschap (bij veel mensen) dat voor vrijwel de gehele bevolking eenzelfde lot als de boeren in de toekomst klaar ligt. Tenzij.

Houd zicht op de acties van de Boeren, lees ons wekelijks overzicht

Rob Vellekoop, 28 juni 2022

1 Comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.