NL boeren ook slachtoffer van Agenda 2030?

“Pas als ze het door hebben, zijn ze te laat.” is een veel gehoorde verzuchting. De grote vraag is zijn de boeren te laat? Gaan zij inderdaad grotendeels uit NL verdwijnen door de plannen van minister van Natuur en Stikstof? Niet als het aan de boeren en hun groeiend verzet ligt.

Stikstofplan

Het stikstofplan van het ministerie van Natuur & Stikstof eist dat de totale stikstofuitstoot in 2030 zo’n 50 procent lager is. Voor de boeren moet dit met 40 procent omlaag.

De overheid legt in het Nationaal Programma Landelijk Gebied de doelen vast. Dit is de basis voor de uitwerking van gebiedsprogramma’s door de provincies. Op 1 juli 2023 moeten deze programma’s worden vastgesteld. Het hoofddoel van de natuur- en stikstofaanpak is de instandhouding van de Natura 2000-gebieden.

Argument: Als teveel stikstof neerslaat in natuurgebieden zorgt dit door verzuring en/of vermesting voor veranderingen van deze natuur, en daarmee over het algemeen voor verslechtering van de biodiversiteit. Bovendien stapelt stikstofneerslag op. De mate waarin een gebied stikstofdepositie goed kan opvangen wordt door ecologen uitgedrukt met de Kritische Depositie Waarde: boven die waarde is verslechtering vanwege stikstof niet uit te sluiten.

Op dit moment wordt de KDW in veel gebieden overschreden, waardoor de activiteiten veelal niet of niet eenvoudig gerealiseerd kunnen worden.. De ambitie is om in driekwart (74%) van het areaal van de stikstofgevoelige gebieden in Natura 2000-gebieden te zorgen dat de stikstofbelasting in 2030 niet hoger is dan het natuurgebied aan kan.

Hoe wordt het spel gespeeld

Op het terrein van stikstof staat de Kritische Depositie Waarde (KDW) en het voldoen daaraan in 74 procent van de gebieden in 2030 als een huis. Bart Kemp van Agractie legt het uit in zijn column “De afbraak is begonnen.”

Om de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Nitraatrichtlijn te behalen zijn zeer ingrijpende maatregelen afgekondigd. Dit is in feite een gedeeltelijke onteigening, omdat daardoor brede stroken van het land niet meer gebruikt mogen worden voor reguliere agrarische teelt.

De plannen voor biodiversiteit, bossenstrategie en landschapsgrond leiden ertoe dat duizenden hectares uit reguliere productie worden genomen en een deel nog slechts gebruikt mag worden onder strenge restricties.

Dit leidt tot een complete herindeling van Nederland waarbij productie van voedsel een ondergeschikte marginale rol speelt.

Dan zijn er nog de CO2-reductieafspraken uit het klimaatakkoord, niemand kent nog wat de impact daarvan op de agrarische sector.

Al deze doelen bij elkaar opgeteld komt dat neer op een harde krimp van 30 – 40 procent tot 2030.

De koers van minister Van der Wal (Natuur & Stikstof) is duidelijk: binnen één jaar moeten er gebiedsplannen liggen, waarmee aan alle doelen zal worden voldaan. Zo niet, dan volgt gedwongen onteigening.

Nu is al duidelijk dat deze doelen nooit haalbaar zijn met vrijwillige regelingen en sommige zijn überhaupt niet haalbaar. Met andere woorden de overheid stelt in een reeks van jaren steeds onmogelijker doelen, en is voortdurend in overleg met de boerenorganisaties. Hierdoor blijft daarna voor Rutte niets anders over dan de sector onteigenen.

DuurzaamheidsAgenda 2030

De doelen van Agenda 2030 klinken schitterend, maar volgens Rosa Koire in haar boek “Behind the Green Mask: UN Agenda 21” is er sprake van de illusie van een groen masker. Zij schrijft dat de uitvoering van de doelen rampzalig is. “Het idee is de buitenkant, de uitvoering is de gewenste uitkomst.” Je kunt eigenlijk geen bezwaren hebben tegen het idee.

Hoe kan je er iets op tegen hebben dat er geen armoede meer heerst (doel 1), of dat er geen honger meer is (doel 2), ook niemand zal zich verzetten tegen een goede gezondheid en welzijn (doel 3) of kwaliteitsonderwijs (doel 4). Tevens moet er gendergelijkheid komen (doel 5), schoon water en sanitair (doel 6), betaalbare duurzame energie (doel 7) enzovoort.

Een van de bekendste onderdelen is natuurlijk doel 13 klimaatactie en dan met name de poging om de aarde niet verder te laten opwarmen door ‘broeikasgassen’. Op de een of andere manier trekt deze doelstelling de meeste aandacht of wordt hiervoor de meeste aandacht gevraagd.

Om de boeren uiteindelijk te kunnen onteigenen haalt de regering Rutte al jaren de stikstofmythe uit de kast, als een stok om de boeren onophoudelijk mee te slaan.

Bevolkingskrimp

De voorzitter van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) Linda Verriet schrijft dat uit verzoeken op basis van de Wet Openbaar Bestuur (WOB) blijkt dat de EU bewust stuurt op

minder boeren en minder beschikbare grond voor landbouw. ‘Terminating farms’ zoals ze het zo fraai noemen. Uit doorrekeningen blijkt dat dit wereldwijd leidt tot veel honger. Daar wordt dus bewust op gestuurd.

Ziet u de parallel met krimp van de veestapel in Nederland? Bewust sturen op honger, oplossingen niet aannemen, maar concluderen dat er te veel mensen zijn. Er wordt dus bewust gestuurd op krimp van de mensheid in de wereld.

Bill Gates deelde hierover openhartig zijn ideeën om dit doel te behalen met vaccinaties en andere middelen tijdens een TedX voordracht:“De wereld heeft 6,8 miljard mensen. Dat gaat naar ongeveer 9 miljard. Als we het goed doen met nieuwe vaccinaties, gezondheidszorg en andere gezondheidsdiensten dan kunnen we dat misschien terugbrengen met 10 tot 15%.” (Bron)

Deze genocide-agenda van de mensheid is in volle gang. Denk aan chemtrails (of “Geoengineering”), vaccins, bestraald voedsel, GMO’s, Codex Alimentarius, smart meters, 5G uitrol.

Op deze manier dient het plan om de boeren aan te pakken meerdere doelen. Aan de ene kant wordt er zogenaamd de CO2-uitstoot mee beperkt en aan de andere kant kan de bevolkingsgroei verder worden teruggedrongen.

Stadsregio van 30 miljoen

Gideon van Meijeren spreekt de mensen op 5 juni in Leeuwarden toe. Hij ziet dat de Agenda 2030 in hoog tempo wordt uitgerold:”Corona, klimaat, situatie in Oekraïne, stikstofbeleid, alles wordt op alles gezet om de macht naar dat kleine groepje van internationale globalisten te trekken.”

https://www.facebook.com/523277900/videos/726764502008174/

“Onder het mom van natuurbescherming wordt er een beleid uitgerold dat onze hele agrarische sector kapot maakt.  Terwijl stikstof helemaal niet bedreigend is voor de natuur. Acht en zeventig procent van de natuur bestaat uit stikstof. Ze zijn doodsbang voor de boeren. En terecht! Want de boeren zijn een van de sterkste sectoren van ons land. Zij kunnen in hun eigen voedselvoorziening voorzien. Zij willen controle over ieder aspect van ons leven en zeker van onze voedselvoorziening.

Het FVD-Kamerlid ziet een nare toekomst aan de horizon, want zegt hij, “In hun toekomstperspectief is er geen ruimte meer voor landbouw. Ze willen dat NL met Vlaanderen en Nord Rhein Westphalen een grote stad maken van 30 miljoen mensen met overal waar we om ons heen kijken alleen maar appartementen.”

Dwangmiddelen

Tijdens zijn toespraak, ook in Leeuwarden, staat Frank Ruesink stil bij de overheid die zich volgens hem tegen de mensheid keert. Dit doen ze namelijk met geweld, uitsluiting en dwang.

Als illustratie vertelt Frank dat hij de minister van Landbouw Stagbouwer (CU) in mei heeft geconfronteerd met de uitkomst van een WOB-verzoek. Daarin stond dat de EU de minister de middelen geeft om boeren met dwang te onteigenen van hun land. Volgens Ruesink reageerde de minister hierop met de mededeling:”Laten we er noodzaak van maken in plaats van dwang.”

Blijkbaar ligt het scenario om de boeren met dwang van hun landerijen af te helpen al klaar!

Agractie

Alles bij elkaar genomen is het dus niet vreemd dat de voorman van Agractie spreekt van ‘Moord met voorbedachte rade op boerenbedrijven en de toekomst van boerengezinnen’. Vandaar ook zijn dringende oproep aan alle boerenbelangenorganisaties om op 22 juni te protesteren.

Ondertussen, dat is een dag na de aankondiging van de actie, hebben alle belangengroepen zich aangesloten bij de actie.

Media

De overheidsgetrouwe massamedia worden ondertussen gemobiliseerd om het verzet van de boeren te breken. Het feit dat enkele boze boeren een bezoek willen brengen aan een van de verantwoordelijke ministers Van der Wal blazen ze direct tot ongekende proporties op. En zo zullen er voor 22 juni nog talrijke berichten volgen met als enig doel, verdeeldheid zaaien om te voorkomen dat burgers en boeren samen optrekken naar Den Haag en de aanzet geven tot nieuwe verkiezingen.

https://www.gelderlander.nl/binnenland/boerenactiegroep-ongevoelig-voor-kritiek-op-huisbezoek-minister-zij-raakt-ons-ook-in-de-privesfeer

 

Rob Vellekoop, 11 juni 2022

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.